Impactul Crizei Economice asupra Turismului Litoral în Franța

Cuprins licență

Introducere 4
Capitolul I
Principalele repere geografice, politico-administrative şi economice ale Franţei 6
I.1. Repere geografice 6
I.1.1. Localizare 6
I.1.2. Relief 6
I.1.3. Reţeaua hidrografică 7
I.1.4. Clima 10
I.1.5. Flora şi fauna 11
I.2. Organizarea politică şi administrativă 12
I.2.1. Organizarea politică 12
I.2.2. Organizarea administrativă 12
I.2.3. Populaţie 13
I.3. Economia 14
I.3.1. Principalele ramuri economice 14
I.3.2. Infrastructura de transport 14
Capitolul II 
Analiza principalilor indicatori turistici în turismul litoral din Franţa 
metropolitană 16 
II.1.Principalii indicatori turistici – informaţii generale 16
II.1.1. Capacitatea de cazare pe litoralul francez 17
II.1.2. Numărul de turişti 20
II.1.3. Numărul de înnoptări 22
II.1.4. Durata medie a sejurului 23
II.1.5. Densitatea circulaţiei turistice 25
II.1.6. Gradul de ocupare a capacităţilor de cazare 27
II.1.7. Volumul încasărilor/cheltuielilor în turism 28
II.2. Nivelul populaţiei angajate în turism 29
Capitolul III
Impactul crizei economice asupra turismului litoral în Franţa metropolitană 31
III.1.Informaţii generale despre turismul din Franţa 31
III.1.1. Bilanţul turistic al anului 2006 33
III.1.2. Bilanţul turistic al anului 2007 34
III.1.3. Bilanţul turistic al anului 2008 36
III.1.4. Bilanţul turistic al anului 2009 37
III.1.5. Bilanţul turistic al anului 2010 39
III.2.Analiza impactului crizei economice asupra turismului litoral 41
Capitolul IV
Strategii pentru dezvoltarea turismului litoral în Franţa 47
IV.1. Identificarea principalelor probleme ale turismului litoral 47
IV.2. Strategii pentru dezvoltarea turismului litoral 48
IV.2.1. Cunoaşterea consumatorului de turism litoral 49
IV.2.2. Diversificarea ofertei turistice 49 
IV.2.3. Crearea de programe turistice speciale 49
IV.2.4. Utilizarea eficientă a resurselor imobiliare 50
IV.2.5. Modificarea sistemelor de clasificare a hotelurilor 50
IV.2.6. Protecţia mediului 50
IV.2.7. Stimularea cheltuielilor efectuate de turişti 51
IV.2.8. Extinderea ofertei turistice 51
IV.2.9. Promovarea în străinătate 51
IV.2.10. Creşterea competenţei angajaţilor 52
IV.2.11. Măsuri guvernamentale 52
Concluzii 54 
Bibliografie 56


