Impozitele indirecte in sistemul fiscal din Romania

Cuprins licenta Cum descarc?

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA
1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa
1.2. Sistemul veniturilor fiscale si reforma fiscala
1.3. Conceptul de presiune fiscala
1.4. Evaziunea fiscala
CAPITOLUL II - IMPOZITELE INDIRECTE
2.1. Caracterizarea generala a impozitelor indirecte
2.2. Comparatie intre impozitele directe si impozitele indirecte
2.3. Politica stabilita in domeniul impozitelor indirecte
2.4 Influente sociale a politicii in domeniul impozitelor indirecte
2.5 Analiza evolutiei impozitelor indirecte in veniturile bugetare intre anii 1993 - 2006*
CAPITOLUL III
TAXA PE VALOARE ADAUGATA
3.1 Taxa pe valoarea adaugata: caracterizare generala
3.2 Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata
3.3 Persoane impozabile
3.4 Operatiuni impozabile
3.5 Cotele de impunere a taxei pe valoarea adaugata
3.6 Operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata
3.7 Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata 
3.8 Evolutia si situatia actuala a T.V.A. in Romania
3.9 TVA impusa de alinierea la cerintele Uniunii Europene
CAPITOLUL IV
ACCIZELE
4.1 Notiuni generale
4.2 Produsele accizabile
4.3 Baza de impozitare si cotele de impunere
4.4 Momentul datorarii accizelor
4.5 Scutiri la plata accizelor
4.6 Perfectionarea accizelor impusa de alinierea la cerintele Uniunii Europene
CAPITOLUL V
TAXELE VAMALE
5.1 Caracterizarea generala a taxelor vamale
5.2 Perfectionarea taxelor vamale in contextul aderarii la Uniunea Europeana
5.3 Taxele de timbru
5.4 Alte impozite indirecte (impozitul pe spectacol)
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din licenta Cum descarc?

