Infracțiuni Prevăzute de Legislația

Cuprins licență Cum descarc?

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE
CAPITOLUL II – PERICOLUL SOCIAL
Caractere generale
Elementele pericolului social
CAPITOLUL II - VINOVĂŢIA
Introducere
Elementele vinovăţiei
Formele vinovaţiei penale
CAPITOLUL III - INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI RUTIERE – CATEGORIE SPECIFICĂ DE INFRACŢIUNI 
Concept şi caracterizare
Raporturi cu alte categorii de infracţiuni
Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei rutiere potrivit legislaţiei în vigoare
CAPITOLUL IV - INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN SPECIAL
Infracţiuni constând în nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la evidenţa autovehiculelor care circulă pe drumurile publice
Infracţiuni constând în nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la pregătirea şi starea psihofizică a persoanelor care conduc autovehicule pe drumurile publice
Infracţiuni prin care se împiedică stabilirea comiterii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere
4.4.Neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică autovehiculelor
4.5.Aspecte comune ale infracţiunilor contra siguranţei rutiere
CAPITOLUL V - ASPECTE CRIMINOLOGICE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA SIGURANŢEI RUTIERE
Cauzele infracţiunilor contra siguranţei rutiere
Starea şi dinamică infracţiunilor contra siguranţei rutiere
Modalităţi de prevenire
CAPITOLUL VI - RĂSPUNDEREA PENALĂ
CAPITOLUL VII - STUDIU DE CAZ
CONCLUZII ŞI STATISTICI
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE
Pentru a putea discuta despre infracţiunile prevazute de Legislaţia Rutieră Romană trebuie în primul rând sa întelegem cum şi când a aparut primele încercări de a pune bazele unor reglementări în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice,ca primele demersuri a închegării unei legislaţii rutiere.
Prin urmare vom încerca să punem în valoare menţionările şi preocupările referitoare la transportul de personae şi bunuri şi bineînţeles a reglementărilor acestui domeniu de activitate.
Cea mai relevantă menţiune este “Expunerea de motive” ,susţinută de ministrul de interne Alexandru Vaida Voevod în cadrul discuţiilor generale din Senatul României, referitoare la proiectul legii asupra circulaţiei pe drumurile publice, pe care îl vom prezenta pe scurt în cele ce urmează.
Primele preocupări ale cârmuitorilor ţărilor române, în domeniul transporturilor, au apărut ca urmare a necesităţii ţinerii legăturilor în vederea schimbului de informaţii atât între ei cât şi cu conducătorii altor state.
Pentru realizarea acestui lucru, încă cu mult înaintea lui Matei Basarab, a luat fiinţă un serviciu public de transporturi, care era pus sub conducerea Marelui Postelnic.
Ordinele referitoare la autorităţile din interiorul ţării se transmiteau prin curieri care purtau denumirea de "Lipcani" şi care erau puşi sub conducerea unui "vătaf de lipcani".
Corespondenţa trimisă peste hotare era asigurată de curieri, care se numeau "călăraşi", aflaţi sub conducerea unui "vătaf de călăraşi". Călăraşii, pe lângă faptul că erau curieri domneşti, realizau şi tranzitul corespondenţei diferiţilor ambasadori străini cu suveranii altor ţări, serviciul de transport putând fi întrebuinţat de persoane aflate pe trepte sociale superioare.
lnteresantă este mărturia lui Paul de Alepo, care în calitate de arhidiacon, a însoţit pe Patriarhul Macarie în călătoria sa în Moldova şi Muntenia în anul 1650 şi care spunea:
"Astfel de cai şi căruţe sunt aici în fiecare oraş, târg sau sat. Călătoria noastră era mai repede decât zborul unei păsări ". 
O dezvoltare deosebită a cunoscut serviciul public de transporturi în epoca fanariotă, când, călătorul care pleca din Bucureşti spre Urziceni, Buzău, Focşani sau spre Piteşti, Câmpu Lung, Râmnicu Vâlcea sau spre Brăila, găsea la distanţa de 20 de km, câte o staţie unde se afla o căruţă, cai şi surugii pentru continuarea drumului.
Aceste staţii se numeau "menziluri" şi erau conduse de "căpitanii de menziluri".
Organizarea amănunţită a dotării şi funcţionării "menzilurilor" a fost efectuată în anul 1775 de către Alexandru lpsilante, printr-un hrisov.
Hrisovul lui lpsilante are darul de a fi primul regulament de circulaţie publică, constituind primul document care reglementează acest domeniu.
Prin intermediul hrisovului se stabileau atribuţiile poliţieneşti ale "căpitanilor de menziluri" care trebuiau să asigure ca la fiecare "menzilhanea" (poşta) să funcţioneze "o căpetenie de slujitori" ajutată de un "besliu" (păzitor) sau doi, după necesitate, care avea sarcina să asigure "paza drumului de oameni răi".
În Bucureşti, primele manifestări ale preocupărilor pentru buna desfăşurare a vehiculelor au existat, după cum rezultă din documentele emise de organele administraţiei, încă din vremea domniei lui Caragea-Vodă care, adresându-se Vel-Spătarului, îi ordona acestuia să ia măsuri de interzicere a circulaţiei căruţelor care transportau lemne, fân şi cherestea pe uliţele din preajma Podului Mogoşoaiei, toamna, când începeau ploile şi noroaiele, indicându-se rute ocolitoare.
În anul 1801 domnitorul Alexandru Moruzi a cerut Agăi şi Vel-Spătarului să ia măsuri împotriva vizitiilor "netrebnici" care circulau cu viteză, stricau podurile (pavajul cu butuci din lemn cu care erau acoperite unele drumuri) şi nu se sfiesc a "sacatefsi" (a lovi) oamenii, dispunând că vizitii care vor produce pagube să fie trimişi şi la ocnă.
Prima încercare de reglementare juridică referitoare exclusiv la domeniul circulaţiei pe drumurile publice a avut loc, în România, în anul 1859, când, în Bucureşti, se elaborează cu titlu experimental primul regulament intitulat "Ordonanţa pentru reglementarea trăsurilor în Bucureşti". Actul normativ prevedea, în principal, obligaţii în sarcina birjarilor care nu aveau voie să circule decât la pas, trebuiau să nu stropească pietonii şi să circule cu multă atenţie prin locurile strâmte.


