Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

Cuprins licență

Capitolul 1. Introducere. Aspecte generale privind calitatea energiei electrice. 9 
Capitolul 2. Aspecte teoretice privind calitatea energiei electrice. 12
2.1.Indicatori de calitate a energiei electrice. 12
2.2.Regimul nesimetric. 13
2.3.Regimul deformant. 19
2.4.Goluri de tensiune. 30
2.4.1. Definirea golului de tensiune. 30
2.4.2. Cauzele golurilor de tensiune. 32
2.4.3. Efectele golurilor de tensiune. 33
2.4.4.Reducerea efectelor golurilor de tensiune. 34
2.5. Flicker-ul. 35
2.6. Frecventa si nivelul de tensiune. 38
2.6.1. Frecventa. 38
2.6.2. Amplitudinea tensiunii de alimentare.Variatii lente de tensiune. 40
2.7. Intreruperile in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor. 42
2.8. Calitatea serviciului de distributie a energiei electrice. 46
2.9. Supratensiunile. 49
Capitolul 3. Reglementari in domeniul calitatii energiei electrice. 51
3.1. Aspecte generale. 51
3.2. Prevederi referitoare la calitatea energiei electrice in alte tari. 51
3.3. Norme actuale in Romania privind calitatea energiei electrice. 58
Comparatie cu prevederi din alte tari.
Capitolul 4. Monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice. 65
4.1. Aspecte generale. 65
4.2. Sisteme si aparate pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei 
electrice. 68
Capitolul 5. Generare distribuita. 78
5.1. Aspecte generale. 78
5.2. Energia eoliana. 79
5.2.1. Tipuri constructive de captatoare eoliene. 79
5.2.2. Instalatia electrica a centralelor electrice eoliene. 80
5.2.2.1. Producerea de energie electrica de curent continuu 81
5.2.2.2. Producerea de curent alternativ cu generatoare sincrone. 81
5.2.2.3. Producerea de curent alternativ cu generatoare asincrone. 
sau de inductie. 82
5.2.2.4. Racordarea la sistemul energetic a generatoarelor eoliene. 83
5.2.2.5. Constructia unei centrale electrice eoliene. 83
5.3. Energia solara. 86
5.3.1. Instalatii fotovoltaice. 86
5.3.1.1. Conversia fotoelectrica a energiei. 86
5.3.1.2. Efectul fotoelectric in jonctiunea p-n. 87
5.3.1.3. Efectul fotoelectric in heterojonctiunea semiconductoare. 87
5.3.1.4. Jonctiuni metal-semiconductor. 88
5.3.2. Descrierea partilor componente ale unei surse de energie electrica
cu panouri fotovoltaice. 88
5.3.2.1. Sisteme fotovoltaice. Celule solare. 89
5.3.2.2. Racordarea la sistem a sursei de energie electrica cu panouri
fotovoltaice. 91
5.4. Energia hidraulica. 93
5.4.1. Tipuri de amenajari a CHE. 93
5.4.2. Conversia energiei hidraulice a marilor si oceanelor. 94
Capitolul 6. Rezultate obtinute si interpretarea acestora 95
6.1. Masuratori efectuate cu aparatul BMI 7100 95
6.2. Inregistrari ale contorului electronic Alpha Power Plus. 101
6.3. Masuratori efectuate cu aparatul CA 8334. 110
Capitolul 7. Concluzii. 112
Capitolul 8. Intocmirea bilantului termic real si optim la un cazan de abur de 12 t/h. 115
8.1. Notiuni generale. 115
8.2. Bilantul termic real la un cazan de abur de 12 t/h. 116
8.3. Bilantul termic optim la un cazan de abur de 12 t/h. 117
8.4. Concluzii. 120
Anexa 1. Calculul curentilor de scurtcircuit in PCC. 121
Bibliografie. 127


