Încheierea căsătoriei în legislația română

Cuprins licență

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII PRIVIND CĂSĂTORIA 4
1.1.Noţiunea şi caracterele ale logodnei și căsătoriei 4
1.2. Caracteristicile căsătoriei 7
1.3. Logodna. Noutatea reglementării. Natură juridică 8
1.3.1. Încheierea logodnei. Ruperea logodnei 9
1.3.2. Efectele logodnei 10
CAPITOLUL II. ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI 12
2.1.Condiţiile de fond ale căsătoriei 12
2.2.Impedimente la căsătorie 18
2.3.Formalităţi pentru încheierea căsătoriei. 21
2.4. Opoziţia la căsătorie. 23
2.5. Încheierea căsătoriei. 24
2.6. Dovada căsătoriei. 26
CAPITOLUL III. EFECTELE CĂSĂTORIEI. 27
3.1. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor 27
3.2. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor. 31
3.2.1. Regimul matrimonial în general 32
3.2.2. Cheltuielile căsătoriei 35
3.2.3.Regimul comunităţii legale 36
3.2.4 Alegerea regimului matrimonial 40
3.2.5. Regimul separaţiei de bunuri 42
3.2.6. Regimul comunităţii convenţionale 43
3.2.7. Modificarea regimului matrimonial 43
Concluzii 45
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din licență

INTRODUCERE
Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct de vedere al convieţuirii şi al efectelor în ce priveşte copiii şi transformată într-o instituţie respectată şi stabilă.
Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie, şi reglementată de normele imperative ale legii.
Termenul de căsătorie este utilizat de Codul civil cu două înţelesuri:
- în sensul de act juridic, adică este un act juridic bilateral, născut, prin acordul de voinţă al viitorilor soţi care consimt în mod liber şi pe deplin egali, să se căsătorească conform prevederilor art.259 din Codul civil;
- în sensul de statut legal al soţilor cu referire la raporturile personale şi patrimoniale, prevăzute de art.307 – 311 şi 312 – 372 din Codul civil. Astfel, Codul civil foloseşte, de exemplu, termenul de căsătorie în sens de act juridic în art. 259 („căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie”), în art. 271 („căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber exprimat”), în art.293 (care prevede că „este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor...”).
Căsătoria înseamnă situaţia juridică, în principiu permanentă, a celor căsătoriţi. Această situaţie juridică este determinată de reglementarea legală privind căsătoria, care devine aplicabilă prin încheierea actului juridic al căsătoriei, şi există pe tot timpul cât durează raportul de căsătorie. În acest sens, Codul civil foloseşte, de exemplu, termenul de căsătorie în art. 311, potrivit căruia soţii sunt obligaţi să poarte un anumit nume „în timpul căsătoriei”, dar şi în art. 313, care stabileşte regimul juridic matrimonial care produce efecte numai din ziua căsătoriei.
Căsătoria deşi se aseamănă cu un contract civil fiind un act juridic bilateral, viitori soţi consimt în mod liber să încheie actul juridic prin care se căsătoresc sau nu, părţile sunt egale în faţa legii şi nu se subordonează dar, nu este un contract deoarece se deosebeşte de acesta prin faptul că, nu a fost concepută ca un contract, consimţământul este limitat la statutul legal al căsătoriei, are al scop decât are contractul. 
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII PRIVIND CĂSĂTORIA
1.1.Noţiunea şi caracterele ale logodnei și căsătoriei
Căsătoria romană era definită de jurisconsultul Modestin în modul următor: Nuptiae sunt conjunctio maris et faeminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio - "Căsătoria este unirea bărbatului şi a femeii, o comunitate pentru întreaga viaţă, îmbinarea dreptului divin şi uman".
În Institutele sale, Justinian defineşte căsătoria ca fiind: Nuptiae autem sive matrimonium, est viri ei mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens - "Căsătoria este unirea bărbatului cu femeia care produce o comunitate de viaţă indivizibilă".
Căsătoria romană se realiza iniţial prin trecerea femeii sub puterea (manus) bărbatului.
În epoca de început a Romei, căsătoria cum manus (în care femeia cădea sub puterea soţului său) era singura formă de căsătorie practicată. Ulterior, datorită evoluţiei societăţii romane care a presupus dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor sociale şi economice, şi căsătoria romană şi-a modificat fizionomia iniţială. Astfel, căsătoria cu manus şi-a pierdut treptat aplicabilitatea practică şi caracterul exclusiv de utilizare şi a fost înlocuită cu căsătoria fără manus, în care femeia nu mai cădea sub puterea bărbatului său, ci rămânea sub puterea propriului pater familias.
Căsătoria romană era precedată de o logodnă numită sponsalia care desemna o promisiune pe care şi-o făceau viitorii soţi ca se vor uni ulterior prin căsătorie. Denumirea logodnei - sponsalia - îşi are originea în epoca veche a Romei, când logodnicii utilizau verbul spondeo - "promit" - când se angajau într-o logodnă.
Condiţiile de fond necesare pentru o logodna erau diferite de cele pe care le vom analiza atunci când vom vorbi despre condiţiile de fond ale căsătoriei.
Astfel, pater familias putea să logodească pe fiica sa (şi în majoritatea cazurilor aceasta era practica utilizată) chiar fără consimţământul acesteia, spre deosebire de căsătorie, unde vom vedea că era necesar consimţământul ambilor soţi.
Condiţia de vârstă pentru logodnă era diferită de condiţia necesară la încheierea căsătoriei, în sensul că se puteau căsători copiii impuberi, dar care împliniseră vârsta de 7 ani.
Logodna nu era complet lipsită de efecte juridice, în sensul că logodnicul avea o acţiune de adulter în caz de infidelitate a logodnicei sale, injuriile aduse logodnicei se răsfrângeau asupra sa şi putea introduce acţiune în acest sens şi, deşi logodna nu crea pentru părţi obligaţia de a se căsători, în perioada împăratului Constantin, ruperea în mod nejustificat a logodnei atrăgea pentru partea vinovată, obligaţia la daune materiale faţă de cealaltă parte.


