Globalizarea - O Problematică a Zilelor Noastre

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 7
CAPITOLUL I GLOBALIZAREA – O PROBLEMATICĂ A ZILELOR NOASTRE 9
1.1 Definiţii şi concepte 9
1.2 Globalizarea vieţii economice – file de istorie 11
1.3 Provocările globalizării 12
1.4 Efectele fenomenului de globalizare 15
CAPITOLUL II REGIONALIZAREA – O REALITATE A ZILELOR NOASTRE 22
2.1 Delimitări conceptuale 22
2.2 Caracteristicile regionalizării 23
2.3 Scurt istoric al integrărilor regionale 25
2.4 Regionalizarea – investiţii stăine şi integrare economică 25
2.4.1 Aspecte legate de investiţiile străine 26
2.5. Consecinţe ale creării unei zone de comerţ liber sau uniuni vamale 29
2.5.1 Crearea de comerţ şi deturnarea de comerţ 26
CAPITOLUL III IMPACTUL REGIONALIZĂRII ASUPRA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIN ROMÂNIA 31
3.1 Investiţiile străine din România în contextul regionalizării 31
3.2 Concurenţa la nivel sectorial şi investiţiile străine în România 32
3.3 România şi repartizarea investiţiilor străine în funcţie de regiuni 33
3.4 Implementarea investiţiilor străine la nivelul României 34
3.5 Principalii investitori străini din România 35
3.6 Investiţiile străine şi procesul de privatizare din Românie – comparaţie cu statele est-europene 36
3.7 Politica privind investiţiile străine directe în România 38
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 48
BIBLIOGRAFIE 50


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În zilele noastre, întreaga scenă internaţională îşi concentrează atenţia asupra problematicii globalizării şi implicit regionalizării economiei. Din perspectivă economică, globalizarea reprezintă o creşte mai rapidă a activităţii de ordin economic dincolo de graniţele unui stat decât creşterea activităţii în cadrul economiilor naţionale. În cadrul acestui termen este inclusă şi instituirea unei serii de legături de structură şi de ritm între economiile naţionale pe de-o parte şi pieţele internaţionale pe de cealalalta parte. 
Prin globalizare se subînţelege, indirect, dar transparent, posibilitatea de a interveni 
peste tot în lume. Tipul de intervenţii şi vectorii săi nu sunt deloc precişi. Adeziunea la mondializare este datorată în mare parte, nevoii liberei circulaţii a noilor tehnologii. În consecinţă, inovaţia, dezvoltarea sa şi posibilitatea de a intra în cadrul unei pieţe libere mondiale, fac parte, teoretic, din conţinutul său. Mai precis, utopia convergenţei economiilor mai puţin dezvoltate se bazează pe ipoteza că economiile în curs de dezvoltare pot imita în cadrul unei pieţe libere mondiale tehnologii noi şi adesea revoluţionare care există datorită ţărilor dezvoltate. Dar această ipoteză nu ţine seama de starea particulară de subdezvoltare, care poate fi descrisă ca o lipsă de maturitate. Aceasta din urmă nu asigură deloc majorităţii economiilor contemporane în dezvoltare posibilitatea de a imita noile tehnologii. Pentru a avea posibilitatea aceasta, trebuie să fie atins în prealabil pragul critic de maturitate al cărui 
factor determinant este educaţia.
Pe de altă parte, tot în contextul economiei contemporane, regionalizarea reprezintă acea tendinţă de a vedea statele din cadrul aceleiaşi regiuni geografice apropiindu-se din punct de vedere economic. În acest sens, de-a lungul timpul s-au implementat o serie de motivaţii economice completate cu o multitudine de acorduri de natură regională, plecând de la acorduri comerciale şi ajungând la cele politice. 
Lucrarea de faţă este menită să trateze tocmai această problematică a globalizării şi regionalizării din perspectivă economică europeană. Astfel, în cadrul său s-a încercat, prin intermediul noţiunilor teoretice dar şi a aspectelor economice practice, să prezinte felul în care aceste două fenomene îşi pun amprenta asupra a ceea ce înseamnă România, ca şi parte 
integrantă a Uniunii Europene. 
Primul capitol al studiului este destinat abordării noţiunii de globalizare. Plecând de la definiţii şi concepte, urmând firul istoriei în ceea ce priveşte acest fenomen la nivel mondial şi implicit european şi prezentându-se în linii mari provocările la care este supusă orice actor al scenei economice internaţionale ce este supus procesului de globalizare, s-a încercat conturarea unui profil al efectelor sale asupra a ceea ce înseamnă economie. 
Cel de-al doilea capitol al prezenţei lucrării tratează aspectele legate de fenomenul globalizării, de asemenea din perspectivă economică, făcându-se referire şi la ceea ce înseamnă integrarea europeană pentru ţara noastră. În cadrul său se prezintă o serie de concepte şi caracteristici privind sensul larg al noţiunii de globalizare, o scurtă istorie a acesteia pentru ca apoi să se prezinte aspecte legate de integrarea economică în contextul regionalizării. 
Capitolul final şi implicit studiul de caz al lucrării de faţă este reprezentat de analiza impactului pe care îl au investiţiile străine asupra României, din perspectivă regională. Astfel se realizează o analiză comparativă a dinamicii şi aportului capitalului străin la dezvoltarea statelor pe plan mondial, şi în particular a ţărilor vecine din Europa Centrală şi de Sud-Est. Este studiată interdependenţa între procesul investiţional dar şi situaţia economică a ţărilor, făcându-se o analiză statistico-economică a evoluţiei investiţiilor străine în contextul reformelor economice în perioada 2000-2010. Sunt aduse în lumină aspectele benefice ale fluxurilor de investiţii străine asupra economiilor receptoare şi modalităţi de atragere a acestora în economia naţională.
Concluzionând, fenomenul globalizării implică, ca şi cel al regionalizării, renunţarea de către statele membre la o parte din atributele lor suverane, unul din fundamentele dreptului internaţional. În economia de piaţă globalizată vor rămâne valabile principiile promovării, susţinerii şi protejării intereselor individuale şi de grup.


Fisiere în arhivă (1):

  • Globalizarea - O Problematica a Zilelor Noastre.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!