Extras din licență

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE.
ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE.
Tema acestui proiect este actuala si pune in evidenta efectele in punctul comun de cuplare produse de instalatia de generare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice asupra sistemului.
Calitatea energiei electrice, are o prezenta continua in toate regimurile de functionare ale SEE, in cele 4 componente: producere; transport; distributie; consumator; fiind o componenta esentiala, reprezinta o notiune extrem de complexa, conturnarea acesteia implicand un numar mare si variat de factori [9].
Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) defineste calitatea ca fiind "totalitatea trasaturilor si particularitatilor unui produs sau serviciu care poarta in sine abilitatea de a satisface necesitati explicite sau implicite" [14].
Calitatea, in orice domeniu de activitate, nu este un concept static, continutul acestui concept variind in timp datorita dezvoltarii tehnologice si a evolutiei vietii sociale, prin urmare si cerintele privind calitatea energiei electrice trebuie adaptate continuu unor necesitati standard, continuu perfectibile.
Energia electrica poate fi privita ca marfa sau produs, consumul simultan cu producerea reprezinta caracteristica principala, fiind utilizata de diversi consumatori, de la cei industriali pana la cei casnici. Consumatorii casnici sunt caracterizati prin receptoare de puteri relativ mici, dar foarte numerosi, atat in mediul urban cat si in cel rural. 
Pentru a obtine in Punctul Comun de Cuplare indicatorii de calitate inscrisi in contractul de distributie, trebuie o adaptare continua a RE de alimentare la sarcinile electrice racordate la un anumit moment intr-un punct de racord, dar si o colaborare stransa intre distribuitor si consumatori (potentiale surse de perturbatii).
Calitatea energiei electrice poate fi analizata din doua puncte de vedere [15]:
- obiectiv, constand in efectuarea unor masuratori ale indicatorilor de calitate pe un esantion de consumatori, fiind astfel evaluata calitatea fizica a energiei electrice distribuite;
- subiectiv, constand ,in anchete asupra gradului de satisfacere a cerintelor consumatorilor, in urma carora pot fi cunoscute aprecierile consumatorilor asupra produsului "energie electrica" si astfel fiind evaluata calitatea perceputa de utilizator;
Interesul crescand pentru calitatea energiei electrice se justifica prin urmatoarele argumente:
- sensibilitatea echipamentelor moderne la scaderea CEE (dispozitivele electronice si sistemele de control bazate pe microprocesoare cu caracteristici de functionare ce pot fi afectate de perturbatiile din RE de alimentare);
- cresterea gradului de constientizare si informare a consumatorilor asupra impactului pe care diversele perturbatii electromagnetice il pot avea asupra echipamentelor electrice si a proceselor tehnologice;
- complexitatea sistemelor energetice si sporirea influentelor reciproce intre acestea si utilizatori;
- introducerea pe scara larga a electronicii de putere in controlul proceselor de conversie a energiei.
Toate aceste aspecte trebuie privite si analizate sub incidenta perturbatiilor.
Perturbatiile, cauzele si efectele lor, masurile ce trebuie luate pentru limitarea actiunilor sau limitarea lor sunt studiate intr-un cadru mai larg si anume acela al compatibilitatii electromagnetice.
Nivelul mediu de calitate al produsului energie electrica distribuit de distribuitor si a consumatorilor trebuie adaptat dinamic pe toata durata de viata a RE.
In acest scop, este necesara o conlucrare permanenta intre: distribuitorii de energie electrica, producatorii si instalatorii de receptoare electrice si nu in ultimul rand utilizatori.
Promovarea riguroasa a unei politici de calitate la nivel de stat, a unor programe concrete la nivelul companiilor de electricitate, presupune definirea si promovarea unei legislatii adecvate si armonizate cu reglementarile adoptate la nivel international.
Dintre masurile care se impun, cele mai eficiente pot fi:
- stabilirea unui set simplu,clar si usor perfectibil, de indicatori de calitate a energiei electrice, care sa surprinda rapid si, pe cat posibil cat mai complet, multiplele aspecte care definesc calitatea;
- elaborarea bazelor metodologice ale controlului de calitate si asigurarea unei monitorizari in timp real a tuturor indicatorilor de calitate;
- implementarea, exploatarea si intretinerea si intretinerea unui sistem informational adecvat, capabil sa efectueze prelucrari statistice asupra valorilor masurate si care sa permita obtinerea, procesarea si vehicularea rapida a unor informatii sigure cu privire la nivelul de calitate a tranzitului de energie catre toate categoriile de consumatori;
- normarea unor valori si/sau abateri admisibile pentru indicatorii de calitate a energiei electrice, acceptate de toti factorii implicati: distribuitor - utilizator - producator de receptoare electrice;
- elaborarea unor norme tehnice, a unor acte normative care sa constituie baza legala a contractelor tehnico-economice intre distribuitor si consumator si care sa cuprinda obligatiile celor doua parti privind calitatea energiei electrice.
Studiile actuale, vizand problema calitatii energiei electrice, prezentate in cadrul unor prestigioase conferinte internationale PQ ( POWER QUALITY): Paris (1992), Atlanta - U.S.A. (1993), Amsterdam (1994), New York (1996), Stockolm (1997), New - Dehli (1998), Boston (2000) sunt axate, in principal, pe trei directii:
- analiza indicatorilor actuali de calitate si dezvoltarea unor programe eficiente de monitorizare, care sa stea la baza unor relatii corecte intre distribuitor si consumator;
- evaluarea economica a efectelor abaterilor fata de limitele recomandate de reglementarile internationale.
- stabilirea unor masuri eficiente tehnice, organizatorice, contractuale si juridice care sa asigure incadrarea indicatorilor de calitate in limitele impuse de standarde;


