Lucrări de Licență pentru domeniul Limba Română

doc

Basmul

MOTTO: „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.” Interesul pentru basm datează din prima copilărie şi ţine până la adânci bătrâneţi. Indiferent de vârstă, oamenii se desfată şi se instruiesc prin basm. Înainte de a putea vorbi copilului i se spun poveşti, înainte de a citi şi de a scrie i se citesc poveşti. El are o găndire intuitiv –concretă şi percepe mai uşor prin exemplele pe care le oferă basmul complexitatea lumii, a vieţii, a relaţiilor interumane, învăţând de pe acum să distingă binele de rău, dreptatea de nedreptate, adevărul de minciună, frumosul d... vezi detalii

doc

Analiza morfologică și sintactică a unor texte vechi

ARGUMENT În centrul lucrării de față se află analiza morfologică și sintactică. Așezarea pe primul plan a analizei gramaticale izvorăște din constatarea că ea reprezintă cea mai eficientă formă de înțelegere a noțiunilor gramaticale și a inovațiilor de acest tip pe care vorbitorii de limbă română de la începutul secolului al XIX - lea și le permit. Am consacrat această lucrare analizei gramaticale pentru a scoate în evidență modificările morfologice și sintactice la care a fost supusă limba română în perioada amintită. Însemnările de pe manuscrise și cărți vechi au evidențiat o serie de ... vezi detalii

doc

Identitatea unei biblioteci pentru copii - proiectul Gâza, spiridușul cărturar

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi anexat la lucrarea de diplomă pentru a sublinia ideea de continuitate şi de dezvoltare. Această bibliotecă s-a născut şi am considerat-o ca pe un copil care, la un moment dat, trebuia să îşi evidenţieze calităţile. De aceea momentul examenului de absolvire a reprezentat un prilej pentru a concretiza acest proiect. Motivele pentru care am realizat această lucrare sunt: -am considerat că elaborarea imaginii unei biblioteci pentru copii este un subiec... vezi detalii

doc

Universul prozei lui Vasile Alecsandri

ARGUMENT Cu aproape doua secole in urma, putin pierdut in negura vremii din cauza unei date nesigure de nastere , sa fi fost in 1818, sau sa fi fost in 1821 , undeva in judetul Bacau vine pe lume intr-o familie instarita de boieri, cel ce va fi “ acel rege-al poeziei” numit de Eminescu in “Epigonii”, deschizator de drumuri in literatura si cultura romana. Tatal sau, Vasile, e om cu stare si deschis la minte, preocupat de educatia celor trei copii ai sai, iar mama, Elena Cozoni,este fiica lui Dumitrache Cozoni din Targu Ocna. Copilaria este fericita la Mircesti intr-o atmosfera calda in ca... vezi detalii

docx

Relația de dependență nominală. atributul

1.1 Relaţia de dependenţă nominală şi istoricul determinativului limbii române Disponibilităţile combinatorii ale substantivului (sau pronumelui) regent se deosebesc de cele ale verbului (sau adjectivului). Ele se constituie în veritabile valenţe libere, numai dacă substantivul primeşte articol hotărât,când, între determinarea prin articol hotărât şi dezvoltarea funcţiei sintactice se instituie un raport de condiţionare reciprocă. Relaţia de dependenţă nominală generează funcţia sintactică de atribut , actualizare aliatorie a planului semantic al substantivului (pronumelui) regent, dar ne... vezi detalii

doc

Limbajul Poetic și Limbajul Filosofil al lui Lucian Blaga

INTRODUCERE Cu toți știm despre Lucian Blaga că este cea mai complexă perosnalitate poetică, din perioada interbelică. Ca orice mare scriitor se ridica deasupra curentelor literare, ilustrând bipolaritatea culturală, fiind, deopotrivă, tradiționalist și modernist. Ilustrează tradiționalismul în expresia artistică, aflându-se multa vreme printre colaboratorii revistei “Gândirea”. Volumele de poezie, publicate pe parcursul a peste 40 de ani, poartă, în diferite grade, amprenta expresionismului. Aceste volume sunt: “Poemele luminii”, “Pașii profetului”, “În marea trecere”, “Lauda somnului”, “... vezi detalii

doc

Verbul

1. Trăsături definitorii Definiţie Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acţiune ( a urca, a coborî, a citi), o stare (a sta, a se odihni, a tăcea), sau existenţa (a fi, e exista). CATEGORIILE GRAMATICALE Categorile gramaticale specifice verbului sunt: diateză, mod, timp, persoană şi număr. 1. DIATEZA Diateza este forma pe care o ia verbul pentru a arăta raportul dintre acţiune şi subiectul gramatical. În limba română verbul are trei diateze: a.activă b.pasivă c.reflexivă a.Diateza activă arată că acţiunea este săvârşită de subiectul gramatical.Verbele la diateza... vezi detalii

