Globalizarea - Proces dominant la nivelul economiei mondiale

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAPITOLUL 1
INTERNATIONALIZARE VERSUS GLOBALIZARE 
1.1. Aspecte ale lumii contemporane - previziuni confirmate 
1.1.1 Schimbari majore si tendinte actuale 
1.1.2. Secolul XXI - o noua provocare 
1.2. Internationalizare sau globalizare 
1.3. Procesul internationalizarii 
1.3.1. Forme de internationalizare economica 
1.3.2. Definirea si caracteristicile procesului internationalizarii 
1.3.3. Transformarea internationala a societatilor 
1.4. Globalizarea - proces dominant la nivelul economiei mondiale 
1.4.1. Inceputurile globalizarii 
1.4.2. Factori determinati ai globalizarii 
1.4.3 Dimensiunile globalizarii 
1.4.4. Analiza procesului globalizarii 
1.4.5. Teoria stadiilor a lui Rostow (1960) 
1.4.6. Globalizare - modernitate 
CAPITOLUL 2
MEDIUL ORGANIZATIONAL IN ECONOMIA MULTICULTURALA
TIPURI DE RETELE INTERNATIONALE, TEORII INTERCULTURALE 
2.1. Dezvoltarea organizatiei in functie de influentele externe 
2.1.1. Tipologia organizatiilor internationale 
2.2. Tipuri de retele organizationale transnationale 
2.2.1. Modelul organizatiei globale 
2.2.2. Modelul organizatiei internationale 
2.2.3. Modelul organizatiei multinationale 
2.2.4. Modelul organizatiei transnationale 
2.2.5. Organizatia virtuala 
2.3. Tipuri organizationale intercultuale 
2.3.1. Sisteme de management 
2.4. Teorii interculturale
2.4.1. Cele 4 dimensiuni culturale ale lui Hofstede 
2.4.1.1. Hartile culturale ale lui Hofstede 
2.4.2. Abordarea lui Laurent 
2.4.3. Intelegerea timpului in context multicultural 
2.4.4. Alte abordari 
CAPITOLUL 3
MANAGEMENTUL INTERCULTURAL AL PERSONALULUI SI MODALITATI DE CONDUCERE 
3.1. Managerul expatriat 
3.1.1. Criterii generale privind selectia managerului expatriat 
3.1.2. Socul cultural 
3.2. Modalitati de pregatire a managerului expatriat 
3.2.1. Pregatirea 
3.2.2. Culture Awareness 
3.2.3. Culture Assimilator 
3.2.4. Contrast Culture - trening 
3.3. Modele de conducere 
3.3.1. Modelul lui Mole 
3.3.2. Modelul drum - scop 
3.3.3. Teoria Conducerii Situationale (TCS) a lui Hersey - Blanchard (Situational Leadership Theory) 
3.3.4. Abordarea Diadei Verticale 
3.4. Modele de conducere in mediul multicultural 
CAPITOLUL 4
PROCESUL FUNDAMENTARII DECIZIEI DE INTERNATINALIZARE SI IMPLANTARE IN CONDITIILE MEDIULUI MULTICULTURAL 
4.1. Dimensiuni culturale in cadrul organizatiei multiculturale 
4.1.1. Principiul ierarhiei culturale organizationale dupa Scholz 
4.1.2. Inducerea culturala dupa Ansoff 
4.1.3. Structurile organizatiilor multiculturale dupa Handy si Harrison 
4.2. Organizatia culturala in mediul economic multicultural 
4.2.1. Cultura corporatista 
4.2.2 Modelul celor 3 planuri dupa Schein 
4.2.3. Misiunea si obiectivele organizatiei 
4.3. Internationalizarea 
4.3.1. Decizia de internationalizare 
4.3.2. Procesul de internationalizare 
4.3.3. Strategia de internationale 
4.3.3.1. Abordarea Upssala 
4.4. Concepte strategice pentru internationalizarea companiilor 
4.4.1. Modelul EPRG 
4.4.2. Modelul Triadei 
4.4.3. Conceptul globalizarii lui Porter 
4.5. Treptele internationalizarii 
