Managementul Comunicării

Extras din licență Cum descarc?

Introducere 
Comunicarea în mod general cât și comunicarea managerială în mod deosebit, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața profesională cât și cea personală.
Nici un fel de activitate din rutina zilnică, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi cotidian, de la simplele schimburi și amabilități și până la diversele și elaboratele activități ale societăților, organizațiilor, nu poate fi elaborată în exteriorul unui proces al comunicării.
Comunicarea constituie o condiție nu numai pentru funcționarea oricărei societății, ci chiar a stabiliri celor mai esențiale relații interumane. Toate funcțiile manageriale sunt concepute prin intermediul comunicării, ca un proces de înțelegere între oameni cu ajutorul transferului de informație.
Atențiaa acordată procesului de comunicare managerială în societățile europene se datorează faptului că, aceasta constituie un instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul de tip european își poate exercita funcțiile specifice și atribuțiile: antrenare, previziune, coordonare, organizare, control și evaluare.
Pornind de la semnificația acordată comunicării manageriale în intreprinderile europene, se poate considera această temă ca fiind una reprezentativă, datorită implicațiilor profunde ce le are, în atingerea performanțelor și scopurilor în cadrul unei societăți. În cadrul intern al societăților, problema comunicării manageriale, este deseori privită și poate pe bună dreptate, cauza tuturor relelor și a disfuncțiilor societății. În domeniul comunicării, managerul este supus în diverse situații de a evalua perosonalul și evenimentele și de a găsi soluții eficiente și într-un mod rapid. Pentru aceasta managerul trebuie să aibă la dispoziție o serie de aptitudini și abilități comunicaționale care, mânuite cu îndemânare vor conduce la rezolvarea benefică a evenimentelor.
Efectul comunicării manageriale asupra caracterelor și psihicului subordonaților este mod evident, sub aspectele în care, fiecare angajat are convingerea că aduce un aport important succesului societății, fiind atrași de un scop și care are sentimentul ca fac parte dintr-o instituție de succes. Motivațiile și atitudinile oamenilor care lucrează într-o instituție, au la bază necesitatea ca ei să se simtă informați, implicați, și pregătiți să iau parte la deciziile care în mod direct îî afectează. Cu cât sarcinile sunt complexe, cu atât nevoia de integrare și coordonare este mai mare sistemul de comunicare managerială al unei instituții este un sistem cheie pentru eleborarea acestei integrări și coordonări.
În contextul acestor idei generale, cu privire la condițiile unei comunicări adecvate într-o instituție europeană, am elaborat lucrarea de față cu aplicație la Telekom, pornindu-se de la premiza că, relațiile de comunicare și cele relaționare, în condițiile temporale și spațiale, pot fi înțelese crespunzător în baza unei fundamentări de ordin teoretic și practic realiste.
În cercetarea fenomenului analizat ipotezele care au reprezentat punctul de plecare în realizarea cercetărilor au fost următoarele:
- comunicarea reprezintă un element și o resursă capitală în desfășurarea activității instituției;
- în vederea asigurării unei conduceri eficace în instituția de tip european este esențială existența unei comunicări manageriale corespunzătoare la toate nivelurile;
- comunicarea managerială oglindește posibilitățile de imbunătățire a performanțelor atât individuale cât și a intregii organizații;
- comunicarea contribuie la instaurarea relațiilor eficiente și corecte, de înțelegere și acceptare reciprocă între șefi și subordonați, colegi și persoane din interiorul instituției.
În elaborarea acestor ipoteze am ținut cont de modificările majore care marchează în această perioadă institușia de tip european, iar prin maniera de abordare s-a urmărit, în final, conceperea unor răspunsuri pertinente la problemele majore care privesc eficiența și eficacitatea unei comunicări manageriale de nivel european în cadrul firmei Telekom ca instituție reprezentativă ca dimensiune și pondere în economia românească nou integrată în comunitatea europeană.
Scopul urmărit cu aceată lucrăre este acela de a pune în evidențā toate elementele comunicării în procesul de management, de a identifica problemele de comunicare din cadrul Telekom prin intermediul cercetării sistemului său managerial pentru a evidenția o posibilitate de îmbunătățire a procesului de comunicare în cadrul acestei societăți.
