Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că oricine are dreptul la protecţie legală împotriva unor astfel de imixtiuni. Practic, Declaraţia a proclamat, întâia dată, dreptul la viaţă privată ca drept al omului. 
Doi ani mai târziu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacra, de manieră directă, dreptul persoanei la respectarea vieţii sale private, a domiciliului şi a corespondenţei. Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice nu face decât să reitereze ideea ocrotirii dreptului la viaţă privată, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului. 
NCP consacră un capitol distinct infracţiunilor care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, respectiv Capitolul IX. Infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, Titlul I. Infracţiuni contra persoanei, în partea specială din Noul Cod Penal sunt cuprinse patru infracţiuni şi anume violarea de domiciliu, violarea sediului profesional, violarea vieţii private şi divulgarea secretului profesional .
În această categorie, pe lângă incriminările tradiţionale, au fost consacrate câteva infracţiuni noi, menite să acopere un vid de reglementare şi să ofere un răspuns la noile forme de lezare sau periclitare a valorilor sociale care formează obiectul acestui capitol.
Astfel, a fost incriminată ca faptă distinctă violarea sediului profesional (art. 225), dat fiind că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi sediul persoanei juridice sau sediul profesional al persoanei fizice beneficiază de protecţia conferită de art. 8 din Convenţie. 
Incriminarea menţionată se regăseşte în majoritatea legislaţiilor (art.191 C. pen. portughez, art.203 C. pen spaniol, § 123 C. pen. german, 109 C. pen. austriac, 6 cap. 4 C. pen. suedez, 355 C. pen. Norvegian.
Capitolul I. 
Aspecte generale și repere legislative naţionale şi europene
Infracţiunea de violare de domiciliu face parte din categoria infracţiunilor contra libertăţii persoanei, în timp ce infracţiunea de tulburare de posesie se încadrează în sfera infracţiunilor contra patrimoniului (violarea de domiciliu şi violarea sediilor organelor de stat şi a formaţiunilor politice). Violarea sediilor organelor de stat şi a formaţiunilor politice este reglementată în art.2 din D.L.nr.88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formaţiunilor politice, a liniştii cetăţenilor şi a ordinii de drept .
I.1. Noțiuni introductive
Astfel, potrivit art.2 alin.1 al D.L.88/1990, infracţiunea constă în „faptă persoanei de a pătrunde, fără drept, în sediile organelor centrale şi locale de stat, ale altor instituţii publice, ale partidelor şi formaţiunilor politice, tulburând desfăşurarea normală a activităţii acestora”.
Această infracţiune specială constituie o variantă de specie a infracţiunii de violare de domiciliu prevăzută în art.192 alin.1 şi 2 C.pen., în sensul că vizează libertatea de desfăşurare a activităţii normale în sediile autorităţilor de stat şi ale formaţiunilor politice .
Prin incriminarea acestei fapte nu se are în vedere posesia, ca atribut al proprietăţii, şi asigurarea normalei desfăşurări a activităţii organelor şi formaţiunilor politice, în sediile acestora, aşa încât această infracţiune nu poate fi considerată o variantă de specie a infracţiunii de tulburare de posesie, aşa cum au arătat unii autori, pentru că, aşa cum prevede expres textul, ceea ce se tulbură nu este posesia, ci normală desfăşurare a activităţii organelor sau formaţiunilor politice .
Această infracţiune specială poate fi inclusă în categoria infracţiunilor contra persoanei, reglementată în Titlul II, partea specială, C. pen., subgrupa infracţiunilor contra libertăţii persoanei, capitolul II din Titlu. Obiectul juridic generic este acelaşi atât la violarea de domiciliu de drept comun, cât şi la infracţiunea specială şi constă în relaţiile speciale referitoare la dreptul persoanei la libertate, printre aspectele libertăţii persoanei numărându-se şi inviolabilitatea domiciliului şi a reşedinţei .


Fisiere în arhivă (1):

  • Infractiuni ce Aduc Atingere Domiciliului si Vietii Private.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru Boroi, Dicţionar de drept penal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
2. Alexandru Boroi, Dicţionar de drept penal. Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
3. Alexandru Boroi, Drept penal parte specială. Conform Noului Cod penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011
4. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2006
5. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Ediţia 3, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
6. Alpa, G., Rapportitalien, în Les Nouveaux moyens de reproduction, t. XXXVII des Travaux de 'Asociation Henry Capitant, Economica, 1988
7. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
8. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007 
9. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009
10. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
11. Avram Filipaș, Drept penal. Drept procesual penal, Ediţia a VI-a, revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008
12. Azzurmendi, A., El derecho a la propria imagen: su identidad y aproximacion al derecho a la informacion, Ed. Civitas. Madrid, 1997
13. Bertrand, Andre, Droit à la vie privée et droit ă l'image, Dalloz, 2001
14. Bogdan Dumitrache, Drepturile reale şi Teoria generală a obligaţiilor, Curs selectiv pentru licenţă 2009-2010”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
15. Constantin Mitrache, Drept penal român – partea generală, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
16. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008
17. Costică Bulai, Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008 şi 2009, Ed. Trei, Bucureşti, 2009
18. Costică Bulai, Manual de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008
19. Etzioni, A., The limits of privacy, Basic Books, 1999
20. Explicaţii preliminare ale Noului Cod Penal, vol III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013
21. Explicaţii preliminare ale Noului Cod Penal, vol IV, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014
22. G. Antoniu, Studii şi practică judiciară în Revista de drept penal., 1994-2007. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007
23. Gaines, J., Contested culture: the image, the voice and the law, BFI publ., 1992; S. Murumba, Commercial exploitation of Personality, Law Book Co., Melbourne, 1986
24. George Antoniu, Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei, București, 1993
25. George Antoniu, Revista de drept penal, Studii și practică judiciară, Ediția 2-a, revăzută, Ed. Hamangiu, București, 2008
26. Gheorghe Mateuţ, Drept penal special. Sinteză de teorie si practică judiciară, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
27. Ioan Neagu, Tratat de procedură penală-partea generală, Ed. Universul Juridic, 2008
28. Ioan Neagu, Tratat de procedură penală-partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009
29. Ioana Vasiu, Drept penal parte specială. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. Albastră , Cluj Napoca, 2011 
30. Ioana Vasiu, Drept penal. Partea specială, Editura Accent, Cluj Napoca, 2003
31. M. Isgour, B. Vingotte, Le droit à l'image, Ed. Larcier, 1998
32. Matei Basarab, Drept penal, Partea generală, Ed. Fundația Chemarea, Iași, vol. II, 1992 
33. Matei Basarab, Drept penal, Partea generală, vol. I, II, Ed. Lumina Lex, București, 1997
34. Rigaux, F., La protection de la vie privée et Ies autres biens de la personnalité, Bruylant, Bruxelles, 1990
35. Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011
36. Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. C.H. Beck, 2009
37. Vasile Dobrinoiu, Drept penal – Partea specială, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999
38. Vasile Papadopol, Formele unității infracționale în dreptul penal român, Casa de Editură și Presă șansa S.R.L., București, 1992
39. Vasile. Dobrinoiu, Drept penal – Partea specială, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999
40. Vintilă Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal Român, Ed. Academiei, vol. III, București, 2003


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!