Infracțiuni Economice

Cuprins licență Cum descarc?

Întroducere 2
CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A INFRACŢIUNILOR ECONOMICE 6
1. Noţiunea şi definiţia infracţiunilor economice 6
2. Tipurile infracţiunilor economice 22
3. Elemente de drept comparat ce ţin de infracţiunile economice 23
4. Activitatea statului în vederea combaterii infracţiunilor
economice 26
CAPITOLUL II ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR ECONOMICE 33
1. Infracţiuni săvârşite în sfera financiar-creditară 33
2. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii de întreprinzător şi economice externe 45
3. Infracţiuni săvârşite în sfera distribuirii bunurilor 58
4. Infracţiuni săvârşite în sfera consumului de bunuri, servicii, lucrări şi exploatării fondului de locuinţe 65
Concluzii şi recomandări 78
Bibliografia 84


Extras din licență Cum descarc?

Întroducere
Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de prevenire şi combatere a unor infracţiuni economico-financiare, cum sînt combaterea concurenţei neloiale, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea spălării banilor atît pe plan naţional cît şi pe plan internaţional, constituie nu numai o simpla necesitate opţională, ci şi o cerinţă indispensabilă, chiar vitală.
Originalitatea temei este dată atît de sistematizarea logică a materiei, cît şi de soluţiile de fond propuse pentru multiplele probleme pe care le ridică unele infracţiuni economico-financiare în perioada de tranziţie.
Activităţii financiare a statului îi sînt caracteristice proprietăţi organizatorice de drept. Spre deosebire de alte sfere de activitate a statului, ea poartă un caracter interramural, fiindcă acumularea, repartizarea şi utilizarea resurselor financiare atinge toate domeniile şi sferele administrării de stat. În plus, în procesul gestionării financiare, statul controlează activitatea organelor de stat, precum şi cea a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor privind realizarea sarcinilor lor.
Reieşind din cele expuse, în opinia noastră, anume controlului de stat i se atribuie rolul de instrument principal în asigurarea securităţii regionale în lupta cu infracţiunile economice. 
Necesitatea elaborării prezentei lucrări a fost generată şi de înflorirea economiei tenebre existente, care în ultimul timp a căpătat proporţii mari. Pericolul economiei tenebre se manifestă şi prin numărul mereu crescînd ai infracţiunilor economico-financiare, care constituie una din cele mai numeroase probleme pentru societate. Mecanismele judiciar-legislative existente de stopare şi contracarare a infracţiunilor economico-financiare nu corespund cerinţelor actuale şi nu pot controla acest fenomen negativ, fapt care pune în pericol efectuarea reformei de trecere la relaţiile economiei de piaţă.
Scopul lucrării constă în analiză juridică a problematicii ce se impune în legătură cu combaterea infracţiunilor economice.
Pentru a ajunge la obiectivele propuse ne-am propus realizarea următoarelor sarcini:
1. cercetarea evoluţiei fenomenului infracţiunilor economice;
2. analiza noţiunii şi infracţiunilor economice; 
3. examinarea elementelor componenţelor infracţiunilor economice; 
4. analiza metodelor şi tehnicilor infracţiunilor economice; 
5. studiul comparativ al infracţiunii infracţiunilor economice, adică evidenţierea particularităţilor juridico-penale ale acestor infracţiuni prin prisma legislaţiilor penale ale altor state;
6. perfectarea modalităţilor de calificare a infracţiunilor economice. 
În lucrare s-au avut în vedere problemele deosebite pe care le ridică doctrina şi practica cu privire la combaterea şi prevenirea unor infracţiuni din domeniul comercial, fiscal şi bancar care, la ora actuală, prezintă un interes deosebit în literatura de specialitate (spre exemplu, infracţiunea de spălarea banilor este considerată una dintre cele mai stringente probleme legate de infracţiunile economico-financiare în această perioadă de tranziţie).
Totodată, problema abordată prezintă interes social, de drept, material, atît din punct de vedere al contemporaneităţii cît şi, îndeosebi, al viitorului.
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Lucrarea se întemeiază pe cele trei izvoare ale informării juridice: legislaţie (comparaţie între legislaţia României şi legislaţia Republicii Moldova), uzanţe internaţionale, doctrină şi jurisprudenţă. Sunt avute în vedere atît reglementările internaţionale în materie (ex. Convenţia ONU privind traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, Viena; Convenţia Europeană privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor, provenite din activitatea infracţională, Strasbourg; Convenţia penală despre corupţie, Strasbourg etc.), cît şi diferite reglementări naţionale (Legea Română privind combaterea concurenţei neloiale, Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor).
În teză sunt clar evidenţiate aspectele juridice (penale), economice, sociale, şi de prevenire şi combatere a infracţiunilor economico-financiare. Necesitatea cercetării lor în grup a fost dictată de mai multe cauze obiective şi subiective.
În lucrare s-au adus contribuţii personale şi recomandări prac¬tice privind combaterea infracţiunilor economice analizate în teza de licenţă, adaptate la noile condiţii social-economice, cît şi intrarea în vigoare a Legii RM cu privire la spălarea banilor.
În teză se aduc contribuţii ştiinţifice şi recomandări practice privind perfecţionarea şi eficienţa prevenirii şi combaterii infracţiunilor economico-financiare cu un grad ridicat de pericol social.
Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării. Demersurile ştiinţifice ale lucrării au fost axate, în principal, pe analiza elementelor con¬stitutive ale infracţiunilor economico-financiare reglementate de legislaţia în vigoare, cît şi strategia de luptă în combaterea acestor infracţiuni în perioada de tranziţie spre societatea hipercibernetizată a liberului schimb de valori materiale şi umane.
Metoda ştiinţifică de abordare a conţinutului tezei are în vedere principiile de bază propuse la momentul elaborării, considerînd-o necesară din mai multe puncte de vedere:
1. Teza abordează, în ansamblul său, problemele şi aspectele pe care am considerat a fi cele mai importante, avînd un grad de pericol ridicat, care se cer a fi analizate şi studiate mai în detaliu pentru a fi corect aplicate în practică;
2. Lucrarea se doreşte a fi un util instrument de lucru atît pentru teore¬ticieni, cît şi pentru practicieni, fiind adresată profesioniştilor preocupaţi de aplicaţiile practice, studenţilor şi tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul dat;
3. Consider că prin prezentarea şi prelucrarea unui vast material bibliografic, în majoritate din practica şi literatura juridică a Republicii Moldova, dar şi din doctrina juridică străină, voi consolida cunoştinţele în domeniul infracţiunilor economico-financiare, ce reprezintă una dintre principalele probleme existente la moment într-o economie de piaţă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Infractiuni Economice.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!