4.5.1. Factori importanti in realizarea infrastructurii pietei externe 
CAPITOLUL 5
ADAPTAREA STRATEGIILOR MANAGERIALE ALE GRUPULUI RENAULT LA SPECIFICUL CULTURAL AL MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMANIA 
5.1. Grupul Renault - prezentare generala 
5.1.1. Istoric si fapte marcante 
5.1.2. Actionariatul Renault 
5.1.3. Activitati principale 
5.1.4. Filiale Renault 
5.1.5. Gama de autoturisme Renault in 2005 
5.2. Parteneriate - cooperari ale Grupului Renault 
5.3. Programul de expansiune internationala 
5.3.1. Oportunitati de implantare oferite de fostele tari comuniste 
5.3.1.1. Investitii straine directe in sectorul autoturisme din CSEE 
5.3.2. Romania - piata de interes pentru Grupul Renault 
5.4. Dacia Renault, un parteneriat traditional 
5.4.1. Istoric 
5.4.2. Compania Dacia Group Renault - prezentare generala 
5.4.3. Rezultate ale integrarii in Grupul Renault 
5.5. Logan - program de expansiune internationala a Grupului Renault 
5.5.1. Romania - etapa importanta a programului X90 
5.5.2. Consecintele schimbarilor tehnologice si organizationale din cadrul Dacia asupra meseriilor, competentelor si formarii profesionale 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE 
ANEXE


Extras din licență Cum descarc?

Mediul inconjurator in care isi desfasoara activitatea organizatiile devine tot mai turbulent, astfel organizatiile trebuie sa invete sa se adapteze rapid conditiilor de mediu aflate intr-o continua schimbare.
Intr-un mediu economic globalizat, intelegerea structurilor si normelor care stau la baza functionarii sistemului si entitatilor economice prezinta o maxima importanta in vederea unei functionari cat mai eficiente a companiei. In cadrul acestui mediu exista doua tendinte diametral opuse, la fel de importante: globalizare si localizare. Dezvoltarea inegala a globalizarii economice, cat si a globalizarii sociale, care are loc intr-un ritm mai lent, pune in evidenta importanta planului local. Procesul articularii individului la un sistem de norme comun si orientarea culturala a acestuia in ceea ce priveste cultura organizationala este dat de legatura culturala fata de loc, regiune sau natiune. 
Economia mondiala se afla in continua expansiune, contactul dintre entitatile economice apartinand diferitelor culturi devenind tot mai acut. Managementul intercultural a devenit in ultimii ani un concept intalnit nu numai in practica de management, fiind integrat in studiile si programele universitare, ci si o povocare entru multe companii internationale. 
Lucrarea de fata prezinta un studiu, o trecere in revista a conceptelor care ne ajuta sa intelegem modul de actiune al firmelor multinationale, luand in considerare diferitele particularitati culturale, care vor fi prezentate mai detaliat. 
In primul capitol sunt trecute in revista diferitele perspective ale globalizarii, punand accentul pe cele mai cunoscute teorii din domeniu. Descrierea globalizarii nu este un obiectiv usor de atins, acest fenomen caracterizand-se printr-o complexitate maxima. Prin urmare, procesul globalizarii este prezentat pe scurt, fiind urmat de descrierea sistemului economiei globale. 
