Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
Cap. 1: Expresii teologice și sociale privind instituirea și prezența reală a Mântuitorului în Sfânta Euharistie 
1.1. Instituirea Sfintei Euharistii
1.2. Prezența Mântuitorului Iisus Hristos în Euharistie
1.3 Trupul euharistic, comuniune între Hristos și credincioși
Cap. 2. Sfânta Euharistie în viața credincioșilor
2.1. Exigentele pregătirii necesare pentru împărtășirea euharistică
2.2. Conștientizarea necesității unei mai dese împărtășiri
Cap. 3 Aspecte privind unicitatea, individualitatea și comuniunea în Taina Sfintei Împărtășanii
3.1. Sfintele Taine și rolul lor în viața credinciosului
3.2. Pregătirea credinciosului pentru primirea Sfintei Euharistii
3.3. Foloasele duhovnicești ale Sfintei Euharistii
Concluzii
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și Biserica. Sfânta Taină a Spovedaniei este un mijloc de vindecare, de înnoire spirituală și de sfințire a vieții noastre și este necesară pentru a putea primi Sfânta Împărtășanie, care este un mijloc de sfințire a vieții, participarea la Sfânta Liturghie și unirea cu Hristos, Biserică și semenii noștri.
Împărtășirea să se facă cu chibzuință. Deasa împărtășanie nu este străină Bisericii noastre dar ea trebuie să fie cu pregătirea necesară, stabilită de tradiția și practica ortodoxă, care prevede post, spovedanie și dezlegare de păcate .
Este bine ca în fiecare duminică şi sărbătoare să se împărtăşească copiii sub şapte ani şi dacă este cu putinţă şi cei peste şapte ani şi adulţii care sau mărturisit şi au dezlegare de la duhovnic să se împărtăşească. 
Deasa împărtăşanie ne-a ajuta pe toţi creştinii la o înduhovnicire care să ne ridice pe culmile credinţei şi ale iubirii divine.
În Biserica noastră avem șapte Sfinte Taine. Acestea sunt: Taina Botezului, Taina Mirungerii, Taina Mărturisirii, Taina Împărtaşaniei, Taina Cununiei, Taina Hirotoniei şi Taina Maslului. 
Lucrarea prezintă instituirea Sfintei Taine a Spovedaniei și Sfintei Taine a Împărtășaniei, prezența reală a Mântuitorului Iisus Hristos în Euharistie, Trupul euharistic, comuniune între Hristos şi credincioşi, exigențele necesare pregătirii pentru împărtășirea euharistică, conștientizarea necesității unei mai dese împărtășiri, Sfintele Taine şi rolul lor în viaţa credincioşilor, pregătirea credincioşilor pentru primirea Sfintei Euharistii și foloasele duhovnicești ale Sfintei Euharistii.
Pentru a ne putea împărtăși mai întâi trebuie să ne spovedim, la preotul duhovnic.
Spovedania credincioșilor se face în biserică, în fața icoanei Mântuitorului, care primește pocăința și iartă păcatele, preotul fiind doar un martor, iar în cazul bolnavilor și a celor privați de libertate, spovedania se face acasă, spital, etc. Trebuie să ne pregătim atât trupește cât și sufletește pentru a primi Sfânta Împărtășanie, prin post, rugăciune, spovedanie, fapte bune, iertarea celor care ne-au greșit. Să ne împărtășim cu vrednicie și să mulțumim Domnului pentru primirea Sfântului Trup și al Scumpului Său Sânge, care intră în alcătuirea noastră și este atât mijloc de comuniune între noi și Biserică, cât și între noi și ceilalți frați ai noștri. 
Cap. 1: Expresii teologice și sociale privind instituirea și prezența reală a Mântuitorului în Sfânta Euharistie 
1.1. Instituirea Sfintei Euharistii
În Biserica noastră avem şapte Sfinte Taine. Acestea sunt: Taina Botezului, Taina Mirungerii, Taina Mărturisirii, Taina Împărtaşaniei, Taina Cununiei, Taina Hirotoniei şi Taina Maslului. 
