Incetarea contractului individual de munca

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul I. Considerente generale privind incetarea contractului individual de munca 6
Sectiunea 1. Incetarea contractului individual de munca - institutie fundamentala a dreptului muncii 7
1.1 Notiunea de incetare a contractului individual de munca 7
1.2 Principiile care stau la baza incetarii contractului individual de munca 9
Sectiunea a 2-a. Privire istorica asupra reglementarii privind incetarea contractului individual de munca 12
Capitolul II. Cazurile de incetare a contractului individual de munca 19
Sectiunea 1. Clasificarea cazurilor de incetare a contractului individual de munca in dreptul romanesc 20
1.1 Incetarea de drept a contractului individual de munca 20
1.1.1 Constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca. 34
1.1.2 Obligatia oferirii unui loc de munca vacant corespunzator in cazul incetarii de drept a contractului individual de munca, in baza art. 56 lit. e) 36
1.2 Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor, la data convenita de aceasta 37
1.3 Incetarea contractului individual de munca ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege 38
Sectiunea a 2-a. Incetarea contractului individual de munca din initiativa unitatii 48
2.1 Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului 48
2.1.1 Concedierea pe motive disciplinare 48
2.1.2 Concedierea in cazul arestarii preventive a salariatului 53
2.1.3 Concedierea in cazul inaptitudinii fizice si/sau psihice a salariatului 54
2.1.4 Concedierea pentru necorespundere profesionala 55
2.2 Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 56
2.3 Procedura concedierii individuale a salariatilor 58
2.3.1 Cercetarea prealabila 58
2.3.2 Organele competente sa aplice sanctiunea disciplinara a concedierii salariatului 60
2.3.3 Individualizarea si aplicarea sanctiunii concedierii disciplinare 61
2.3.4 Termenele de aplicare a sanctiunii concedierii disciplinare 62
2.3.5 Decizia de concediere disciplinara 64
2.3.6 Revocarea deciziei de concediere 66
2.3.7 Obligatia oferirii unui loc de munca vacant corespunzator, in cazul concedierii potrivit art. 61 lit. c) Codul Muncii 67
2.3.8 Evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Obligatia oferirii unui loc de munca vacant, in cazul concedierii potrivit art. 61 lit. d) Codul Muncii 69
2.3.9 Dreptul la preaviz 71
2.3.10 Emiterea deciziei de concediere 73
Sectiunea a 3-a. Nulitatea contractului individual de munca 76
Capitolul III. Efectele incetarii contractului individual de munca 78
Sectiunea I. Data incetarii contractului individual de munca 78
Sectiunea a 2-a. Efectele in cazul incetarii contractului individual de munca 78
Concluzii 83
Bibliografie 85


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
Institutiile dreptului muncii, mai mult, poate, decat oricare dintre institutiile juridice, au cunoscut si cunosc o profunda transformare in contextul noilor modificari legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformarile structurale intervenite in economia romaneasca, iar, pe de alta parte, de necesitatea armonizarii legislatiei de acquis-ul comunitar.
Firesc ca institutia incetarii contractului individual de munca, in general, iar in cadrul acesteia, cea a incetarii contractului de munca din initiativa angajatorului, este supusa aceluiasi proces de transformare.
Datorita acestui fapt, preocuparile doctrinei s-au indreptat spre abordarea comprehensiva a acestei institutii, incercand sa invedereze fundamentele socio-juridice ale reglementarilor in domeniu.
In acest context, s-a relevant faptul ca modificarile de ordin legislativ au urmat cursul firesc al transformarilor din baza materiala si din conceptia filozofico-juridica privind institutia dreptului muncii.
In general, contractul este un act juridic generator de drepturi si obligatii in sarcina partilor contractante.
Contractul de munca este actul juridic necesar pen!tru stabilirea raportului juridic de munca al persoanelor fizice apte de munca ce dobandesc calitatea de per!soana incadrata in munca - unicul izvor al acestui ra!port. 
Prin incheierea contractului de munca, persoana fizica (persoana incadrata in munca) se obliga sa puna forta sa de munca la dispozitia celeilalte parti contrac!tante (unitatea, cel care incadreaza), pentru a desfasura o activitate in cadrul unui anumit post, intr-o anumita localitate sau raza determinata si a indeplini celelalte obligatii prevazute de lege si de acest contract (respec!tarea disciplinei muncii, indeplinirea normei de munca etc.). Unitatea se obliga sa retribuie munca prestata si sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea condi!tiilor corespunzatoare desfasurarii normale a procesului de productie, indeplinind toate conditiile legale si con!tractuale.
Intrand in raporturi juridice de munca prin incheierea contractului de munca, persoana incadrata in munca isi exercita dreptul la munca garantat de Constitutie.
De regula, un contract isi inceteaza existenta in momentul executarii ultimei obligatii nascute din contractul respectiv, fie ca executarea are loc imediat dupa in!cheierea acestuia (la contractele cu prestatie instantanee), fie ca obligatiile se executa dupa trecerea unui interval de timp (la contractele cu prestatii succe!sive). Astfel, in dreptul comun, modul firesc de incetare a con!tractului il constituie executarea ultimei obligatii nascute din contract.
In ceea ce priveste incetarea contractului individual de munca, aceasta regula actioneaza numai in parte si anume pen!tru contractele de munca cu durata determinata si a contractelor pentru indeplinirea unei lucrari determinate. Contractele de munca cu durata determinata se incheie numai in anumite situatii expres si limitativ prevazute in Codul Muncii.
Cel mai ades si ca regula generala contractele de munca se incheie pentru o perioada nedeterminata. Aceasta nu inseamna insa ca un contract de munca pe durata nedeterminata leaga partile pana la decesul per!soanei incadrate in munca. 
Contractele incheiate pentru o perioada nedeterminata pot inceta oricand prin acordul partilor ori din initiativa unilaterala a uneia dintre ele, in conditiile in care libertatea muncii este garantata si nici o persoana nu poate fi obligata sa ramana parte intr-un contract de munca.
Expresia cea mai elocventa a stabilitatii in munca o constituie reglementarea prin lege a conditiilor in care poate avea loc incetarea raporturilor juridice de munca. Totodata, incetarea contractului individual de munca este dominata de principiul legalitatii intrucat cazurile in care poate interveni, motivele, conditiile, procedura, efectele si controlul incetarii contractului individual de munca, precum si raspunderea partilor sunt reglementate prin lege.
Dinamica modificarii legislatiei muncii, in contextul avansarii si consolidarii democratiei in Romania, precum si ameliorarea mecanismelor economiei de piata au generat necesitatea regandirii si unei noi fundamentari a raporturilor juridice de munca.