In cadrul capitolului al doilea sunt prezentate pe scurt influentele factorilor externi asupra mediului intern, sintetizand pricipale teorii din domeniu. Consider importanta aceaasta prezentare deoarece analiza si prognoza mediului inconjurator constiutie una din premisele principale in procesul adoptarii deciziilor strategice. Strans legat de aceasta problema sunt prezentate tipurile de organizatii in functie de presiunea spre adaptare specifica pietei sau diferentiere si presiunea spre coordonare si integrare globala, aceste doua polatati dand nastere organizatiilor globale, internationale, multinationale si transnationale. Tipologia organizatiilor da posibilitatea diferentierii in functie de diferentele culturale si demografice in organizatii monolitice, pluralistice si multiculturale si sisteme de managemet. Un punct de plecare in descrierea strategiei organizationale in mediul economic multicultural este decris de invatarea ieterculturala in spatiul dintre culturi organizationale de provenienta diferita. In functie de afinitatile sau diferentele intalnite in mediul economic multicultural se arata cele patru tipuri de orientare strategica in cadrul sistemelor de management. 
In cadrul teoriilor interculturale se pune accentul pe dimensiunile culturale ale lui Hofstede, avand in vedere cele patru dimensiuni, pe baza carora Mole a identificat trei harti culturale, trasand dimensiunile culturale si inserand indicii culturale specifice fiecarei tari. Vor fi prezentate deasemenea alte abordari ale stilurilor manageriale in functie de tara de origine a managerului expatriat, aratand importanta crearii unui limbaj comun si intelegerea diferentiata a timpului in contextul multicultural. 
Treptat se face trecerea spre capitolul trei, care trateaza problema managerului expatriat, pornind de la procesul de selectie, trecand prin procesul de pregatire efectiva si prezentand diferitele modele de conducere. Sunt prezentate mai multe metode de pregatire in vederea realizarii stagiului peste hotare, cu descrierea succinta a diferitelor scopuri urmarite in cadrul pregatirii. In continuarea capitolului sunt descrise tipurile de conducere in functie de diferiti factori. Amintesc modelul drum-scop si teoria conducerii situationale. Sunt prezentate deasemenea modele de conducere aplicate in mediul multicultural, in fiecare tara predominand anumite norme si conceptii de baza, insa conceptele in ceea ce priveste organizarea si conducerea sunt in mod necesar legate de cultura careia ii apartine compania maa. 
In capitolul al patrulea este prezentata legatura dintre cultura tarii gazda, cea a tarii de origine si cultura organizationala. In functie de tipul cultural al tarii sunt expuse diferitele tipuri si orientari culturale care determina alegerea si implementarea strategiei organizationale. Atat planurile culturii organizationale, cat si strategia organizationala in mediu economic multicultural , corelata cu promovarea afacerilor in functie de stadiul ciclului de viata al produselor sunt descrise in cadrul acestui capitol. 
Tot aici va fi tratata strategia de internationalizare in mediul economic multicultural, pornind de la decizie, proces, strategie. Dupa luarea deciziei de internationalizare este necesara prezentarea treptelor internationalizarii. Realizarea infrastructurii pietei in carul tarii gazda reprezeinta un demers important in procesul internationalizarii, aici fiind expusi factorii externi care influenteaza activitatea companiei pe o piata externa, cum ar fi factorii culturali, tarifari si guvernamentali. Vor fi punctate telurile de marketing interculturale si prezentate posibile sisteme de inovare interculturala. 
Capitolul cinci constituie studiul de caz, ce prezinta strategiile de penetrare a Grupului Renault pe piata din Romania, adaptarea acestuia la mediul de afaceri in cadrul parteneriatului cu Dacia Automobile, implementarea culturii Grupului Renault in cadrul Dacia si raspunsul acesteia la oportunitatile oferite de schimbare.
In cadrul capitolului 6 sunt prezentate concluziile acestei lucrari. 
CAPITOLUL 1
INTERNATIONALIZARE VERSUS GLOBALIZARE
Societatea contemporana a ajuns in situatia in care fiecare deceniu aduce noi progrese, proportii, echilibre si predictii surprinzatoare referitoare la ceea ce urmeaza.
Alvin Toffler a avertizat ca in deceniul '70 -'80 se vor produce schimbari accelerate si intr-adevar acestea au avut loc in tehnologie, in cercetarea spatiului cosmic, societate. 
