Managementul Investitiei intr-o Intreprindere Noua

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul 1 Concepte privind managementul investitiilor 7
1.1 Managementul investitiilor 7
1.2 Infiintarea intreprinderii mici: baza legala 9
1.3 Analiza mediului concurential 13
1.4 Planul de afaceri.23
Capitolul 2 Prezentarea intreprinderii mici 31
2.1. Date generale 31
2.1.1 Descrierea ideii de afaceri 31
2.2.2 Descrierea produselor si serviciilor.38
2.2. Analiza mediului extern .41
2.2.1 Clientii, beneficiarii 41
2.2.2. Concurentii 43
2.2.3. Furnizorii 45
2.2.4. Institutii publice, avizele 45
2.3. Analiza mediului intern 46
2.3.1. Structura organizatorica 46
2.3.2. Managementul si resursele umane 48
2.3.3. Investitia financiara 52
2.4. Concluziile analizei - Modelul SWOT 52
Capitolul 3 Performanta previzionata a investitiei in intreprindere noua 55
3.1. Planul operational 55
3.2. Strategia de marketing 56
3.2.1. Cercetare de marketing 56
3.2.2. Definirea strategiei de piata a firmei 60
3.3. Previziunea bugetului de venituri si cheltuieli 61
3.3.1. Proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli 61
Cheltuieli previzionate 61
Venituri previzionate 62
3.3.2.Proiectarea fluxului de numerar pentru anii previzionati 68
3.4. Previziunea performantelor 70
3.4.1. Situatie previzionata a pragului de rentabilitate 70
3.4.2. Analiza indicatorilor financiari 73
3.4.3. Analiza situatiei finaciare pentru aprecierea riscului de faliment 76
CONCLUZII SI PROPUNERI 80
BIBLIOGRAFIE 84


