Managementul Carierei

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 
Capitolul I:Abordări teoretice asupra managementului carierei 
1.1. Introducere in managementul carierei 
1.1.2. Planificarea carierei 
1.1.2.1. Responsabilitatea planificării carierei 
1.1.2.2. Planificarea carierei organizationale 
1.1.2.3. Planificarea carierei individuale 
1.1.3. Dezvoltarea carierei .
1.1.4. Stadiile carierei .
1.2. Planul de dezvoltare al carierei 
1.2.1. Teorii privind tipurile de carieră 
1.3. Dezvoltarea planului de carieră 
1.4. Promovarea personalului 
1.5. Pregătirea şi dezvoltarea profesională 
1.5.1. Pregătirea profesională 
Cap. II : Prezentarea generală a Primăriei Baia Mare 
2.1. Scurt istoric 
2.2. Structura organizatorică a resurselor umane in cadrul Primăriei Baia Mare 
2.2.1. Organigrama 
2.2.2. Atribuţiile specifice seviciului resurse umane 
2.2.3. Strategia serviciului resurse umane 
Cap.III: Organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici, recrutarea personalului contractual 
3.1. Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 
3.2. Recrutarea funcţionarilor publici 
3.3. Planul de ocupare al funcţiilor publice 
Cap.IV: Evaluarea performanţelor profesionale individuale funcţionarilor publici 
4.1.Fişa postului 
4.1.1.Utilizarea fişelor de post în procesul de evaluare a performanţelor 
4.1.2.Conţinutul fişei postului 
4.2.Evaluarea performanţelor - aspecte generale 
4.2.1.Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici 
4.2.2. Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici debutanţi 
Cap. V : Studii de caz 
5.1. Politici de management a carierei şi cariera europeană 
5.1.1. Politici de management a carierei 
5.1.2. Carierea europeană 
5.1.3. Managementul resurselor umane in Franţa şi Marea Britanie 
5.2. Recrutarea resurselor umane 
5.2.1. Metode de recrutare a resurselor umane 
5.2.2. Studiu de caz privind recrutarea resurselor umane în cadrul Primăriei Baia Mare 
5.3. Selecţia resurselor umane 
5.3.1. Studiu de caz privind selecţia personalului în cadrul Primăriei Baia Mare 
5.4. Cariera funcţionarului public in cadrul Primariei Baia Mare 
5.4.1. Planificarea dezvoltării carierei 
5.4.2. Tehnici de dezvoltare a carierei 
5.4.3. Nevoia de planificare 
5.4.4. Studiu de caz privind identificarea punctelor forte în cariera funcţionarilor publici in Primaria Baia Mare 
Concluzii 
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei
1.1. Introducere in managementul carierei
Managementul carierei este procesul de proiectare şi implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor care să permită organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile carierei lor Din perspectiva acestei definiţii, managementul carierei implică multiple interdependenţe funcţionale ale planificării individuale, planificării carierei organizaţionale si dezvoltarea carierei.
Planificarea carierei constituie un proces deosebit de complex şi sistematic de stabilire a obiectivelor carierei, de elaborare şi implementare a strategiilor, de autoevaluare şi analiză a oportunităţilor, precum şi de evaluare a rezultatelor. Planificarea carierei este un proces cheie în managementul carierei deoarece utilizează datele privind nevoile şi oportunitatile organizaţionale, precum şi potenţialul sau performanţele angajaţilor, pe care le traduce, în cele din urmă, în programe de dezvoltare a carierei. 
1.1.2. Planificarea carierei
Planificarea carierei prezintă importanţă deosebită atât pentru individ cât şi pentru organizaţie. Un plan realist al carierei îl face pe individ să privească oportunităţile în relaţie cu propriile posibilităţi; el va fi mai motivat şi probabilitatea de a fi satisfăcut va fi mult mai mare.
Din punctul de vedere al organizaţiei, planificarea carierei poate reduce costurile generate de fluctuaţia personalului. Dacă organizaţia îşi ajută angajaţii în dezvoltarea planurilor de carieră, aceste planuri vor fi strâns legate de nevoile sale, iar salariaţii vor fi mai fideli. Chiar simplul fapt că organizaţia îşi manifestă interesul în dezvoltarea carierei propriilor angajaţi are un efect pozitiv asupra motivării şi antrenării acestora.
Pentru organizaţie, planificarea carierei are trei obiective majore:
-să ofere o bază pentru gestiunea previzională a personalului;
-să ofere informaţii privind posibilele "etape" ale carierei angajaţilor în cadrul organizaţiei;
-să integreze activităţile de alegere, stabilire, dezvoltare şi dirijare a carierelor individuale în planurile generale ale organizaţiei.
1.1.2.1. Responsabilitatea planificării carierei
Succesul planificării şi dezvoltării carierei necesită acţiuni din trei direcţii:a organizaţiei , a şefului ierarhic al angajatului şi a salariatului însuşi.
a) Responsabilitatea angajatului
Planificarea carierei nu este un serviciu pe care cineva îl face pentru altul, ea trebuie să pornească de la cel interesat. Numai el poate şti ceea ce doreşte cu adevărat şi, de aceea, lui îi revine, în primul rând, responsabilitatea planificării propriei cariere. Totuşi, experienţa a arătat că fără o încurajare sau direcţionare din partea organizaţiei, individul reuşeşte mai greu să-şi planifice şi să-şi dezvolte cariera.
b) Responsabilitatea conducătorilor
Deşi nu i se poate cere să fie un consilier profesional, managerul poate şi trebuie să joace un rol important în sprijinirea carierei colaboratorilor săi; el trebuie să le indice cum trebuie să-şi planifice cariera, să-i ajute să se dezvolte profesional, să-i evalueze corect pentru a le da posibilitatea să-şi cunoască mai bine punctele tari şi slăbiciunile.
Din păcate, mulţi manageri nu percep această activitate ca fiind inclusă în responsabilităţile lor; de aceea, unele organizaţii au conceput programe de perfecţionare prin care le dezvoltă managerilor capacitatea de a-şi asuma şi acest tip de responsabilitate.
c) Responsabilitatea organizaţiei
Organizaţia este răspunzătoare , în primul rând , de dezvoltarea şi comunicarea
opţiunilor de carieră în interiorul său. Ea trebuie să informeze angajaţii privind posibilele etape (succesiuni de posturi) în carierele lor în cadrul firmei. În general, departamentul de resurse umane este responsabil de comunicarea tuturor modificărilor în structura posturilor, precum şi de verificarea modului în care managerii şi colaboratorii lor percep interrelaţiile dintre diferitele etape ale carierei.
În concluzie, organizaţia trebuie să asigure toate condiţiile şi să creeze mediul necesar dezvoltării carierei propriilor angajaţi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Carierei.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!