Izvoarele Dreptului Administrativ

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.pg.5
Capitolul I – Noţiunea de drept admninistrativ şi izvor.pg.9
1. Definiţia dreptului admnistrativ.pg.9
2. Izvorul de drept administrativ.pg11
Capitolul II – Izvoarele scrise ale dreptului administrativ.pg.15
1. Constituţia.pg.15
2. Legile.pg.16
3. Tratatele internaţionale.pg.19
4. Ordonanţele de Guvern.pg.20
5. Hotărârile de Guvern.pg.23
6. Actele administraţiei ministeriale.pg.26
7. Dispoziţiile Primarului.pg.28
8. Ordinul Prefectului.pg.31
Capitolul III – Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ.pg.34
1. Cutuma.pg.34
2. Practica judecătorească şi precedentul judiciar.pg.35
3. Principiile generale ale Dreptului .pg.37
4. Principiile Dreptului Constituţional.pg.39
5. Doctrina.pg.41
6. Contractul normativ.pg.47
7. Actul normativ.pg.49
Capitolul IV- Izvoarele materiale.pg.52
Capitolul V – Izoarele dreptului administrativ la nivelul Uniunii Europene.pg.53
1. Izvoarele scrise.pg.56
1.1. Dreptul comunitar originar sau primar.pg.56
1.2. Dreptul comunitar derivat.pg.58
1.3. Dreptul comunitar complementar.pg.62
2.Izvoarele nescrise.pg.65
3. Izvoarele dreptului administrativ în statele membre ale Uniunii Europene.pg.70
3.1. Sistemele juridice ale Europei occidentale.pg.70
3.2. Varietatea sistemelor de drept continentale.pg.73
3.3. Ierarhia izvoarelor dreptului administrativ .pg.75
3.4. Supunerea administraţiei dreptului.pg.78
Concluzii.pg.80
Bibliografie.pg.82


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens formal. 
Ştiinţa juridică defineşte izvoarele dreptului ca formele concrete de exprimare a normelor juridice, care acţionează în cadrul unui sistem de drept în diferite etape ale evoluţiei sale. Mai simplu spus, izvorul de drept reprezintă, modalitatea principală prin care dreptul devine cunoscut de cei al căror comportament îl reglează. 
Este necesar a se face distincţie între izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului. Izvoarele materiale, denumite şi reale, sunt reprezentate de realitatea exterioară, care determină acţiunea legiuitorului. In consecinţă, prin izvor de drept în sens material, înţelegem viaţa socială, economică şi culturală în complexitatea ei, progresul social care determină naşterea unor reguli de drept şi instituţii. Sensul juridic al noţiunii de „izvor formal al dreptului” suprinde o multitudine de aspecte şi modalităţi prin care conţinutul dreptului este reprezentat în regula de conduită prescrisă şi exteriorizată, cuprinsă într-o anumită haină juridică. 
Făcând o anumită clasificare a izvoarelor de drept putem spune că avem: 
a) izvoare scrise şi izvoare nescrise, respectiv norma scrisă şi doctrina pe de o parte şi obiceiul juridic pe de altă parte; 
b) izvoare oficiale – legea şi jurisprudenţa şi izvoare neoficiale – obiceiul juridic şi doctrina 
c) izvoare directe – actele normative şi cutuma – izvoare indirecte – sau normele elaborate de organizaţiile nestatale care,pentru a deveni obligatorii trebuie să fie validate de o autoritate statală.
Într-o altă opinie, există izvoare creatoare (legea şi cutuma – deoarece crează legi noi) şi izvoare interpretative: jurisprudenţa şi doctrina care interpretează legile existente. 
Enumerativ, izvoarele formale ale dreptului sunt:
a) obiceiul juridic – cutuma, 
b) practica judecătorească – jurisprudenţa
c) precedentul judiciar 
d) doctrina, 
e) contractul normativ, 
f) actul normativ. 
În mod tradiţional, se deosebesc patru izvoare formale ale dreptului intern şi anume: 1. legea, 2.cutuma, 3. jurisprudenţa şi 4. doctrina; trebuie avut în vedere însă şi dreptul autonom şi actele-norme „precum şi principiile generale ale dreptului”.
În ceea ce priveşte doctrina, conform D.E.X. prin aceasta se înţelege „Totalitatea principiilor unui sistem politic, ştiinţific, religios”. În latină, avem doctrina, în franceză – doctrine, în germană – Doktrin. Doctrina cuprinde analizele, investigaţiile, interpretările pe care specialiştii în drept le dau fenomenului juridic. Doctrina formează ştiinţa juridică, al cărei rol teoretic este indiscutabil, atât în privinţa explicării şi interpretării ştiinţifice a materialului normativ. Ea este importantă şi din punct de vedere practic, pentru procesul de creare a dreptului, cât şi în activitatea practică de aplicare a dreptului. 
Jurisprudenţa şi doctrina sunt considerate ca izvoare indirecte ale dreptului, întrucât ele nu acţionează direct asupra reglementării raporturilor sociale, ci au o influenţă indirectă asupra acestora, prin intermediul normelor cuprinse în actele normative care receptează mesajele transmise de ele.
Caracterizarea izvoarelor dreptului românesc.Totalitatea izvoarelor dreptului român contemporan constituie un sistem unitar în care se cuprind o varietate de forme dispuse într-o anumită ordine şi ierarhie având mai multe trăsături .
Astfel, în sistemul izvoarelor dreptului românesc există mai multe forme de exprimare ale dreptului, în cadrul cărora dreptul scris reprezintă forma principală şi determinată, a cărui unică modalitate de exprimare o constituie actul normativ cu multiplele sale avantaje:


