Impozitele și Taxele Locale - Sursă de Venituri la Bugetul Local

Cuprins licență

Capitolul I
Autonomia bugetelor locale 3
1.1. Autonomia finanţelor publice locale 3
1.2. Organizarea finanţelor publice locale 7
1.3. Structura veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale 9
1.4. Procesul bugetar la nivelul colectivităţilor locale din România 13
Capitolul II
Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren 17
2.1. Prezentare generală privind impozitele locale... 17
2.2. Impozitul pe clădiri 18
2.3. Impozitul pe teren 26
Capitolul III
Alte impozite şi taxe locale 32 
3.1 Taxa asupra mijloacelor de transport 32
3.2 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 38
3.3 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 42
3.4 Impozitul pe spectacole 44
3.5 Taxa hotelieră 47
3.6 Taxe speciale 48
3.7 Alte taxe locale 51
Capitolul IV
Analiza impozitelor şi taxelor locale pe bugetul primăriei Zau de Câmpie, judeţul Mureş
4.1. Analiza bugetului primăriei 60
4.2. Comparaţia bugetelor pe anii 2003,2004 73
4.3. Măsuri de colectare 83
Capitolul V
Concluzii şi propuneri 100 Bibliografie 102


Extras din licență

CAPITOLUL I
1.1. Autonomia finanţelor publice locale
Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere politic şi administrativ , care au autorităţi publice diferite de cele ale statului 
Autonomia financiară a acestora este absolut necesară , deoarece autonomia administrativă nu ar fi posibilă fără autonomia financiară , care-i asigură suportul material al funcţionării 
Comunităţile locale îşi cunosc posibilităţile proprii privind resursele băneşti de provenienţă publică , mai ales nevoile privind cheltuielile ce trebuie acoperite pentru producerea de servicii publice pe plan local 
În statele democratice , administraţia locală se bazează pe principiile descentralizării şi autonomiei locale.Aceasta necesită un cadru legislativ şi mecanisme necesare adecvate privind finanţele administraţiilor locale 
Prin asemenea reglementări se urmăreşte : delimitarea patrimoniului public aflat în proprietatea primăriilor , de cel aflat în proprietatea statului ; crearea instrumentelor administrative necesare autorităţilor locale pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin acestora ; asigurarea condiţiilor pentru asumarea responsabilităţii privind dezvoltarea locală 
Problema consolidării autonomiei locale este o preocupare universală , statele democratice contemporane fiind interesate de aplicarea principiului descentralizării serviciilor publice , prin transmiterea prin lege a mai multor competenţe organelor puterii şi administraţiei locale 
Trebuie subliniat că această preocupare , pentru statele europene, se manifestă în condiţiile în care ele nu au cunoscut efectele “centralismului democratic”.Pe de altă parte , statele respective au avut grijă întotdeauna să coordoneze lucrurile în aşa fel , încât descentralizarea să nu conducă şi la divizarea naţiunii În acest context , justiţia şi apărarea sunt servicii publice care nu pot fi descentralizate 
Problematica generală a autonomiei locale pentru statele europene face obiectul Cartei Europene a Autonomiei Locale 
Întocmită de către Consiliul Europei pe baza unui proiect propus de Conferinţa Permanentă a Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa , Carta Europeană a Autonomiei Locale a fost deschisă semnăturilor conform convenţiei încheiate între statele membre , din octombrie 1985 
Protejarea şi întărirea autonomiei locale în Europa prin intermediul unui document , care să explice principiile adoptate de toate statele democratice din Europa , constituie un obiectiv al organelor locale de guvernare , recunoscându-se de la început că un asemenea text ar trebui să ţintească la asigurarea adeziunii celor care sunt implicaţi în apărarea autonomiei locale 
Carta obligă semnatarii să aplice regulile de bază ce garantează independenţa politică, administrativă şi financiară a autorităţilor locale 
Conform Cartei , gradul de autonomie de care se bucură autorităţile locale poate fi privit ca o piatră de încercare pentru o democraţie reală 
Între procesul de descentralizare şi cel de consolidare a democraţiei există o relaţie directă Autonomia locală şi descentralizarea serviciilor publice reprezintă garanţia stabilităţii unei democraţii funcţionale 
Principiile generale enumerate de Carta Europeană a Autonomiei Locale sunt :
1. Colectivităţile locale au dreptul , în cadrul politicii economice naţionale, la resursele proprii adecvate , de care să poată dispune liber , în vederea exercitării atribuţiilor lor ;
2. Resursele financiare ale colectivităţilor locale trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile stabilite pentru ele prin Constituţie sau lege ;
3. Cel puţin o parte din resursele financiare ale colectivităţilor locale trebuie să provină din impozite şi taxe locale , în proporţiile stabilite la nivelul autorităţilor locale , în limitele legii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Impozitele si Taxele Locale - Sursa de Venituri la Bugetul Local.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!