Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

Cuprins licență Cum descarc?

Cuvânt înainte .4
Prezentarea .5
PRIMA PARTE
1. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL.7
1.1.Noţiune.Caractere juridice. Clasificare.7
1.1.1. Noţiune.7
1.1.2. Caractere juridice.8
1.1.3. Clasificare.13
1.2. Elementele contractului de comerţ internaţional.31
1.2.1. Enumerare.31
1.2.2. Capacitatea părţilor.31
1.2.3. Consimţământul.32
1.2.4. Obiectul contractului.37
1.2.5. Determinarea obiectului prestaţiilor în natură.39
1.2.6. Determinarea obiectului prestaţiilor pecuniare .40
1.3. Cauza.42
1.4. Principiul libertăţii contractului în comerţul internaţional .44 
1.4.1. Noţiune.44
1.4.2. Contractele de adeziune.47
PARTEA A DOUA
2. OFERTA DE A CONTRACTA .50
2.1. Noţiunea ofertei .51
2.2. Condiţiile ofertei .51
2.2.1. Oferta trebuie să fie fermă.51
2.2.2. Oferta trebuie să fie precisă şi completă.52
2.2.3. Oferta trebuie să fie adresată unor persoane determinate.53
2.3.Revocarea ofertei.55
2.3.1. Revocarea ofertei înainte de a ajunge la destinatar .55
2.3.2. Revocarea în cazul în care oferta a ajuns la destinatar.56
PARTEA A TREIA
3. ACCEPTAREA OFERTEI.61
3.1. Noţiunea şi condiţiile de validitate ale acceptării.62
3.1.1. Noţiunea acceptării.62
3.1.2. Acceptarea expresă şi tacită.62
3.1.3. Condiţiile de validitate ale acceptării.66
3.2. Conţinutul acceptării.67
3.3. Termenele în care trebuie să aibă loc acceptarea.68
3.4. Acceptarea tardivă.73
3.5. Revocarea acceptării.74
PARTEA A PATRA
4. Încheierea contractului pe bază de condiţii „generale”.75
4.1. Noţiune. Conţinut şi efecte.76
4.1.1. Noţiune.76
4.1.2.Conţinut şi efect.77
PARTEA A CINCEA
5. MOMENTUL SI LOCUL INCHEIERII CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL.81
5.1. Determinarea în general a momentului şi locului încheierii contractului de comerţ internaţional.82
5.1.1. Distincţiile necesare.82
5.1.2.Încheierea contractului de comerţ internaţional între persoane prezente (inter praesentes).83
5.1.3.Încheierea contractului de comerţ internaţional între absenţi (inter absentes).86
5.1.4. Forţa juridică a dispoziţiilor legale în materie.90
5.2. Momentul şi locul încheierii contractului atunci când părţile acţionează prin mandatari.90
5.3. Stabilirea ulterioară a unor elemente ale contractului.91
5.3.1. Stabilirea ulterioară a unor elemente ale contractului de către părţi sau în modul determinat de acestea.91
5.3.2. Determinarea elementelor contractului de către un terţ.93
5.4. Încheierea contractului pe bază de antecontract (promisiune de a contracta).94
5.5. Încheierea contractului sub condiţie suspensivă.95
5.6. Încheierea contractului pe bază de clauze prestabilite.96
5.7. Efectele licenţei şi altor autorizaţii legate de export-import asupra încheierii contractului.97
5.8. Reguli speciale privind încheierea contractelor la distanţă prevăzute de unele acte normative pentru protecţia consumatorilor.99
5.8.1. Reguli prevăzute de O.G. nr. 133/2000.99
5.8.2. Reguli prevăzute de O.G. nr. 85/2004.102
5.9. Importanţa determinării momentului şi locului încheierii contractului.105
PARTEA A ŞASEA
6.FORMA SI LIMBA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL.107
6.1. Forma contractului. Aplicarea principiului consensualismului în contractele comerciale internaţionale şi condiţiile speciale de formă.108
6.1.1. Principiul consensualismului, ca expresie a libertăţii contractuale în material formei contractelor comerciale internaţionale.108
6.1.2. Condiţiile legale de formă.109
6.1.3. Condiţiile convenţionale de formă.111
6.2. Modalităţile formei scrise.111
6.3. Limba contractului.113
PARTEA A SAPTEA
LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL.114
7.1. Noţiune.115
7.2. Determinarea legii aplicabile prin acordul părţilor.115
7.3. Determinarea legii aplicabile de către organul de jurisdicţie.124
7.4. Domeniul de aplicare a legii contractului de comerţ internaţional.127
Bibliografie.134


Extras din licență Cum descarc?