Fisiere în arhivă (1):

  • Incheierea casatoriei in legislatia romana.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu - Dreptul familiei. Ediţia 4, Editura All Beck, 2005.
2. G. Boroi – Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ed.All Beck, 2002.
3. I. Filipescu – Tratat de dreptul familie. Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1989.
4. A. Filipescu – Filiaţia firească şi filiaţia din adopţie. Ed. All Beck 2002.
5. A.Filipescu, I.Filipescu - Tratat de dreptul familiei. Ed. All Beck, 2001.
6. I.P. Filipescu, A.I Filipescu - Tratat de dreptul familiei. Ediţia a VII a, Ed. All Beck,, Bucureşti, 2002.
7. N.Grădinaru – Dreptul familiei. Ed.Independenţa Economică, Piteşti, 2010.
8. N.Grădinaru – Tratat de dreptul familiei. Ed.Aius, Craiova, 2007.
9. N.Grădinaru – Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ed. AIUS, Craiova, 2011.
10. C. Hamangiu – Tratat de Drept Civil Român, Ed. ALL BECK, 2002.
11. I. Imbrescu - Tratat de dreptul familiei. Familia. Protecţia copilului. Elemente de stare civilă, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
12. D. Lupulescu – Actele de stare civilă. Bucureşti 1980.
13. A. Nicolae, M.Nicolae – Codul familiei. Ed.Lumina Lex, 2001.
14. R. Petrescu – Acţiunile privind statutul civil al persoanei. Bucureşti 1968.
15. A. Pricopi – Dreptul familiei. Ed.Lumina Lex, 2004.
16. Gh.Ungureanu - Actele de stare civilă în Moldova până la Regulamentul Organic, în Revista arhivelor, 1959. 
17. O. Ungureanu, C. Jugastru – Drept civil. Persoanele. Ed.Rosetti,2003.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!