Impactul expansiunii economice asupra procesului migrațional al Republicii Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ABORDARI CONCEPTUALE SI EVOLUTIA PROCESULUI MIGRATIONAL 5
1.1. Teorii privind procesul migrational al fortei de munca 5
1.2. Aspecte generale privind evolutia procesului migrational 10
1.3. Efectele procesului migrational asupra dezvoltarii economice 16
CAPITOLUL II. ANALIZA FLUXURILOR MIGRATIEI FORTEI DE MUNCA A CETATENILOR REPUBLICII MOLDOVA IN CONDITIILE EXPANSIUNII ECONOMICE 22
2.1. Analiza fluxului migrational al fortei de munca al Republicii Moldova 22
2.2. Impactul emigrarii fortei de munca asupra sporului demografic al Republicii Moldova 28
2.3. Influenta politicilor migrationale ale Uniunii Europene asupra dezvoltarii Republicii Moldova 31
CAPITOLUL III. TENDINTE SI PERSPECTIVE DE REINTEGRARE A MIGRANTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA IN CONTEXTUL EXPANSIUNII ECONOMICE 37
3.1. Tendinte evolutive a migratiei si a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova 37
3.2. Perspective si posibilitati de reintegrare a migrantilor din Republica Moldova 43
CONCLUZII SI PROPUNERI 50
BIBLIOGRAFIE 53
ANEXE 55


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea si importanta temei de cercetare. Migratia fortei de munca din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor doua decenii. Numeroase studii ale fenomenului migratiei au demonstrat impactul semnificativ pe care aceasta deplasare a fortei de munca o are asupra situatiei economice si sociale din tara. In pofida importantei majore acordate relatiei dintre migratie si dezvoltare, politicile nationale de migratie deseori nu au reusit sa obtina beneficiile maxime, pentru ca ele nu au integrat in mod adecvat politicile de migratie in strategiile lor generale de dezvoltare. Actualmente examinarea rolului migratiilor are drept scop un segment deosebit al pietei si drept o resursa pentru expansiunea economica. Acesta se bazeaza pe explorarea legaturilor dintre migratie si dezvoltare, care sunt deseori subestimate, intelese gresit sau ignorate.
Republica Moldova inca mai demonstreaza deficiente in domeniul unui cadru cuprinzator de politici pentru migratie, care necesita o politica nationala explicita, un cadru de reglementare, o structura institutionala organizata si un mecanism efectiv de coordonare a politicilor de migratie. Una din problemele sociale asociate cu migratia in masa din Republica Moldova este fenomenul exodului intelectual, care ar putea fi abordata prin acordarea oportunitatilor de angajare si a conditiilor de trai pentru lucratorii calificati in tara lor de bastina.
Scopul tezei consta in cercetarea si generalizarea aspectelor teoretice si metodologice privind determinarea impactului expansiunii economice asupra procesului migrational al Republicii Moldova prin gasirea unor solutii privind minimizarea exodului populatiei active.
In vederea scopului propus, sunt determinate urmatoarele obiective: 
- relatarea teoriilor privind procesul migrational al fortei de munca;
- definirea aspectelor generale privind evolutia procesului migrational; 
- determinarea efectelor procesului migrational asupra dezvoltarii economice;
- analiza fluxului migrational al fortei de munca al Republicii Moldova;
- identificarea impactului emigrarii fortei de munca asupra sporului demografic al Republicii Moldova;
- estimarea influentei politicilor migrationale ale Uniunii Europene asupra dezvoltarii Republicii Moldova;
- prezentarea tendintelor evolutive a migratiei prin determinarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova;
- Identificarea perspectivelor si posibilitatilor de reintegrare a migrantilor din Republica Moldova.
Metodologia cercetarii stiintifice a lucrarii se fundamenteaza pe diverse metode, tehnici si instrumente, cum ar fi: metoda analitica si comparativa, metoda grafica, tabelara, inductia si deductia, metode de comparare si observare, investigarea surselor statistice, cercetarea directa, etc.
Volumul si structura tezei este structurata din: introducere, trei capitole, concluzii si propuneri, bibliografie si anexe.
In introducere este redata actualitatea si importanta temei de cercetare, scopul si obiectivele tezei, metodologia cercetarii stiintifice, volumul si structura tezei. 
Capitolul I. ,,Abordari conceptuale si evolutia procesului migrational" include studierea teoriilor privind procesul migrational al fortei de munca; definirea aspectelor generale privind evolutia procesului migrational, cat si se propune determinarea efectelor procesului migrational asupra dezvoltarii economice. 
Capitolul II. ,,Analiza fluxurilor migratiei fortei de munca a cetatenilor Republicii Moldova in conditiile expansiunii economice" include informatii privind analiza fluxului migrational al fortei de munca al Republicii Moldova, prin determinarea impactului emigrarii fortei de munca asupra sporului demografic al Republicii Moldova, cat si relatarea procesului de influenta a politicilor migrationale ale Uniunii Europene asupra dezvoltarii Republicii Moldova.
Capitolul III. ,,Tendinte si perspective de reintegrare a migrantilor din Republica Moldova in contextul expansiunii economice" include argumentarea si prezentarea tendintelor evolutive a migratiei prin determinarea indicatorilor macroeconomici si identificarea perspectivelor si posibilitatilor de reintegrare a migrantilor din Republica Moldova.
In concluzii si propuneri sunt expuse rezultatele obtinute in urma analizei efectuate, sintetizeaza parametrii cantitativi si calitativi al intregului aspect teoretic si practic privind impactul expansiunii economice asupra procesului migrational al Republicii Moldova, in perspectiva identificarii unor solutii privind minimizarea exodului de capital uman.
Cuvinte cheie: migratie, expansiune economica, capital uman, saracie, remitente, emigrare, dezvoltare demografica, repatriere.


