Instalația de tratare a apei necesară pentru alimentarea cazanelor

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
Memoriu justificativ 4
1.Apa 5
1.1 Aspecte generale 5
1.2 Proprietãtile apei 5
1.2.1 Proprietãti fizice 5
1.2.2 Proprietãti chimice 6
1.3 Impuritãtile din apã. Clasificare , generalitati 6
1.4 Substante dizolvate in apã 7
1.4.1 Substante dizolvate ionic 8
1.4.2 Substante dizolvate neionice 10
1.5 Neajunsurile provocate de impuritãtile din apã 12
1.5.1 Depunerile de sãruri 12
1.5.2 Coroziunea 14
1.5.3 Impurificarea aburului 16
1.6 Indici de calitate ai apei 18
2. Tratarea apei 22
2.1 Generalitati. Principii de tratare a apei 22
2.2 Eliminarea impuritãtilor grosolane. Limpezirea apei 23
2.3 Eliminarea substantelor organice 23
2.4. Eliminarea ionilor HCO3- Decarbonatarea apei 25
2.5. Inlãturarea ionilor de Ca2+ SI Mg2+ Dedurizarea apei 26
2.6 Eliminarea bioxidului de siliciu SiO2 29
2.7 Degazarea apei 30
3.Schimbãtori de ioni 31
3.1 Definitie Schimbãtori de ioni 31
3.2 Filtre pentru schimbãtori 33
3.3 Fazele functionãrii filtrului 33
3.4 Ciclurile de lucru 35
4. Alte metode de tratare a apei 37
4.1 Generalitãti 37
4.2 Tratarea magnetica 37
4.3 Alte metode 39
5. Proiectarea instalatiei de tratare a apei 40
5.1 Date initiale 40
5.1.1 Parametrii apei de alimentare pentru cazane 40
5.1.2 Alegerea metodei de tratare a apei 40
5.1.3 Alegerea solutiei constructive 41
Instalatie de tratare a apei
3
5.1.4 Avantajele solutiei constructive adaptate 42
5.2 Filtrul Na-Cationic .. 42
5.2.1 Descrierea filtrului 43
5.2.2 Determinarea volumului de masã cationiã necesar 43
5.2.3 Calculul filtrului 44
5.2.4 Dimensionarea drenajului 45
5.2.5 Calculul de rezistentã 46
5.3 Vasul dizolvator de sare 47
5.3.1 Descriere 47
5.3.2 Determinarea cantitãtii de sare necesare pentru regenerare 47
5.3.3 Volumul vasului de sare 47
5.3.4 Dimensionarea drenajului 48
5.4 Panoul de comanda reglaj 48
5.5 Accesorii 49
5.6. Tehnologia de executie. Materiale folosite 49
5.7 Caracteristicile tehnico – functionale ale instalatiei 51
6.1 Generalitãti 51
6.2 Montaj 51
6.3 Functionarea 52
6.3.1 Schema de functionare 52
6.3.2 Operatii preliminare 52
6.3.3 Dedurizarea 53
6.3.4 Afânarea 53
6.3.5 Regenerarea 54
6.3.6 Spãlarea 54
6.3.7 Analiza apei 55
6.4 Întretinerea instalatiei 55
6.5 Acoperiri de protectie 56
6.6 Probe de control 56
6.7 Prescriptii privind tehnica protectiei muncii 57
7. Studiul tehnico - economic 58
7.1 Denumirea produsului si prezentarea pe larg 58
7.2 Caracteristici tehnici generale 58
7.3 Destinatia de lucru 59
7.4 Modul de asimilare 59
7.5 Beneficiari principali 59
7.6 Fundamentarea economica a solutiei tehnice. Cheltuieli cu materiale 59
7.7 Eficienta economica 60


Extras din licență Cum descarc?

