Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Extras din licență Cum descarc?

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale si animale este în pericol! În lucrarea de faţă îmi propun să subliniez importanţa vitală a pădurilor şi necesitatea diminuării sau în cel mai bun caz contracararea tăierilor masive a arborilor precum şi eficienţa măsurilor de prevenire a exploatării forestiere excesive pe raza localităţii Putna.
Preşedintele S.U.A., Theodore Roosevelt, la Conferinţa asupra conservării resurselor naturale, în anul 1908 spunea: „A sosit însă vremea să ne gândim cu seriozitate la ceea ce se va întâmpla atunci când pădurile noastre nu vor mai fi, când cărbunele, fierul şi petrolul se vor fi epuizat şi când solul se va fi sărăcit şi aluvionat în fluvii, impurificându-le apele, dezgolind câmpurile şi barând calea navigaţiei”. Artrebui să medităm intens la însemnătatea acestor cuvinte şi să conştientizăm gravitatea consecinţelor rezultate în urma exploatării în mod abuziv a tututor resurselor naturale şi implicit efectul devastator asupra mediului înconjurător.
Întrucât masa lemnoasă reprezintă o materie primă regenerabilă, dar nu inepuizabilă, este necesară asigurarea şi exploatarea durabilă a pădurii, managementul durabil al oricărui teren forestier trebuind să dobândească valenţe noi, devenind mai mult decât un simplu concept.
Dezvoltarea economică fără precedent din ultima perioadă care s-a făcut fără a se ţine cont de efectele pe care aceasta le-a produs asupra elementelor de mediu, iar politicile economice neraţionale din domeniul forestier au avut drept urmare diminuarea acestuia prin tăierea masivă a pădurilor, dublată de neluarea măsurilor pentru reîmpădurirea zonelor exploatate.
Reducerea considerabilă a fondului forestier a mai fost determinată şi de amploarea fenomenului infracţional şi contravenţional din domeniul silvic, care s-a manifestat cu preponderenţă după anul 1990 
În aceste condiţii problema managementului prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite specifice domeniului silvic a devenit extrem de actuală şi importantă.
Necesitatea şi utilitatea unor măsuri şi activităţi de prevenire şi combatere a faptelor ilicite din domeniul silvic, sunt puse în evidenţă de situaţia actuală a fondului forestier naţional afectat într-o măsură tot mai mare ca urmare a intensificării activităţilor ilicite.
Organizarea corespunzătoare a procesului managerial de prevenire şi combatere a faptelor ilicite îndreptate împotriva fondului forestier naţional, dar şi a celui legat de verificarea legalităţii privind implementarea fondurilor comunitare acordate României în perioada de integrare în structurile Uniunii Europene, reprezintă pentru perioada 2008-2013 o prioritate majoră în activitatea instituţiilor abilitate în acest sens.
Astfel, în lucrarea de faţă am subliniat importanţa silviculturii ca ramură de bază a economiei româneşti, a pădurii şi funcţiilor sale, a cunoaşterii modului de constituire, administrare, pază şi protecţie a fondului forestier naţional, precum şi în legătură cu respectarea regimului silvic privind exploatarea masei lemnoase.
Cap. I Consideraţii asupra stării pădurilor României 
1.1. Date generale. Situația la nivel național
La nivelul anului 1990, întregul fond forestier naţional se afla în proprietatea statului. Ca urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra fondului funciar (Legea nr.18/1991 si Legea nr.1/2000), la data de 31.12.2010 fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor, era de 3.338,9 mii ha respectiv reprezenta 66,3 % din fondul forestier naţional. În temeiul Legii nr. 18/1991 au fost retrocedate, din proprietatea publică a statului, 355,3 mii ha (5,6%) iar 2.704,5 mii ha au fost retrocedate în temeiul Legii nr. 1/2000.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impactul Antropic asupra Padurilor din Romania - Studiu de Caz Defrisarile din Judetul Neamt.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!