Implementarea tehnologiilor moderne de verificare și întreținere tehnică a autovehiculelor

Extras din licență

1.1Generalităţi privind construcţia şi amenajarea parcurilor
Parcul Auto este teritoriul amenajat pentru păstrarea, întreţinerea şi reparaţia tehnicii auto, blindate de tancuri şi altor categorii de tehnică.
Deasemenea se constituie parc (parcuri) – loc de staţionare şi de garare mai îndelungată a vehiculelor sau de depozitare a materialelor pentru exploatarea autovehiculelor şi materialele aflate în acest loc.
Exploatarea corespunzătoare a autovehiculelor respectiv folosirea judicioasă, întreţinerea la timp şi în volum complet, păstrarea în bune condiţii - asigură acestora o stare permanentă de pregătire tehnică în vederea utilizării, precum şi prelungirea duratei de folosire. Pentru aceasta, autovehiculele au fost grupate în unităţi distincte, iar buna organizare a exploatării constituie o preocupare a personalului tehnic, specializat cu pregătire medie sau superioară.
În Forţele Armate autovehiculele sunt grupate pe unităţi militare. În fiecare unitate militară există personalul şi mijloacele necesare pentru menţinerea lor în stare permanentă pentru utilizare. În unităţile respective sunt subunităţi tehnice care sunt anume destinate, corespunzător amenajate şi utilate pentru întreţinerea tehnică, repararea şi păstrarea autovehiculelor. Diversitatea autovehiculelor ce aparţin unei unităţi militarea şi specificul activităţilor la care participă acestea impun ca organizarea parcurilor de autovehicule să fie mult mai complexă. Mai mult decât atât în majoritatea cazurilor, când se pune problema organizării unui parc de autovehicule aceasta se face în clădiri deja existente, fapt ce complică activitatea de realizare a unui parc corespunzător.
De asemenea, în situaţii de companie datorită caracterului temporar al parcului de autovehicule precum şi datorită existenţei posibilităţii desfăşurării acţiunilor de luptă, organizarea şi amenajarea acestor parcuri ridică mereu probleme noi, impun adoptarea de soluţii deosebite de la caz la caz. Organizarea şi amenajarea parcurilor de autovehicule trebuie să asigure în primul rând desfăşurarea normală a procesului tehnologic de întreţinere tehnică, în general, specific fiecărui tip de autovehicul. Indiferent de condiţiile existente, întreţinerile tehnice ale autovehiculelor trebuie să se facă la timp, în volum complet şi de bună calitate. De asemenea, organizarea parcurilor trebuie să asigure posibilităţi de reparare şi păstrare a tehnicii militare, de scoatere rapidă şi uşoară a autovehiculelor din parc, de pază şi apărare, de securitate împotriva incendiilor etc.
În organizarea parcurilor de autovehiculele se mai ţine seama de fluxul tehnologic de întreţinere, ce determină sau depinde de tipurile autovehiculelor şi de numărul acestora, de cantitatea şi calitatea utilajelor şi apărăturii specifice, de personalul productiv care participă la executarea lucrărilor, de condiţiile reale existente etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Implementarea Tehnologiilor Moderne de Verificare si Intretinere Tehnica a Autovehiculelor.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!