Leasingul și Creditarea în Economia Întreprinderii

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1: LEASINGUL
1.1. Aspecte generale 7
1.1.1. Definiţia conceptului de leasing 7
1.1.2. Principalele forme de leasing .9
1.1.3. Leasing în legislaţia românească 11
1.2. Aspecte juridice 13
1.2.1. Natura juridică a leasing-ului 13
1.2.2. Efectele contractului de leasing ...14
1.3. Leasing, tehnică modernă de finanţare 15
1.3.1. Caracteristici financiare ale contractului de leasing ..15
1.3.2. Participanţii, obiectul şi mecanismul de derulare ale leasing-ului 17
1.3.3. Piaţa leasing-ului în România 22
CAPITOLUL 2: CREDITUL BANCAR
2.1. Operaţiunea de creditare 28
2.1.1. Definiţia şi rolul în economia de piaţă 28
2.1.2. Tipuri de credite 30
2.1.3. Principiile creditului bancar 31
2.1.4. Piaţa creditului bancar din România 32
2.2. Finanţarea prin credit bancar .34
2.2.1.Finanţarea IMM-urilor cu ajutorul creditelor bancare 34
2.2.2. Solicitarea şi obţinerea creditelor 35
2.2.3. Dobânzi şi comisioane 37
2.3. Riscul asociat creditului bancar 41
2.3.1. Definirea conceptului de risc de credit 41
2.3.2. Modalităţi de gestionare a riscului de credit 42
CAPITOLUL 3: FINANŢAREA PRIN LEASING ŞI CREDIT BANCAR LA SOCEP S.A. CONSTANŢA
3.1. Avantajele şi dezavantajele celor două metode de finanţare 45
3.1.1. Avantajele finanţării prin leasing 45
3.1.2. Dezavantajele şi riscurile finanţării prin leasing 47
3.1.3. Avantajele şi dezavantajele finanţării prin leasing faţă de finanţarea prin credit 
bancar 49
3.2. Prezentarea societăţii comerciale SOCEP S.A. Constanţa 50
3.3. Achiziţia unui echipament prin credit bancar 51
3.4. Achiziţia unui echipament prin leasing 58
CONCLUZII.... 57
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Pentru ca o întreprindere să supravieţuiască pe piaţă aceasta trebuie să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în acelaşi timp coeziunea internă şi reducând la minimum incertitudinea care caracterizează transformările mediului intern şi extern.
Viaţa economico-financiarǎ a unei întreprinderi nu poate fi conceputǎ în afara mediului în care funcţioneazǎ şi evolueazǎ. Din acest mediu întreprinderea işi colecteazǎ resursele şi tot în cadrul lui efectueazǎ plǎţi, restituiri de fonduri şi alte operaţiuni. 
În condiţiile economiei de piaţǎ, stabilirea modalităţilor de finanţare exercită un impact deosebit asupra activităţii agenţilor economici. Aproape în toate cazurile, întreprinderile nu se finanţează în totalitate din fonduri proprii, acestea fiind de multe ori insuficiente, ele apelând şi la resurse externe. Prin urmare, selectarea mijloacelor de finanţare externă şi ponderea acestora în raport cu finanţarea internă reprezintă o decizie majoră a politicii financiare a întreprinderii. Alegerea surselor de finanţare a activităţii ocupă locul central în activitatea întreprinderii, deorece capitalul atît cel propriu cît şi cel împrumutat comportă costuri, care se reflectă, în mod direct, asupra rezultatului financiar al întreprinderii, diminuîndu-l. Raportul dintre capitalul propriu şi cel împrumutat determină, mare măsură, nivelul rentabilităţii obţinute de întreprindere, fiindcă aceste surse au costuri diferite, fiind diferită şi ordinea în care se face remunerarea capitalurilor utilizate (creditorii au prioritate faţă de acţionari).
În lucrarea de faţă, intitulată „Leasingul şi creditarea în economia întreprinderii”, îmi propun să tratez două forme de finanţare ale întreprinderii, leasingul şi creditul, pentru a accentua importanţa lor în desfăşurarea activităţii unei întreprinderi. 
Scopul acestei lucrări rezidă în analiza completă a leasingului şi a creditului, cu toate aspectele lor, a naturii lor juridice la nivel naţional, în explicarea diverselor tipuri şi categorii, în nuanţarea riscurilor aferente şi a soluţiilor de abordare prudenţială, precum şi în determinarea locului concret pe care îl ocupă în sistemul instrumentelor de finanţare, a cerinţelor de perfecţionare şi direcţiilor de dezvoltare în contextul post aderării la UE.
