Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
CAPITOLUL I – ORDINEA JURIDICĂ, ELEMENT CONSTITUTIV AL ORDINII SOCIALE
1. Locul ordinii juridice în cadrul ordinii sociale
2. Legalitatea şi semnificaţia sa
CAPITOLUL II – REALIZAREA DREPTULUI ÎN CÂMPUL ORDINII JURIDICE
1. Noţiunea şi formele realizării dreptului
2. Actele şi fazele aplicării dreptului
CAPITOLUL III – ROLUL ACTIVITĂŢII DE EXECUTARE ÎN REALIZAREA DREPTULUI
1. Teoria generală a dreptului şi conceptul normei execuţionale
2. Baza principială a sistemului execuţional
3. Clasificarea normelor de drept execuţional
Concluzii


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori care numai luaţi împreună asigură rostul de a fi al dreptului în societate. E vorba de ordinea juridică, de procesul realizării dreptului şi, în al treilea rând, de activitatea de executare în realizarea dreptului. Tratarea acestor factori dintr-o perspectivă intercondiţionantă asigură înţelegerea mai adecvată a finalităţii sociale a dreptului. Este ceea ce ne propunem să evidenţiem în lucrare.
În acest scop, ne vom opri în prima parte asupra ordinii juridice, privită sub aspect categorial, dar şi ca parte integrantă a ordinii sociale.
În a doua parte a lucrării vom prezenta aspectele caracteristice procesului realizării dreptului, insistând în acest sens asupra formelor de realizare a dreptului, precum şi asupra actelor şi fazelor aplicării dreptului.
Deoarece realizarea dreptului nu este un proces spontan, vom urmări în continuare, cu accent pe această problemă, aspectele privind sistemul execuţional, în scopul desprinderii rolului activităţii de executare în realizarea dreptului. 
CAPITOLUL I – ORDINEA JURIDICĂ, ELEMENT CONSTITUTIV AL ORDINII SOCIALE
1. Locul ordinii juridice în cadrul ordinii sociale
Conceptul filosofic de ordine implică o serie de note definitorii între care: pluralitate de entităţi distincte, forme comportamentale interconexate, uniformitate şi regularitate necesare.
S-a reţinut că „ordinea constituie o distribuţie spaţio-temporală conform cu anumite tipare sine qua non, o regularitate dinamică sau statistică, o uniformitate concomitentă sau recentă - şi în succesiune a entităţilor, aflate într-o conexiune sistemică într-o modalitate oarecare; termenul „modalitate" trebuie nuanţat: pe făgaşul existenţei entităţilor, în universalitatea lor, modalitatea este de tip necesar; ordinea are atributul necesităţii sau nu este ordine" .
În constituirea întregurilor organizate ordinea şi dezordinea sunt categorii polare, se presupun şi se opun în mod reciproc. Ordinea nu este niciodată absolută şi nici dezordinea totală.
Ordinea în natură, ordinea în societate, ordinea în gândire sunt zone interdependente şi interferenţe ale ordinii în univers.
Pentru a ne apropia de ordinea gândită în termenii Dreptului-ordinea juridică, să încercăm pentru început câteva consideraţii privind ordinea prin norme în societate, ordinea normativă.
Existenţa oricărui individ ca fiinţă socială presupune o serie de obligaţii exercitate în tot cursul ciclului său de viaţă, concretizate într-o serie de norme dintre care unele se completează între ele, altele apar contradictorii faţă de altele, fiind specifice unor grupuri de interese diferite. Ele nu se exclud însă una pe alta, deoarece totalitatea acţiunilor umane implică o multitudine de valori, interese şi motivaţii, care creează dinamica societăţii ca întreg.


Fisiere în arhivă (1):

  • Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1) Aristotel, Politica, Bucureşti, Ed. Antet, 1996. 
2) L. Barac, Elemente de teoria dreptului, Bucureşti, ALL Beck, 2001.
3) Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol.I, Drepturi şi libertăţi, Bucureşti, All Beck, 2005.
4) Gh.Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. “Dacia”, Cluj-Napoca, 1994.
5) G. Boroi, Drept civil. Partea generală, ed.a II-a, Bucureşti, Ed.All-Beck,1999.
6) G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Bucureşti, Ed.Hamangiu, 2008.
7) I.Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1993.
8) V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol I, Bucureşti, Editura Naţională, 1996.
9) R. Chiriţă, Convenţia Europeană a drepturilor omului, comentarii şi explicaţii, vol.II, Bucureşti, Ed.C.H.Beck, 2007.
10) R. Cojocaru, Organizarea judecătorească şi administrarea justiţiei în România din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Bucureşti, Lumina Lex, 1998.
11) I. Craiovan, Doctrina juridică, Bucureşti, C.H. Beck, 2001.
12) Craiovan, Tratat de Teoria generală a dreptului, ed. a II-a, Bucureşti, Ed.Universul Juridic, 1998.
13) Deleanu, Tratat de Procedura Civilă, Vol.2 , ed. a II a , Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2007.
14) Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil, Vol.I, Bucureşti, Ed.Lumina Lex, 1998.
15) loan Leş, Sisteme judiciare comparate, Bucureşti, AII Beck, 2002, p. 121.
16) Ioan Leş, Legislaţia executării silite, comentarii şi explicaţi,Bucureşti: Ed.C.H.Beck, 2007.
17) F. Măgureanu, Organizarea şi execrcitarea profesiei de executor judecătoresc, în R.D.C, nr. 10/2001.
18) G. C. Mihai, R. I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi filosofia dreptului, Ed. All, 1994.
19) R. Pinto, M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, deuxième édition, Paris, Dalloz, 1967.
20) N. Popa, Teoria dreptului în sistemul ştiinţelor juridice, Analele Universităţii Bucureşti. Drept, 1991.
21) N. Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Ed. Ch. Beck 2005.
22) S. M. Rădulescu, Homo sociologicus, Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, Şansa, Bucureşti, 1994.
23) Ioan Santai, Introducere în studiul dreptului, Universitatea din Sibiu, 1991.
24) I.Stoenescu, S.Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, Bucureşti, E.D.P.,1983.
25) I. Vlăduţ, Introducere în sociologia juridică, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1992.
26) M.Voinea, D.Banciu, Sociologie juridică, Bucureşti, Universitatea Româno-Americană, 1993.
27) S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silită, Bucureşti, Ed.Lumina Lex, 2001.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!