Implementarea sistemului Just în Time în cadrul S.C. Sicomed S.A.

Cuprins licență

1.1. IMPORTANTA ORGANIZARII PRODUCTIEI IN CADRUL UNEI INTREPRINDERI INDUSTRIALE INTR-O ECONOMIE CONCURENTIALA 4
1.2. CONCEPTUL DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI 9
ELEMENT MAJOR in MANAGEMENTULUI INTREPRINDERII 9
1.2.1. CONCEPTUL DE ORGANIZARE 9
1.2.2. MANAGEMENTUL ORGANIZARII INTREPRINDERII TIPUL DE PRODUCTIE; DEFINIREA NOTIUNII; CLASIFICARE; IMPORTANTA 11
1.3. PRINCIPIILE ORGANIZARII PROCESULUI DE PRODUCTIE 13
1.3.1. PREZENTAREA METODEI DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI
FOLOSITA DE S.C. SICOMED S.A TIP DE PRODUCTIE / CLASIFICARE /IMPORTANTA 14
1.4 SCURTA INTRODUCEDRE A METODEI ,,JUST in TIME" 17
1.4.1 METODA "JUST in TIME" (JIT) 19
1.4.2 APLICAREA METODEI JUST in TIME (JIT) 21
CAPITOLUL II
PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "SICOMED" S.A.
2.1 SCURT ISTORIC 23
2.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 26
2.3 ASIGURAREA CU PRINCIPALELE MATERII PRIME si MATERIALE 28
2.4 COMERCIALIZAREAPRODUSELOR 29
2.5 CONCURENTA 31
2.6 ASIGURAREA CALITATII 34
2.7 ORGANIZAREA FIRMEI 37
2.8 DOTAREA TEHINCA ACTUALA 40
CAPITOLUL III
ANALIZA DIANOSTIC A S.C. ,,SICOMED" S.A
3.1 ORGANIZAREA GENERALA A PRODUCTIEI 44
3.2 PROCESUL TEHNOLOGIC 46
3.3 INDICATORI DE STUDIU SI ANALIZA AI STRUCTURII DE PRODUCTIE si CONCEPTIE 50
3.4. ANALIZA GRAFICULUI DE PRODUCTIE LA S.C. SICOMED S.A.
BUCURESTI 54
3.5 ANALIZA RATIONALITATII FLUXURILOR DE MATERII PRIME si A CELOR DE OAMENI 60 3.6 FUNDAMENTAREA PRODUCTIEI 62
3.7 CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI CE CARACTERIZEAZA
NIVELUL DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI LA S.C. SICOMED S.A.
BUCURESTI in ANUL 2003 67
3.8 EVIDENTIEREA CAUZELOR PRINCIPALELOR DISFUNCTIONALITATI 70
CAPITOLUL IV
4.1 APLICAREA METODEI ,,JUST in TIME" in CADRUL FIRMEI SICOMED S.A 71
4.2 ELEMENTELE METODEI "JUST in TIME" UTILIZATE DE CATRE
SICOMED S.A 73
4.3 EFECTELE IMPLEMENTARII "JUST in TIME" 79
CAPITOLUL V
INFLUENTELE APLICARII METODEI ,,JUST IN TIME" IN CADRUL S.C. SICOMED S.A. 
ANEXE 
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