Fisiere în arhivă (1):

  • Izvoarele Dreptului Administrativ.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Ana-Maria Bercu, Drept administrativ, note curs, Iaşi, 2011
2. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
3. Nicolae Popa, Elena Anghel, Cornelia Ene-Dinu, Laura Spătaru Negură, Teoria generală a dreptului, Seminare si teste, Editura C.H Beck, 2011
4. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2006
5. Cristian Ionescu, Regimuri politice contemporane, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
6. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Editura C.H.Beck, Bucreşti, 2008
7. Florin Orea, Teoria generală a dreptului, note curs, Iaşi, 2011
8. I.P.Filipescu, Drept instituţional comunitar European, Editura Actami, Ediţia a-V a, Bucureşti, 2000
9. Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional european, Editura Olimp, Bucureşti, 2007
10. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, EdituraC.H.Beck, Bucureşti, 2008
11. Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar, Editia a-V a, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006
12. Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Editura Universul Juridic, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2007
13. Viorel Marcu, Drept instituţional comunitar, Ediţia a-II a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
14. http://legestart.ro/resurse-acte-interes-general.htm
15. Eugenio Picoza, Processo amministrativo e diritto comunitario, Milano 1997
16. Stefan Hobe , Der offene Verfassungsstaat Zwischen Souveränität und Interdependenz. Eine Studie zur Wandlung des Staatsbegriffs der deutschprachigen Staatslehre im Kontext internatinaler institutionalisierter Kooperation – Duncker & Hzmblot, Berlin, 1998
17. K. Larenz , Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1983, ediţia a 5-a, Berlin, 1983, p. 431 ,,Dreptul cutumiar în sensul originar este o regulă de conduită între oameni în practică, respectată extrem de mult de-a lungul unei perioade lungi de timp, la care se aderă în convingerea că un precept al legii este astfel respectat
18. J. Schwarze, Droit administratif européen, vol. I, Office des publications officielles des Communautés Européenes, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 8
19. O. Hood Philips, Drept constituţional şi administrativ, ediţia a 6-a, Londra, 1978, p. 29
20. Brezoianu Dumitru, Drept administrativ-Partea generală, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2003.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!