Impozite și Taxe Locale

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
Capitolul I: FINANŢELE PUBLICE LOCALE 5
1.1. Organizarea Finanţelor Publice Locale în România 5 
1.2. Veniturile bugetelor locale 7
1.3. Cheltuielile bugetelor locale 9 
1.4. Procesul bugetar la nivelul activităţilor locale în România 12
Capitolul II: IMPOZITE ŞI TAXE 16
2.1.Aspectele generale privind impozitele şi taxele 16 
2.2. Impozite şi taxe locale: importanţa şi rolul activităţilor locale în administrarea acestora 17 
2.3. Impozitul pe clădiri 18 
2.4.Impozitul pe terenuri 21 
2.5. Impozitul pe mijloace de transport 24 
2.6. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 25 
2.7.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 27 
2.8.Impozitul pe spectacole 28
2.9.Taxa hotelieră 29
2.10.Taxe speciale 30
Capitolul III: EXECUTAREA CREANŢELOR FISCALE 31
3.1. Creanţa fiscală 31
3.2.Suspendarea / executarea silită 32
3.3.Executarea silită prin poprire 34
3.4.Stingerea creanţei fiscale prin alte modalităţi 36
Capitolul IV: STABILIREA, URMĂRIREA ŞI ÎNCASAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI BALTA DOAMNEI 40
4.1. Prezentarea localităţii l 40
4.2. Prezentarea Primăriei şi a Consiliului Local 43
4.1. Evoluţia impozitelor şi taxelor locale în perioada 2009 – 2011 45
CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE 56
ANEXE 57


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale, care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţă sanitară , educaţie etc. 
Finanţele publice constituie o componentă de mare importanţă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile redistribuirii PIB cât şi modul concret de realizare a acestui proces. 
În societatea contemporană, în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice, răspunderea socială a omului primeşte o semnificaţie deosebită. Răspunderea socială se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din multiple variante posibile în cadrul determinismului social. Acesta presupune o atitudine conştientă într-un comportament care corespunde cerinţelor, necesităţilor sociale obiective, atitudine ce rezultă dintr-o hotărâre, act de conştiinţă şi voinţă a individului. 
Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor statului.
Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiile locale. Acest proces, produs în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legii Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006 şi a Hotărârii de Guvern nr. 333/1999, a dus la creşterea responsabilităţii consiliilor locale în asigurarea resurselor financiare prin creşterea ponderii veniturilor proprii în total, venituri administrate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. 
Crearea sistemului de gestiune a finanţelor publice locale şi organizarea activităţii fiscale pe principiile descentralizării şi autonomiei financiare constituie o problemă aflată în centrul atenţiei administraţiilor locale din România. 
Din punct de vedere al autonomiei financiare a consiliilor locale, impozitele şi taxele locale devin din ce în ce mai importante ca surse de venituri, întrucât diminuează mult dependenţa autorităţilor centrale de bugetul de stat. 
Politica fiscală a jucat întotdeauna un rol important în realizarea programelor economice şi sociale. Ansamblul reglementărilor referitoare la contribuabili, impozite şi taxe şi modalităţile de plată reprezintă sistemul fiscal. 
Conform prevederilor Legii Administraţiei Publice Locale, autorităţile administraţiei publice locale au fost investite cu dreptul la resurse proprii pe care le pot gestiona potrivit atribuţiilor prevăzute prin lege 
Politica fiscală cuprinde totalitatea metodelor, mijloacelor, instrumentelor şi instituţiilor ce se utilizează pentru procurarea resurselor financiare necesare finanţării cerinţelor publice precum şi pentru influenţa asupra economiei naţionale.
Legislaţia fiscală în calitate de parte componentă a politicii fiscale cuprinde normele juridice cu privire la aşezarea, stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor. Normele juridice fiscale stabilesc contribuabilii, obiectele impozabile, bazele de impozitare, aşezarea şi calcularea impozitelor şi sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor fiscale. Constituirea resurselor financiare publice se realizează, în principal, pe seama impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor prelevate de la persoane juridice şi fizice.
Capitolul I FINANŢELE PUBLICE LOCALE 
1.1. ORGANIZAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA
Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic şi administrativ, care au autorităţi publice diferite de cele ale statului. Autonomia financiară a acestora este absolut necesară, deoarece autonomia administrativă nu ar fi posibilă fără autonomia financiară. 
Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor respective. 
Organizarea distinctă a finanţelor locale, pe baza autonomiei financiare a administraţiilor locale, permite scutirea finanţelor centrale de o seamă de cheltuieli, reducerea numărului şi amploarea fluxurilor băneşti între cele două niveluri structurale ale finanţelor publice, precum şi o mai clară urmărire a modului cum sunt folosite fondurile constituite.Până la urmă, separarea finanţelor locale de cele centrale, ca şi în alte domenii, este determinată de raţiuni, de eficienţă.


Fisiere în arhivă (4):

  • Impozite si Taxe Locale
    • Anexa 1.docx
    • Anexa 2.docx
    • Impozite si Taxe Locale.docx
    • Impozite si Taxe Locale.pptx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!