Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I: GLOBALIZAREA ECONOMICĂ 4
1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare 4
1.2. Efectele fenomenului de globalizare 5
1.2.1. Tendinţe de ansamblu în evoluţia fenomenului de globalizare 5
1.2.2. Efectele pozitive ale globalizării 8
1.2.3. Efectele negative ale globalizării 10
1.2.4. Efecte micro şi macroeconomice ale globalizării 12
1.3. Globalizarea pieţelor financiare 13
1.3.1. Esenţa şi trăsăturile pieţelor financiare globalizate 13
1.3.2. Politici financiar-monetare sub impactul globalizării 14
1.3.3. Evolutiile semnificative ale fluxurilor valutar - financiare internaţionale 15
CAPITOLUL II: PIEŢELE FINANCIARE ÎN ECONOMIILE EMERGENTE ŞI ÎN TRANZIŢIE 21
2.1. Sisteme financiare ale economiilor emergente şi în tranziţie 21
2.1.1. Apariţia pieţelor de capital 21
2.1.2. Trăsături specifice acestor pieţe 22
2.1.3. Determinante ale dezvoltării pieţelor de capital 25
2.2. Perspectivele pieţelor de capital din economiile emergente şi în tranziţie 26
2.2.1 Finanţarea prin intermediul pieţelor de capital 26
2.2.2 Scenarii ale dezvoltării pieţelor de capital 28
2.2.3. Migrarea capitalului dinspre economiile emergente şi în tranziţie către pieţele internaţionale 32
CAPITOLUL III: ANALIZA PROCESELOR DE INCURAJARE A DEZVOLTARII FINANCIARE. PROPUNERI DE REFORMĂ A SISTEMULUI FINANCIAR INTERNAŢIONAL 34
3.1. Stabilirea de standarde şi coduri internaţionale 34
3.2. Implicarea sectorului privat în prevenirea şi gestionarea crizelor financiare 36
4.3. Mecanisme de protecţie socială pentru stabilitatea financiară 37
3.4. Reforma instituţiilor financiare internaţionale 38
3.5. Acorduri de cooperarea monetară şi financiară regionale 39
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE 43


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie. Atunci când se referă la globalizare, economiştii şi oamenii de afaceri se gândesc mai ales la internaţionalizarea crescândă a pieţelor, adică acea tendinţă către o mai pronunţată integrare economică şi financiară. Conform definiţiei folosite în medii economice, globalizarea se referă mai ales la nivelul integrării internaţionale. Din acest punct de vedere, interdependenţa trebuie înţeleasă ca o consecinţă a acestui proces de internaţionalizare, şi nu ca o definiţie. 
Dintr-o perspectivă istorică, globalizarea financiara nu este un fenomen nou, însă amploarea sa actuală este fără precedent. Fluxurile de capital există de multă vreme. În timp, numeroase studii au demonstrat că fluxurile de capital de acum o suta de ani sunt comparabile cu cele din ziua de azi. La acea epoca însă, un număr limitat de ţări şi sectoare participau la aşa numita globalizare financiară. Fluxurile de capital erau destinate în principal sprijinului fluxurilor comercial, aceste fluxuri luau cel mai adesea forma obligaţiunilor şi erau pe termen lung. 
În ultimii ani, în ciuda impresiei generale privind globalizarea financiară, sistemul financiar internaţional are încă un nivel insuficient de integrare, iar segmentarea pieţelor de capital persistă. În acelaşi timp însă, acest fenomen este greu reversibil şi aceasta datorită recentei dereglementări a sistemelor financiare, progresului tehnologic din domeniul serviciilor financiare şi de comuncaţii, precum şi diversităţii canalelor de difuzare a globalizării financiare.
Rezultat al dezvoltării economice din ultimele secole, relaţiile financiar-monetare internaţionale au cunoscut o explozie puternică mai ales în cea de-a doua parte a secolului XX. Gradul tot mai ridicat de integrare al pieţelor financiare internaţionale îşi pune amprenta din plin asupra modului de derulare şi de orientare a fluxurilor financiare internaţionale. Globalizarea financiară este un proces ireversibil care produce modificări structurale şi funcţionale în ansamblul economiei mondiale. În aceste condiţii, înţelegerea modului de funcţionare a pieţei financiare internaţionale, a mecanismelor şi instrumentelor specifice acesteia, constituie o condiţie de bază a dezvoltării economice şi al progresului general. În contextul actual, în care orice operaţiune comercială internaţională (indiferent de gradul său de complexitate) nu se mai poate derula fără accesul direct la piaţa financiară internaţională, cunoaşterea acesteia de către operatorii economici interesaţi de o dezvoltare a afacerilor lor în plan internaţional devine obligatorie.
Această lucrare începe în a analiza unele perspective asupra procesului de globalizare şi apoi prezintă o imagine de ansamblu a sistemului monetar financiar internaţional. Având o structură bine conturată şi o arie distinctă de manifestare, relaţiile financiare internaţionale sunt de fapt o prelungire a relaţiilor economice apărute între diferitele ţări. Cele mai importate aspecte avute în vedere în studiul modului de manifestare şi derulare al fluxurilor financiar-monetare internaţionale, şi pe care lucrarea de faţă îşi propune să le analizeze în detaliu sunt: instituţiile financiare internaţionale cu vocaţie universală, evoluţia sistemului monetar internaţional, aranjamentele monetare internaţionale existente în prezent, principalele instrumente utilizate pe pieţele financiare internaţionale, intermedierea financiară şi rolul acesteia în derularea fluxurilor financiare internaţionale.
CAPITOLUL I: GLOBALIZAREA ECONOMICĂ
1.1. Aspecte generale privind fenomenul de globalizare
Economia internaţională este marcată de o multitudine de mutaţii de fond care remodelează ţesătura de interdependenţă pe baza cărora ea funcţionează. Dezvoltarea societăţii internaţionale şi adaptarea continuă a structurile economice la modificările rapide ce au loc pe plan mondial plasează practic toate naţiunile într-un proces continuu de restructurare şi tranziţie. 
Două forţe principale, dinamice şi în interdependenţă, conduc acest proces şi anume: 
- adâncirea procesului de globalizare a economiei mondiale; 
- apariţia şi dezvoltarea aranjamentelor economice regionale.
Globalizarea poate fi definită ca fiind cea mai înaltă formă de internaţionalizare a activităţii economice. 
Tendinţele de globalizare se manifestă în economia mondială pe mai multe planuri: al integrării sistemului internaţional de producţie, al integrării unor pieţe de mărfuri sau servicii, al convergenţei politicilor economice ale economiilor naţionale. Fenomenul globalizării potenţează şi mai mult rolul informaţiei ca resursă decisivă a dezvoltării economice în etapa actuală.
Globalizarea reprezintă procesul de întrepătrundere tot mai accentuată între economiile naţionale. Ne îndreptăm spre un nou sistem economic mondial global, unde interdependenţa economică dintre ţări reprezintă elementul esenţial.


