Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Cuprins licență

INTRODUCERE  4
CAPITOLUL I CONSIDERATII PRIVIND DOCUMENTELE 
DE SINTEZA 5
1.1 Utilizatorii situatiilor financiare 5
1.2 Principii privind intocmire situatiilor financiare 5
1.3 Bilantul contabil - obiectiv fundamental al contabilitatii financiare 6
1.4 Definirea si rolul bilantului contabil 7
1.5 Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare 8
1.6 Componentele documentelor de sinteza 10
CAPITOLUL II LUCRARILE CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINACIAR 12
2.1 Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere 12
2.2 Inventarierea generala a patrimoniului 12
2.3 Contabilitatea operatiilor de regularizare 13
2.4 Balanta conturilor dupa inventariere 16
2.5 Determinarea rezultatului exercitiului 17
2.6 Impozitarea profitului 17
2.7 Distribuirea rezultatului exercitiului 19
CAPITOLUL III REDACTAREA SITUATILOR FINANCIARE RETRATATE 20 3.1 Prezentarea generala a societatii 20
3.2 Bilantul - imaginea pozitiei financiare a intreprinderii 21
3.3 Contul de profit si pierdere - imaginea performantelor intreprinderii 23
3.4 Situatia fluxurilor de numerar 25
3.5 Situatia modificarilor capitalului propriu 26
3.6 Note explicative 28
CAPITOLUL IV ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE PE BAZA 
DOCUMENTELOR DE SINTEZA 34
4.1 Pregatirea informatiei contabile pentru analiza financiara 34
4.2 Analiza structurii patrimoniului 35
4.3 Analiza echilibrului financiar al intreprinderii pe baza bilantului 38
4.4 Analiza marjelor de rentabilitate ale intreprinderii pe baza contului de rezultate 42
CAPITOLUL V CONCLUZII SI PROPUNERI 46
ANEXE 51 BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

Dezvoltarea economico-sociala este rezultatul a doua mari tendinte aflate intr-un proces continuu de interconditionare: pe de o parte, reconsiderarea in teorie si practica, a rolului entitatilor nationale in sensul afirmarii independentei natiunilor, iar pe de alta parte, accentuarea procesului de integrare regionala sub aspectul economic, cultural, politic, fenomen care conduce la aparitia unor structuri supranationale.
Capacitatea sa de a patrunde in esenta fenomenelor si proceselor economice trecute, observarea atenta a evolutiei prezente, precum si anticiparea evolutiei viitoare a acestora, confera contabilitatii statutul de "judecator drept al trecutului, ghid necesar al prezentului si consilier indispensabil al viitorului, in activitatea fiecarei intreprinderi." 1
Nevoia de armonizare si uniformitate in contabilitate impune normalizarea sa. Efortul de armonizare, dar si produsul acesteia se concretizeaza in definirea de concepte, principii si norme contabile bazate pe o terminologie precisa identica pentru toti producatorii si utilizatorii de informatii contabile; aplicarea lor practica in vederea asigurarii comparabilitatii in timp si spatiu, relevantei si credibilitatii a informatiilor contabile.
Elaborarea normelor contabile (standarde contabile in contabilitatea anglo-saxona) reprezinta nucleul normalizarii. Norma contabila reprezinta o regula sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinta pentru productia de informatii contabile si validarea sociala a situatiilor financiare.
Obiectivul normalizarii contabile 2 il poate constitui situatiile financiare anuale sau planul contabil.
In perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, Romania a inteles necesitatea alinierii la reglementarile contabile din spatiul comunitar.
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.94/2001 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu IAS prevede faptul ca situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si politici contabile si note explicative.
Microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii intra sub sfera de aplicare a Ordinului nr.306/2002 si sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare simplificate: bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative. 
