Implementarea Sistemelor de Management al Calității

Cuprins licență

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I - DOCUMENTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 6
1.1. Generalități 6
1.2. Acțiuni necesare implementării sistemului integrat de management al calității 8
1.2.1. Etapele proiectării sistemului de management al calității 8
1.2.2. Documentarea proceselor 10
CAPITOLUL II - DOCUMENTE DE REFERINȚA DIN CADRUL SITEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 11
2.1. Sisteme de management al calității .Principii fundamentale și vocabular SR EN ISO 9000:2008 11
2.2. Sisteme de management al calității. Cerințe SR EN ISO 9001:2008 13
2.3. Sisteme de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 14
2.4. Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS 18001:2008 15
CAPITOLUL III - NECESITATEA IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT DE CALITATE LA S.C. ADRIAN S.A. 17
3.1. Scurt istoric 17
3.2. Obiectul de activitate 17
3.3. Structura firmei. Organigrama 17
Fig. 4 Organigrama S.C ADRIAN S.A elaborată în conformitate cu PS-10[9].CAPITOLUL IV - SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN S.C. ADRIAN. S.A. 18
4.1. Declarația S.C. ADRIAN S.A. privind politica în domeniul calității, mediului, sănatății și responsabilității sociale 19
4.2. Obiectivele SC. ADRIAN S.A în domeniul calității 22
4.3. Manualul calității în S.C. ADRIAN S.A. 23
4.4. Organizare și responsabilități 24
4.5. Planificarea sistemului de management integrat al calității 31
4.6. Acţiuni corective 39
CAPITOLUL V - MONITORIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII LA S.C. ADRIAN S.A. 46
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 49


Extras din licență

INTRODUCERE
Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau al unui serviciu care îi oferă acestuia nevoile și aptitudinea pentru a satisface necesitățile exprimate sau implicite ale clientului.
Implementarea unui sistem integrat de management al calității presupune respectarea unor cerințe generale astfel încât organizația trebuie să stabilească, să documenteze și să mențină un sistem integrat de management al calității și a cerințelor referitoare la documentație ca: declarații documentate ale politicii, procedurile documentate cerute de standard, întocmirea manualului calității, documentele necesare organizației pentru a se asigura de eficacitatea planificării, controlul proceselor sale ale operării precum și controlul înregistrărilor.
Lucrarea prezintă conceptul de calitate și al standardului privind calitatea fiind descrise caracteristicile standardului ISO 9000:2008, ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 și ISO 18001:2008 în vederea implementării unui sistem integrat de management al calității pentru un atelier mecanic.
Lucrarea și-a propus elaborarea documentației pentru implementarea sistemului de management integrat al calității în interprinderea S.C. ADRIAN S.A.
Datorită unui număr mare de furnizori de servicii şi clienţi din acest domeniu conducerea interprinderii a decis implementarea sistemului integrat de calitate ISO 9000:2008, ISO 9001:2008, standardul de management de mediu ISO 14001:2005 precum și standardul OHSAS 18001:2008 pentru asigurarea sănătății și securitate în muncă[6].
Lucrarea este structurată pe cinci capitole și anume:
• Documentarea și implementarea sistemelor de management al calității;
• Documentele de referință din cadrul sistemelor de management al calității;
• Necesitatea implementării unui sistem de management de calitate la S.C. ADRIAN S.A;
• Sistemul integrat de management al calității în S.C. ADRIAN S.A.
Obiectivele de mediu stabilite în această lucrare sunt duse la îndeplinire prin atingerea ţintelor de mediu în cadrul programului de management de mediu. Am urmărit în această lucrare să evidenţiez cât de importantă este documentaţia, responsabilitatea personalului, la fel şi instruirea lor în atingerea performanţei de mediu[3].
CAPITOLUL I - DOCUMENTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
1.1. Generalități
Standardele din seria ISO 9000 au obținut o gamă largă de aplicabilitate și recunoaștere asupra organizațiilor din întreaga lume care se confruntă cu o nouă provocare respectiv calitatea[1].
Avantajele certificării sistemului de management integrat al calității conform standardului ISO 9000:2008 sunt următoarele:
• Câștigarea licitațiilor;
• Îmbunătațirea cunoașterii proceselor, responsabilităților, rolului și a importanței proprii și a celorlanți;
• Creșterea credibilității pe piață;
• Introducerea practicii selecționării și evaluării furnizorilor;
• Introducerea practicii analizei de contract;
• Introducerea practicii documentării analizelor importante;
• Introducerea practicii îmbunătățirii continuie prin implicarea și colectarea de propuneri ale angajaților.
Avantajele certificării sistemului de management integrat al calității conform standardului ISO 9001:2008 sunt următoarele:
• Creșterea încrederii și a credibilității partenerilor de afaceri în produsele și serviciile oferite; 
• Îmbunătățirea imaginii organizației și oferirea unei poziționări avantajoase pe piața concurenței;
• Creșterea satisfacției clienților prin îndeplinirea cerințelelor acestora;
• Îmbunatațirea serviciilor livrate clienților precum și a produselor;
• Conducerea activității organizației într-un mod sistematic și planificat conform cerințelor managementului calității;
• Crearea unui cadru pentru o îmbunătățire continuă a proceselor interne;
• Avantaje economice privind scăderea numărului de clienți ce se orientează către alte organizații și scăderea nemulțumirii clienților;
• Adaptarea sistematică și activă la modificările condițiilor pieței;
• Eficiența și transparența proceselor interne ale organizației.


Fisiere în arhivă (1):

  • Implementarea Sistemelor de Management al Calitatii.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!