Pentru ca noi creştinii să putem participa la Sfânta Liturghie şi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele lui Hristos, trebuie mai întâi să primim Taina Sfântului Botez şi Taina Sfantului Mir.
Botezul este poarta prin care se intră în Biserică, precum zice Mântuitorul: ,,De nu se va naşte cineva din apa şi din Duh, nu va intra în împaraţia cerurilor"(Ioan III, 5).
Prin întreita afundare în apă, se iartă celui botezat păcatul strămoşesc şi alte păcate săvârşite pănă atunci, dacă este adult. La Taina Mirungerii noul botezat primeşte pecetea darurilor Sfântului Duh, necesare pentru creşterea şi întărirea în viaţa religioasă.
După primirea acestor două Taine, noul creştin este adus la împărtăşirea cu Taina Sfintei Împărtăşanii sau Sfintei Euharistii, care se mai numeşte şi Sfânta Cuminecătură, administrată credincioşilor, imediat după Taina Sfântului Botez şi a Tainei Mirungerii, urmând a fi administrată toată viaţa, numai cu voia creştinilor în biserică sau acasă, dacă aceştia sunt bolnavi şi nu pot merge la biserică.
Sfânta Liturghie este centrul şi coroana cultului ortodox, deoarece prin Sfânta Liturghie se dobândeşte pentru toţi membrii Bisericii unirea cu Hristos Domnul, prin împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Sânge, care este darul cel mai de preţ de care se bucură toţi credincioşii.
Credincioşii se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Mântuitorului pentru iertarea păcatelor şi pentru moştenirea vieţii veşnice. Frumos este ca fiecare creştin să se împartăşească cât mai des, pregătindue-se din vreme pentru aceasta, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel: ,,Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului" (I Corinteni XI, 28-29).


Fisiere în arhivă (1):

  • Individualitate, comuniune si unicitate in taina sfintei impartasanii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1.***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Tiparită cu binecuvântarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.
2.***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Clujului, Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.
3.***, Noul Testament cu Psalmii, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod, sub îndrumarea şi purtarea de grija a Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2008.
4.***, Ceaslov, ediţia a II-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1993.
5. ***, Credinţa Ortodoxă, Editura Trinitas, Iaşi, România, 2005.
6. ***, Liturghier, tiparit cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvantarea și osârdia Preafericitului Părinte Justinian Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974. 
7.***, Penticostar, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1999.
8. Ambrozie, Sfântul, Despre Sfintele Taine, traducere de Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, în colecţia ,,Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol.53, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994. 
9. Chiril al Ierusalimului, Sfântul, Comentar la Evanghelia dupa Luca, traducere de Diac. Gheorghe Babut, Editura Pelerinul român, Oradea, 1998.
10. Ioan Gură de Aur , Sfântul, Din ospaţul Stăpânului, traducere de P.S. Dr. Irineu Slătineanu, Editura Adonai, Bucureşti, 1995.
11. Idem, Omilii la Matei, în colecția ,,Părinţi și Scriitori Bisericeşti”, vol.23, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995.
12. Idem, Omilii la Epistola către Români a Sfântului Apostol Pavel, traducere de P.S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, Editura Christiana, Bucureşti, 2005.
13. Idem, Omilii la Matei, în colecția ,,Părinţi și Scriitori Bisericeşti”, vol.23, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.
14. Idem, Tratat despre preoţie, traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004.
15. Nicodim Aghioritul, Sfântul, Deasa împărtășanie cu Preacuratele lui Hristos Taine, Editura Renașterea, Alba-Iulia, 2001.
16. Simeon Noul Teolog, Sfântul,Cateheze, traducere de Diac. Ioan Ica Jr., Editura Deisis, Sibiu,1999.
17. Idem, Discursuri teologice și etice, trad. de Diac. Ioan I. Ică Jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
18. Simeon al Tesalonicului, Sfântul, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, dupa principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2002.
19. Tertulian, Despre rugăciune, în ,,Părinţi Scriitori Bisericeşti”, vol. III, Apologeți de limbă latină, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,1981.
20. Anania, Bartolomeu, Cartea deschisă a Împărăţiei, o însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!