Managementul calității

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 1
CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1
1.1. Sistemul de management al calităţii 1
1.1.1. Aspecte generale 1
1.1.2. Etapele realizării sistemului de management al calităţii, 2
1.1.3. Sistemul de management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO 9000 5
1.1.4. Documentele privind sistemul calităţii 12
1.2. Aspecte privind calitatea serviciilor în turism 14
1.2.1. Definiţia, caracteristicile şi clasificarea serviciilor 14
1.2.2. Coordonatele calităţii în sectorul serviciilor în turism 21
1.2.3. Elemente definitorii privind calitatea serviciilor în turism 22
1.2.4. Evaluarea calităţii serviciilor în turism 24
CAPITOLUL II MANAGEMENTUL CALITĂŢII 26
2.1. Definirea managementului calităţii 26
2.2. Funcţiile managementului calităţii 27
2.3. Managementul total al calităţii 30
2.4. Politici şi norme privind certificarea calităţii 35
CAPITOLUL III STUDIUL DE CAZ PRIVIND PRACTICILE ŞI POLITICILE REFERITOARE LA MANAGEMENTUL CALITĂŢII APLICATE LA SC “DANUBIUS HOTELS&SPA” S.A. 43
3.1. Prezentarea generală a firmei SC “DANUBIUS HOTELS&SPA” S.A. 43
3.1.1. Analiza indicatorilor pe baza bilanţului financiar 47
3.1.2. Analiza indicatorilor pe baza bilanţului funcţional (operaţional) 52
3.1.3. Analiza pe baza ratelor 55
3.2. Procesul de certificare şi diagramele fluxului de certificare 58
3.4. Validarea, verificarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii 71
3.5. Consecinţele certificării 73
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 78


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 
CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII
1.1. Sistemul de management al calităţii
1.1.1. Aspecte generale
Noţiunea de calitate a evoluat în timp, astfel încât în zilele noastre criteriul determinant este reprezentat de excelenţa tehnică a produsului sau a serviciului prestat. Calitatea unui produs sau a unui serviciu este aşadar determinată de coerenţa între oferta prestatorului sau a producătorului şi nevoile respectiv aşteptările clientului. Se poate observa o glisare de la performanţa tehnică intrinsecă respectiv calitatea produsului/serviciului, către căutarea satisfacerii clientului, deci a asigurării calităţii serviciului.
Calitatea unui serviciu sau a unui produs este determinată de întrunirea mai multor caracteristici esenţiale, şi anume: performanţa tehnică, feedbackul obţinut de la clienţi (întrucât acesta măsoară cât de bine corespunde calitativ produsul/serviciul în comparaţie cu aşteptările clientului), evaluarea continuă a serviciului/produsului oferit şi satisfacţia clientului.
În conformitate cu standardul ISO 9000:2000, sistemul de management al calităţii reprezintă totalitatea structurilor organizatorice, a responsabilităţilor, procedurilor şi resurselor care au ca ţintă principală realizarea efectivă a calităţii. 
Conform standardului român SR EN ISO 9000:2001, intitulat „Sisteme de management al calităţii, Principii esenţiale şi vocabular”, calitatea reprezintă “aptitudinea unui ansamblu de caracteristici intrinseci de-a satisface anumite cerinţe” .
Definiţia Managementului calităţii conform standardului ISO 9000:2006, este cea mai larg acceptată. Conform acestui standard, Managementului calităţii reprezintă un „ansamblu de activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea”. A orienta şi controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea presupune o abordare sistemică care să înglobeze idei, politici, procese, resurse, relaţii, subsisteme de control şi monitorizare, părţi interesate, toate acestea urmărind şi având ca demers final realizarea calităţii la nivelul dorit. 
Managementul calităţii este definit de ansamblul tuturor activităţilor care determină politica judicioasă aplicată în domeniul calităţii, responsabilităţilor şi obiectivelor pe care acestea le implementează în cadrul sistemului calităţii, prin intermediul mijloacelor de planificare, de control şi de asigurare a îmbunătăţirii calităţii
În acest fel, întregul sistem de management al calităţii este orientat pe oragnizarea întregului ansamblu de activităţi şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării calităţii totale. Este absolut necesară implicarea tuturor persoanelor în desfăşurarea activităţilor, întrucât calitatea serviciilor depinde în foarte mare măsură de antrenarea personalului în efectuarea acestora. 
1.1.2. Etapele realizării sistemului de management al calităţii, 
Implementarea strategiei este etapa aplicării planului, adică realizarea efectivă a activităţilor care vor conduce la funcţionarea TQM în organizaţie şi la realizarea calităţii totale. Aceste activităţi sunt:
- Diagnosticul calităţii în organizaţie, analiza şi explicarea situaţiei existente în raport cu cerinţele şi recomandările ISO 9000:2000 prin:
- autoevaluare;
- evaluare de către organizaţii externe.
