Imaginea - Factor Important de Poziționare a Întreprinderii pe Piață

Cuprins licență

Introducere
Capitolul 1: Imaginea întreprinderii – atribut important în poziţionarea acesteia
1.1 Analiza definiţiei de imagine şi componentelor ei
1.2 Crearea imaginei întreprinderii – factori de influenţă şi procese specifice
1.3 Caracteristicile conceptuale ale poziţionării întreprinderii pe piaţă
Capitolul 2: Analiza imaginii întreprinderii „Axor” S.R.L. în baza instrumentelor de Marketing
2.1 Prezentarea generală a societăţii comerciale „Axor” S.R.L. 
2.2 Abordarea instrumentelor de marketing pentru imaginea întreprinderii „Axor” S.R.L.
2.3 Evaluarea imaginii curente a întreprinderii „Axor” S.R.L. 
Capitolul 3: Modalităţi de perfecţionare şi promovare a întreprinderii „Axor” S.R.L.
3.1 Studiul influenţei imaginii corporative asupra poziţionării întreprinderii pe piaţă
3.2 Recomandari privind îmbunătăţirea şi promovarea imaginii întreprinderii
Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe


Extras din licență

Introducere
Actualitatea temei: 
Orice întreprindere vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În economia de astăzi, economie dezvoltată şi caracterizată printr-o competiţie acerbă, nevoia stabilirii unor strategii clare de promovare a imaginii companiei a devenit din ce în ce mai mult o necesitate.
Daca ne vom uita la oamenii din jurul nostru. Putem observa că fiecare din ei îşi creează propria sa imagine. Ea se bazează pe ceea ce vedem, auzim despre acest om şi tot odata experienţa pe care o deţinem în comunicarea cu el. La fel ca oamenii, întreprinderea are imaginea sa, indiferent de faptul dacă le place sau nu. Imaginea pozitivă este la fel de dificil de a fi identificată, ca frumuseţea sau calitatea, dar atunci cînd ea este, fiţi siguri că o veţi sesiza. Succesul oricarei companii depinde de mai muţi factori, şi unul din aspectele importante al percepţiei şi evaluării companiei, din partea consumatorului, este impresia pe care acesta şi-o formează în urma interacţionării cu produsele şi serviciile ei.
A fi preocupat de imagine înseamnă a fi preocupat de modul în care publicul percepe o temă. Compania nu poate rămîne indiferentă la conflictele de muncă, la etică sau la binele public pentru ca apoi să pretindă că-i pasă de imagine. A defini o marcă, un produs, a crea o imagine care merge dincolo de fapte şi de declaraţia de valoare cerută şi care doreşte să atingă publicul la nivel emoţional este o idee ambiţioasă, axată pe principiile unei afaceri bune. 
Economia modernă nu suferă de insuficienţe, ci de surplusuri. Într-un supermarket tipic putem să găsim o sumedenie de marci a diferitor companii. Din punctual de vedere al vînzătorului putem să numim aceasta o supraconcurenţă. Din punct de vedere a consumatorului – supraofertă.
În cazul în care toate bunurile şi serviciile de pe piaţă sunt aceleaşi, un avantaj deplin nu va obţine nici o companie. Multe întreprinderi moderne greşesc prin utilizarea strategiilor de convergenţă, cu alte cuvinte, strategiile lor de poziţionare sunt nedeferenţiate. Întreprinderea trebuie să depună eforturi pentru o poziţionare semnificativă şi cu caracteristici distinctive. 
Relevanţa temei alese este redata şi de faptul că la etapa actuală de dezvoltare a pieţei, imaginea întreprinderii este un factor care permite adaugarea unor avantaje competitive pentru proprietarul ei. O imagine puternică face posibilă obţinerea unui punct de sprijin pe un anumit segment de piaţă, creşterea numarului de clienţi fideli, iar în unele cazuri chiar şi poate crea o nişă individuală nouă pe piaţă.
Deasemenea imaginea influenţează competitivitatea firmei pe piaţă, poziţia de marketing, stabilirea preţurilor la produse/servicii, atractivitatea în calitate de angajator, calitatea clientelei şi partenerilor, ceia ce rezultă într-o cuprindere aproximativă a tuturor sferelor de activitate.
Astazi, sunt rare organizaţiile din ţară, care au create departamente sau angajează responsabili de relaţii publice, excepţie făcînd companiile şi organizaţiile străine care activează pe teritoriul Republicii Moldova precum şi companiile financiar-bancare. În aceste condiţii, devine actuală necesitatea studierii conceptelor de baza privind activitaţile orientate spre crearea şi gestionarea imaginii întreprinderii.
Scopul şi obiectivele lucrarii: 
Scopul lucrării este justificarea teoretică şi ştiinţifică a eficienţei formării unei imaginii dinstictive ca avantaj în poziţionarea echilibrată a întreprinderii pe piaţă şi pentru sporirea competitivităţii. 
Pentru realizarea scopului propus este necesar să rezolvăm următoarele obiective:
1. Studierea aspectelor teoretice ale formării şi promovării imaginii întreprinderii;
2. Studierea esenţei conceptului de imagine, în special formarea sa la fiecare etapă a ciclului de viaţă şi evaluarea eficacităţii sale;
3. Evidenţierea rolului imaginii în asigurarea succesului firmei pe piaţă;
4. Identificarea caracteristicilor formării unei imagini externe, interne şi a identităţii;
5. Analiza procesului de formare a imaginii întreprinderii;
6. Metode de aplicare a imaginii firmei;
7. Analiza celor mai frecvente greşeli;
8. Analiza starii actuale a imaginii companiei „Axor” S.R.L.;
9. Studiul influenţei imaginii corporative asupra poziţionării întreprinderii „Axor” S.R.L.;
10. Evaluarea imaginii întreprinderii în contextul tendintelor pieţei de obiecte sanitare din Republica Moldova.


