Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3 
Capitolul I. Aspecte teoretice privind creditele investiţionale 5
1.1. Sursele principale de finanţare a investiţiilor 5
1.2. Caracteristicile şi rolul creditelor investiţionale in finanţarea sectorului real 9 
1.3. Particularitatile acordării creditelor investiţionale 14 
Capitolul II. Utilizarea creditelor ca sursa de finanţare a investitilor 25
2.1. Organizarea creditarii investiţiilor in banca comercială 25 
2.2. Practici internaţionale de creditare investiţională utile pentru băncile autohtone 32
Capitolul III. Finantarea investitilor in sectorul real prin creditarea bancară in 
Republica Moldova 39
3.1. Programele creditării investiţionale aplicate de către băncile comerciale din
Moldova 39
3.2. Perspectivele creditării investiţionale în Republica Moldova 50
Încheiere 57
Bibliografie 60
Anexe 62


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale, în condiţiile unui mediu de afaceri aflat în permanentă schimbare. Astfel în condiţii economice incerte o firmă pentru a exista şi a se dezvolta pe piaţă are nevoie de lichiditaţi. Această necesitate fiind acoperită prin intermediul unui credit bancar.
Importanţa activităţii de creditare a investiţiilor este determinată de finanţarea directă a sectoarelor economiei. Importantă este şi perfecţionarea strategiilor manageriale ale băncilor comerciale, în scopul susţinerii finanţării afacerilor mari, dezvoltării leasing-ului financiar, creditelor investiţionale, ipotecare şi de consum. Procesul de creditare, pe de o parte, joacă rolul decisiv în activitatea bancară, iar pe de altă parte, de eficienţa lui depinde în mare măsură nivelul de dezvoltare a economiei în ansamblu.
În acest context, şi în condiţiile revitalizării economiei naţionale considerăm că atât aspectul metodologic, cât şi cel practic al sistemului de credit al Republicii Moldova necesită o studiere mai aprofundată.
Utilizarea corespunzătoare a tuturor principiilor manageriale se va solda cu dezvoltarea reţelei instituţionale, diversificarea portofoliului de credite, formarea unui cadru juridic adecvat, apărarea drepturilor participanţilor la raporturile de credit, creşterea nivelului profesional al funcţionarilor din sistemul de credit, dezvoltarea sistemului informaţional etc. Toate cele menţionate vor contribui la majorarea rentabilităţii agenţilor economici şi la minimizarea riscurilor ce intervin în procesul efectuării operaţiunilor de credit.
Necesitatea cercetării multiplelor probleme de gestionare şi organizare a sistemului de credit naţional, găsirea căilor de perfecţionare, precum şi de elaborare a unor metode şi strategii ştiinţifice manageriale ce vor fi utilizate în soluţionarea problemelor aferente relaţiilor de credit, confirmă actualitatea prezentei lucrări sub aspect teoretic şi practic.
Scopul cercetării rezidă în studierea şi analiza problemelor creditelor investiţionale în Republica Moldova şi desemnarea rolului acestora în dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale, reieşind din situaţia pieţii autohtone şi experienţa internaţională. 
Pentru realizarea scopului propus au fost trase următoarele sarcini:
- studierea surselor de finanţare a investiţiilor;
- cercetarea particularităţilor privind acordarea creditului investiţional în condiţiile economiei de piaţă;
- studierea procedurii creditării investiţionale in banca comercială;
- cercetarea rolului creditelor investiţionale in finanţarea sectorului real;
- studierea şi generalizarea experienţei practicii internaţionale de creditare investiţionala utilă pentru băncile autohtone;
Structura lucrării. Lucrarea este compusă din introducere, două capitole, încheiere, şi bibliografie 
În Introducere sunt formulate succint principalele idei, actualitatea temei cercetate, scopul propus la realizarea temei şi structura tezei.
Capitolul 1: Aspecte teoretice privind creditele investiţionale dezvăluie sursele de finanţare a investiţiilor, precum şi creditele bancare ca una din aceste surse. De asemenea este expusă caracteristica creditelor investiţionale, rolul acestora în finanţarea sectorului real al economiei, precum şi particularităţile acordării creditelor investiţionale.
Capitolul 2: Caracteristicile şi rolul creditelor investiţionale in finanţarea sectorului real este consacrat descrierii procesului de acordare a creditelor investiţionale în sectorul bancar al Republicii Moldova. Totodată în capitolul dat este reflecată practica internaţională în acest domeniu. 
Capitolul 3: Finantarea investitilor in sectorul real prin creditarea bancară in Republica Moldova reflect principale produse creditare investiţionale oferite de către băncile comerciale din Moldova, determină rolul organizaţiilor financiare investiţionale în facilitarea accesului la credite investiţionale. De asemenea este descries un proiect investiţional din practica băncilor autohtone, precum şi expuse careva propuneri şi recomandări în vederea impulsionării creditării investiţionale în condiţiile actuale.
În Încheiere sunt efectuate unele concluzii la tema studiată, precum şi câteva propuneri în vederea optimizării sistemului de creditare a investiţiilor.
În bibliografie este expusă lista actelor normative, lucrărilor ştiinţifice şi altor materiale utilizate în lucrare. 
Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CREDITELE INVESTIŢIONALE
1.1. Sursele principale de finanţare a investiţiilor
Construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii sunt condiţionate de existenţa surselor de finanţare. În practica societăţilor comerciale, indiferent de profilul lor, actul de finanţare, care intră în atribuţiile compartimentului financiar, se realizează pe termen lung şi are în vedere toate obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare pe termen lung între care, evident, se regăsesc şi obiectivele curente.
În fundamentarea deciziilor de finanţare, hotărâtoare sunt asigurarea certă a resurselor necesare realizării obiectivelor şi respectarea echilibrului financiar al societăţii între resursele de finanţare pe termen scurt şi cele de finanţare pe termen mediu şi lung.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impactul Creditelor Investitionale Asupra Viabilitatii Activitatii Investitionale in Republica Moldova.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!