Sa se proiecteze o instalatie de tratare a apei necesarã pentru alimentarea cazanelor,în urmãtoarele conditii:
- Sã asigure parametrii de calitate a apei de alimntare conform normelor in vigoare;
- Sã asigure un debit de apã suficient pentru alimentarea cazanelor;
- Sa aibã dimensiuni de gabarit reduse;
- Sa fie simplã din punct de vedere constructiv;
- Sã aiba pret de cost minim.
MEMORIU JUSTIFICATIV
Tema prezentului proiect o constituie realizarea unei instalatii de tratare a apei de alimentare pentru cazanele de abur si de apã caldã.
Neajunsurile produse de o calitate necorespunzãtoare a apei de alimtare a cazanului ( depunerile de sãruri,coroziunea elementelor metalice si impurificarea aburului) au o influientã defavorabilã asupra functionarii la parametrii proiectati a cazanelor de abur, putând conduce chiar la avarii grave.
Tratarea apei de alimentare este deci absolut necesarã, exploatarea de lungã duratã si fãrã deficiente a cazanelor nefiind posibilã decît prin respectarea unui regim chimic al apei cu atât mai sever , cu cât parametrii cayanului sunt mai înalti.
Proiectul este compus din doua pãrti:
- în prima parte se studiazã problemele legate de apa de alimentare si de tratarea apei de alimentare;
- a doua parte este constituitã din proiectarea propriu-zisã a instalatiei de tratare a apei in conditiile impuse prin temã.
Plecând de la aceste conditii, studiind documentatia si analizând instalatiile de tratare a apei existente la interprinderi din municipiul Iasi, s-a ajuns la solutia de realizare a instalatiei de tratare a apei prin procedeul cu schimbãtori de ioni, in constructie monobloc si compusã din:
- filtru Na-cationic
- vas sare
- panou de comandã reglaj
- instalatii anexe.
Solutia adoptatã oferã urmatoarele avantaje:
- necesitã utilaje simple
- tehnologie simplã
- gabarit redus
Din punct de vedere economic solutia preyintã urmatoarele avantaje:
- consum redus de material
- posibilitatea folosirii materialelor recuperabile
- pret de cost scãzut
Instalatie de tratare a apei
5
CAPITOLUL 1
APA
1.1 ASPECTE GENERALE
Apa se foloseste in energeticã ca agent de rãcire, ca agent purtãtor de cãldurã si pentru alimentarea cazanelor de abur.
Apa este raspanditã in naturã, în toate stãrile de agregare , cea mai mare cantitate de apã gãsindu-se in stare lichidã.
Din suprafata totalã a globului terestru de 5,1x108 Km2 , suprafata de 3,62x108 Km2 este acoperitã de mãri si oceane reprezentând 71%. Deasemenea apa se gãseste sub formã de vapori provenitã din evaporare, respiratie etc. si sub forma de gheatã.
Apa meteoricã, rezultã prin condensarea vaporilor din aer, ajunsã pe pãmânt, strãbate diferite straturi permeabile, pãna întâlneste o paturã impermeabilã, obisnuit din argilã deasupra cãreia formeaza o pânzã de apã subteranã, denumitã apã freaticã.aceastã apã apare la suprafatã sub formã de izvoare.
Functie de natura rocilor cu care a venit in contact, mai ales în stare ionicã, cum sunt Ca2+ , Mg2+ , Na+, HCO3-, SO42- , Cl2 , etc. Apele râurilor contin si substante organice, iar in unele cazuri pot fi poluate cu diferite deseuri rezultate din industrii.
1.2 PROPRIETAtILE APEI
1.2.1 PROPRIETAtI FIZICE
Apa este un lichid cu punct de fierbere la 1000 C si punctul de topire 00 C, la presiunea de 760 torr.
Greutatea specificã, adicã densitatea substantelor solide si lichide se raporteazã la greutatea specificã a apei ca fiind egalã cu 1 la 4 0 C si 760 torr.
Cãldura sfecificã a apei este deosebit de mare în raport cu cea a altor substante; conductibilitatea termicã este foarte micã.
Datoritã asociatiei moleculare, apa prezintã o serie de anomalii ale proprietãtilorfizice, în comparatie cu alte substante cu greutate molecularã comparabilã.Astfel cãldura de vaporizare , punctul de fierbere, capacitatea caloricã si tensiunea superficialã sunt deosebit de ridicate.
Apa este un foarte bun dizolvant.dizolvã electroliti (acizi, baye, saruri) , formând solutii in care acesti compusi sunt disecati. Apa dizolvã multe substante organice si minerale, in compozitia carora se gãsesc atomi ce pot forma punti de hidrogen cu moleculele apei. Coeficientul de solubilitate a substantelor solide din apã variazã cu temperatura, crescând, in timp ce coeficientul de solubilitate al gayelor scade cu cresterea temperaturii. Dizolvarea substantelor in apã se explicã prin formarea puntilor de hidrogen intre moleculele corpului solubil si moleculele apei, acest fenomen poarta denumirea de hidratare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Instalatia de Tratare a Apei Necesara pentru Alimentarea Cazanelor.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!