Lucrare diplomă mijloace fixe

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. CONSIDERATII PRIVIND INFORMATIZAREA SISTEMELOR ECONOMICE . 3
1.1 Abordarea sistemica a întreprinderii.3 
1.2 Sistemul informational al întreprinderii.6
1.2.1 Concepte de baza utilizate în prelucrarea automata a datelor.7
1.3 Tendinte în evolutia sistemului informational .12 
1.4 Impactul informatizarii asupra întreprinderii.13
CAPITOLUL II. STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI CONTABIL SI FINANCIAR AL ÎNTEPRINDERII.15
2.1 Profilul si caracteristicile S.C. Vrantex S.A.15
2.1.1 Misiunea, obiectivele si strategia organizationala.15
2.1.2 Scurta descriere a organizarii societatii S.C. Vrantex S.A.17
2.1.2.1 Functiunile unitatii economice.17
2.1.2.2 Descrierea structurii organizatorice.18
2.2 Organizarea compartimentului financiar-contabil si relatiile cu celalalte compartimente.21
2.3 Tehnologiile de productie în cadrul societatii.25
2.4 S.C. Vrantex S.A. în conditiile de piata impuse de mecanismul concurentei.28
CAPITOLUL III. CONTABILITATEA SINTETICA SI ANALITICA A MIJLOACELOR FIXE.31
3.1 Definirea cadrului conceptual si juridic.31
3.1.1 Cadrul juridic privind organizarea si conducerea contabilitatii.31
3.1.2 Legislatia actuala privind contabilitatea mijloacelor fixe.33
3.1.3 Definirea si clasificarea mijloacelor fixe.37
3.2 Rolul contabilitatii în cadrul sistemelor informatice economice.39
3.2.1 Regimul si circulatia documentelor în cadrul compartimentului financiar-contabil, ca principale surse de fluxuri informationale.40
3.3 Organizarea contabilitatii sintetice si analitice.51
3.3.1 Evaluarea mijloacelor fixe.53
3.3.2 Monografia contabila a operatiunilor patrimoniale privind gestiunea mijloacelor fixe.59 
3.3.2.1 Contabilitatea operatiunilor privind intrarea mijloacelor fixe în patrimoniul firmei.59
3.3.2.2 Contabilitatea operatiunilor privind iesirea mijloacelor fixe în patrimoniul firmei.63
3.3.2.3 Contabilitatea altor operatiuni privind mijloacele fixe.66
3.3.3 Factori de influenta asupra structurii mijloacelor fixe.71
3.3.3.1 Uzura morala si uzura fizica reflectate în contabilitate prin amortizare.71
3.3.3.2 Caracteristicile regimului de amortizare si influenta cadrului legislativ.78
3.3.3.3 Reparatiile mijloacelor fixe si reflectarea lor în contabilitate.79
3.3.4 Valorificarea informatiilor furnizate de contabilitatea mijloacelor fixe.84
CAPITOLUL IV. PROIECTAREA APLICATIEI MIFIX ÎN CONDITIILE UTILIZARII MICROCALCULATOARELOR.86
4.1 Privire critica asupra sistemului informotional existent.86
4.2 Generatii de limbaje de programare.87
4.3 Tendinte manifestate în prelucrarea automata a datelor.95
4.3.1 Comertul electronic si schimbul de date electronic.97
4.4 Prezentarea aplicatiei MIFIX.97
4.4.1 Proiectarea iesirilor.98
4.4.2 Prezentarea bazelor de date.103
4.4.3 Proiectarea intrarilor.110
4.5 Implementarea si testarea sistemului.114
4.6 Consideratii economice privind eficienta noului sistem informatic proiectat.116
4.6.1 Eficienta cantitativa.117
4.6.2 Eficienta calitativa.119
CAPITOLUL V. CONCLUZII SI PROPUNERI.121
BIBLIOGRAFIE.124


Extras din licență Cum descarc?