PREZENTARE
Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în şapte părţi:
- despre contractul comercial internaţional în general
- oferta de a contracta 
- acceptarea ofertei
- încheierea contractelor pe bază de ’’condiţii generale’’
- momentul şi locul încheierii contractului de comerţ internaţional
- forma şi limba contractului de comerţ internaţional
- legea aplicabilă contractului de comerţ internaţional. 
Partea finală conţine bibliografia.
Trebuie precizat faptul că fiecare parte include sub-capitole care tratează în detaliu problemele specifice fiecărui capitol.
Cuvântul înainte este o încercare de a motive alegerea temei.
Prima parte “Despre contractul de comerţ internaţional în general’’prezintă o introducere 
Prima parte
1. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL
1.1. Noţiune. Caractere juridice. Clasificare.
1.1.1. Noţiune.
Contractul de comerţ internaţional este acordul de voinţă realizat intre doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional(subiecţi de drept aparţinând ordinii juridice internaţionale, sau subiecţi de drept aparţinând ordinii juridice naţionale) din state diferite în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comerţ internaţional.
El constituie una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional şi indeplineşte rolul de instrument juridic primordial de infăptuire a schimburilor economice şi comerciale internaţionale.
Fac parte din sfera contractului de comerţ internaţional: vânzarea comercială internaţională; mandatul comercial internaţional; comisionul internaţional; transportul internaţional de mărfuri şi de persoane; asigurările internaţionale etc. Generalizând vom spune că sfera contractului de comerţ internaţional cuprinde orice contract comercial convenit in raporturile cu străinătatea sau cu pieţele externe.
Contractul de comerţ internaţional se distinge de contractele încheiate între participanţii la comerţul intern prin elementul de internaţionalitate care, alături de atributul de comercialitate, îi definesc specificul si-l delimiteaza de celelalte contracte reglementate prin normele dreptului comun general.
Contractul de comerţ internaţional se analizează astfel ca fiind un act de comerţ care genereaza obligaţii comerciale şi juridice din ţări diferite.
Comercialitatea şi internaţionalitatea ca note de specificitate ale contractului de comerţ internaţional trebuie sa existe cumulative, caci absenţa uneia dintre ele face ca acel contract sa se situeze fie in domeniul contractelor civile, fie in domeniul contractelor comerciale supuse incidenţei exclusive a dreptului naţional.Astfel, inexistenţa caracterului comercial in cazul operaţiunilor de introducere sau de scoatere din ţară prin colete sau de catre calatori, in condiţiile legii, a unor bunuri de uz personal sau familial face ca asemenea operaţiuni sa nu poată fi considerate contracte de comerţ internaţional deşi prezintă elemente de extraneitate.Ele intra în sfera contractelor civile.Tot aşa, vânzarea comercială, mandatul comercial, asigurările etc., atunci cand sunt lipsite de un element de internaţionalitate ramân simple contracte comerciale care-şi consumă întreaga existentă sub incidenta dreptului naţional.Acestea devin contracte de comerţ internaţional numai in cazul în care în structura lor se produce intrusiunea a cel puţin unui element de internaţionalitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Incheierea Contractelor Comerciale Internationale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Dumitru Mazilu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’ partea specială, vol.II, Ed. Lumina Lex, 2000.
2. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’ partea specială. Vol II, Ed. Lumina Lex, 2000.
3. Tudor R. Popescu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’, Ed. Didactică şi pedagogică, 1983.
4. Brânduşa Ştefănescu, Ion Rucăreanu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’, Ed. Didactică şi pedagogică, 1983.
5. Ioan Macovei, ’’ Dreptul comerţului internaţional’’, Ed. Junimea, 1980. 
6. C.Bârsan, D. Al. Sitaru, ’’Dreptul comerţului internaţional’’ vol II, partea I, Univ. Bucureşti 1990.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!