Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

Cuprins licență

INTRODUCERE .3
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACTIUNEA
1.1. Istoricul si evolutia aparitiei infractiunii ..7
1.2. Dispozitii generale privind infractiunea ...13
1.3. Clasificarea infractiunilor .20
2. PARTICULARITATILE DEFINITORII ALE INFRACTIUNII
2.1.Trasaturile esentiale ale infractiunii ..23
2.2. Componenta de infractiune ...32
2.2.1. Obiectul infractiunii 36
2.2.2. Latura obiectiva a infractiunii .38
2.2.3. Subiectul infractiunii ...40
2.2.4. Latura subiectiva a infractiunii ...43
3. SINCRONISME DINTRE INFRACTIUNE SI ALTE FAPTE ILICITE
3.1. Deosebirea infractiunii cu alte incalcari ...45
3.2. Prevenirea si combaterea infractiunii ...54
3.3. Infractiunea privita in plan comparat ...64
CONCLUZII si RECOMANDARI ..81
BIBLIOGRAFIE ...83


Extras din licență

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Societatea de astazi inregistreaza, la nivel mondial, o dinamica economica, financiara si sociala esentiala pentru viitor, determinind si o dinamica noua a criminalitatii. 
Nesocotind frontierele si ignorand statul de drept, elementele criminogene au puterea de a destabiliza tari si chiar continente intregi.Conceptul de infractiune este studiat ca institutie fundamentala a dreptului penal care, alaturi de alte doua institutii tot fundamentale, si anume raspunderea penala si sanctiunile de drept penal, formeaza structura dreptului penal, ,,pilonii" dreptului penal. Institutia infractiunii, in aceasta acceptiune a fost considerata in doctrina penala, pe buna dreptate, ca ,,piatra de temelie" a oricarui sistem de drept penal. Intre acceptiunile conceptului de infractiune nu se poate pune semnul egalitatii, ele fiind o reflectare a unghiului diferit de abordare a gradului mai restrans ori mai intins de generalizare. Reprezentand o institutie fundamentala a dreptului penal, infractiunea cuprinde un sistem de norme juridice penale care consacra conditiile de existenta si trasaturilecaracteristice comune tuturor infractiunilor stipulate de partea speciala a Codului Penal, imbracand diferite forme.
Una dintre principalele directii ale preocuparilor specialistilor din domeniul penal este stabilit prin insasi finalitatea legii penale, si anume: apararea ordinii de drept impotriva faptelor socialmente periculoase, care aduc atingere acestei ordini. Un rol important in procesul de adaptare a mijloacelor de aparare sociala, in raport cu modificarea si evolutia relatiilor sociale, il joaca teoria calificarii infractiunilor. In general, prin ,,aplicarea legii penale" se are in vedere adoptarea si fixarea deciziei privind prevederea (sau neprevederea) circumstantelor de fapt stabilite in norma penala corespunzatoare, precum si privind determinarea (sau nedeterminarea) masurii cu caracter juridico-penal, care se contine in aceasta norma. In acceptiunea cea mai generala a termenului, infractiunea este o fapta a omului, un act de conduita exterioara a acestuia, interzis de lege sub o sanctiune specifica, represiva care este pedeapsa. La stabilirea faptelor ce urmeaza a fi interzise, legiuitorul porneste de la constatarea ca astfel de fapte au fost cindva savirsite in realitate si exista frica ca ele ar putea fi repetate. Odata cu interzicerea faptelor ce vatama relatiile sociale, se arata membrilor societatii care actiuni le sunt interzise sau ordonate in vederea apararii valorilor sociale la care se face referire. Conduita ce trebuie urmata in societate, nu se realizeaza deci, in mod direct, prin descrierea conduitei corecte, conduitei de urmat, ci in mod indirect, prin descrierea conduitei negative, conduitei interzise. 
Savirsirea actului de conduita interzis prin norma incriminatoare reprezinta tocmai infractiunea, care atrage aplicarea sanctiunii prevazute de legiuitor.
Scopul si sarcinile studierii acestei teze intitulata ,, Infractiunea -  institutie fundamentala a dreptului penal" consta in examinarea si elucidarea tuturor aspectelor ce tin de elementele criminogene ce ar putea destabiliza atit tara noastra cit si alte tari, punindu-se accent pe factorii care determina societatea de a savirsi infractiuni. La fel am specificat faptul de incriminarea infractiunii in diverse state ale lumii, cum ar fi: Federatia Rusa, Romania, Franta, Germania, Japonia si SUA.
Deasemenea, am pus accentul pe starea prevenirii si combaterii infractiunilor, despre factorii care ar impinge societatea spre savirsirea infractiunilor, la care multi specialisti in domeniu incearca sa amelioreze factorii care ar micsora savirsirea unor infractiuni.
Suportul metodologic si teoretico-stiintific al lucrarii. Prezenta lucrare are la baza doctrina in domeniu a Republicii Moldova si a altor state, legislatia nationala si internationala cit si practica judiciara in prevenirea si combaterea infractiunilor.
Baza normativa a cercetarilor consolideaza ideea ajustarii legislatiei nationale la instrumente internationale prioritare in vederea schimbarii modului de percepere de membrii societatii a drepturilor si libertatilor fundamentale ale individului si aplicarea acestora in practica legislativa si institutionala a statului. Un rol prioritar este atribuit actelor internationale si nationale fundamentale: Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale din (1950), Constitutia Republicii Moldova (1994).
Baza teoretico-stiintifica a cercetarilor o constituie lucrarile in domeniul penal si procedura penala a autorilor din Republica Moldova ca Macari I., Bujor V., Botnaru S., Florea C., Gustiuc A., s.a. Am utilizat de asemenea opera autorilor romini si rusi: Boroi A., Basarab M., Dobrinoiu V., Mitrache Cr., Narcis G., ?y??e?o?a ?. ?., cit si doctrina internationala repreyentata de autori cum sint ???????? ?., Jeandiclier W.
Printre metodele de cercetare, folosite la realizarea prezentei lucrari, evidentiem: metoda institutionala, comparativa, sociologica, sistematica, logica.