Fisiere in arhiva (1):

  • Incetarea contractului individual de munca.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Bibliografie selectiva
1. Athanasiu, Al., Volonciu, M., Dima, L., Cazan, O., Codul muncii - comentariu pe articole, Volumul II, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
2. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminita, Drept muncii, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
3. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminita, Volonciu, Magda, Cazan, Oana, Codul muncii - comentarii pe articole, vol. I - articolele 1-107, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
4. Barbu, Vlad, Cosmin, Cernat, Valeria, Gheorghiu, Catalin, Vasile, Stefania, Ivan, Dreptul muncii - curs universitar, Editura Cermaprint, Bucuresti, 2008
5. Barbu, Vlad, Dreptul muncii.Curs universitar, Editura National, Bucuresti, 2003
6. Belu Magdo, Mona Lisa, Conflictele colective si individuale de munca, Editura All Beck, Bucuresti, 2001
7. Cristoforeanu, Eugen, Despre contractul individual de munca (analiza in cadrul legilor in vigoare), Editura Curierul Judiciar, Bucuresti, 1934
8. Culegere de decizii ale tribunalului suprem pe anul 1979, redactata de Anton Virgil, Ioan Aurel, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1980
9. Culegere de practica judiciara in materia dreptului muncii si asigurarilor sociale -2005, Editura ExPonto, Constanta, 2006
10. Culegere de practica judiciara pe anul 1991, cu note de dr. loan Mihuta, Casa de editura si presa ,,Sansa" S.R.L., 1992
11. Dimitriu, Raluca, Concedierea salariatilor, drept romanesc si comparat, Editura Omnia UNISA ST, Brasov, 1999
12. Dimitriu, Raluca, Contractul individual de munca - prezent si perspective, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2005
13. Ghimpu, S., Ticlea, Al., Dreptul muncii, Editia a III-a, Editura Casa de Editura si Presa ,,Sansa" SRL, Bucuresti, 1998
14. Ghimpu, Sanda, Mohanu, Gheorghe, Garantii ale stabilitatii in munca, Editura Politica, Bucuresti, 1977
15. Ghimpu, Sanda, Stefanescu, Ion Traian, Beligradeanu, Serban, Mohanu, Gheorghe, Dreptul muncii. Tratat, vol. I, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1978
16. Ghimpu, Sanda, Ticlea, Alexandru, Dreptul muncii, Editia a III-a, Casa de Editura ,,Sansa" SRL, Bucuresti, 1997
17. Ghimpu, Sanda, Ticlea, Alexandru, Dreptul muncii, Editia a-II-a revazuta si adaugita, Editura All Beck, Bucuresti, 2001
18. Gidro, Romulus, Dreptul muncii - curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013
19. lonascu, Aurelian, Drept civil. Partea generala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963
20. Macovei, Dumitru, Incetarea contractului individual de munca, Editura Junimea, Iasi, 1981
21. Moarcas Costea, Claudia-Ana, Vlasceanu, Ana Maria, Drept individual al muncii. Analize teoretice si studii de caz, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2010
22. Pop, Liviu, Popa, Ionut-Florin, Vidu, Stelian Ioan, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012
23. Stefanescu, I. T., Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003
24. Stefanescu, I. T., Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007
25. Stefanescu, I.T., Beligradeanu, S., Codul muncii cu prezentare de ansamblu si observatii critice, supliment al Revistei Dreptul, Bucuresti, 2003
26. Stefanescu, I.T., Disciplina muncii si raspunderea disciplinara, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti, 1979
27. Stefanescu, Ion Traian, Modificarile Codului muncii comentate, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006
28. Stefanescu, Ion Traian, Tratat de dreptul muncii, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2003
29. Stefanescu, Ion Traian, Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editia a II-a, revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012
30. Stefanescu, Ion Traian, Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!