Constituirea economiei de piata este un proces nou, de complexitate deosebita, ce necesita multiple mutatii economice, sociale si politice.
In conditiile unei economii de piata, intreprinderea reprezinta un agent economic care ocupa un loc preponderent in crearea de bunuri si executarea de lucrari si servicii, fiind, in acelasi timp utilizatoare de resurse, sursa de bogatii si detinatoare de puteri. in acest context al economiei de piata, intreprinderea trebuie studiata sub multiplele sale aspecte pentru a se valorifica la maximum potentialul ei productiv si a se asigura dezvoltarea ei viitoare in conditiile unei puternice concurente.
In aceste conditii ale economiei de piata si cu atat mat mult in cele viitoare, cand intreprinderile, oamenii si lumea se schimba foarte repede, reactivitatea intreprinderii depinde in mare masura de cunoasterea profunda a componentelor activitatatilor intreprinderii abordate atat sub raport static, cat si dinamic, de modul eficace de folosire a acestora, asigurand pe aceasta baza, atat o imbunatatire continua a activitatii cat si viteza necesara realizarii acesteia.
0 importanta deosebita o constituie perfectionarea activitatilor principale care fac obiectul functiunii de productie:
- programarea, lansarea si urmarirea productiei;
- fabricatia;
- controlul tehnic de calitate;
- intretinerea si repararea utilajelor;
- productia auxiliara de energie.
In afara acestora, in cadrul unei organizari eficiente, trebuie sa se tina seama de principalele atributii cu caracter general, intre acestea, mentionam organizarea utilizarii intr-o masura cat mai mare a capacitatii de productie, reducerea consumurilor specifice, aplicarea unor norme eficiente de protectie a muncii.
Principala perfectionare necesara in conditiile unei economii concurentiale este cresterea flexibilitatii programarii, lansarii si urmaririi productiei, astfel incat sa se raspunda prompt la schimbarile intervenite in volumul, structura si esalonarea cererii pentru produsele si serviciile firmei.
In conditiile privatizarii si restructurarii economiei, ale realizarii reformelor economice ce vizeaza amplificarea concurentei, directiile prioritare de actiune in domeniul fabricatiei sunt:
- acordarea unei atentii primordiale fabricarii unor produse de calitate ridicata pentru a raspunde cerintelor clientilor si pentru a face fata concurentei produselor importate;
- concentrarea asupra cresterii productivitatii muncii, fundamentul economic al asigurarii unor servicii si produse competitive pe piata interna si externa;
- diminuarea costurilor pe produs, in special a celor materiale, prin reducerea rebuturilor, eliminarea furturilor, perfectionarea tehnologiilor;
- modemizarea ambalarii produselor, element cu pondere majora mai ales in cadrul societatilor ce fabrica produse destinate populatiei pentru a se face fata concurentei interne, dar mai ales celei internationale.
In ceea ce priveste controlul tehnic de calitate, de remarcat ca in perioada actuala in societatile comerciale creste ponderea si rolul controlului tehnic de calitate.
Principalele actiuni urmarite in conditiile unei economii concurentiale in acest domeniu:
- sporirea gradului de complexitate si de precizie;
- trecerea de la conceptui de control al calitatii la conceptia de management al calitatii;
- certificarea calitatii conform standardelor internationale (I.S.O.);
- folosirea pe o scara tot mai larga a metodelor, tehnicilor si formelor modeme de promovare a calitatii produselor;
- cresterea nivelului de dotare cu aparate de masura si control pentru activitatea de C.T.C.;
- imbunatatirea integrarii si dimensionarii corespunzatoare a personalului angajat in C.T.C.
O importanta ridicata o constituie si organizarea activitatii de imbunatatire si reparare a utilajelor si a celorlalte mijloace fixe de care dipune intrepinderea.
Principalele actiuni ce trebuie urmarite pentru realizarea unei organizari eficiente a acestui compartiment:
- organizarea unui compartiment specializat in intretinerea si repararea utilajelor;
- realizarea unei planificari eficiente a sistemului de reparatii prevenite;
- efectuarea reparatiilor curente in timpul stabilit;
- efectuarea periodica a unor reparatii capitale.
Aceste activitati trebuie sa asigure mentinerea eficientei echipamentelor de productie si a celorlalte dotari, eliminand pe cat posibil efectele uzurii fizice si preintampinand eventualele defectiuni ce ar afecta considerabil procesul de productie.
Importanta unei perfectionari a activitatii de intretinere si reparatii, decurge din valoarea crescanda a pierderilor ocazionate de intreruperi in functionarea utilajelor, ca urmare a sporirii costurilor si a scaderii randamentelor utilajelor. 0 problema majora in conditiile actuale este asigurarea efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii la calitatea si termenele optime.
0 alta problema importanta o constituie perfectionarea organizarii productiei auxiliare a intreprinderii. Principala problema care se ridica in conceperea si desfasurarea activitatii de productie auxiliara, este diminuarea la maximum posibil a consumului de energie, cu atat mat mult cu cat in Romania, de regula, pentru obtinerea unei unitati de venit, se consuma o cantitate dubla de unitati de combustibil conventional comparativ cu statele avansate economic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Implementarea sistemului Just in Time in cadrul S.C. Sicomed S.A..doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. ADAM E., EBERT R. - ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI si AL OPERATIUNILOR", EDITURA TEORA, BUCURESTI, 2001
2.BADEA F., DOBRIN C. - ,,GESTIUNEA BUGETARA A SISTEMELOR DE PRODUCTIE", EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 2003
3.BADEA F. - ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE", VOL 1 si 2, EDITURA ALL, BUCURESTI, 1998
4. BADEA F., BAGU C., DEAC V.- ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE- STUDII DE CAZ", EDITURA ALL, BUCURESTI, 1998
5. BARBULESCU C- ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE", VOL. 1,2 si 3, EDITURA SYLVI, BUCURESTI, 1997.
6. BARBULESCU C. - ,,DIAGNOSTICAREA NTREPRINDERILOR IN DIFICULTATE ECONOMICA. STRATEGII si POLITICI DE REDRESARE si DINAMIZARE ACTIVITATII ECONOMICE", ED. ECONOMICA, BUCURESTI, 2002
7. BARBULESCU C., BAGU C.- ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI" VOL I, EDITURA TRIBUNA ECONOMICA, BUCURESTI, 2001
8. BARBULESCU C., GAVRILA T., BADE F.-,, ECONOMIA SI GESTIUNEA INTREPRINDERII", EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 1995.
9. BURDUS E. - MANAGEMENT COMPARART INTERNATIONAL,, EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 2001
10. DEACONU A. - ,,MANAGEMENTUL PRODUCTIEI" EDITURA ASE, BUCURESTI, 1998
11. DIMA I.C., NEDECU M.V. - JMANAGEMENTUL PRODUCTEI INDUSTRIALE", EDITURA DIDACTICA si PEDAGOGICA, BUCURESTI, 1999
12. DOBRIN C., MOLDOVEANU G. - ,,METODE ACTUALE DE MANAGEMENT OPERATIONAL", EDITURA MATRIXROM, BUCURESTI, 1999
13.MOLDOVEANU- SCHOLZ M. - "MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE", EDITURA ECONOMICA, BUCURESTI, 2002
14. RADU I., URSACESCU M., IONITA F. - ,,INFORMATICA PENTRU MANAGEMENTUL FIRMEI", EDITURA TRIBUNA ECONOMICA, BUCURESTI, 2001


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!