Previziunile aceluiasi autor acoperind perioada anilor '80, referitoare la dezvoltarea sistemului informational s-au adeverit si ele. Preluarea si aprofundarea acestora de catre John Naisbitt lanseaza termeni noi cum ar fi: societatea informationala, economie internationala, cresterea complexitatii sociale. 
Decadei '90 i s-a atribuit apelativul ,,Decada celor 3E (Economy, Enviroment, Ethics)", iar decadei 2000 ,,Decada revolutiei societatii postindustriale" 
1.1. ASPECTE ALE LUMII CONTEMPORANE - PREVIZIUNI CONFIRMATE
Dintr-un sondaj efectuat in America asupra posibilelor evolutii pentru deceniul 1990-2000, la care au participat 44 de experti din diferite domenii din America si Europa, au rezultat peste 100 de tendinte diferite privind societatea contemporana care isi au prelungiri si in deceniul 2000-2010. 
S-au conturat astfel noua cauze ale schimbarilor :
- Maturizare a populatiei
Generatia celor nascuti in conditii de explozie demografica dupa cel de-al doilea razboi mondial a ajuns la varsta mijlocie. Se vor manifesta preocupari sporite in domeniul fortei de munca, de natura educationala si de schimbare a politicii de pensionare in sensul intarzierii iesirii la pensie;
- Apare o societate mozaicata din punct de vedere demografic 
Diversitatea etnica va creste datorita ritmului mai mare de dezvoltare a minoritatilor si a imigrantilor. Se ajunge la o forta de munca ce inglobeaza culturi diverse. Produsele si serviciile vor trebui adaptate la noile conditii demografice;
- Mutatie in randurile societale 
Se estompeaza granitele din sectoarele de stat si privat iar problemele cruciale - cum ar fi reforma educatiei - sunt preluate tot mai mult de catre liderii afacerilor.
O mare parte din servicile prestate de guvern vor fi realizate prin contract de catre firme particulare sau de stat, bazate pe profit;
- Economie informatizata
Simbioza computerelor cu tehnologia comunicationala transforma informatia intr-o resursa strategica. O informatie tot mai accesibila schimba modelul de munca traditional si va amplifica fondul dificultatilor de a lucra cu oamenii. Va apare din ce in ce mai mult munca la domiciliu, biroul virtual. Educatia va deveni o prioritate de varf deoarece vor creste cererile de personal cu buna pregatire in meserie;
- Globalizare
Oamenii, bunurile, capitalurile si informatia circula in jurul globului, mai intens ca oricand. Proprietatea strainilor asupra activelor de productie va creste pretutindeni. Rolul dominant al Americii in economia globala va descreste, in timp ce influentele Europei, Chinei si Japoniei se vor majora. Raporturile dintre natiunile ,,bogate" si ,,sarace"se vor incorda pe masura ce populatia globului va creste, iar resursele se vor reduce;
- Accent pe calitatea vietii
Preocuparea pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator se va situa in topul agendei nationale. Corespunzator, se vor remodela politica publica si practicile firmelor. Emanatiile toxice, calitatea ingrijirii curente a copiilor si batranilor, precum si riscurile imbolnavirilor profesionale vor capata o atentie sporita;
- Restructurarea economica
Noile tehnologii si competitia globala forteaza marile organizatii sa fie mai receptive si tot mai sensibile si flexibile in raport cu viteza schimbarii circumstantelor. Micile afaceri vor continua sa prolifereze. Sectorul serviciilor va continua sa se dezvolte. Vor aparea noi ramuri industriale, in timp ce altele existente, se vor deplasa spre tarile cu salarii mai mici. Reconversia profesionala va capata importanta crescuta, corespunzator unei economii robuste aflata intr-o schimbare rapida;
- Redefinirea familiei si habitatului
Activitatile familiale traditionale, cum sunt ingrijirea copiilor, efectuarea curateniei si spalatul, prepararea hranei se vor efectua tot mai mult de catre firme speciale contra plata. Traditionala familie compusa din ,,tatal care procura cele necesare traiului, mama casnica si doi copii" este inlocuita cu o diversitate de gospodarii de o singura persoana, cupluri fara copii, cupluri de necasatoriti, parinti singuri si familii cu doua venituri. Gratie tehnologiilor informationale tot mai multi oameni vor fi capabili sa lucreze acasa, sa foloseasca serviciile bancare si sa-si faca piata fara a se deplasa de la domiciliu;
- Activism social sporit 
Expresia ,,gandeste global si actioneaza local" va capata o noua insemnatate pe masura ce oamenii se vor confrunta cu probleme locale grave cum sunt violenta in familie, abuzul de droguri, lipsa de locuinta, crima, SIDA si poluarea. Liderii din lumea afacerilor vor fi solicitati sa faca fata problemelor comunitatii intr-un mod generos, etic si creativ. Fosti adversari cum ar fi ecologistii si industriasii se vor uni pentru a rezolva in comun problemele ce vor aparea. Organizatiile non-profit (voluntare) vor capata importanta sporita, contribuind suplimentar la indeplinirea serviciilor sociale acordate de agentiile guvernamentale supraaglomerate.
