Investiții în IMM

Cuprins licență

INTRODUCERE .2
CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND
INVESTITIILE SI INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII 4
1.1 Conceptii generale privind investitiile 4
1.2 Aspecte teoretice privind Intreprinderile mici si mijlocii rolul si
importanta 11
1.3 Modalitati de finantare a Intreprinderilor mici si mijlocii .18
CAPITOLUL II: ANALIZA INVESTITIILOR IN DEZVOLTAREA
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 23
2.1 Analiza investitiilor in economia Republicii Moldova .23
2.2 Analiza evolutiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii in Republica
Moldova prin prisma investitiilor 31
2.3 Impactul investitiilor asupra evolutiei IMM-urilor (prin prisma diverselor
forme de finantare) ..36
CONCLUZII ..42
BIBLIOGRAFIE ...44
ANEXE


Extras din licență

INTRODUCERE
Actualitatea si importanta temei de cercetare este determinata de nevoia
dezvoltarii sectoruluiintreprinderilor micului business din Republica Moldova si
perfectionarea proiectelor de finantare, de investitie in Intreprinderile Mici si
Mijlocii. Importanta intreprinderilor mici si mijlocii este determinata, in primul
rind, de valoarea sarcinilor, pe care acestea sunt in stare de a le solutiona in
economie si in alte sfere ale activitatii sociale. Dezvoltarea IMM-urilor contribuie
in special la reducerea somajului,reactioneaza flexibil la cererea ce se schimba
rapid, cresterea bunastarii populatiei, prezenta acestora pe piata contribuie
deasemenea la dezvoltarea concurentei, stimularea dezvoltarii rurale si regionale,
ajuta la cresterea competitivitatii si a productivitatii, ofera oportunitati pentru
autorealizarea cetatenilor, are un impact asupra inovarii si actualizarii tehnologice,
creeaza premise pentru formarea clasei de mijloc, care asigura stabilitate in
societate.
Capitalul propriu este sursa principala in finantarea activitatii IMM-urilor,
fiind totusi o sursa insuficienta, astfel conturinduse in ultima perioada o crestere a
capitalului imprumutat.Trebuie de mentionat faptul ca IMM-urile detin o pondere
importanta in numarul total de intreprinderi existente in tara, ponderea lor in total
intreprinderi este de 97,4%.
Scopul lucrarii consta in cercetarea si evaluarea rezultatelor activitatii
sectorului IMM prin primsa impactului investitiilor. Tot odata, scopul cercetarii
subintelege dezvoltarea bazei teoretice, elaborarea recomandarilor necesare pentru
imbunatatirea dezvoltarii micului business in Republica Moldova.
In vederea realizarii acestui scop, se urmareste atingerea urmatoarelor
obiective:
- studiereainvestitiilor si tendintele dezvoltarii sectorului IMM;
- identificarea principalelor surse de finantare a IMM-urilor;
- cercetarea surselor de finantare si identificarea avantajelor si dezavantajelor
acestora;
- analiza investitiilor, impactul acestora asupra dezvoltarii sectorului IMM si a
economiei in Republica Moldova;
Obiectul investigat vizeaza IMM-urile in conditiile actuale ale economiei
Moldovei, precum si efectele investitiilor, surselor de finantare asupra dezvoltarii
sectorului IMM.
Metodologia cercetarii. In procesul cercetarii au fost aplicate urmatoarele
metode: metodele stiintifice generale - abordarea sistemica, analiza si sinteza,
inductia si deductia, istorica si logica, analiza critica a materialelor, analiza
monografica, metoda tipologiilor, metoda analogiilor, etc.; metodele economice:
comparatia, gruparea, randurile dinamice, organizatorii grafici, etc.; metodele
calitative si cantitative ale cercetarilor social-economice; metodele economicostatistice
-  calcularea indicilor de difuziune, a valorilor medii statistice.
Suportul informational al lucrarii este compus din acte legislative si
normative ale Republicii Moldova, lucrari de specialitate editate in Republica
Moldova, Romania, materialele conferintelor internationale si nationale, datele
statistice ale Biroului National de Statistica al Republicii Moldova, BNM si surse
electronice. In cadrul cercetarii sunt analizate lucrarile unor cercetatori atit strani
cat si autohtoni, dintre care: Hincu R., Caraganciu A., Domenti O., Caraganciu A.,
L. Bocancea etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Investitii in IMM.PDF

Imagini din acest licență

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Hotararea Guvernului Republicii Moldova ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de
dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii pentru anii 2012- 2020?
Monitorul Oficial Nr. 198-204 din 21.09.2012.
2. Legea cu privire la sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii? nr. 206 din
07.07.2006 .Monitorul Oficial nr. 126-130/605 din 11.08.2006.
3. Legea cu privire la investitiile in activitatea de intreprinzator, nr 81 din 18.03.2004,
in Monitorul Oficial, nr.64-66 din 23.04.2004.
4. Legea privind birourile istoriilor de credit nr. 122 din 29.05.2008.
5. Legea cu privire la sustinerea si protectia micului business Nr 112 din 20.05.1994
6. Strategia nationala in domeniul inovarii pentru anii 2012-2020
MANUALE, MONOGRAFII, LUCRARI DIDACTICE, BROSURI
1. CARAGANCIU, A., DOMENTI, O., CIOBU, S. ,,Bazele activitatii
investitionale?. Chisinau: ASEM, 2004
2. DOLTU C. ,,Investitii straine directe si inflatia lor asupra modernizarii economiei
in tranzitie?
3. ERHAN L., ,,Strategii financiare de dezvoltre a IMM prin prisma asigurarii unei
economii de piata functionale?, Chisinau 2013
4. HINCU R. ,,Bazele activitatii investitionale?
5. TORNEA I., ,,Finantarea IMM-urilor in Republica Moldova? Politici publice nr.1
IDIS ,,Viitorul?
6. Fiantarea intreprinderilor mici si mijlocii din Republica Moldova: Probleme,
tendinte si perspective IDIS ,,Viitorul?
ARTICOLE STIINTIFICE
1. ACULAI E., doctor in economie, conferentiar cercetor -Caracteristicile de baza si
specificul IMM-urilor in tarile cu piata emergenta? Chisinau 2013
2. BOCANCEA L. -Intreprinderile mici si mijlocii promotor al dezvoltarii
economice? Universitatea Tehnica a Moldovei
3. ERHAN, L., Aprecierea situatiei economice a sectorului micului business in
Republica Moldova? , Conferinta internationala: ,,Problemele contabilitatii in
contextul integrarii europene? , Chisinau 2009 ISBN 999-9877-55-122-7
4. FRUNZA I. -Potentialul de finantare al pietei financiare nebancare si perspectivele
dezvoltarii acesteia? p.140-145 Chisinau 2015
5. HINCU R. culegerea de articole elaborate in cadrul proiectului -cercetarea
riscurilor investitionale in sectorul real al economiei?
6. HINCU R. -Drept economie si informatica? an 2007, nr.1 p.18-23
7. IGNATIEV, V., Conditia si tendintele de reglementare juridica a micului business
in RM, Serial : Legea si viata 2006 nr.1 pag 4-9 ISBN 989-957-85-187-5
8. Revista stiintifica a Universitatii de stat din Moldova, 2010 nr.2 (32) pag.110
RESURSE ELECTRONICE
1. www.statistica.md
2. www.bnm.org
3. http://particip.gov.md/
4. http://caam.utm.md
5. http://www.antreprenor.su
6. https://dexonline.ro
7. http://lex.justice.md/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!