Fisiere în arhivă (1):

  • Globalizarea Sistemelor Financiare. Analiza Proceselorde Incurajare a Dezvoltarii Financiare si in Tarile Emergente.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Anghelache G., Bursa şi piaţa extrabursieră, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;

Bran Florina, Moga Toader,Comerţ şi globalizare. Efecte ecologice ale globalizării fluxurilor comerciale; Nr. 17, Aprilie 2005;

Carmen, Păunescu; Marfa şi globalizarea pieţei. Editura ASE, Bucureşti, 2004;

Constantin, Moisuc (coordonator); Luminiţa, Pistol; Elena, Gurgu. Economie internaţională. Vol I – Probleme globale ale economiei mondiale. Vol II – Relaţii economice internaţionale. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001;

Dăianu D., România şi Uniunea Europeană, Ed. Polirom, 2002;

Demirguc-Kunt A., Levine R, Bank-based and market-based financial system: cross-country comparisons, World Bank Review 2001;

Dornescu, Valeriu, “Globalizarea financiara si efectele acesteia”, Flacăra Iaşiului, Numărul 10, 2008;

Dropol Gh. M, Băncile de investiţii şi rolul lor în dezvoltarea şi consolidarea pieţei de capital, teză de doctorat, 2001;

Dumitru, Patriche, Comerţ şi globalizare. Editura ASE, Bucureşti, 2003

EMEPG Raportul Seul “Rebuilding the international financial architecture” 2001;

Fătu S., Piaţa românească de capital-privită din interior, Ed. Vox, Bucureşti, 1998;

http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Stock_Exchange;

http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Stock_Exchange;

http://www.oeconomica.ro/files/pdf/88.pdf;

Ilie, Rotariu. Globalizare şi turism. Editura Continent, Sibiu, 2004;

Ioan, Rotariu (coordonator); Octavian, Brândeu; Gabriel, Bâzoi. Tendinţele mondializării şi mondializarea tendinţelor: Integrarea economică regională şi globalizarea afacerilor. Editura MIRTON, Timişoara, 2004;

Ioan, Rotariu. Sistemul economiei mondiale şi mecanismele sale de funcţionare. Editura Mirton, Timişoara, 2001;

Ion A. Popescu, Aurelian A. Bondrea, Mădălina I. Constantinescu. Globalizarea: Mit şi realitate, Bucureşti : Editura Economică, 2004;

Ndikumana L, Financial development, financial structure, and domestic investment: international evidence, Department of Economics, University of Massachusetts, 2003;

Olteanu A. Olteanu F., Managementul portofoliului şi al riscului pe piaţa titlurilor financiare, Bucureşti: Ed. Dareco, 2003;

Pogonaru F., Apostol C., Evoluţia pieţei de capital, CEROPE, Lucrarea nr.9, octombrie 1999;

Svaleryd H.,Vlachos J, Financial markets, industrial specialization and comparative advantage.Evidence from OECD countries, Departament of Economics, Stockholm University, 2002;

U.N., World Development Report 1999/2000, Oxford University Press, 2000;

Voinea, Gheorghe, Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!