Fisiere în arhivă (1):

  • Imaginea - Factor Important de Pozitionare a Intreprinderii pe Piata.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Al. Ries, Jack Trout, „Poziţionarea lupta pentru un loc în mintea ta”, Editura Brandbuilders, 2004.
2. Buzoianu Daniela, „Economia şi gestiunea întreprinderii”, Ploeşti, Note de curs, 2006.
3. Chiciudean Ion, George David, „Managementul comunicării în situaţii de criză”, Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2011. http://managementcrize.files.wordpress.com/2012/03/comunicarea-de-criza-suport-de-curs.pdf (vizitat 15.03.2008).
4. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324892 (vizitat 15.03.2008). 
5. http://www.allmoldova.com/furniture-design/furniture-for-the-house/my-house-villeroy-boch/salon.html (vizitat 15.03.2008).
6. http://www.anrceti.md (vizitat 15.03.2008).
7. http://www.gdr.md/ru/link/ (vizitat 15.03.2008).
8. http://www.interior.md/ (vizitat 15.03.2008).
9. James R. Gregory, „Marketing corporate image - The company as your number one product”, NTC Business Book, 1991.
10. Joe Marconi, „Ghid practic de relaţii publice”, Iaşi, Editura Polirom, 2007.
11. Jung, C.G., „Puterea sufletului - Antologie, Psihologie individuală și socială”, Ed. Anima, București, 1994.
12. Marie-Helene Westphalen, „Le Communicator. Guide operationnel pour la communication d'entreprise”, Paris, editia a II-a, Dunod, 1994.
13. Maxim E., Gherasem T., „Marketing”, Bucureşti, Editura Economică, 2000.
14. Nedelea A. „Marketing”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2005
15. Olaru A., „Managementul marketingului firmelor romîneşti”, Galaţi, Editura Alma, 2000.
16. Ph. Kotler „Managementul marketingului”, Ediţia a II-a, Teora, 2000.
17. Sica Stanciu, „Bazele generale ale marketingului”, Universitatea din Bucuresti, 2002. http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/4.htm (vizitat 15.03.2008).
18. Smith. P. R., „Marketing Communication”, Londra, Editura Kogan Page Limited, 1993.
19. Solcan M., „Conceptul de imagine a firmei”, Revista „Economie şi Sociologie” nr-3, ASEM, Chişinău, 2003, p.59-99.
20. Stancu Valentin, „Relaţii Publice”, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. http://bibliotecalibera.files.wordpress.com/2008/06/relatii-publice.pdf (vizitat 15.03.2008).
21. Tamás Csordás, „Corporate Identity”, Miskolc, University of Miskolc, 2008. http://www.gei.uni-miskolc.hu/phd/tezisfuzetek/csordas_phd.pdf (vizitat 15.03.2008).
22. Thomas C. O'Guinn,Chris T. Allen,Richard J. Semenik, „Advertising and integrated brand promotion”, Ohio, Thomson/South-Western, 2003. http://books.google.md/books?id=YAbiomVggU8C&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=false (vizitat 15.03.2008).
23. Алехина И., „Имидж и этикет в бизнесе”, М.: Дело, 2003.
24. Б. Джи, „Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение”, 1999. http://www.buro-dv.ru/literatura/liter_11/liter11.php (vizitat 15.03.2008).
25. Восколович Н.А., „Маркетинг туристских услуг”, ТЕИС, 2001.
26. Жданова Т.С., „Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж”, Дашков и К°, 2010.
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/90266/37/Zhdanova_-_Lenivyii_marketing._Principy_passivnyh_prodazh.html. (vizitat 15.03.2008).
27. Квартальнов В.А, „Менеджмент туризма”, М.: Финансы и статистика, 2002. (33.)
28. Титов Л., „Термины – «имидж» и «мнение»”. www.ln.com.ua (vizitat 15.03.2008).
29. Чумиков А.Н., Бочаров М.П., „Связи с общественностью: теория и практика”, М.: Дело, 2006.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!