Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I 3
MANAGEMENTUL ŞI PERFORMANŢELE ECONOMICE ALE FIRMEI 3
1.1.Definirea şi caracteristicile managementului organizaţiei 3
1.2.Abordări manageriale ale organizaţiei 5
1.2.1.Abordarea clasică a managementului 7
1.2.2.Analiza managementului la nivelele inferioare ale organizaţiei 8
1.2.3.Abordarea sistemică a organizaţiei 11
1.2.4.Abordarea contingenţială a organizaţiei 13
1.2.5.Noi tendinţe în management 14
1.3.Procesul de management şi îndeplinirea obiectivelor organizaţiei 17
1.4.Managementul performanţei – concept şi obiective 17
1.5.Tipologia strategiilor 22
1.6.Eficienţă si eficacitate managerială 23
CAPITOLUL II 30
PREZENTAREA GENERALĂ ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢII SC ALFA SRL 30
2.1.Descrierea SC ALFA SRL, structura şi obiectul său de activitate 30
2.1.1.Date de identificare 30
2.1.2.Scurt istoric 32
2.2.Descrierea activităţii actuale a întreprinderii. Analiza mediului intern 34
2.2.1.Analiza funcţiunii de producţie 34
2.2.2.Analiza funcţiunii comerciale 36
2.2.3.Diagnosticul structurii organizatorice, resurselor umane şi a managementului 38
2.2.4.Analiza economico-financiară 40
2.3.Analiza mediului extern 52
2.4.Concluziile analizei 55
CAPITOLUL III 57
ANALIZA STRATEGIEI MANAGERIALE DE DEZVOLTARE A SC ALFA SRL..57
3.1.Analiza sistemului managerial 57
3.2.Obiective strategice de dezvoltare a firmei 62
3.3.Politica de investiţii 64
3.4.Reproiectarea sistemului informaţional-informatic 68
CAPITOLUL IV 75
FUNDAMENTAREA CREŞTERII PERFORMANŢELOR LA SC ALFA SRL 75
4.1.Fundamentarea obiectivului: investiţii 75
4.2.Fundamentarea obiectivului: marketing şi promovare 79
4.3.Fundamentarea obiectivului: reproiectarea sistemului informaţional – informatic 79
4.4.Centrele de performanţă 81
4.5.Model decizional dinamic 82
4.6.Performanţa aşteptată în urma implementării obiectivelor strategice 83
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
LISTA DE INVENTARIERE A GRAFICELOR
LISTA DE INVENTARIERE A TABELELOR


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi productivitate, şi care o face prezentă pe piaţă. În acest sens, performanţa trebuie să însoţească permanent managementul, pentru ca acesta să-şi atingă obiectivele propuse, indiferent de mărimea intreprinderii.
A menţine o firmă în stare de funcţionare normală, şi pentru a-i creşte performanţele, este necesar ca aceasta să se adapteze la schimbările care au loc în cadrul mediului extern în care funcţionează. O astfel de schimbare presupune schimbări permanente în cadrul firmei. Astfel o prioritate a etapei de tranziţie la economia de piaţă o constituie apelarea la centrele de cost, centrele de profit şi centrele de performanţă.
Motivaţia alegerii temei
Tema aleasa de mine „Îmbunăţirea performanţelor manageriale” am abordat-o fiind convinsă că este o necesitate pentru organizatie. Centrele de performanţă reprezintă un ansamblu de elemente dependente între ele, care formează un tot, având un grad de autonomie în utilizarea şi optimizarea resurselor de asigurare a performanţei. În acest scop se apelează la o serie de metode şi tehnici, care sunt specfice unei anumite probleme, sau întregului sistem al managementului performanţei. 
Ipotezele cercetării
Ipoteza principală de la care am plecat în cercetare se bazează pe ideea că un management performant se bazează pe fundamentarea ştiinţifică a strategiei manageriele.
Obiectivele cercetării
Obiectivele propuse la începutul cercetării sunt:
Obiectivul 1: Cercetarea teoretică în domeniul managementului şi a managementului performanţei;
Obiectivul 2: Analiza activităţii pe o perioadă de 3 ani a firmei ALFA SRL, firma în care am desfăşurat cercetarea, incluzând:analiza structurii actuale a pietei firmei SC ALFA SRL, realizarea unei analize diagnostic complete la SC ALFA SRL;
Obiectivul 3: Analiza strategiei de dezvoltare a firmei: 
- analiza sistemului managerial şi identificarea aspectelor care necesită îmbunătăţire;
- proiectarea unei strategii de dezvoltare a firmei, identificând obiectivele generale şi secundare, mijloacele şi resursele necesare implementării acestor obiective.
Obiectivul 4: Fundamentarea creşterii performanţelor firmei
Lucrarea este structurată în patru capitole, care reflectă modul în care am realizat obiectivele propuse, respectiv:
- În capitolul I am studiat şi am selectat principalle teorii, metode şi tehnici privind managementul, managementul performanţei şi eficienţa managerială.
- In capitolul II am analizat atat mediul intern si extern al firmei, punand in evdenta posibilitatea societatii de a se mantine pe piata ca lider in domeniu precum si de a-si dezvolta potentialul, dar si amenintatarile la care este supusa din cauza concurentei sau a instabilitatii politice si economice.
- În capitolul III am realizat o analiză critică a sistemului managerial axată pe strategiile de dezvoltare ale firmei studiate. Am definit obiectivele generale şi secundare, mijloacele şi resursele.
- În capitolul IV am fundamentat creşterea performanţelor aplicând metode şi tehnici studiate.
Instrumentarul metodologic utilizat este: analiza şi sinteza, analiza diagnostic, metoda arborelul de pertinenţă, subsistemele mangeriale etc.
CAPITOLUL I
MANAGEMENTUL ŞI PERFORMANŢELE ECONOMICE ALE FIRMEI
1.1. Definirea şi caracteristicile managementului organizaţiei
Managementul influenţează toate fazele existenţei organizaţiilor moderne. Societatea, în ansamblul ei, nu ar putea exista în forma ei actuală, şi nu ar putea progresa fără manageri care să dirijeze eficient organizaţiile care o compun. Peter Drucker a accentuat acest aspect afirmând că: „managementul eficient este, probabil, principala resursă a ţărilor dezvoltate şi resursa de care au cea mai mare nevoie ţările în curs de dezvoltare”. 
În mod esenţial, rolul managementului este de a conduce organizaţiile spre atingerea obiectivelor propuse. „Nu există o idee mai importantă pentru management decât obiectivele. Managementul nu are nici o semnificaţie fără obiectivele sale.” – afirma Samuel Certo. 
Termenul de management este deseori utilizat în diverse modalităţi. Înţelegerea diverselor modalităţi în care noţiunea de management este utilizată ne poate feri de numeroase confuzii.
Unele definiţii se referă la management ca la un sistem cumulat de informaţii şi de cunoştinţe, o ştiinţă, care oferă elemente legate de modul în care trebuie condusă o organizaţie. 
„Managementul este ştiinţa tehnicilor de conducere a unei intreprinderi” (Dicţionarul Larrouse) 
„Managementul este ştiinţa care se ocupă de legile conducerii generale a organizaţiilor precum şi de legile sintetice ale componentelor sale” (Popova, Krasnopoiasa).


Fisiere în arhivă (4):

  • Imbunatatirea Performantelor Manageriale la SC Alfa SRL
    • ANEXA 1.doc
    • cuprins.doc
    • Imbunatatirea Performantelor Manageriale la SC Alfa SRL.doc
    • LISTA DE INVENTARIERE A ANEXELOR.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!