Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAPITOLUL I - BILANTUL CONTABIL - CONTINUT SI STRUCTURA pag.5
1.1. Continutul bilantului contabil pag.51.1.1. Definiri ale bilantului contabil pag.51.1.2. Definirea principalelor elemente ale bilantului pag.71.1.3. Structura bilantului pag.8 1.2. Elementele de bilant pag.11
1.3. Functiile bilantului contabil pag.22
CAPITOLUL II - INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL pag.24
2.1. Efectuarea lucrarilor premergatoare intocmirii bilantului contabil pag.24
2.2. Intocmirea propriu-zisa a bilantului contabil pag.26
CAPITOLUL III - ANALIZA BILANTULUI CONTABIL AL PRIMARIEI BEUCA  pag.32
METODA RATELOR DE STRUCTURA
3.1. Scurt istoric al Primariei Beuca pag.32 3.2. Platforma informatica Forexebug in sprijinul situatiilor financiare anuale  pag.34
3.3. Analiza ratelor de structura a activului pag.36
3.4. Analiza ratelor de structura a pasivului pag.37
CONCLUZII SI PROPUNERI pag.63
BIBLIOGRAFIE  pag.64


Extras din licență Cum descarc?

Informatiile continute de situatiile financiare ale institutiilor publice sunt de neinlocuit in analiza si conducerea institutiilor publice. Fara indoiala rolul determinant il are bilantul contabil in procesul de analiza. Acest rol cheie se justifica prin insasi locul ocupat de analiza contabil - financiara in stabilirea unui diagnostic al institutiilor, pe baza caruia pot fi luate decizii care sa potenteze factorii cu actiune favorabila asupra activitatii de ansamblu si a rezultatelor obtinute.
Situatiile financiare constituie sursa de informatie cea mai sistematica si mai completa pentru activitatea de analiza conducere si control. In acelasi timp, dat fiind faptul ca acestea reflecta modul de cheltuire si utilizare a banului public, reprezinta o sursa importanta de date si pentru informarea si controlul public.
Institutiile publice sunt, ca orice persoane juridice, titulare de patrimoniu. Acestea poseda un ansamblu de bunuri corporale si necorporale necesare desfasurarii activitatii lor social - economice, bunuri din a caror utilizare si gestionare rezulta drepturi si obligatii cu valoare economica. Cuantificarea patrimoniului, atat la nivel global, cat si la nivel structural, se realizeaza prin bilant contabil. Bilantul evidentiaza in etalon monetar echilibrul dintre bunurile economice si sursele lor de finantare, precum si rezultatele activitatii.
Institutiile publice intocmesc trimestrial si anual ,,Situatii financiare" in care se reflecta situatia patrimoniului si rezultatele activitatii, a executiei bugetului de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare sintetizeaza indicatori de baza ai activitatii contabile, statistice si tehnic operative din activitatea institutiilor si au un caracter unitar din punct de vedere al structurii si continutului.
Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare. 
Tema abordata in cadrul acestei lucrari vizeaza modalitatile de intocmire a bilantului contabil al unei institutii publice. Am ales aceasta tema deoarece situatiile financiare, si cu precadere bilantul contabil, sunt cele care reflecta eficienta activitatii unei institutii publice, in cazul de fata Primaria Comunei Beuca.
Importanta temei alese deriva din insasi definitia bilantului conform OMFP 1917/2005 si anume ca ,,bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare, precum si in alte situatii prevazute de lege".
Prezenta lucrare este structurata pe trei capitole, astfel:
Capitolul I - ,,Bilantul Contabil - continut si structura" 
Capitolul II - ,,Intocmirea bilantului contabil"
Capitolul III - ,,Analiza bilantului contabil al Primariei Beuca. Metoda ratelor de structura".
In primul capitol am prezentat definiri ale bilantului, formele bilantului, modificarile bilantiere si functiile indeplinite de bilantul contabil.
In cel de-al doilea capitol denumit ,,Intocmirea bilantului contabil" am descris pasii parcursi pentru intocmirea situatiei financiare denumita ,,Bilant contabil", iar in cel de-al treilea capitol am realizat o analiza a ratelor de structura atat pentru activ, cat si pentru pasiv.
In aceasta lucrare am tinut seama de faptul ca la intocmirea bilantului contabil se au in vedere urmatoarele reguli:
1. posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
2. compensari intre conturile ce se inscriu in bilant si, respectiv, intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi nu sunt admise. 
CAPITOLUL I 
BILANTUL CONTABIL - CONTINUT SI STRUCTURA
1.1.Continutul bilantului contabil
1.1.1.Definiri ale bilantului contabil
Cuvantul ,,bilant" este de origine latina si inseamna balanta cu doua talere, infatisand sugestiv modelul contului. Bilantul contabil se prezinta ca un tablou, o situatie ce reuneste, pornind de la partile constitutive catre caracteristicile de ansamblu, elementele patrimoniale sub cele doua aspecte-componenta materiala si provenienta.
Bilantul este o notiune de baza, deosebit de importanta, cu care se opereaza frecvent in teoria si practica contabilitatii. Potrivit legii 82/1991,republicata in august 2002, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale, care conform normelor nationale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor, anexe la situatiile financiare si contul de executie bugetara.


Fisiere în arhivă (1):

  • Intocmirea bilantului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

- Chitu A.G., Contabilitatea institutiilor publice dupa noul sistem, Editura Irecson, 2005
- Ionescu L., Contabilitatea institutiilor publice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007.
- Ionescu L., Contabilitatea institutiilor din administratia publica locala, Editura Economica, 2002
- Ionescu L., Contabilitatea institutiilor publice. Principii, proceduri, situatii financiare, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2016
- Ionescu L., Contabilitate Publica, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2008
- Jitaru C. si colaboratorii, Managementul prin conturi al obiectivelor si programelor primariei si celorlalte institutii publice, contabilitatea patrimoniului, Editura Speranta, Iasi, 2003
- Macarie F. C., Contabilitatea institutiilor bugetare, Editura Accent, Cluj Napoca, 2015
- Roman C., Gestiunea financiara a institutiilor publice, vol. I si vol. II, Editura Economica, Bucuresti, 2000, respectiv 2004
- Roman C., Gestiuna financiara a institutiilor publice, Editura Economica, 2006
- Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Editia 2005, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), tiparite de CECCAR;
- Ordinul nr. 2.021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
- OMF nr. 1917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1186 din 29.12.2005
- Ordinul nr. 1792/2002 al MFP pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 37/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
- O.M.F.P. nr.2169/2009 Norme Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
- O.M.F.P. nr.2290/2009 Norme Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale la institutiile publice
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul Nr. 82/2016 din 18 ianuarie 2016
- IFAC, Standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public, Editura CECCAR, Bucuresti, 2005
- Ordinul 4075/18.12.2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015.
- http://primariabeuca.ro/index.php?rewriteparam=agricultura.
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Beuca,_Teleorman


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!