doc

Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne

INTRODUCERE MOTO: „ chinuiţi de cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi, să ridice un popor, rămas cu secole în urmă, la înălţimea unui veac prea luminat. Ei se simt chemaţi să împlinească năvalnic, ca la început de lume, pornind de la nimic, ceea ce istoria neglijase vreme de o mie de ani.” Şcoala Ardeleană reprezintă o manifestare extrem de importantă în spaţiul cultural românesc, întrucât a marcat un prim moment al racordării noastre, din punct de vedere ideologic, la valorile Europei occidentale. Aşa după cum se ştie, Şcoala Ardeleană este o manifestare a iluminism... vezi detalii

docx

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.” (G. Bacovia) Literatura este arta cuvântului, exprimată cu ajutorul cuvântului. Unul dintre reprezentanţii de seamă ai acestei arte este G. Bacovia. A fost mai toată viaţa „ros de nevroze”, dovedindu-se, ca poet, receptiv la lirica „decadentă”, simbolistă, a unor confraţi ca: Baudelaire, Laforgue, Verlaine, Rollinat. Începând în zodie simbolistă, a fost repede asimilat de modernism. Bacovia aduce o notă nouă lirismului. Prin câteva motive, prin ... vezi detalii

docx

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la imagini artistice, la cuvinte cu sens figurat, ea surprinde frumosul ȋn cuvinte simple dar pline de ȋncărcătură emoţională şi valoare estetică. Mi-am ales ca temă de licenţă Rolul poeziei ȋn dezvoltarea limbajului şcolarului mic, deoarece mi-am dorit să aflu dacă poezia influenţează modalitatea de exprimare a copiilor, iar dacă da, ȋn ce măsură şi cum. Mereu am considerat poezia ca fiind o artă extraordinară iar poeţii – genii ale cuvintelor. Ro... vezi detalii

doc

Romanul Românesc Interbelic

1. Introducere Perioada interbelică se distinge de alte delimitări pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa publicului larg cel puţin printr-un amănunt, de fond, dar şi de formă: importanţa fără precedent acordată romancierilor şi, prin urmare, romanului ca specie. Se conştientizează atunci lipsurile pe care proza românească le avea în domeniu şi se încearcă o depăşire a complexului înapoierii prin tendinţele de aliniere la modernismul occidentalizant. În cadrul acestui proces, romanul ca evoluţie sintagmatică şi paradigmatică ajunge practic să ardă etapele, regrupând opere dif... vezi detalii

doc

Proza scurtă a lui Ion Luca Caragiale

Introducere I. L. Caragiale a strălucit în arta comediei, aşa încât tentaţia de a lăsa proza autorului în umbra teatrului a dăinuit o perioadă îndelungată. Cu toate acestea, chiar de la început a existat o atracţie către proza lui, atracţie ce se explică prin universul creat de autor, prin ineditul formulei epice, prin problematica abordată, prin viziunea asupra lumii sau prin crezul artistic. Complexitatea universului epic al scriitorului, deschiderea către multiplele perspective de interpretare explică interesul crescând pe care îl stârneşte în continuare Caragiale. Este adevărat că, de... vezi detalii

docx

Riturile de trecere la români

Folclorul nostru cuprinde atat obiceiurile de peste an, cat si acele obiceiuri care marcheaza momente importante din viata omului si pastreaza, in mare masura, datinile privind nasterea, trecerea in randul flacailor de insurat sau a fetelor de maritat, casatoria si moartea. In viata traditionala a mediilor folclorice, unele dintre aceste rituri, obiceiuri, cele de la nastere, cele care marcau intrarea in ceata de feciori sau prima hora, nunta, aveau un caracter sarbatoresc ceea ce denota ca poporul le acorda o importanta extrem de mare. Acest caracter sarbatoresc motiveaza existenta si, une... vezi detalii

doc

Arhaisme

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ARHAISMELE FONETICE GRAMATICALE SI DERIVATE IN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR 1.1. Arhaismul – indiciu al frazeologizării O dovadă peremptorie a faptului că orice element glotic face parte nu numai dintr-o structură proprie unei epoci anume, ci şi dintr-o structură constituită în timp, avînd un caracter de proces, sînt frazeologismele arhaice. Aceste expresii reprezintă formaţii cu o vechime de secole, evocînd imagini ale unor timpuri de mult apuse. De aceea în structura lor pot rămîne cristalizate „rudimente”lingvale, adică forme şi sensuri uzuale ... vezi detalii

doc

Timpurile Trecute ale Verbului în Subdialectul Muntean

MOTIVAŢIE În lingvistica românească verbului i-au fost consacrate studii valoroase din punct de vedere gramatical şi stilistic atât în plan diacronic, cât şi în plan sincronic. Cu toate acestea, morfologia verbului în graiurile şi subgraiurile dialectului dacoromân a fost sporadic studiată şi, de aceea, am considerat că o astfel de lucrare prezintă un interes aparte. Structura morfologică a verbului, în graiurile şi subgraiurile munteneşti şi olteneşti, scoate în evidenţă marea complexitate a formelor verbale româneşti, complexitate care priveşte în egală măsură atât radicalul, cât şi f... vezi detalii

Hopa sus!