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA
1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa
In decursul timpului informatiile provenind din cele mai diverse domenii ale cunoasterii au inceput sa fie organizate, structurate si cercetate intr-o conceptie sistemica, contribuind la evolutia acestui concept. Biologului german L. von Bertalanffy ii revine meritul de a pune in secolul al XX-lea bazele unei teorii generale a sistemelor.
Specific naturii umane in general si cercetarii in special, este de a cunoaste, transforma si conduce realitatea obiectiva. In acest scop obiecte, fenomene si procese sunt separate de altele existente in natura si societate, sunt individualizate, examinate si tratate ca un sistem.
Cercetarea sistematica trebuie sa delimiteze sistemul compus dintr-o multime de elemente interdependente, intre care exista relatii si conexiuni determinate de mediul extern si sa determine influenta mediului extern asupra sistemului si a acestuia asupra mediului extem. Intre elementele componente ale sistemului exista relatii de interactiune si/sau interdependenta in scopul atingerii unei finalitati.
Atunci cand finalitatea nu corespunde cu obiectivele sistemului pot sa apara actiuni ale factorului uman pentru realizarea unor obiective finale prestabilite. Aceste actiuni constiente determina aparitia in sistem a unor relatii intre elementele acestuia, care au caracter cauzal.
Conducerea sistemului necesita informatii cu privire la comportarea acestuia. Acesta presupune obtinerea informatiilor care pot proveni din interiorul sau din exteriorul sistemului, selectia informatiilor pe baza unor restrictii determinate de capacitatea de receptionare a organului decident si de programul de receptionare, prelucrarea informatiilor, respectiv sistematizarea dupa anumite reguli, restrictii si criterii si in final adaptarea unor decizii care sa asigure o comportare a sistemului conform obiectivelor acestuia.
Daca se au in vedere cele doua componente fundamentale ale sistemului, elementele si relatiile dintre acestea, atunci ordinea in care sunt legate elementele intre ele formeaza structura sistemului. Actiunile din exteriorul sistemului influenteaza structura acestuia (elementele si interdependentele dintre ele). Reactia sistemului depinde de structura sa.
Prin urmare comportarea finala a sistemului depinde de structura acestuia si de rezultatul conducerii sistemului constituind un criteriu de apreciere a conducerii.
Sistemul fiscal este in mod normal expresia vointei politice a unei comunitati umane organizate, fixata pe un teritoriu determinat si dispunand de o autonomie suficienta pentru a putea, prin interiorul organelor care o reprezinta, sa se doteze cu o intreaga serie de reguli juridice si in special fiscale.
Sistemul fiscal, alaturi de alte sisteme (monetar sau banesc, de credit si financiar) urmareste realizarea obiectivelor politicii economice si ale celei sociale ale statului.
Luarea in discutie a sistemului fiscal este importanta si necesara, din modul in care acesta este constituit si functioneaza, se pot desprinde concluzii referitoare la presiunea fiscala, politica fiscala, si eficienta implicarii puterii publice in viata economica si sociaia a unei societati.
Exista cel putin doua abordari ale conceptului de sistem fiscal. In cadrul primei abordari, sistemul fiscal este vazut ca totalitatea impozitelor dintr-un stat. Cea de-a doua abordare punand accentul pe elementele definitorii ale sistemului in general, il defineste prin prisma relatiilor dintre elementele care formeaza acest sistem.
Prima abordare se bucura de concizie si expresivitate permitand o analiza pragmatica mai usoara si mai eficienta a modului in care sa constituit si functioneaza un sistem fiscal. Astfel o prima definitie in cadrul acestei abordari considera sistemul fiscal "totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoanele fizice si juridice care alimenteaza bugetele publice".
O alta definitie a sistemului fiscal este urmatoarea "totalitatea impozitelor instituite intr-un stat, care-i procura acestuia o parte covarsitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit avand o contributie specifica si un anumit rol regulator in economie".
Pentru alti autori, "sistemul fiscal este totalitatea impozitelor instituite in care componentele sunt in legatura intre ele, ca si cu sistemul politic si aparatul socio-politic".
Inscriindu-se pe linia celei de-a doua abordari, unii autori considera ca "sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o multime de elemente (materie impozabila, cote, subiecti fiscali, intre care se manifesta relatii care apar ca urmare a proiectarii, legiferarii, asezarii si perceperii impozitelor si care sunt gestionate conform legislatiei fiscale, in scopul realizarii obiectivelor sistemului".
Orice sistem fiscal prezinta urmatoarele doua caracteristici:
1. Autonomie tehnica - un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic daca este un sistem fiscal complet, ceea ce inseamna ca aceasta contine toate regulile de asezare, lichidare si incasare a impozitelor necesare pentru punerea sa in aplicare.
2. Exclusivitatea aplicarii - se aplica intr-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector ai resurselor fiscale pentru un buget sau un sistem de bugete (buget central si bugete locale).
Daca un sistem fiscal, prezentand cele doua caracteristici de mai sus, a fost elaborat de organele proprii ale teritoriului in care se aplica, se va putea vorbi de autonomie fiscala completa sau de suveranitate fiscala.
Statul suveran din punct de vedere politic si fiscal poate sa exercite o putere fiscala absoluta in cadrul teritoriului sau. De asemenea in situatii speciale, un stat poate sa decida ca pe teritoriul sau sa coexiste doua sau mai multe sisteme fiscale care sa se bucure de o autonomie mai mult sau mai putin extinsa si intretinand intre ele relatii definite, daca este cazul, prin conventii sau acorduri de drept intern (cazul statelor feudale). In schimb in afara teritoriului sau, statul nu poate sa exercite o putere.
Insuveranitatea fiscala implica faptul ca nu exista regulamentari cu putere de obligativitate ca alte state, organizatii sau organisme internationale sa fie abilitate sa instituie impozite la scara internationala si nici sa emita regulamentari cu caracter fiscal obligatoriu pentru toate statele lumii.
Suveranitatea fiscala mai presupune si faptul ca fiecare stat suveran are libertate deplina in alegerea sistemului fiscal pe care sa-l promoveze, in definirea impozitelor care il compun, in stabilirea contribuabililor, in definirea ariei masei impozabile, in dimensionarea cotei de impunere, in fixarea termenelor de plata, in acordarea de facilitati fiscale, in sanctionarea abaterilor de la prevederile legilor fiscale, in solutionarea litigiilor dintre administratia fiscala si contribuabili etc.
Se pune problema necesitatii adaptarii unei apropieri globale a politicilor fiscale care, cel mai adesea se exprima prin necesitatea armonizarii sistemelor fiscale din diferite tari.
O astfel de evolutie risca sa bulverseze fiscalitatile nationale, iar, pe termen lung, chiar autonomia si suveranitatea politica a statelor.
Inca din Antichitate si pana astazi, fiecare stat, si-a adaptat propriul sau sistem fiscal mai mult sau mai putin perfectionat, dupa cum aceasta a cunoscut o mai mare sau mai mica putere economica si militara. Astfel sunt cunoscute sistemele fiscale ale Chinei, Mesopotamiei, Indiei, Egiptului si Romei in antichitate, aparute si perfectionate in stransa legatura cu nevoile acestor state pentru expansiuni teritoriale sau, in interior, pentru mentinerea ordinii si frontierelor.
Sistemele fiscale, in decursul istoriei, au evoluat urmarind in principiu ca: prin numarul si marimea impozitelor sa satisfaca necesitatile de fonduri ale statului, sa simplifice si sa inlesneasca munca de colectare a impozitelor, impozitele sa fie tolerate de contribuabili, sa creasca numarul contribuabililor prin eliminarea inechitatilor in aceasta privinta.