Aceste noua motoare ale schimbarii au stat la baza transformarilor in bine si in rau a lumii noastre. 
1.1.1. Schimbari majore si tendinte actuale
In ultimele decenii economia mondiala a cunoscut mutatii profunde, cu efecte majore asupra mediului international de afaceri. Gradul de transformare, uneori turbulent, s-a accentuat incepand cu anii - 90.
Au aparut modificari substantiale in conceptiile traditionale asupra firmei, precum si a modului de conducere si organizare a acesteia ca urmare a:
- cresterii volumului productiei;
- a complexitatii acesteia;
- a gradului de diversificare;
- a dimensiunilor, din ce in ce mai mari, a companiilor industriale;
- schimbarilor rapide ale mediului inconjurator;
- a numarului jucatorilor pe piata mondiala.


Fisiere în arhivă (1):

  • Globalizarea - Proces dominant la nivelul economiei mondiale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Al-Nagah, H., Globalizarea si crearea competentelor transnationale, Editura Peter Lang, seria: Publicatii Universitare Europene, Frankfurt am Main, 2002
2. Apfelthaler, G., Management intercultural, Editura Fortis, Viena, 1999
3. Bari, I., Globalizarea economiei, Editura Economica, Bucuresti, 2005 
4. Bartlett, C. A., Realizarea si managementul companiei transnationale: o provocare organizatorica, in Porter, M. E.: Concurenta globala, Editura Gabler, Wiesbaden, 1989
5. Bartlett, C. A., Ghoshal, S., Management transnational, editia a II-a, Editura Irwin, Chicago, 1995
6. Bauman, Z.,Globalizarea si efectele sociale, Polirom, Iasi, 2002
7. Bittner, A., B. Reisch, Managementul intercultural al personalului, Editura Gabler, Wiesbaden, 1994 
8. Bleicher, K., Dezvoltare si modelare organizationala, Editura UTB, Stuttgart, New York, 1979
9. Blomsterno, A., Scharma, D., Invatand in procesul de internationalizare al firmelor, Editura Edward Elgar, Chetenham, UK, Northampton, USA, 2003
10. Chitiba, Constanta, Management si negocieri in afaceri internationale, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2005
11. Deresky, H., Management international: managementul peste frontiere si culturi, New York, 1994 
12. Dulfer, E., Management in cadrul diferitelor culturi, Editura Oldenbourg, Munchen, 1995
13. Gibson, L., M. Ivancevich, H. Donnelly, Organizatii, Editura Irwin, Burr Ridge, Boston, Sydney, 1994
14. Gilpin, R., Economia mondiala in secolul XXI, Editura Polirom, Bucuresti, 2004 
15. Glaser, W., Pregatirea pentru misiunea in strainatate - teorie, concept si evaluare a unui seminar pentru dezvoltarea competentei interculturale, Editura Ars Una, Neuried, 1999
16. Grigore, Liliana, Management International, Lumina Lex, Bucuresti, 2002
17. Herbrand, F., Fit pentru culturi straine - concepte de training intercultural pentru cadrele de conducere, Editura Paul Haupt, Berna, Stuttgart, Viena, 2002
18. Herbrand, F., Competenta interculturala - avantaj concurentail intr-o economie globalizata, Editura Paul Haupt, volumul 25, Berna, Stuttgart, Viena, 2000