Fisiere în arhivă (1):

  • Infractiunea - institutie fundamentala a dreptului penal.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Acte normative.
1. Constitutia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12. 08. 1994. 
2. Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale din 04.11.1950, adoptata la Roma la 04.11.1950, in vigoare din 03.09.1953, pentru Republica Moldova din 12.09.1997. 
3. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002, republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74/195din14.04.2009. 
4. Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003, publicat in Monitorul Oficial al Repubicii Moldova, nr.104-110, din 07.06.2003. 
5. Cod Contraventional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.14.2008, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36 din 16.01.2009. 
6. Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28.03.2003, in vigoare din 01.10.2003, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.159-162 din 29.07.2003.
7. Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, publicat in Monitorul Oficial nr 82-86 la 22.06.2002. 
8. Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei, publicat in Monitorul Oficial nr. 103-105 din 13.06.2008. 
9. Hot. CSJ a RM din 15.11.2016 cu privire la practica judiciara in cauzele despre omor intentionat. 
10. Codul de procedura penala Romaniei din 01.07.2010,publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15.07.2010.
11. Codex Hammurabi 196.200.
Monografii si articole de specialitate
12. Avram M., Donciu A., Gurin V., Depistarea, cercetarea si calificarea infractiunii de coruptie, Chisinau, 2015.
13. Avram M., Popovici T., Cobisneanu V., Cercetarea infractiunilor contra persoanelor (Ghidul Ofiterului de Urmarire penala), Editura Arc, Chisinau 2014.
14. Barbaneagra A., Berliba V., Popovici T., Ulianovschi Gh., Ulianovschi X.,Ursu N., Gurschi C., Holban V., Codul Penal Comentat si Adnotat, Editura Cartier Juridic, Chisinau 2005.
15. Basarab M., Drept penal, Partea Generala, Vol.I., Cluj-Napoca, 2016.
16. Borodoc A., Drept Penal, Partea Speciala. Chisinau 2014.
17. Boroi A., Drept penal, Partea Generala, Editia a III-a, Bucuresti,2001.
18. Botnaru S., Savga A., Grosu V., Grama M., Drept penal, Partea Generala, Vol. I., Chisinau, 2006.
19. Brezeanu O., Prevenirea criminalitatii la inceput de mileniu, Editura Fundatiei Romaniei de Miine, Bucuresti 2015.
20. Brinza S., Ulianovschi X., Stati V., Turcanu I., Grasu V., Drept Penal. Partea Speciala, vol. II, Editura Cartier Juridic, Chisinau 2005.
21. Bujor V., Buga L., Drept penal comparat, Universitatea de Criminologie, Chisinau, 2013, 13 p.
22. Ciobanu I., Criminologie, vol.II, Chisinau 2014.
23. Ciobanu I., Criminologie, vol.III, Editura Cartea Juridica, Chisinau 2016.
24. Creanga C., Criminalitatea internationala si drepturile omului, Chisinau 2012.
25. Criminalitatea in Republica Moldova: Starea actuala, tendinte, masurile de prevenire si combatere. Materialele conferintei stintifico-practice internationale, Chisinau 18-19.04.2015.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!