Fisiere în arhivă (2):

  • Cuprins.doc
  • Infractiuni Prevazute de Legislatia.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

-Aurel Teodor Moldovan - Drept penal.Partea generală, Braşov, Lux Libis, 2009;
-Buletinul Oficial nr. 28-29 din 31 mai 1966;
-Buletinul Oficial nr. 36 din 15 octombrie 1958;
-Buletinul Oficial nr. 46, 16 iulie 1949;
-Buletinul Oficial nr. 46-47, 1970;
-Buletinul Oficial nr.49 din 28 iunie 1984;
-Buletinul Oficial nr. 143, 1952;
-C. Bulai-Drept penal roman.Partea generală, vol.I, casa de editura şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992;
-Codul de Procedură Penală al României;
-Codul Penal al României;
-Constituţia României;
-Corneliu Turianu şi Cristina Turianu - Legislaţie rutieră comentată şi adnotată, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1996;
-Corneliu Turianu - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986;
-Corneliu Turianu - Infracţiuni rutiere, Editura All Beck, 2000;
-Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1974 şi 1976;
-D. Cosevanu şi Gh. Diniţă - Mijloace de convingere şi de constrângere prevăzute de legislaţia rutieră, în R.R.D. nr. 9/1967;
-Decretul nr. 442 din 1960;
-Georgeta Marcov - Infracţiuni săvârşite în cadrul circulaţiei rutiere, în R.R.D. nr. 2/1968;
-Hotărârea Guvernului nr. 582, publicata in Monitorul Oficial nr. 258 din 15 septembrie 1994;
-Hotărârea Guvernului nr. 594, publicata in Monitorul Oficial nr. 184 din 13 septembrie 1991;
-Hotărârea Guvernului nr.756, publicata in Monitorul Oficial nr. 229 din 15 noiembrie 1991;
-Hotărârea Guvernului nr.778, publicata in Monitorul Oficial nr. 251 din 1 noiembrie 1995;
-Hotărârea Guvernului nr. 890 din 11.12.1998, publicata in Monitorul Oficial nr.4 din 13.01.1999;
-Hotărârea Guvernului nr.1028 din 18.09.1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 15 noiembrie 1991;
-Legea nr. 74 din 6 iulie 1995, privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medical din România modificată şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560/2000;
-Monitorul Oficial nr. 22 din 9 noiembrie 1962, aprobate prin H.C.M. nr. 1107;
-Monitorul Oficial nr. 84 din 9 noiembrie;
-Monitorul Oficial nr. 90, 21 aprilie 1947;
-Monitorul Oficial nr.104;
-Monitorul Oficial nr.117, 21 august 1921;
-Monitorul Oficial nr.156, 11 octombrie 1913;
-Monitorul Oficial nr.211 din 19 decembrie;
-Monitorul Oficial nr.236, octombrie 1929;
-Narcis Giurgiu - Legea penalã şi infracţiunea. Editura Gama,Iaşi, 1996;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002, privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958/2002;
-Paul de Alep - "Călători străini despre Țările Române", vol.6, Ed. Științifică, București, 1976;
-Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, privind circulaţia pe drumurile publice, nr. 195/2002;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!