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
<< Investitiile reprezinta un proces de decizii, luate astazi pentru a obtine rezultate necunoscute maine si nu inseamna altceva decat o renuntare la un consum imediat, pentru a obtine probabil in viitor efecte pozitive sporite. Ca in orice proces managerial, investitiile sunt supuse incertitudinii, riscului si factorului timp, dar deciziile au ca scop obtinerea eficientei capitalului investit. Managementul investitiilor se ocupa de maximizarea eficientei economice asteptate de investitori, de minimizarea riscului in decizii si de conducerea Intregului proces decizional In domeniul investitiilor. >> 
Tema lucrarii se intituleaza : MANAGEMENTUL INVESTITIEI INTR-O INTREPRINDERE NOUA. Aplicatie la: RESTAURANTUL CUMBA
Motivatia alegerii temei :
Mi-am ales aceasta tema deoarece IMM-urile au devenit din ce in ce mai importante in societatea noastra, ca furnizori de oportunitati de angajare si elemente cheie pentru bunastarea comunitatilor locale si regionale jucand rolul de principal angajator si cel mai mare contribuitor la Produsul Intern Brut. Mi se pare ca este oportun de a arata importanta sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), care a devenit o prioritate atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel national, deoarece aceasta numeroasa categorie de agenti economici, mai dinamici si mai flexibili decat societatile mari, constituie coloana vertebrala a oricarei economii moderne.
De asemenea, pe langa interesul personal pe care l-am manifestat pentru aceasta tema, cred cu tarie ca, activitatea desfasurata in vederea realizarii proiectului m-a ajutat sa ma formalizez cu terminologia si limbajul economic, ceea ce imi va fi de un real folos in activitatile pe care le voi desfasura in acest domeniu.
Scopul lucrarii este de a analiza oportunitatile de finantare a unei intreprinderi mici, de a arata cum se aplica managementul investitiilor intr-o intreprindere noua.
Importanta alegerii temei deriva de la faptul sursele de finantare a investitiilor sunt nucleul operational in procesul investitional.
Obiectivele cercetarii sunt:
Obiectivul 1 - Documentarea in ceea ce priveste identificarea principalelor aspecte teoretice ale managementului investitiilor
Obiectivul 2: Elaborarea ideii de afacere a SC Cumba SRL
Obiectivul 3: Analiza mediului concurential al restaurantului SC Cumba SRL
Obiectivul 4: Realizarea unui studiu de piata pentru SC Cumba SRL
Obiectivul 5: Previziunile financiare ale SC Cumba SRL
Obiectivul 6: Stabilirea unei serii de propuneri care vor conduce la imbunatatirea managementului investitiilor din cadrul societatii S.C. Cumba S.R.L.
Ipoteza cercetarii: Investitiile sunt cheltuieli de capital realizate in scopul obtinerii unor bunuri durabile prin care, in viitor, se vor obtine venituri purtatoare de profit.Noi vom arata cum vom previziona performanta acestei investitii, iar acest lucru il vom analiza prin documentatie:
- Se demonstreaza necesitatea, dimensiunile, oportunitatea, eficienta, 
- conditiile de realizare, 
- tehnologiile care se vor utiliza, 
- posibilitatile de finantare, etc.
- performanta previzionata a investitiei in intreprindere noua, SC CUMBA SRL
In Capitolul I - Concepte privind managementul investitiilor, sunt cuprinse aspectele teoretice legate de managementul investitiilor si sursele de finantare a acestora.Mai exact, vom defini conceptul de investitie, de managementul investitiilor si vom pune in lumina analiza mediului concurential al firmei, aratand, printre altele, si baza legala a infiintarii unei intreprinderi mici.
Capitolul II - Prezentarea intreprinderii mici continua lucrarea cu descrierea ideii de afaceri, adica a societatii pentru care a fost realizat studiul de caz. Sunt cuprinse aspecte legate de modul de constituire al restaurantului, localizarea si obiectivele activitatii, apoi se continua cu descrierea produselor si serviciilor oferite de acesta. De asemenea, vom face o analiza a mediului intern, cat si a mediului extern al intreprinderii mici cu aplicatie la SC. Cumba SRL. Mentionam ca aceasta analiza va fi binevenita, intrucat, in primul capitol am evidentiat doar aspectele teoretice al acestei probleme.
Capitolul III - Performanta previzionata a investitiei in intreprindere noua, este partea financiara a proiectului si cuprinde studii de eficienta privind realizarea investitiei si evaluarea financiara a acesteia.Vom vedea cum este previzionat un buget de venituri si cheltuieli si cum previzionam fluxul de numerar intr-o intreprindere mica. Bineinteles, pentru a pune in lumina mai clar ce trateaza acest capitol, vom realiza si o previziune a performantelor, cu precadere, vom face o situatie previzionata a pragului de rentabilitate, o analiza a indicatorilor financiari si o analiza a situatiei finaciare pentru aprecierea riscului de faliment.
Lucrarea se incheie cu cateva concluzii si propuneri.
Instrumentarul metodologic utilizat in cercetare este alcatuit din : investigatia teoretica, observatia, analiza si sinteza, concepte din managementul investitiilor, contabilitate financiara si analiza financiara.
CAPITOLUL 1
Concepte privind managementul investitiilor
1.1 Managementul investitiilor
Investitia reprezinta o alocare permanenta de capitaluri in achizitia de active imobilizate si/sau financiare, care sa permita cresterea rentabilitatii in conditii de risc asumat.
Investitia este totalitatea cheltuielilor cu caracter ireversibil care se fac pentru cumpararea de bunuri de capital. Achizitia si modernizarea capitalului fix si a tehnologiilor, ca si perfectionarea metodelor de organizare a productiei sunt politici manageriale de crestere a eficientei economice a organizatiei. Intrucat resursele financiare ale organizatiilor sunt limitate, in scopul constituirii de fonduri financiare suplimentare, managementul cauta sa atraga investitori din afara organizatiei. Dezinvestitia este parte a managementului investitional.
Decizia de a investi, potrivit acestui criteriu economic - raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei, este favorabila, daca valoarea prezenta este mai mare sau egala cu marimea costului. Al doilea criteriu economic pe care se bazeaza decizia de a investi este raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor (costul de oportunitate).In acest caz, decizia de a investi este favorabila daca rata venitului net actualizat este mai mare decat rata reala a dobanzii. In cadrul principalilor factori care influenteaza cresterea sau descresterea investitiilor se situeaza: ritmul progresului tehnic, stocul bunurilor de capital in economie; cheltuielile cu intretinerea si functionarea bunurilor de capital; anticiparile cu privire la evolutia vanzarilor si profiturilor si a nivelului taxelor din economie.


Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Investitiei intr-o Intreprindere Noua.doc

Bibliografie

A. LUCRARI ELABORATE DE AUTORI ROMANI SI STRAINI:
- Burdus Eugen, Tratat de management.Editia a II-a, Editura Pro Universitaria, 2013
- Chatterjee Sayan, Strategii de evitare a esecului, Editura All, 2009.
- Cruceru, G. (2013): Simulare si modelare economica, Curs in tehnologia ID-IFR Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, ISBN: 978-973-163-991-8
- Doval, E. (coordonator), Negulescu, O., Manea, D. (2011) Fundamentele managementului financiar, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, ISBN 978-973-163-612-2, 153 pagini.
- Doval, E.(2009) Analiza strategica a mediului concurential. Ed. A 2-a revizuita si adaugita. Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, ISBN 978-973-163-375-6, 184 pagini
- Doval, E. (2008) Previziunea economica in managementul firmei, Editura FRM Editura FRM, Bucuresti 
- Doval, E. (2008) Managementul investitiilor. Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, ISBN 978-973-163-304-6, 336 pagini 
- Dragomir C., (2013), Comunicare si negociere in afaceri, Editura Fundatia "Romania de Maine", Bucuresti, ISBN 978-606-20-0172-8, 205 pag.
- Dragomir C., (2009), Metodologia cercetarii stiintifice in management, ed. a II-a, revizuita si completata, Editura Fundatia "Romania de Maine", Bucuresti, ISBN 978-973-725-912-7, 168 pag.
- Dragomir C., (2008), Managementul afacerilor, Editura Fundatia "Romania de Maine", Bucuresti, ISBN 978-973-163-180-6, 275 pag.
- Drucker Peter, The essential Drucker. Selectie din lucarile de management ale lui Peter F. Drucker, Editura Meteor Press, 2010.
- Giurgiu Aurel-Ioan, Finantele Firmei, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2000.
- Gladwell Malcom (Autor), Henegar Irina (Traducator), Blink- decizii bune in 2 secunde, Editura Publica, 2011.
- Grigorescu Adriana, Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, 2009
- Kaiser Robert, Riscurile accentuarii punctelor forte, Editura Curtea Veche, 2011.
- Kotler Philip, Managementul Marketingului, Editia a IV-a, Editura Teora, Bucuresti, 2005.
- Lock Dennis, Managementul proiectului, Editura Regia Autonoma Monitorul Oficial, 2010.
- Maxim Emil, Strategie si planificare strategica. Proiect economic, Editura Sedcom Libris, 2010.
- Negrusa Adina Letitia, Principii si concepte fundamentale in managementul organizattilor, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005.
- Panzaru Stelian (2013) Management general, Ed. Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, ISBN 978-973-163-710-5,168 pg.
- Panzaru Stelian, Stefanescu Roxana (2013) Managementul productiei, Ed. Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, ISBN 978-606-20-0176-6, 186 pg.
- Patriche D., Bob C., Baicusi A., Planul de afaceri, Buletin economico-legislativ nr. 6/1996, Editura Tr. Economica, Bucuresti.
- Popa Ion, Burdus Eugen, Fundamentele managementului organizatiei, Editia a III-a, Editura Pro Universitaria, 2013
- Postavaru Nicolae, Din secretele managementului integrat pentru IMM, Editura Matrixrom, 2011.
- Rusu Georgel, Sinergia Instrumentelor de management, Editura Paralela 45, 2012. 
- Stefanescu R., (2007), Management operational, Editura Fundatia "Romania de Maine", Bucuresti, ISBN 978-973-725-795-6, 215 pag.
- Tantau Adrian Dumitru, Management strategic.De la teorie la practica, Editia 3, Editura CH Beck, 2011.
- Wagner Rodd, Harter K. James, Ph. D, Cele 12 elemente ale managementului performant, Editura All, 2009.
- *** Mediul Internet, www.fonduri-ue.ro
- *** Mediul Internet, www.insse.ro, site-ul oficial al Institutului National de Statistica.
B. Legi si documente oficiale:
1.Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, Monitorul Ofiical al Romaniei, Emitent Parlamentul, 5 noiembrie 1990.
2. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Monitorul Oficial al Romaniei, Emitent Parlamentul, 16 noiembrie, 1990


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!