Cele mai mari avantaje de pe urma standardizarii le au tarile in care intreprinderile au investitori, auditori, filiale sau societati mama din strainatate. Putem afirma ca Standardele Internationale de Contabilitate au contribuit la dezvoltarea economiei mondiale si au favorizat in special tarile in curs de dezvoltare, prin intermediul multiplelor legaturi economice.
Scopul Comitetului pentru Standarde este mult mai larg decat acela de a publica si promova respectivele standarde. IASC si-a propus sa realizeze un progres substantial in ceea ce priveste usurinta si siguranta comparabilitatii situatiilor financiare din diferite tari, sau cel putin publicarea naturii si semnificatiei diferentelor. 
Romania a avut cel putin doua motive importante de a demara acest program de armonizare:
- primul este legat de necesitatea atragerii de investitii straine;
- al doilea fiind legat de integrarea in Uniunea Europeana.
CAPITOLUL I
CONSIDERATII PRIVIND DOCUMENTELE DE SINTEZA
1.1. UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE
Utilizatorii de situatii financiare include investitorii prezenti, potentialii bancheri, angajatii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul, publicul si managerul sau administratorul de resurse.
Investitorii, ca furnizori de capital si riscuri afiliate capitalului, consuma informatii cu privire la performanta capitalului investit, coroborat cu riscul asteptat si dividendele de repartizat. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca trebuie sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda "capital".
Bancherii, ca furnizori de imprumuturi si garantii bancare, consuma informatii referitoare la capacitatea intreprinderii de a rambursa creditele la scadenta si de a plati dobanzile.
Angajatii, apeleaza la informatii care converg catre profitabilitatea si continuitatea activitatii, care le sunt utile in aprecierea capacitatii intreprinderii de a oferii remuneratii, pensii, participarea la profit, premii.
Furnizorii si alti creditori comerciali, consuma informatii menite sa le creeze o imagine asupra indicatorilor de performanta ai intreprinderii.
Clientii, ca parteneri de afaceri, au nevoie de informatii care vizeaza sustinerea ciclului de fabricatie, asigurarea continuitatii activitatii intreprinderii, in special asupra derularii contractelor de lunga durata.
Guvernul si institutiile sale, consuma informatii privind politicile de alocare centralizata a resurselor bugetare, fiscalitatea si construirea informatiilor macroeconomice.
Publicul, este interesat sa cunoasca intreprinderea fiind un potential investitor, angajat, furnizor, sau cumparator.
Managerul, are nevoie de informatii pentru a se deconta cu utilizatorii externi privind modalitatea concreta de gestiune a resurselor incredintate.
1.2. PRINCIPII PRIVIND INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE
Principiile contabile reprezinta "elemente conceptuale care ghideaza normalizatorii in elaborarea de norme contabile".1
OMFP 94/2001 preia pe langa principiile "clasice" trei principii "noi" inspirate din Standardele internationale de contabilitate:
Principiul continuitatii activitatii, intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuitatii activitatii. Aplicarea acestui principiu obliga managementul intreprinderii sa evalueze toate informatiile disponibile pentru perioada imediat urmatoare (cel putin 12 luni), fara a trebui sa se refere exclusiv la aceasta.
Principiul permanentei metodelor, are in vedere aplicarea acelorasi reguli si norme de evaluare, inregistrare si prezentare, in vederea comparabilitatii informatiilor. Situatiile financiare trebuie intocmite si prezentate pe baza acelorasi metode si tehnici, folosite an de an, cu exceptia unor situatii particulare care trebuie bine fundamentate (schimbare semnificativa in natura activitatii, mod de prezentare diferit cerut de IAS, etc.)
Principiul prudentei, presupune recunoasterea numai a profiturilor realizate si inregistrarea obligatiilor si pierderilor previzibile, chiar daca apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului.
Principiul independentei exercitiului, presupune ca recunoasterea cheltuielilor si veniturilor perioadei se va face pe baza contabilitatii de angajamente. Consecinta directa a acestui principiu este conectarea cheltuielilor la veniturile perioadei respective.
Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
Principiul necompensarii, presupune ca valorile elementelor de activ nu pot fi compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor admise de standarde.1
Alaturi de aceste principii mai apar trei principii "noi" inspirate din Standardele Internationale de Contabilitate si din Directivele europene:
Principiul economicului asupra juridicului. Informatiile din situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica, nu numai forma juridica.2
Principiul importantei relative. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. O informatie este semnificativa, daca omiterea sa din situatiile financiare ar influenta deciziile utilizatorilor.3
Principiul evaluari separate a elementelor de activ si pasiv. Valoarea fiecarui element individual din bilant, de activ si pasiv, va fi determinata separat.4
1.3. BILANTUL CONTABIL - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL CONTABILITATII FINANCIARE
Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatia despre pozitia financiara a intreprinderii, rezultatele si modificarile pozitiei financiare ale intreprinderii. Toate aceste informatii satisfac necesitatile comune ale majoritati utilizatorilor.
Informatiile privind pozitia financiara sunt oferite de bilant, cele privind rezultatul prin contul de profit si pierdere, iar informatiile privind modificarile pozitiei financiare prin intermediul unor situatii distincte.
Pozitia financiara a intreprinderii este definita de resursele economice pe care le controleaza, de structura financiara a activelor, datoriilor si capitalului propriu, de lichiditatea si solvabilitatea valorilor economice si de capacitatea sa de a se adapta la schimbarile mediului in care isi desfasoara activitatea.
Ecuatia fundamentala a pozitiei financiare este de forma:
CAPITAL PROPRIU (ACTIV NET) = ACTIV - DATORII (PASIV)
O intreprindere are o pozitie financiara pozitiva in cazul in care capitalul propriu este mai mare sau cel putin egal cu datoriile cu valoare economica. Aceasta conditie indica faptul ca intreprinderea are posibilitatea sa plateasca obligatiile fata de terti atat pe parcursul desfasurarii activitatii cat si la lichidarea sa.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impactul standardelor internationale de contabilitate asupra situatiilor financiare.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Caciuc, Eleonora; Megan, O., Bazele contabilitatii, Editura Mirton, Timisoara, 2003.
2. Caciuc, Eleonora; Costea, Simona, Contabilitate teorie si practica, Editura Augusta, Timisoara, 2000.
3. Cotlet, D., Megan, O., Teoria si practica bilantului, Editura Cargo, Craiova, 2002.
4. ***Consiliul Comunitatii Europene, Directiva a IV - a, privind situatiile financiare anuale ale societatilor.
5. Dutescu, Adriana, Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, editat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Bucuresti, 2001.
6. Feleaga, N.; Ionascu, I., Tratat de contabilitate, Editura Economica, Bucuresti, 1998.
7. Feleaga, N., Sisteme contabile comparate, vol. I, II si III, Editura Economica, Bucuresti, 1998, 1999 si 2000.
8. *** IASC, Standarde Internationale de Contabilitate, traducere din limba engleza, Editura Economica, Bucuresti, 2001.
9. *** Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata prin O.G. nr. 61/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.629/26.08.2002.
10. Mates, D., Contabilitatea financiara a intreprinderii intre normalizare si armonizare, Editura Mirton, Timisoara, 2002.
11. Mihai, I., - coordonator, Analiza economico-financiara, Editura Mirton, Timisoara, 1999.
12. *** Ministerul Finantelor Publice, Ordinul nr. 94/2001 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 85 din 20.02.2001.
13. *** Ministerul Finantelor Publice, Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, Partea I, Editura Economica, Bucuresti, 2001.
14. Ristea, M., Dima, Mirela, Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara, 2002.
15. Ristea, M., Metode si politici contabile de intreprindere, Editura Tribuna economica, Bucuresti, 2000.
16. Ristea, M., Optiuni si metode contabile de intreprindere, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001.
17. Stefea, P., Analiza financiara a intreprinderii, Editura Marineasca, Timisoara, 1999.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!