19. Kreitner, R., Management, Boston, 1992
20. Kornmeier, M., Deschidere culturala fata de pietele externe - influentele distantei psihice in cadrul marketingului intercultural, Editura Universitara Germana, Wiesbaden, 2002
21. Lewis, R., Manualul competentei internationale, Editura Campus, Frankfurt, New York, 2000
22. Lynch, R., Strategia corporativa, Editura ARC, Chisinau, 2002
23. Mnatzanidis, G., Globalizare si universalitate, Eitura Bizantina, 2001
24. Mahnkopf, B., Managementul globalizarii - actori, structura si perspective, Editura Sigma, Berlin, 2003
25. McFarlin B., D. Sweeney, Managemnt international - oportunitati strategice si provocari culturale, Editura Houghton Mifflin, Boston, 2003 
26. Meier, H., Management intercultural, Editura ,,Neue Wirtschafts-Briefe", Herne / Berlin, 2002
27. Meffert, H., Bolz J., Internationales Marketing-Management, Stuttgart, 1996
28. Mennicken, C., Marketing Intercultural, Editura Universitara Germana, Wiesbaden, 2000
29. Naissbit, J., Megatrents 2000, Editura Humanitas, Bucuresti, 1993
30. Nedden, C., Internationalizare si organizatie, Editura Universitara Germana, Wiesbaden, 2000
31. Perlitz, M., Managemnt international, editia a IV-a revizuita, Editura Lucius & Lucius, Stuttgart, 2000
32. Pop, N., I. Dumitru, Marketing international, Editura Uranus, Bucuresti, 2001
33. Popa, I., Filip R., Management international, Editura Economica, Bucuresti, 1999
34. Popescu, I., A. Bondrea, Globalizarea mit si realitate, Editura Economica, Bucuresti, 2004
35. Porter, M., Concurenta globala, Editura Gabler,Wiesbaden, 1989
36. Russu, C., Management strategic, Editura ALL BECK, Bucuretti, 1999
37. Scholz, Ch., Organizatia strategica, Editura ,,Moderne Industrie", editia a II-a, Landsberg / Lech, 1997
38. Scholz, Ch., Organizatia strategica - principii pentru vitalizare si virtualizare, editia a II-a, Editura ,,Moderne Industrie", Landberg / Lech, 1997
39. Soros, G., Criza capitalismului global, Editura Polirom, Bucuresti, 1999
40. Soros, G., Despre globalizare, Editura Polirom, Iasi, 2002
41. Toffler, A., Al treilea val, Editura Politica, Bucuresti, 1983
42. Toffler, A., Socul viitorului, Editura Politica, Bucuresti, 1973
43. Weis, Ch., Marketing modern pentru studiu si practica, editia a II-a revizuita, 2000, Wiesbaden
***
44. www.verlagdrkovac.de 
45. www.mrg.com
46. www.businessenglishonline.net
47. www.uni-stuttgart.de
48. www.bhb.de/publikationen
49. www.ihs.ac.at/public_rel
50. http://cartoon.iguw.tuwien.ac.at
51. www.ku-eichstaett.de
52. www.uni-weimar.de
53. www.uni-stuttgart.de
54. www.brook.edu
55. www.johnmole.com
56. www.economist.com
57. www.globalizarea.com
58. www.globalisationguide.org
59. www.ideia.int
60. www.ilo.org
61. www.mie.ro
62. www.renault.com
63. www.renault.ro
64. www.dacia.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!