Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul 1 – Repere evolutive privind tehnologiile informaţionale 4
1.1 Concepte de bază privind tehnologiile informaţionale 5
1.2 Avantajele utilizării tehnologiilor informaţionale în activitatea întreprinderii 11
1.3 Informatizarea activităţii întreprinderii prin medii şi instrumente de dezvoltare 13
1.3.1 Sisteme de gestiune a bazelor de date 13
1.3.2 Programe de calcul tabelar 15
1.3.3 Limbaje de programare 16
Capitolul 2 – Analiza economico-financiară în sprijinul managementului întreprinderii 18
2.1 Contabilitate – sursă principală de informare pentru analiza economico – financiară 19
2.1.1 Bilanţul 20
2.1.2 Anexe bilanţ 23
2.2 Sistemul de indicatori ai analizei aconomico-financiare 26
2.3 Sprijinul acordat de analiza economico-financiară activităţii de raportare financiară 30
Capitolul 3 – Aspecte privind informatizarea analizei aconomico-financiare 30
3.1 Studiul soluţiilor software utilizate în analiza economico-financiară 31
3.2 Avantajele utilizării Microsoft Excel în automatizarea calculului indicatorilor bilanţieri specifici analizei financiare 34
3.3 Concluzii şi propuneri de îmbunătăţire 39
Bibliografie 41


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize economico-financiare în cadrul întreprinderilor, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. Pot spune că analiza economico-financiară are un rol esenţial, deoarece oferă utilizatorilor externi (clienţi, furnizori) informaţii concrete cu privire la situaţia întreprinderilor. Aceasta se află în strânsă legătură atât cu contabilitatea, deoarece datele necesare se preiau din documentele contabile ale firmei, cât şi cu informatica, deoarece cu ajutorul limbajelor de programare se creează aplicaţii capabile să prelucreze şi să organizeze informaţiile.
Prin conţinul capitolului întâi doresc să aduc în prim plan noţiunile ce stau la baza tehnologiilor informaţionale concomitent cu evoluţia acestora. Accentul cade pe avantajele utilizării tehnologiilor moderne în desfăşurarea activităţii întreprinderii, mai concret, existenţa aplicaţiilor software specializare pentru stocarea şi prelucrarea datelor.
De asemenea, acest capitol va conţine descrierea principalelor sisteme de gestiune a bazelor de date, a limbajelor de programare specifice şi a programelor de calcul tabelar care ajută la organizarea şi exploatarea datelor cât mai uşor.
În capitolul al doilea obiectivul urmărit este prezentarea contabilităţii ca suport pentru analiza economico-financiară cu ajutorul documentelor contabile (bilanţ şi anexe la bilanţ) şi prezentara principalelor categorii de indicatori financiari. De esemenea, mă voi axa pe formele bilanţului, particularităţile apărute şi prezentarea pe scurt a situaţiilor anexate la bilanţ. Totodată voi prezenta aspecte ale analizei financiare în corelaţie cu activitatea de raportare financiară.
În ultimul capitol am ca obiectiv prezentarea unor serii de soluţii software utilizate cu precădere în analiza economico-financiară. Tot în cadrul acestui capitol voi utiliza programul Microsoft Office în calculul indicatorilor specifici analizei financiare pe baza unui bilanţ din cadrul unei întreprinderi ce are ca domeniul de activitate construcţiile industriale, civile şi transportul de bunuri şi persoane. Pentru interpretarea rezultatelor obţinute din calculul indicatorilor voi utiliza funcţia IF din Microsoft Excel.
Capitolul 1 – Repere evolutive privind tehnologiile informaţionale
Cu ani în urmă, puteam denumi tehnologia informaţiei făcând referire la activităţi precum colectarea, depozitare şi distribuire de informaţii. Mai târziu, această expresie a căpătat înţelesuri distincte.
Înainte de anii 1970, tehnologiile care prelucrau date cu ajutorul calculatorului şi tehnologiile care transmiteau si recepţionau informaţii, erau socotite ca fiind total diferite. Începând cu 1960 au luat naştere metodele de prelucrare online a datelor, utilizând calculatorul. 
O dată cu trecerea timpului, între anii 1970 şi 1980 s-a observat o creştere a numărului documentelor ce pot fi accesate online cu ajutorul bazelor de date. Momentan, acest flux de informaţii nu a fost benefic întreprinderilor, deoarece o mare parte dintre acestea nu aveau acces la informaţii. Datorită acestui fapt, documentele au căpătat o formă electronică, iar cele pe suporturi clasice au devenit de domeniul trecutului.
Mai târziu, în anul 1989 a început să fie accesibilă publicului larg prima reţea de internet numită ARPANET, iar în anul 1992 a luat naştere World Wide Web , care ajută utilizatorii să vizualizeze documentele atât în format text sau chiar video.