Fisiere in arhiva (2):

  • Cuprins.doc
  • Impozitele indirecte in sistemul fiscal din Romania.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Carmen Cordureanu - " Sistemul fiscal in stiinta finantelor", Editura Codecs, Bucuresti 1998;
2. Eijffinger, Sylvester, Jacob de Hann, European Monetary and Fiscal Policy, New York, Oxford University Press 2002;
3. Eric M. Engen, Jonathan Skinner, Fiscal policy and economic growth, NBER Working Paper Series-working paper (www.papers.nber.org) ;
4. Georgeta Vintila, Magdalena Calin, Nicoleta Vintila, Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti 2003;
5. Gheorghe D. Bistriceanu, Mihai Adochitei, Emil Negrea - "Finantele agentilor economici", Editura Economica, Bucuresti 2002;
6. Juravle Vasile, Georgeta Vintila - ,,Fiscalitate", Ed.Ase, Bucuresti 1999;
7. Mosteanu Tatiana, Reforma sistemului fiscal in Romania, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1999
8. Theodor Stolojan, Raluca Tatarcan, Integrare si politica fiscala europeana, Editura Infomarket, Bucuresti 2002;
9. Vacarel Iulian, Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2003;
10. Vacarel Iulian, Politici fiscale si bugetare in Romania 1990 - 2000, Editura Expert, Bucuresti 2001;
*** Codul Fiscal adoptat la 22 decembrie 2003 (Legea nr.571/2003) , aparut in Monitorul Oficial nr.927/ din 23.12.2003
*** Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu cu modificarile si completarile ulterioare
*** Legea nr. 103/1992, privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificarile si completarile ulterioare
*** Hotararea Guvernului nr.44 din 22 ianuarie 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2004;
*** Ordonanta Guvernului nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscala publicata in Monitorul Oficial nr.941 din 29 decembrie 2003;
*** Legea nr. 345/01.06.2002
*** Monitorul Oficial. nr. 927/23.12.2003
*** Monitorul Oficial. nr. 653/15.09.2003
*** Norme de aplicare instituite atat prin Ordine cat si Hotarari ale Guvernului
*** Ordonanta Guvernului nr. 57/2002
*** Ordonanta Guvernului nr.181/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.551 din 8 noiembrie 2000
*** Ordonantei Guvernului din 5.08.1994, M Of. 217/16.08.1994
*** Programul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana
*** Statistici anuale ale Bancii Nationale a Romaniei 1990 - 2005 ;
*** Statistici anuale ale Institutului National de Statistica 1990-2005;
*** ,,Revista de finante publice si contabilitate"- martie 2004, ,,TVA in contextul Codului Fiscal si a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana"
*** ,,Economistul"-mai 2004 ,,Studiu comparativ al legislatiei din Uniunea Europeana si Romania
*** The Economist, (19 mai 2002), A Survey of European Enlargement-Europe's Magnetic Attraction;
*** www.avocatnet.ro
*** www.mfinante.ro


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!