- Obţinerea informaţiilor despre seria de standarde ISO 9000:2000
- Identificarea cerinţelor clienţilor şi ale altor părţi interesate, care sunt:
- clienţii şi utilizatorii finali;
- personalul;
- furnizorii;
- acţionarii;
- societatea, în ansamblu.
- Stabilirea obiectivelor pe care organizaţia doreşte să le atingă şi care se pot referi la:
- creşterea eficienţei;
- creşterea calităţii produselor sau serviciilor pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor clienţilor;
- creşterea satisfacţiei clientului;
- creşterea cotei de piaţă;
- îmbunătăţirea comunicării în organizaţie;
- reducerea costurilor;
- creşterea încrederii în forţele proprii.
- Definirea şi descrierea proceselor şi a interacţiunilor dintre acestea:
- analiza clauzelor ISO 9001:2000, secţiunea 7 „Realizarea produselor” pentru a determina dacă există excluderi ale unor clauze;
- determinarea interacţiunii şi a succesiunii proceselor;
- determinarea criteriilor şi a metodelor cu scopul de a se asigura că atât controlul cât şi operarea acestor procese sunt eficiente.
- Aplicarea seriei de standarde ISO 9000 în propriul SMC:
- În cazul în care se doreşte certificarea se utilizează ISO 9001; 
- În cazul în care se doreşte realizarea SMC şi participarea la premiile calităţii se aplică ISO 9004.
- Obţinerea informaţiilor utile pentru dezvoltări specifice ale SMC:
- În vederea dezvoltării de software se utilizează ISO 9000– 3;
- Pentru managementul proiectelor se foloseşte ISO 10006;
- Pentru managementul configuraţiei se va utiliza ISO 10007;
- Pentru sistemul de măsurare se utilizează ISO 10012;
- ISO/TR 1017 este utilizat in privinţa detaliilor privind aplicarea tehnicilor statistice;
- Pentru managementul aspectelor economice ale calităţii se va utiliza ISO/TR 10014;
- În vederea instruirii se aplică standardul ISO 10015;
- Standardul ISO/TS se aplică pentru industria auto;
- Aplicarea standardului ISO 19011 are în vedere activităţile de audit.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul calitatii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE 
1. Andronic Bogdan - Economia întreprinderii, Universitatea Danubius, Galaţi, 2011
2. Andronic Bogdan - Economie comercială, Universitatea Danubius, Galaţi, 2011
3. Bruhn Manfred - Orientarea spre clienţi, Editura Economică, Bucureşti, 2001
4. V. Cătneanu, N. Drăgulănescu, M. Drăgulănescu - Calitatea Serviciilor, Editura Cimer *ES, Bucureşti, 2002
5. Ciobanu Marieta, Ciobanu E. - Managementul calităţii. Familia ISO 9000. Buletin Calita nr. 5/2001 şi nr. 6/2001
6. Gheorghe Ştefan - Etica în comerţ, turism şi Servicii, Universitatea Danubius, Galaţi, 2011
7. Juran J.M. - Planificarea calităţii, Editura Teora, Bucureşti, 2000
8. Lupu Nicolae - Hotelul, Ediţia a III-a, Editura Allbeck, 2002
9. Militaru Ghe. -Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
10. Moţoiu Radu - Ghidul managementului calităţii şi calitatea managementului anilor 2000, Editura Fiatest, Bucureşti, 2000
11. Nigel Bauer&Asociaţii – Evaluarea sistemelor de management al calităţii. Curs de instruire certificat IRCA pentru formare auditor/auditor şef – seria ISO 9000:2000. TUV Nord România, Bucureşti, 2005
12. Păunescu Coriolan şi Păunescu Oana-Maria - Managementul firmei, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2006
13. Păunescu Coriolan - Introducere în merceologie generală, Editura Zigotto, Galaţi, 2008
14. Pop Cecilia - Managementul calităţii de la concept la implementare, Editura Tipo Moldova, Iaşi 2008
15. Potie Ch. - Diagnosticul calităţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
16. Sârbu Carmen - Analiză economico-financiară, Universitatea Danubius, Galaţi , 2011
17. Stanciu, I. - Managementul calităţii totale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2003
18. Tureac Cornelia - Management, Universitatea Danubius, Galaţi, 2011
19. Turtureanu Anca Gabriela - Economia serviciilor, Universitatea Danubius, Galaţi, 2011
20. Turtureanu Anca Gabriela - Economia turismului, Universitatea Danubius, Galaţi, 2011
*OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212/1992; actualizată prin Legea 363/2007 şi OUG 174/2008 publicată în MOF nr. 795 din 27/11/2008
*OG 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România, cu completările şi actualizările ulterioare
* Standardul SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
* Standardul SR EN ISO 9001:2008 – Sistemul de management al calităţii. Cerinţe 
*Statutul Asociaţiei Reţelei Naţionale de Acreditare din România – RENAR, ediţia 3/1998
*www.asro.ro
*www.consultanţa-certificare.ro/legislaţie/
*www.iso.org
*www.srac.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!