Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL 1 
PROCESUL DE TRECERE LA MONEDA EURO.5 
1.1 Criterii de convergenţă.5
1.2 Scenariul trecerii la moneda euro.5
1.3 Procesul trecerii la moneda euro.8
1.4 Strategii de schimbare ale sistemelor informaţionale.14
1.5 Efectele monedei euro asupra soluţiilor software folosite de agenţii economici.20
CAPITOLUL 2
SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL SC FRANCE CONSTRUCTION SRL.25
2.1 Scurta prezentare s SC FRANCE CONSTRUCTION SRL.25
2.1.1 Obiectul de activitate.25
2.1.2 Date de identificare şi scurt istoric.25
2.1.3 Parteneri, concurenţă, cifră de afaceri.26
2.2 Funcţiile întreprinderii şi activităţile pe care le desfăşoară.26
2.2.1 Funcţia de cercetare-dezvoltare.27
2.2.2 Funcţa comerrcială .27
2.2.3 Funcţia de producţie .28
2.2.4 Funcţia financiar-contabilă.28
2.2.5 Funcţia de personal.30
2.3 Structura organizatorică a firmei .30
2.4 Prezentarea principalelor resurse informaţionale existente .30
2.4.1 Resursele hardware .34
2.4.2 Resursele software .35
2.5 Identificarea principalelor sisteme informaţonale financiar contabile din organizaţie .36
2.5.1 Sistemul informaţional de evidenţă a mijloacelor fixe .36
2.5.2 Sistemul informaţional al materialelor auxiliare .37
2.5.3 Sistemul informaţional al clienţilor .38
2.5.4 Sistemul informaţional al furnizorilor .38
2.5.5 Sistemul informaţional al trezoreriei .39
2.5.6 Sistemul informaţional al contabilităţii generale .39
2.5.7 Sistemul informaţional personal salarizare .40
CAPITOLUL 3
EFECTELE MONEDEI EURO ASUPRA CONTABILITĂŢII .41
3.1 Înregistrarea în contabilitate a diferenţlor de rotunjire .43
3.2 Exemple de documente justificative afectate de trecerea la euro .44
3.3 Exemple de rapoarte afectate de trecerea la euro .55
CONCLUZII.75
BIBLIOGRAFIE .76


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele, dezavantajele, cât şi modificările apărute în timpul procesului de adoptare a monedei unice europene.
În primul capitol vă voi prezenta ce criterii de convergenţă va trebui să îndeplinească o ţară, cele trei etape pentru a adopta moneda euro, ce sisteme informaţionale vor fi afectate şi ce strategii de schimbare a acestora pot fi adoptate.
În al doilea capitol vor fi prezentate principalele resurse informaţionale existente în cadrul S.C FRANCE CONSTRUCTION SRL.
În al treilea capitol sunt prezentate problemele apărute din cauza diferenţelor de rotunjire şi cum sunt ele înregistrate în contabilitate. Tot în acest capitol sunt exemplificate documente justificative şi rapoarte cu modificările apărute în timpul procesului de adoptare a monedei euro.
CAPITOLUL 1
PROCESUL DE TRECERE LA MONEDA EURO
Moneda euro este folosită astăzi ca unitate de plată în 17 state membre şi peste 331 milioane de cetăţeni.
Aceste state membre constituie Zona Euro şi anume: Austria, Belgia, Cipru, Germania, Finlanda, Irlanda, Grecia, Italia, Franta, Luxemburg, Olanda, Malta, Slovenia, Slovacia, Portugalia şi mai nou Estonia, adoptând moneda unică în anul 2011.
Adoptarea monedei euro ca monedă unică a avut un impact profund asupra cetăţenilor, agenţilor economici, instituţiilor publice ai zonei euro şi a fost descris ca un eveniment unic în istorie.
Fiecare stat membru s-a pregătit pentru introducerea monedei euro şi şi-a planificat o strategie atentă, fără a fi simţite efectele negative ale întregului proces.
Pentru a adopta moneda unică europeană, statele membre ai zonei euro au avut de îndeplinit 5 criterii de convergenţă, numite şi criteriile de la Maastricht.
1.1 Criterii de convergenţă
Criteriile de convergenţă sunt de fapt reguli asupra cărora s-a căzut de accord prin Tratatul de la Maastricht în anul 1992.
Scopul lor este de a proteja stabilitatea monedei euro permiţând ţărilor să o adopte doar când economiilelor sunt pregătite. 
În vederea asigurării unei convergenţe sustenabile, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabileşte criteriile care trebuie respectate de fiecare stat membru al UE înainte de participarea la cea de-a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare (UEM) :
- Statul membru nu trebuie să facă obiectul unei decizii a Consiliului privind existenţa unui deficit bugetar excesiv;
- Trebuie să existe o stabilitate durabilă a preţurilor şi o rată medie a inflaţiei care, în anul anterior examinării nu poate depăşi cu mai mult de 1,5% rata inflaţiei a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilităţii preţurilor;
- Rata nominală a dobânzii pe termen lung nu trebuie să o depăşească cu mai mult de 2% pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate;
- Marjele nominale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului de schimb trebuie respectate, fără ca aceasta din urmă să cunoască tensiuni grave cel puţin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinării;
- Fiecare stat membru trebuie să se asigure că legislaţia naţională, inclusiv statutul propriei bănci centrale naţionale (BCN), este compatibilă atât cu articolele 130 şi 131 din tratat, cât şi cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (Statutul SEBC).


Fisiere în arhivă (1):

  • Implicatiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bologa Gabriela, Matent Petrişor Oana, ,,Monedă şi credit”, Ed. Universităţii Agora, 2008
2. Burnete Sorin ,,Relaţiile monetar-financiare internaţionale”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002
3. Comisia Europeană “Euro, gata să intre în afaceri Cum să vă pregătiţi întreprinderea pentru a lucra cu euro” Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2008
4. Constantin Florin Sîrbu, ,,Implicaţiile trecerii la moneda unică europeană asupra sistemelor informatice economice”, Analele Ştiinţfice ale Universităţii ,,AL.I.Cuza”, Iaşi, 2005/2006
5. Dekker, P.,” Preparing Financial Information Systems for the euro, European Commission,” Directorate General XV, Internal Market and Financial Services, Brussels, 1997
6. Dumitru Oprea, Gabriela Mesniţă, Florin Dumitru, “Analiza sistemelor informţionale”, Ed. Univestităţii Al.I.Cuza, Iaşi, 2005
7. Emil Hornea, Neculai Tabără, Dorina Budugan, Iulia Georgescu, ,, Bazele contabilităţii”, Ed. Universităţii AL. I. CUZA, Iaşi, 2004
8. Euro London Interbank Offered Rate (EUROLIBOR)-dobandă de referinţă pentru piaţa interbancară europeană
9. European Commission “Accounting for the introduction of the euro”, Directorate General XV, Internal Market and Financial Services, Brussels, 1997
10. McLeon Jr.,R., Jordan, E.”System Development. A Project Management Approach”, John Wiley&Sons, Inc., New York, 2002
11. Programul de convergenţă 2011-2014- Guvernul României
12. Sandu Carmen “Implicaţiile posibile de adoptarea monedei unice europene pentru economia romaneasca”, Analele Ştiinţfice ale Universităţii ,,AL.I.Cuza”, Iaşi
13. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/index_ro.htm
14. http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_005.ro.html
15. http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_007.ro.html
16. http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_008.ro.html
17. ***, Legea Contabilităţii nr.82/1991, art.25, alin.1


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!