Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

Extras din licență

INTRODUCERE
„ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului, definind partea practică a artei de a mișca trupele.” Mai târziu, logistica a căpătat o importanță deosebită și în domenii precum cel economic și cel social. 
Desigur, astăzi există o multitudine de definiții pentru termenul ”logistică”, poate una dintre cele mai reprezentative fiind aceea că ”logistica este managementul (gestionarea) fluxului de mărfuri între punctul de origine și punctul de destinație, în scopul de a satisface cerințele clienților sau a corporațiilor. Putem spune că logistica este aplicarea celor 7P: cantitatea potrivită a produsului potrivit, la timpul potrivit, de calitate potrivită, la costurile potrivite, la locul potrivit, clientului potrivit.” 
Prin prezenta lucrare am încercat să subliniez rolul deosebit de important al sistemului logistic în cadrul unei societăți comerciale agroalimentare, și anume SC Brădet SRL. Am încercat să analizez cât mai bine activitatea întreprinderii și să surprind anumite elemente ce lipsesc pentru a face din sistemul logistic al societății unul performant care să îmbunătățească activitatea firmei și care să îi asigure un statut de competitor pe piața laptelui și a produselor lactate. 
În primul capitol al lucrării mele am început prin a face o mică sinteză și analiză asupra sectorului laptelui și produselor lactate din România. În partea a doua a capitolului am prezentat principalele aspecte ale rezultatelor negocierii dintre România și Uniunea Europeană specifice sectorului.
În al doilea capitol al prezentei lucrări am început prin a face o scurtă prezentare generală a SC Brădet SRL, urmând ca, mai apoi să analizez evoluția activității firmei impreună cu nivelul indicatorilor de performanță economico-financiară de-a lungul perioadei 2009-2011. În partea a doua a capitolului 2, am încercat să surprind cele mai importante aspecte ale logisticii imtreprinderii, prin analiza tuturor activităților din cadrul sistemul logistic al societății: asigurarea cu materii prime și resurse materiale necesare, transportul, depozitarea și stocarea, precum și fluxul informațional.
În ultimul capitol al acestei lucrări am prezentat ideile mele pentru a îmbunătăți sistemul logistic al societății precum și efectele implementării acestor idei asupra veniturilor și cheltuielilor societății pe parcursul viitorilor 3 ani, respectiv perioada 2012-2014.
Capitolul 1. Caracterizarea Sectorului Produselor Lactate din România
Sectorul lapte și produse lactate este unul dintre cele mai importante din agricultura României. ”Laptele oferă, prin compoziția lui complexă și calitatea nutritivă, elementele necesare unei alimentații aproape complete și echilibrate a populației, fiind un produs indispensabil mai ales în hrana copiilor, persoanelor în vârstă, bolnave și a celor care muncesc în medii toxice.” Ușurința în utilizarea laptelui și produselor lactate pentru prepararea meselor, conținutul în proteine, nivelul ridicat în digestibilitate al preparatelor fermentate (datorită conținutului în acid lactic), raportul avantajos între valoarea nutritivă și prețul produsului constituie premise sigure pentru o evoluție ascendentă a consumului de lapte și produse lactate.
1.1 Particularitățile filierei laptelui și produselor lactate
Principalele caracteristici ale filierei acestui produs sunt cel puțin următoarele:
• Producția de lapte este oscilantă, cu diferențe relativ mari între cantitățile livrate vara și iarna, deși țara noastră deține suprafețe însemnate de pașuni și fânețe naturale (33% din terenul agricol). Dispersia accentuată a efectivelor de vaci și a producției pe un număr mare de gospodării implică dificultăți constante pe toată perioada anului;
• Zonele tradiționale de producere a laptelui sunt, în general, cele de deal și munte;
• Cererea pentru lapte, precum și exigențele din ce în ce mai ridicate privind calitatea produselor lactate este, în general, uniformă pe tot parcursul anului, remarcându-se însă cereri nesatisfăcute în timpul sezonului rece, când oferta de lapte este mai scăzută;
• Consumul cel mai ridicat de lapte este semnalat, în special, în marile centre urbane, care, în general, sunt depărtate teritorial de zonele de producție;
• Canalele de distribuție prin care acest produs alimentar ajunge la consumator sunt diferite. Cel mai important din punct de vedere al volumului fluxului de lapte îl reprezintă vânzările pe piața liberă și autoconsumul. Din acest punct de vedere se poate face precizarea că aproximativ 65% din producția de lapte este valorificată prin acest sistem. 
Un alt mod de valorificare este distribuția prin rețeaua magazinelor cu amănuntul și en-gros. Aceasta presupune colectarea laptelui de la producători prin punctele și centrele de colectare și apoi procesarea industrială în unități specializate. Prin acest canal se valorifică însă, din păcate, aproximativ 20% din producția de lapte a țării.
Principalele etape ale filierei laptelui sunt:
Agricultura – creșterea vacilor de lapte reprezintă o ocupație de bază în zonele rurale și montane asigurând stabilitate forței de muncă, precum și venturi ritmice crescătorilor. De asemenea, permite valorificarea superioară a furajelor obținute pe suprafețe furajere în sistem natural (pășuni naturale). În această primă verigă a filierei, principalii agenți economici care își desfășoară activitatea de producere a laptelui sunt: gospodăriile individuale, fermele familiale, asociațiile și societățile agricole precum și societățile comerciale. 
Colectarea – rețeaua de colectare formată din puncte și centre de colectare este cea mai vulnerabilă verigă din cadrul filierei laptelui. În general, se operează cu cantități mici, în cadrul fluxului laptelui de la producător la procesator, ceea ce presupune costuri suplimentare legate de transport. În multe zone, aceste centre de colectare nu dispun de suficiente instalații de răcire a laptelui.
Procesarea industrială a laptelui materie primă este următoarea verigă a filierei, unde laptele este transformat în produse lactate destinate consumului uman. Cei care operează în acest stadiu sunt agenții economici cu capital privat și mixt. De semnalat este ponderea scazută a laptelui preluat și procesat (de numai 21% din producția totală), ceea ce a condus la diminuarea producției de produse lactate procesate, cu peste 50%.
Comercializarea reprezintă punctul final al filierei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Implementarea unui Sistem Logistic Performant la SC Bradet SRL.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!