Extras din licență

INTRODUCERE
Turismul, conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.), reprezintă „Activităţile desfăşurate de persoane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite, pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni), pentru afaceri sau alte motive”.
Turismul, privit atât ca activitate economică de tip prestări de servicii cât şi ca modalitate de petrecere a timpului liber într-o manieră care să satisfacă turistul inclusiv din punct de vedere instructiv-educativ, reprezintă unul din domeniile importante ale economiei mondiale, fiind în acelaşi timp şi consecinţa dar şi cauza unor schimbări sociale, economice, culturale sau de mediu. 
De-a lungul timpului, un număr important de destinaţii au intrat în circuitul turistic mondial, investindu-se importante resurse financiare, care au făcut din turismul modern un important motor al progresului socio-economic. În economia de piaţă turismul a avut şi are în continuare un rol major, prin contribuţiile pe care le aduce la formarea Produsului Intern Brut, la crearea de locuri de muncă, la creşterea volumului exporturilor, la dezvoltarea investiţiilor etc. 
Criza economică mondială, ale cărei semne au început să apară încă de la sfârşitul anului 2007 şi care continuă şi în prezent, se caracterizează printr-o scădere dramatică a activităţii economice mondiale. 
Măsurile luate de guverne pentru limitarea dezastrului economic şi prevenirea intrării statelor în incapacitate de plată au afectat atât angajaţii din sectorul de stat cât şi pe cei din sectorul privat, cu consecinţe directe asupra volumului încasărilor din turism. 
Cu aproape 5500 de kilometri de litoral , Franţa se situează pe poziţia 27 în lume în ceea ce priveşte lungimea coastelor sale maritime. Încă din anii '80 a ocupat primele poziţii în turismul mondial. Turismul litoral reprezintă aproximativ 20% din întreaga activitate turistică. 
Obiectivele acestei lucrări sunt analizarea impactului crizei economice mondiale asupra turismului litoral din Franţa şi identificarea de soluţii în vederea combaterii/diminuării efectelor acesteia.
Am sintetizat această analiză în următoarele capitole:
- Capitolul I - Principalele repere geografice, politico-administrative şi economice ale Franţei
- Capitolul II – Analiza principalilor indicatori turistici în turismul litoral din Franţa metropolitană
- Capitolul III - Impactul crizei economice asupra turismului litoral în Franţa metropolitană 
- Capitolul IV – Strategii pentru dezvoltarea turismului litoral în Franţa
- Concluzii.
Capitolul I conţine informaţii privind localizarea, relieful, reţeaua hidrografică, clima, flora şi fauna Franţei, organizarea politico-administrativă, precum şi date despre economia şi infrastructura de transport.
Capitolul II prezintă evoluţia principalilor indicatori turistici în turismul litoral în perioada 2006-2010. Au fost folosite date statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice (INSEE), de Ministerul Economiei, Finanţelor şi Industriei – Direcţia generală pentru Competitivitate, Industrie şi Servicii (DGCIS) şi de Banca Naţională a Franţei. Datele au fost preluate din diverse situaţii statistice, centralizate şi adaptate scopurilor lucrării.
Capitolul III cuprinde o analiză succintă a întregii activităţi turistice în Franţa metropolitană, în perioada 2006 – 2010, pentru a observa care a fost tendinţa de evoluţie a turismului în această ţară şi a face o comparaţie cu modul în care a evoluat turismul litoral. Este analizat impactul crizei economice asupra acestei ramuri a activităţii turistice.
Capitolul IV identifică principalele probleme ale turismului litoral şi propune strategii pentru combaterea efectelor crizei economice şi relansarea acestei activităţi.
Concluziile prezintă sinteza succintă a efectelor crizei economice şi a măsurilor identificate pentru redresarea turismului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impactul Crizei Economice asupra Turismului Litoral in Franta.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Bran F., Marin D., Simon T. - Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, 1999
Cozmescu Ioan - Turismul - fenomen complex contemporan, Editura Economică, Bucureşti, 1998
Draica Constantin - Ghid practic de turism internaţional şi intern, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999.
Firoiu D., Dodu P., Dridea C., Gheorghe C.– Studii de caz în industria turismului şi a călătoriilor, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2006
Firoiu D., Peţan I. , Gheorghe C.– Turismul în perspectiva globalizării (Note de curs), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007
Firoiu D., Dridea C., Dodu P. , Gheorghe C. – Industria turismului şi a călătoriilor, Ediţia a II-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008
Frangialli F. - La France dans le tourisme mondial, Economica édit., 1991
Glăvan V. - Resursele turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti, 2000
Marin M., Marin I. - Geografie regională: Europa, Editura Universitară, Bucureşti, 2002
Mihălcescu C., Sion B., Titrade C., El Baaboua F. – Bazele informaticii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009
Minciu R. - Economia turismului, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2005
Secăreanu C., Gruiescu M., Andrei R. – Statistică (Sinteze, Teste şi Aplicaţii), Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2010


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!