Impozite și Taxe Datorate Bugetelor Locale

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Resursele financiare publice constituite la nivelul bugetului de stat, a unităţilor administrativ – teritoriale şi ale instituţiilor publice se repartizează şi se utilizează pentru interesele generale ale comunităţii umane la nivel naţional şi local în conformitate cu cerinţele constituţionale ale statului şi a legilor ce garantează şi apără suveranitatea naţională, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dezvoltarea economică şi socială corespunzător standardelor internaţionale.
Resursele bugetelor locale se constituie din impozitele, taxele şi alte venituri stabilite prin lege.
Reglementarea juridică de specialitate a impozitelor şi taxelor locale a evoluat în ultimii ani în concordanţă cu evoluţia atât a posibilităţilor de percepere a acestor impozite şi taxe, cât şi a necesităţilor de venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ teritoriale, in contextul integrarii României în Uniunea Eurpoeană.
Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetelor de stat, ale bugetelor asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.
Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliile locale sau judeţene în limitele şi în condiţiile legii.
În această lucrare mi-am propus să prezint impozitele şi taxele locale ca sursă semnificativă de formare a veniturilor bugetelor locale, pentru faptul că ele deţin o pondere destul de mare în cadrul veniturilor fiscale ale României.
În capitolul 1 am prezentat câteva consideraţii generale privind bugetul local. Acestea se referă la noţiunea bugetul local ca si componenta a bugetului general consolidat si continutul bugetului local (definirea bugetului local,evoluţia noţiunii de buget, sub ce aspecte poate fi abordat bugetul, veniturile şi cheltuielie unităţilor administrativ teritoriale).
Capitolul 2 prezintă impozitele şi taxele ca sursa de alimentare a bugetului local. Capitolul oferă o descriere detaliată a următoarelor taxe şi impozite locale: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, alte taxe locale, a modului de de stabilire, control şi colectare a acestor impozite şi taxe.Pentru toate aceste impozite şi taxe prezentate mai sus am acordat o atenţie deosebită modului în care sunt reglementate şi pentru fiecare dintre ele am demonstrat printr-un exemplu modul de calcul al impozitului şi taxei respective, cu toate aspectele ce se impuneau.
În capitolul 3 am prezentat un studiu de caz cu privire la modul in care se reflectă impozitele şi taxele locale în bugetul comunei Budeasa.. Am făcut comparaţie între prevederile anuale şi încasările realizate, am făcut analiza modului în care s-au realizat veniturile bugetare din impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru reclamă şi publicitate, taxa hotelieră, impozitul pe spectacole în perioada 2010 – 2012.
CAPITOLUL 1
BUGETELE LOCALE- PARTE INTEGRANTA A BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
1.1 Bugetul public general consolidat
Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse (îndeosebi de burghezia aflată în ascensiune) pentru a realiza o anumită ordine în domeniul finanţelor publice.Parlamentele au fost chemate să se pronunţe, periodic, în legătura cu volumul şi destinaţia resurselor financiare ale statului care au fost înscrise într-un document denumit buget de stat.
Noile concepţii în domeniul finanţelor publice, au adus profunde transformări noţiunii de buget. Tendinţa actuală este de a lărgi noţiunea tradiţională de buget atât în timp (buget plurianual) cât şi în spaţiu (buget public national). În acelaşi timp, noţiunea de echilibru dobândeşte un aspect mai general (echilibru economic ) şi mai dinamic (echilibru ciclic). Această evoluţie se resimte, în mod natural, asupra procedurii de elaborare şi aprobare a bugetului, în timp ce în legatură cu execuţia şi controlul bugetului transformările sunt mai puţin spectaculoase.
Noţiunea de buget poate fi abordată sub mai multe aspecte: 
- formal; 
- juridic; 
-ca instrument al politicii economice şi sociale.
Sub aspect formal, bugetul public reprezintă documentul program în care statul înscrie anual mărirea şi structura veniturilor şi cheltuielilor din cadrul economiei publice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impozite si Taxe Datorate Bugetelor Locale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!