Obictivele acestei teze sunt următoarele:
- identificarea rolului pe care îl are activitatea de comunicare în ansamblul activităților elaborate în cadrul unei societăți, o activitate de comunicare adecvată fiind necesară în îndeplinirea tuturor funcțiilor manageriale (planificare, comandă, organizare, coordonare și control);
- scoaterea în evidență a importanței pe care o acordă managerii activității de comunicare și spașiul pe care îl ocupă comunicarea în activitatea managerilor;
- prezintă regulile de bază de care trebuie să se țină cont în vederea pentru existența unei comunicări adecvate în cadrul unei instituții;
- prezentarea caracteristicilor fiecarui mod de comunicare managerială ce se poate manifesta în cadrul unei instituții, componentele procesului de comunicare, stadiile la care poate avea loc comunicarea precum și caracteristicile stilurilor de comunicare managerială;
- scoaterea în evidență a aspectelor principale legate de etica în comunicarea managerială;
- prezentarea obiectului de activitate, structura organizatorică și managerială existentă în cadrul fimei Telekom, precum și tipul de comunicare caracteristic structurii organizatorice prezentate;
- prezentarea aspectelor principale ale comunicării ce trebuie avute cu scopul pentru a se implementa cu succes a schimbării de orice natură în cadrul unei organizații cu referire la Telekom;
- identificarea punctelor slabe de comunicare existente în cadrul fimei Telekom, probleme ce se află în strânsă legătură cu sistemul informațional existent în organizație.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Comunicarii.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bougnoux, D., Introducere în stiințele comunicării, Traducere de Violeta Vintilescu, Editura Polirom, Iași, 2000
Craia, S., Teoria comunicării, Editura Fundatiei „Româia de Mâine”, București, 2000
Conferențiar Toma, G., Coordonator, Tehnici de comunicare, Editura Artprint, București, 1999
Codoban, A. Imperiul comunicării, Corp, imagine și relaționare, Editura Idea Design&Print, Cluj, 2011
Cuilenburg, J.J., Scholten, O. și Noomen, G.W., Știința comunicării, București, Humanitas, 1998
Dinu, M., Comunicarea-repere fundamentale, Editura Științifică, București, 1997
Dobrescu, E. Comunicarea managerială. Metodologie și eficiență, Editura WoltersKluwer, București, 2010
Drucker, P., Management strategic, Editura Teora, București, 2001
Hofstede, Geert, Hofstede, Geert Jan, Monkov, Michael. Culturi și organizații. Softul mental, Editura Humanitas, București, 2012
Hințea C., Țiclău T. , Jenei G., Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor, Revista Transilvană de Științe Administrative 2 (26)/2010
Iacob Dumitru, Cismaru Diana Maria, Introducere în teoria organizațiilor, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București 2009
Mc Quail, D., Comunicarea, Editura Institutul European, București, 1999
Mc Quail, D., Windhal, S., Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, traducere de Alina Borgaoanu și Paul Dobrescu, Editura Facultății de Comunicare și Relații Publice, David Ogilvy, SNSPA 2001.
Miege, B., Societatea cucerită de comunicare, Editura Polirom, Iași, 2000
Muscalu, E.(coord.), Mihăescu, L., Todericiu, R., Șerban, A., Management: Elemente fundamentale, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2014
Nicolaescu, O., Verboncu, I., Management, editia a III-a revizuita, Editura Economica, Bucuresti, 1991.
Nicolaescu, O., Verboncu, I., Management, Editura Economică, București, 1996
Petrescu, I., Management, Editura Expert, București, 1996
Petrescu, I., Management social, Editura Expert, București, 2004
Petrescu, I. (coordonator), Dumitrașcu, D., Contribuții la conturarea unui model românesc de management, Editura Academiei, București, 2014
Popescu, D., Conducerea afacerilor, Editura Scripta, București, 1988
Prutianu, S., Manual de comunicare și negociere în afaceri. Comunicarea, Editura Polirom, Iași, 2000
Ruckle, H., Limbajul corpului pentru manageri, Editura Tehnica, București, 2000
Stanton, N., Comunicarea, Editura Societatea de Știință și Tehnică, București, 1995
Ștefănescu, C., Managementul afacerilor, Editura Fundației „România de Mâine”, București, 2008
Dragomir, Ștefănescu, C., Marketingul în centrul performanței manageriale, în managementul pe baza centrelor de performanță, coord. Ion Petrescu, Editura Expert, București, 2003


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!