În prioada 1993 şi 1995 se aduce în prim-plan o schimbare semnificativă. Apar documente în format electronic, se aduc îmbunătăţiri în ce priveşte memoria pentru stocarea şi arhivarea datelor, iar interfeţele utilizator capătă forme tot mai simplificate, prietenoase, astfel încât să uşureze munca. Totodată îşi fac apariţia serviciile multimedia ce includ sunete, imagini şi clipuri video. În această perioadă administrarea documentelor era destul de dificilă, având la bază arhivarea în format electronic.
După anul 1995, datorită extinderii reţelelor de calculatoare şi a internetului, activitatea zilnică se simplifică, întreprinderea intrând într-un amplu proces de cunoaştere şi învăţare, fiind interesată de tot ce este nou.
Astăzi, putem spune că totalitatea informaţiilor dintr-o întreprindere reprezintă un activ de bază al organizaţiei. Calculatoarele sunt tot mai răspândite, fiind utilizate intensiv în toate domeniile. Accesul la reţele şi la prelucrarea automată a datelor este la îndemâna tuturor. Dacă în trecut angajaţii unei întreprinderi lucrau săptămâni întregi, chiar luni pentru a elabora diverse situaţii, în prezent, datorită tehnologiilor moderne, totul se obţine mult mai rapid şi eficient. 
Un alt avantaj l-ar putea constitui perfecţionarea controlului lucrului pe calculator prin anumite mecanisme specializate încorporate, depistând astfel erorile la timp. 
Printre altele, am putea remarca faptul că există un dezavantaj în utilizarea tehnologiilor moderne care este reprezentat atât de costurile extrem de ridicate, dar şi de lipsa de specializare a personalului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impactul Tehnologiilor Informationale Asupra Activitatii de Analiza Economico-financiara a Intreprinderii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bordeianu, D., G., Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009
2. Chris, H., Pappas, William, H., Murray, C# pentru programarea Web, Editura BIC ALL, 2004
3. Dospinescu, O., Tehnologii informaţionale în sprijinul managementului organizaţiilor,
4. Dulu., A., Calcul tabelar – Excel, Editura Andreco Educațional, București, 2005
5. Fotache, D., Groupware. Metode, tehnici si tehnologii pentru grupuri de lucru, Editura Polirom, Iaşi, 2002
6. Ipate, E., F., Popescu, M., Dezvoltarea aplicaţiilor de baze în ORACLE 8 şi FORMS 6, Editura BIC ALL,Bucureşti, 2000
7. Militaru, Gh., Sisteme informatice pentru management, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2004
8. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară:performanţă – poziţie – risc, Editura Universităţii”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2009
9. Mironiuc, M. Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Editura Universităţii”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2009
10. Oprea, D., Meşniţă, G., Dumitru, F., Analiza sistemelor informaţionale , Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
11. Păvăloaia, D.,V., Integrarea tehnologiilor informaţionale în Analiza financiară, Editura „Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009
12. Petrescu, S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Ediţia a III-a revizuită şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010
13. Rizescu, M., G., Tehnologii informaţionale integrative şi colaborative în contabilitate, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2010
14. Toma, C., Managementul contabilităţii financiare, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012
15. Vâlceanu, G., Robu, V., Georgescu, N., Analiză economico-financiară, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Economică, Bucureşti, 2005
Site-uri:
16. *** http://en.wikipedia.org/wiki/VisiCalc , accesat la 19.11.2013
17. ***http://office.microsoft.com/ro-ro/microsoft-excel-software-pentru-foi-de-calcul- FX010048762.aspx , accesat la 19.11.2013
18. *** http://en.wikipedia.org/wiki/Java , accesat la 21.11.2013
19. *** http://www.microsoft.com/ro-ro/dynamics/erp.aspx ,accesat la 22.11.2013
20. *** http://global.sap.com/romania/solutions/index.epx , accesat la 22.11.2013
21. *** http://www.nexusmedia.ro , accesat la 30.11.2013
22. *** http://www.microsoft.com/ro-ro/dynamics/erp.aspx , aceesat la 30.11.2013
23. *** http://theredpoint.ro/produse/sap , accesat la 30.11.2013
24. *** http://www.comunitateaerp.ro , accesat la 30.11.2013 
25. *** http://www.vfa.ro , accesat la 30.11.2013
26. *** http://bizbench.com/bizbench-wp/ , accesat la 30.11.2013
27. *** http://www.competencesoftware.net/fc-trn.shtml , accesat la 02.12.2013
28. *** http://www.mbaware.com/fingenver5.html , accesat la 02.12.2013
29. *** http://www.dex.ro , accesat la 02.12.2013
30. *** http://www.contzilla.ro/ , accesat la 02.12.2013
31. *** http://www.biblioteca-digitala.ase.ro ,accesat la 02.12.2013
Legislaţie:
32. ***Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi actualizată, Capitolul IV – Situaţii financiare


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!