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii
Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme si, la rândul sau, poate fi privit ca un subsistem al unui sistem mai complex. Astfel inteleasa din perspectiva sistematica- atât ca o structura sociala cooncreta, cât si agent de productie, întreprinderea poate fi descompusa în subsisteme (sectii, ateliere, locuri de munca), dar în acelasi timp, poate fi privita si ca un subsistem al unei ramuri sau a economiei nationale.
Fiind unitate de baza a economiei nationale, întreprinderea trebuie sa desfasoare o asemenea activitate astfel încât sa raspunda adecvat la intrarile variate din mediul înconjurator. Acestea sunt dirijate de catre factori de decizie (conducerea întreprinderii), astfel încât activitatea desfasurata, respectiv procesele de transformare care au loc în cadrul întreprinderii, sa raspunda cerintelor conducerii acesteia. În urma acestor procese de transformare, se obtin iesirile care sunt produse destinate livrarii, în lucrari executate si servicii prestate, precum si în informatii.
În abordarea sistematica a întreprinderii se pune problema trecerii de la sistemul întreprindere la subsistemele din întreprindere, adica a tratarii sistemului global ca o agregare de subsisteme, a caror structuri si caracteristici prezinta trasaturi comune. Astfel, în conceperea sistemului întreprinderii, realizarea modelului global se face progresiv prin agregarea succesiva a subsistemelor componente, astfel încat sa acopere un câmp din ce în ce mai larg.
Gruparea activitatilor în subsisteme si ierarhizarea lor depind de complexitatea proceselor tehnico economice si de gradul de detaliere a analizei, de interconexiunea elementelor sale interne, care trebuie sa fie mult mai puternica decât legaturile sale cu exteriorul. O astfel de grupare a activelor în subsisteme ofera posibilitatea unei rationalizari a volumului de informatii a documentelor si circuitelor informationale, chiar daca la realizarea acestor activitati concura mai multe compartimente de munca. Totusi exista anumite descompuneri ale întreprinderii în subsisteme care sunt mai des întâlnite.
Având în vedere criteriul functional, se poate vorbi de: subsistemul comercial; subsistemul de productie; subsistemul financiar-contabil; subsistemul de personal; subsistemul cercetare dezvoltare.
Se considera ca fiind mai interesanta urmatoarea descompunere a întreprinderii în subsisteme, în cadrul careia se disting :
" Subsistemul de conducere (decizional);
" Subsitemul informational;
" Subsistemul condus (operational).
Subsistemul de conducere este format din ansamblul specialistilor, care, cu ajutorul unor metode specifice, controleaza, dirijeaza, si supravegheaza functionarea întregului sistem, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Subsistemul informational cuprinde ansamblul informatiilor, fluxurilor, circuitelor informationale precum si totalitatea mijloacelor, metodelor si tehnicilor prin care se asigura prelucrarea informatiilor necesare sistemului de conducere.
Subsistemul condus cuprinde ansamblul de resurse umane, materiale si financiare, precum si întregul ansamblu organizatoric, tehnic si functional, care asigura realizarea efectiva a obiectivelor stabilite, prin deciziile stabilite de sistemul de conducere.
Legatura între sistemul de conducere si sistemul condus este asigurata în dublu sens de catre sistemul informational care:
" pe de o parte, preia si transmite deciziile de la sistemul de conducere catre sistemul condus;
" pe de alta parte, inregistreaza, prelucreaza si transmite sistemului de conducere informatii privind starea si dinamica sistemului condus.
Aceste legaturi sunt prezentate în figura nr. 1 din pagina urmatoare:
Informatii Decizii
Decizii Date
Fig.nr. 1 Interdependenta sistem de conducere-sistem informational-sistem condus 
Analizând si interpretând întreprinderea prin prisma teoriei sistemelor, avem posibilitatea nu numai de a cunoaste mai bine partile ei componente si multitudinea corelatiilor dintre acestea, dar si de a surprinde si de a întelege mecanismul ei de functionare, precum si modalitatea ei de înregistrare în circuitul economiei nationale. Din aceasta perspectiva putem considera faptul ca întreprinderea întruneste mai multe dimensiuni sau trasaturi definitorii :


Fisiere în arhivă (9):

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • CAP II GATA - gata.doc
 • cap.I.doc
 • capitolul III.doc
 • capitolul IV.doc
 • CAPITOLUL V.doc
 • COPERTA LUC.doc
 • CUPRINS.doc
 • organigrama pag14 cap II.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!