Fisiere în arhivă (1):

 • Imbunatatirea calitatii energiei electrice intr-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrica neconventionala la sistemul de distributie a energiei electrice.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Ion ANTONIU - "Chestiuni speciale de electrotehnica" Ed. Academiei
Republicii Romane 1956;
2. Carmen GOLOVANOV, Mihaela ALBU, Stefan GHEORGHE s.a. - "Probleme moderne de masurare in electroenergetica", Ed. Tehnica 2001;
3. Stefan GHEORGHE, Valentin BRANESCU, Simona ENE s.a. - "Monitorizarea calitatii energiei electrice", Ed. Macarie 2001;
4. A. ARIE, C. NEGUS, C. GOLOVANOV, N. GOLOVANOV - "Poluarea cu armonici a sistemelor electromagnetice functionand in regim permanent simetric", Ed. Academiei Romane - Bucuresti 1994;
5. Hermina ALBERT - "Consideratii privind CEE livrate", Ed. RENEL - GSCI Bucuresti 1998;
6. ANRE, S.C. ELECTRICA SA - "Codul tehnic al retelelor electrice de distributie", Mai 2000;
7. ANRE - Standardul de performanta in activitatea de furnizare la tarife reglementate", 1999, Monitorul Oficial 503/1999, www.anre.ro;
8. Lucrarile celui de-al treilea Simpozion National de Calitate a Energiei Electrice - Targoviste decembrie 1999;
9. Lucrarile celui de-al patrulea Simpozion National de Calitate a Energiei Electrice - Targoviste octombrie 2001;
10. Lucrarile celui de-al cincilea Simpozion National de Calitate a Energiei Electrice - Targoviste octombrie 2003;
11. Silviu DARIE, Ioan VADAN - "Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice" VOL. I - 'Instalatii pentru producerea energiei electrice", Ed. U.T. PRES Cluj - Napoca 2000;
12. Stama SOTRI - ,,Utilizarea energiei termice". Note de curs.
13. I. CHIUTA, I. CONECINI - " Compensarea regimului energetic deformant", Ed. Tehnica, Bucuresti 1989;
14. M. UNGUREANU, M. CHINDRIS, I. LUNGU - ,,Utilizari ale energiei electrice", E.D.P.R.A., Bucuresti 1999;
15. M. IORDACHE, I. CONECINI - "Calitatea energiei electrice" Ed. Tehnica, Bucuresti 1997;
16. I. CONECINI - ,, Imbunatatirea calitatii energiei electrice", Ed. AGIR, Bucuresti 1999;
17. A. BILC - ,,Sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice conform standardului EN 50160",octombrie 2003;
18. PE 124/1995 - ,,Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari";
19. Mircea EREMIA, Ion TRISTIU, C-tin BULAC s.a. - ,,Influente ale productiei de energie electrica distribuita asupra retelelor electrice de distributie. Analiza si studiu de caz", Bucuresti 2004;
20. Traian G. IONESCU, O. POP - " Ingineria sistemelor de distributie a energiei electrice", Ed. Tehnica, Bucuresti 1998;
21. IEC Publication 1986 - ,,Flickermeter. Functional and Design Specification", 1986;
22. PE 143/1994 - Normativ privind limitarea regimului deformant si asimetric in retelele electrice; 
23. Carmen GOLOVANOV - ,,Aparate electrocasnice. Probleme de compatibilitate electromagnetica", Ed. ICPE 1997; 
24. PE 013/94 - Normativ privind metodele si elementele de calcul ale sigurantei in functionare a instalatiilor energetice;
25. Stama SOTRI - ,,Termotehnica". Note de curs;
26. PE 134-2/96 - ,,Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV";
27. PE 134 - 95 - ,,Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV";
28. N. K. Arhipov - ,,Calculul curentilor de scurtcircuit", Ed. Tehnica, Bucuresti;
29. Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate 34/1999;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!