Fisiere în arhivă (1):

 • Impactul expansiunii economice asupra procesului migrational al Republicii Moldova.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Surse in limba romana:
1. Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldovenesti in Italia, Portugalia, Franta si Regatul Unit al Marii Britanii. In: Ciclul de studii "Cartografierea diasporei moldovenesti" II, realizat de Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Moldova in cadrul proiectului UE-OIM, finantat prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI), "Sustinerea implementarii componentei de migratie si dezvoltare a Parteneriatului de mobilitate UE-Moldova". Chisinau, 2013
2. Constantin D-L. s.a. Fenomenul migrationist din perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. In: Proiect PAIS II. Studiul nr. 5.Institutul European din Romania. Bucuresti, 2004 
3. Constantin D-L. s.a. Perspective europene de abordare a azilului si migratiei. In: Proiect SPOS 2008 - Studii de strategie si politici. Studiul nr. 4.Institutul European din Romania. Bucuresti, noiembrie 2008
4. Constantinescu M. Teorii ale migratiei internationale. In: Sociologie Romaneasca, 2002, nr. 3-4, pp. 93-144 
5. Burdelnii E., Terzi-Barbarosie D. Suport de curs: MIGRATIA SI DEZVOLTAREA. Chisinau, UNDP - Moldova, Programul Pilot Comun Integrarea Migratiei in Strategia Nationala de Dezvoltare (MOMID), 2013, p. 21 
6. Burdelnii E., Vremis M., Craievschi-Toarta V., s.a. Profilul Migrational Extins al Republicii Moldova, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), Chisinau, 2013 7. Burdelnii E., Terzi-Barbarosie D. Suport de curs: MIGRATIA SI DEZVOLTAREA. Chisinau, UNDP - Moldova, Programul Pilot Comun Integrarea Migratiei in Strategia Nationala de Dezvoltare (MOMID), 2013, p. 21
7. Burdelnii E., Vremis M., Craievschi-Toarta V., s.a. Profilul Migrational Extins al Republicii Moldova, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), Chisinau, 2013 
8. Cantarji V. s.a. Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migratiei si Remitetelor in Republica Moldova. Primii indicatori. Organizatia Internationala pentru Migratie. Chisinau. 2009. 
9. Coretchi B. Expansiunea sectorului agroalimentar si al spatiului rural al Republicii Moldova prin prisma comertului extern. In: Materialele conferintei stiintifico-internationala, Progrese in teoria deciziilor economice in conditiile de risc si incertitudine, Academia Romana - filiala Iasi, Institutul de cercetari economice si sociale ,,Gh. Zane". Iasi: Tehnopress, 2011, vol. 16, p. 85-93., 0,57 c.a. ISBN 978-973-702-878-5.
10. Coretchi B., Gherman O. Mobilitatea profesionala si flexibilitatea resurselor de munca a Republicii Moldova in contextul relatiilor economice internationale. In: Materialele conferintei stiintifico-internationala, Cresterea economica in conditiile internationalizarii, IEFS, Chisinau, 2009, p. 323-329., 0,40 c.a. ISBN 978-9975-9823-9-9.
11. Gribincea Al., Coretchi B. Analiza expansiunii sectorului agroalimentar ecologic al Republicii Moldova in viziunea ascensiunii relatiilor comerciale. In: Materialele simpozionului stiintific international, Sectorul serviciilor in secolul XXI: realizari, probleme, perspective, USM, Chisinau, 2012, p. 134-143., 0,5 c.a. ISBN 978-9975-562-078-8.
12. Moldovanu D. Curs de teorie economica. Chisinau: Ed. ARC, 2006. 432 p.
13. Mosneaga V. ,,Politica migrationista a Republicii Moldova: etapa actuala", nr.2, 2009, Chisinau: CEP USM.
14. Tomsa, A. s.a. Teorie economica. Vol. I " Microeconomie", Chisinau 2012.
15. Zbarciog, Valeriu. Coordonata microeconomica a vietii umane: Probleme. Solutii.-Chisinau:Stiinta,2001.-208 p.
Surse in limba rusa:
16. Macce? ?. ????e???ec?a? ?eop?? ?e??y?apo??o? ???pa???. ?: M?p ? ?ep?a?e ?e??y?apo??o? ???pa???. ?ay??a? cep??: Me??y?apo??a? ???pa????ace?e???: ?occ?? ? co?pe?e???? ??p. ??. pe?. ?.A. ?o??e?. M.: MA??-?pecc, 2002, ???yc? 10, c. 132-148 
17. Mo?o???o?a ?.?. ?c?o???e ??a?? ? ?e?o?? pe?y??po?a??? ?py?o?o? ???pa??? ? ?a?a??oe?po?e?c??x c?pa?ax. In: Tpy?o?a? ???pa??? ? ???: co??a????e ? ??o?o???ec??e ???e???. ???. ?e?. ?.A. ?a?o???o?c?a?. Moc??a, 2003, c. 270-285 
18. Mo????a ?. Mo??a?c??e ?py?o??e ???pa??? ? ??po?e?c?o? ?o??e: ?po??e?? ???e?pa???. In: CARIM-East RR 2012/40, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. 2012
19. Mo????a ?. ?o??a???o-?o?????ec?oe ??????e ?py?o?o? ???pa??? ? Mo??o?e. In: CARIM-East RR 2012/17, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute. 2012 
20. Mo????a ?. ? ?p. ?po??e?? pe???e?pa??? ? ?o??pa?e??? ?py?o??x ???pa??o? ?? ??po?e?c?o?o ?o??a ? c?pa?? ?o?pa?????. ??????c: ???, 2012. 344 c. 
Surse in limba engleza:


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!