Implimentarea Tehnologiilor Noi de Păstrare a Autovehiculelor în Batalionul de Transmisiuni

Cuprins licență

Introducere
PARTEA TEORETICĂ:
CAPITOLUL 1 Generalităţi privind Batalionul de transmisiuni.
1.1 Caracteristica generală a Batalionului de transmisiuni;
1.2 Activităţile Batalionului de transmisiuni;
1.3 Autovehiculele din dotarea Batalionului de transmisiuni. 
CAPITOLUL 2 Generalităţi privind păstrarea autovehiculelor
2.1 Generalităţi privind păstrarea autovehiculelor;
2.2 Tipurile, destinaţia şi volumul păstrării autovehiculelor;
2.3 Executarea întreţinerilor tehnice pe timpul păstrării;
2.4 Metodele de pregătire a tehnicii către păstrare;
2.5 Modalitatea de amplasare şi scoatere a autovehiculelor de la păstrare;
2.6 Materialele necesare pentru punerea la păstrare a tehnicii;
2.7 Menţinerea tehnicii militare la păstrare.
PARTEA PRACTIC-APLICATIVĂ:
CAPITOLUL 3 Calculul tehnologic de întreţinere tehnică şi păstrare a autovehiculelor.
3.1 Calculul suprafeţei depozitului de păstrare a autovehiculelor;
3.2 Calculul locurilor de păstrare a autovehiculelor;
3.3 Calculul privind controlul ermetizării husei din polietilenă, pe timpul
păstrării de lungă durată; 
3.4 Calculul necesarului de forţe şi mijloace pentru executarea întreţinerilor
tehnice a autovehiculelor la păstrare; 
3.5 Calculul suprafeţelor de iluminare;
3.6 Determinarea fondului nominal anual de lucru al unui muncitor; 
3.7 Organizarea lucrului privind protecţia muncii în timpul amplasării 
autovehiculelor la păstrare;
3.8 Probabilitatea traumatismului efectivului;
3.9 Măsurile antiincendiare a locurilor de aflare a tehnicii la păstrare.
3.10 Condiţiile generale a tehnicii securităţii.
Bibliografia.
Anexe.


Extras din licență

INTRODUCERE
Tehnica de luptă şi armamenul în ascensiune provoacă schimbări esenţiale în conţinutul luptei moderne de arme întrunite.
Lupta modernă de arme întrunite poate fi dură atît în condiţiile întrebuinţării armei nucleare cît şi altor mijloace de lovire în masă. De asemenea putem menţiona că luptele pot fi duse în orice timp zioa-noaptea, sau iarna-vara. Drept condiţii obligatorie pentru opţinerea succesului în luptă deopotrivă cu alte condiţii este tehnica. Datorită ei, manevrabilitatea în luptă creşte, atît transportarea efectivului, muniţii, diferite sisteme de foc cît şi acţionarea directă pe cîmpul luptă. Cantitatea şi calitatea tehnicii cît şi a armamentului care se află la subunităţi influenţează considerabil posibilităţile de luptă.
Aceasta mult depinde şi de gradul de modernizare. Nu înseamnă că dacă tehnica este învechită, ea nu mai este bună. La acest capitol se poate de spus că menţinerea tehnicii în stare bună în orice moment în gătinţă de luptă o are gătinţa ei în orice condiţii, întreţinerile tehnice. Şi aceste lucrări trebuie efectuate permanent şi la timp.
Păstrarea maşinilor este menţinerea acestora în locurile de dispunere în stare bună de funcţionare cu folosirea stabilită de documentaţie normativă – tehnică mijloacelor şi metodelor de protejare de influenţare mediului ambiant şi efectuarea întreţinerii tehnice.
Păstrarea autovehiculelor trebuie să fie organizată în aşa fel, ca să asigure posibilităţile de folosire acestea după destinaţie cu atragerea minimală a forţelor de muncă şi mijloacelor materiale.
PARTEA TEORETICĂ:
CAPITOLUL 1 Generalităţi privind Batalionul de transmisiuni.
1.1 Caracteristica generală a Batalionului de Transmisiuni;
Batalionul de transmisiuni este o unitate militară din cpmponenta orăşelului 142.
Este compus din:
a) centru mobil
b) centru de transmisiuni
c) pluton independent de asigurare
La 17 aprilie 1992 efectivul Brigăzii 57 de transmisiuni pentru prima dată a depus jurămintul militar poporului Republicii Moldova. În baza directivei Şefului Marelui Stat Major al Forţelor Armate nr.10 de la 19.11.1992 a fost constituit Regimentul de transmisiuni în oraşul Chişinău, pe teritoriul orăşelului militar 123.
La 18 februarie 1993 un grup de preoţi de la soborul Ciuflea au sfinţit cazarmele, şi drapelul de stat al unităţii. La 3 septembrie 1993 a fost înmînat drapelul de luptă al unităţii militare.
1.2 Activităţile Batalionului de transmisiuni.
Batalionul de transmisiuni ca unitate militară independentă, execută o mulţime de misiuni ce ţin de asigurarea comandamentului a Forţelor Armate. În primul rînd asigură activitatea cotidiană a Ministerului Apărării, şi mobilităţii legăturii între marele unităţi militare. O mare parte a tehnicii militare din dotarea Batalionului se află la conservare, o parte din aceasta se exploatează doar în cazuri de strictă necesitate, cum ar fi desfăşurarea aplicaţiilor de rang internaţional. În ultima perioadă, adică în ultimii ani tehnica militară de transmisiuni şi transport auto a Batalionului de Transmisiuni, a participat la diferite aplicaţii cum ar fi LANCER-2006, ECOU, etc.
1.3 Autovehiculele din dotarea Batalionului de transmisiuni
La dotarea Batalionului de transmisiuni se află autovehicole ca:
- URAL – 375
- URAL – 4320
- GAZ – 66
- KAMAZ – 4310
- ZIL – 130
- ZIL - 131
- CHEVROLET M – 1009
- UAZ – 3151
- GAZ – 330210
- UAZ – 469
- BTR – 60 PB
2.1 Generalităţi privind păstrarea autovehiculelor.
Lupta modernă de arme întrunite poate fi dură atît în condiţiile întrebuinţării armei nucleare cît şi altor mijloace de lovire în masă. De asemenea putem menţiona că luptele pot fi duse în orice timp zioa-noaptea, sau iarna-vara. Datorită acestor condiţii obligatorie pentru opţinerea succesului în luptă deopotrivă cu alte condiţii este tehnica unde creşte manevrabilitatea în luptă, atît transportarea efectivului, cît şi diferite sisteme de foc şi acţionarea directă pe cîmpul luptă. Cantitatea şi calitatea tehnicii cît şi a armamentului care se află la subunităţi influenţează considerabil posibilităţile de luptă.
Păstrarea maşinilor este menţinerea acestora în locurile de dispunere în stare bună de funcţionare cu folosirea stabilită de documentaţie normativă – tehnică mojloacelor şi metodelor de protejare de influenţare mediului ambiant şi efectuarea întreţinerii tehnice.
Păstrarea autovehiculelor trebuie să fie organizată în aşa fel, ca să asigure posibilităţile de folosire acestea după destinaţie cu atragerea minimală a forţelor de muncă şi mijloacelor materiale.
În timpul păstrării maşinilor în pisele şi ansamblurile au loc diferite procese fizico-chimice, care influenţează asupra calităţii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Implimentarea Tehnologiilor Noi de Pastrare a Autovehiculelor in Batalionul de Transmisiuni.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!