Infracțiuni Contra Patrimoniului

Cuprins licență Cum descarc?

Considerații introductive.2
CAPITOLUL I Mijloace juridice de ocrotire a patrimoniului
1.1. Importanța ocrotirii patrimoniului prin normele dreptului penal.3
1.2 Protejarea patrimoniului prin normele dreptului penal.4
CAPITOLUL II Infracțiuni contra patrimoniului
2.1. Furtul.17
2.2. Furtul calificat.23
2.3 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă.35
2.4. Tâlhăria.36
2.5. Abuzul de încredere.46
2.6. Gestiunea frauduloasă.49
2.7. Înșelăciunea.52
2.8. Tulburarea de posesie.57
2.9. Tăinuirea.60
CAPITOLUL III Studiu de caz.64
Concluzii.67
Bibliografie.70


Extras din licență Cum descarc?

Considerații introductive
Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem de drept, patrimoniul reprezentând o componentă importantă a vieții de zi cu zi a oricărei persoane fizice sau juridice, de care depinde atât satisfacerea cerințelor curente, dar mai ales prosperitatea, la nivel individual, precum și micro sau macro-social.
Legislația penală română, în contextul legislațiilor penale moderne ale Europei, a pla¬sat, în decursul timpului, printre cele mai de seamă reglementări juridico-penale i¬n¬frac¬țiunile contra proprietății (Codul Cuza) sau contra patrimoniului (Codul Carol al II-lea).
Infracțiunile cuprinse în Titlul III al Părții Speciale a Codului penal sunt menite să asigure ocrotirea prin mijloace de drept penal a drepturilor cu caracter patrimonial, indiferent care ar fi titularul lor, ca traspunere a dispozițiilor art. 44 din Constituția României, potrivit cărora “Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului sunt garantate, iar “proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”.
Definind scopul legii penale, art.1 din Codul penal enumeră proprietatea printre valorile sociale importante pe care legea penală le apără împotriva infracțiunilor.
Noțiunea de patrimoniu are în dreptul penal același înțeles ca și în dreptul civil, adică de totalitate a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial ale unei persoane.
CAPITOLUL I
Mijloace juridice de ocrotire a patrimoniului
1.1. Importanța ocrotirii patrimoniului prin normele dreptului penal
Noțiunea de patrimoniu își are originile în latinescul patrimonium, care etimologic provine de la pater, care înseamna putere.
În legislatia actuală noțiunea de patrimoniu nu are o definitie legala, însa normele juridice fac referire la acest termen.
În accepțiunea legii penale noțiunea de patrimoniu nu are același înțeles ca în dreptul civil. Din punctul de vedere al dreptului civil patrimoniul înseamnă totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le are o persoana si care au o valoare economică, adică pot fi evaluate în bani, sau cu alte cuvinte, totalitatea drepturilor și datoriilor actuale și viitoare ale unei persoane.
Asadar, patrimoniul este un concept juridic care exprimă ansamblul de drepturi și obligații ale unei persoane ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunurile pe care le cuprinde la un moment dat patrimoniul; fie ca îl privim ca o entitate strâns legată de persoana subiectului ca o universalitate de drepturi care există obligatoriu la orice subiect de drept (chiar când pasivul depășește activul); el nu se poate niciodată înstrăina ci se poate transmite la moartea subiectului în momentul când voința acestuia care îi dă caracterul de unitate, se stinge. Din cuprinsul patrimoniului fac parte, bunurile corporale si incorporale, bunurile comsumptibile sau fungibile, mobile sau imobile, principale și accesorii, etc. Adică tot ceea ce reprezintă puteri, facultati, aptitudini ale subiectului privite din punct de vedere al valorii lor economice și a raporturilor care se nasc din exercițiul acestor puteri, facultăți, aptitudini.
În dreptul penal, care apără valorile și relațiile sociale esențiale ale societății, care sunt prevazute în Codul penal si alte legi penale sau nepenale cu dispozitii penale, noțiunea de patrimoniu, nu este reglementată, dar se face referire la unele elemente care îl compun: proprietate", "bunuri mobile sau imobile", etc. 
Notiunea de patrimoniu, în doctrina penală, este raportată la infracțiunile care se pot comite împotriva acestuia si are un înteles mai restrâns, facând referire la bunuri, nu ca la o universalitate de bunuri, drepturi și obligații, ci în individualitatea lor susceptibile de a fi sustrase de făptuitor prin mijloace frauduloase. 
Infracțiunea n-ar putea fi niciodată îndreptată împotriva patrimoniului ca universalitate de bunuri, deoarece acesta va exista întotdeauna indiferent de numarul sau valoarea bunurilor din care se compune. Infracțiunea se îndreaptă contra bunurilor care fac parte din patrimoniu, la activul acestuia, însemnând bunurile și implicit drepturile, pasivul care reprezinta obligațiile sau datoriile nu prezinta nici un interes pentru infractor. După cum se poate observa, între bun și patrimoniu exista corelația de tipul: parte-întreg.


Fisiere în arhivă (1):

  • Infractiuni Contra Patrimoniului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. GEORGE ANTONIU, C. BULAI, S. CHIVULESCU "Dicționar Juridic Penal" - Editura Știintifică și Enciclopedică, București, 1976
2. GEORGE ANTONIU, MARIN POPA, ȘTEFAN DANEȘ "Codul Penal pe înțelesul tuturor" - Editura Politică, București, 1988
3. MATEI B. CANTACUZINO "Elementele dreptului civil" - Editura Cartea Românească, București, 1921
4. GHEORGHE DIACONESCU "Drept Penal Partea Specială" - Editura Fundației România De Mâine, București, 2003
5. VINTILĂ DONGOROZ, SIEGFRIED KAHANE, ION OANCEA, RODICA STĂNOIU, IOSIF FODOR, NICOLETA ILIESCU, CONSTANTIN BULAI, VICTOR ROȘCA "Explicații teoretice Ale Codului Penal Român, Vol. III, Editia A II-a" - Editura Academiei Române, Editura All Beck, București, 2003
6. VINTILĂ DONGOROZ, GH. DANGA, SIEGFRIED KAHANE, D. LUCINESCU, A. NEMEȘ, M. POPOVICI, P. SÂRBULESCU, V. STOICAN "Noul cod penal și codul penal anterior. Prezentare comparativă" - Editura Politică, București, 1968
7. VASILE DOBRINOIU Drept Penal. Partea Speciala, Vol. I" - Editura Lumina Lex, București, 2004
8. VASILE DOBRINOIU, TRAIAN DIMA "Drept Penal" - Editura Lumina Lex, 2002
9. OCTAVIAN LOGHIN, TUDOREL TOADER "Drept penal Român Partea Specială" - Casa De Editura Si Presa Sansa, București, 1997
10. GHEORGHE MATEUȚ "Drept Penal Special. Sinteză de teorie și practică judiciară, Vol. I" - Editura Lumina Lex, București, 1999
11. GHEORGHE NISTOREANU, ALEXANDRU BOROI "Drept Penal Partea Speciala" - Editura All Beck, București, 2002
12. TUDOREL TOADER "Drept Penal, Partea Specială" - Editura All Beck, 2002
13. TEODOR VASILIU, DORU PAVEL, GEORGE ANTONIU, DUMITRU LUCINESCU, VASILE PAPADOPOL, VIRGIL RĂMUREANU "Codul Comentat și Adnotat Parte Specială, Vol. I" - Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975
14. Îndrumar Legislativ, Vol. VI - Editura Lumina Lex, București, 2004


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!