Scopul şi obiectivele cercetărilor efectuate au determinat structura lucrării de licenţă, formată din introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.
Capitolul 1, intitulat sugestiv ”Leasingul”, cuprinde analiza conceptului de leasing, formele de leasing existente, prezentarea cadrului legislativ naţional, efectele contractului de leasing, caracteristicile contractului de leasing, participantii, obiectul şi mecanismele de derulare ale operaţiunilor de leasing, piaţa leasingului în România.
În capitolul al doilea, intitulat „Creditul bancar” mi-am propus să tratez operaţiunea de creditare, cu definirea creditului, tipuri de credite, principiile pe care se axează, piaţa creditului în România. Finanţarea IMM-urilor, paşii şi documentele care trebuiesc urmărite pentru a obţine un credit, dobânzile şi comisioanele care trebuiesc plătite, precum şi riscurile care apar în activitatea de creditare sunt şi ele foarte importante pentru alegerea celei mai bune metode de finanţare .
Al treilea capitol, „ Finanţarea prin leasing şi credit bancar la SOCEP S.A. Constanţa”, cuprinde reliefarea principalelor avantaje şi dezavantaje ale celor surse de finanţare, atât pe fiecare categorie în parte cât şi prin compararea lor. Acest capitol mai cuprinde un studiu de caz realizat asupra societăţii SOCEP S.A. Constanţa referitor la achiziţionarea unui echipament, prin credit bancar, respectiv prin leasing.
Lucrarea se încheie cu concluziile aferente acestui studiu şi cu notele biografice.
Pentru ca o societate comercială să decidă o investiţie trebuie ca aceasta să estimeze o fructificare superioară a capitalului, ceea ce presupune o punere în balanţă din nou a avantajelor şi limitelor ce decurg din desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi a celor de creditare. 
Este de preferat, totuşi, ca o întreprindere să nu ajungă în situaţia de a se împrumuta, să dispună ea însăşi de resursele de care are nevoie pentru buna desfăşurare a activităţii sale.
CAPITOLUL 1 : LEASINGUL
1.1. ASPECTE GENERALE
1.1.1. DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE LEASING
Finanţarea investiţiilor, îndeosebi a celor de valori mari, provoacă, adesea, un efect dezechilibrant asupra trezoreriei companiei. Leasingul este o adaptare a pieţei de capitaluri la capacitatea limitată de finanţare a investiţiilor.
Leasingul este o formă specială de închiriere a bunurilor imobiliare (sau mobiliare), prin care chiriaşul (utilizatorul) obţine avantajele legate de folosinţa bunului închiriat, în timp ce finanţarea achiziţiei acestuia şi amortizarea investiţiei de capital este făcută de către societatea de leasing (locatorul). În schimbul obţinerii avantajelor legate de folosinţa bunului, compania care l-a închiriat plăteşte societăţii de leasing o redevenţă (chirie) care cuprinde:
- amortizarea bunului închiriat;
- costul de oportunitate (dobânzile) aferent(e) fondurilor avansate de societatea de leasing pentru cumpărarea bunului respectiv;
- marja de profit a societăţii de leasing.
Chiriaşul (utilizatorul) poate intra în proprietatea bunului închiriat, la încheierea contractului de leasing, prin plata valorii reziduale a bunului, convenită dinainte. Pe durata contractului, chiria se înregistrează ca o cheltuială curentă, iar la încheierea acestuia valoarea reziduală se înregistrează la active fixe.
La încheierea contractului se pot face şi alte două opţiuni:
- prelungirea leasingului cu negocierea unei noi redevenţe;
- restituirea bunului închiriat de către societatea de leasing.
Durata contractului de leasing este, în general, de 75-80% din durata de viaţă economică a bunului închiriat, dar se poate conveni şi asupra unei durate mai scurte. Societatea de leasing rămâne proprietară a bunului până la scadenţa contractului, cu excepţia cazurilor când utilizatorul formulează o ofertă fermă şi irevocabilă de cumpărare a bunului înainte de expirarea contractului de lasing. Contractul de leasing este, în general, irevocabil.


Fisiere în arhivă (2):

  • Leasingul si Creditarea in Economia Intreprinderii.doc
  • Leasingul si Creditarea in Economia Intreprinderii.ppt

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!