Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul 1 Concepte privind managementul investiţiilor 7
1.1 Managementul investiţiilor 7
1.2 Infiinţarea întreprinderii mici: bază legală 9
1.3 Analiza mediului concurenţial 13
1.4 Planul de afaceri.23
Capitolul 2 Prezentarea intreprinderii mici 31
2.1. Date generale 31
2.1.1 Descrierea ideii de afaceri 31
2.2.2 Descrierea produselor şi serviciilor.38
2.2. Analiza mediului extern .41
2.2.1 Clienţii, beneficiarii 41
2.2.2. Concurenţii 43
2.2.3. Furnizorii 45
2.2.4. Instituţii publice, avizele 45
2.3. Analiza mediului intern 46
2.3.1. Structura organizatorică 46
2.3.2. Managementul şi resursele umane 48
2.3.3. Investiţia financiară 52
2.4. Concluziile analizei - Modelul SWOT 52
Capitolul 3 Performanţa previzionată a investiţiei în întreprindere nouă 55
3.1. Planul operaţional 55
3.2. Strategia de marketing 56
3.2.1. Cercetare de marketing 56
3.2.2. Definirea strategiei de piaţă a firmei 60
3.3. Previziunea bugetului de venituri şi cheltuieli 61
3.3.1. Proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli 61
Cheltuieli previzionate 61
Venituri previzionate 62
3.3.2.Proiectarea fluxului de numerar pentru anii previzionaţi 68
3.4. Previziunea performanţelor 70
3.4.1. Situaţie previzionată a pragului de rentabilitate 70
3.4.2. Analiza indicatorilor financiari 73
3.4.3. Analiza situaţiei finaciare pentru aprecierea riscului de faliment 76
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80
BIBLIOGRAFIE 84


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
« Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât o renunţare la un consum imediat, pentru a obţine probabil în viitor efecte pozitive sporite. Ca în orice proces managerial, investiţiile sunt supuse incertitudinii, riscului şi factorului timp, dar deciziile au ca scop obţinerea eficienţei capitalului investit. Managementul investiţiilor se ocupă de maximizarea eficienţei economice aşteptate de investitori, de minimizarea riscului în decizii şi de conducerea Întregului proces decizional În domeniul investiţiilor. » 
Tema lucrării se intitulează : MANAGEMENTUL INVESTIŢIEI ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE NOUĂ. Aplicaţie la: RESTAURANTUL CUMBA
Motivaţia alegerii temei :
Mi-am ales această temă deoarece IMM-urile au devenit din ce în ce mai importante în societatea noastră, ca furnizori de oportunităţi de angajare şi elemente cheie pentru bunăstarea comunităţilor locale şi regionale jucând rolul de principal angajator şi cel mai mare contribuitor la Produsul Intern Brut. Mi se pare că este oportun de a arăta importanţa sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), care a devenit o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această numeroasă categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne.
De asemenea, pe lângă interesul personal pe care l-am manifestat pentru această temă, cred cu tărie că, activitatea desfăşurată în vederea realizării proiectului m-a ajutat să mă formalizez cu terminologia şi limbajul economic, ceea ce îmi va fi de un real folos în activităţile pe care le voi desfăşura în acest domeniu.
Scopul lucrării este de a analiza oportunităţile de finanţare a unei întreprinderi mici, de a arăta cum se aplică managementul investiţiilor într-o întreprindere nouă.
Importanţa alegerii temei deriva de la faptul sursele de finanţare a investiţiilor sunt nucleul operaţional în procesul investiţional.
Obiectivele cercetării sunt:
Obiectivul 1 - Documentarea în ceea ce priveşte identificarea principalelor aspecte teoretice ale managementului investiţiilor
Obiectivul 2: Elaborarea ideii de afacere a SC Cumba SRL
Obiectivul 3: Analiza mediului concurenţial al restaurantului SC Cumba SRL
Obiectivul 4: Realizarea unui studiu de piaţă pentru SC Cumba SRL
Obiectivul 5: Previziunile financiare ale SC Cumba SRL
Obiectivul 6: Stabilirea unei serii de propuneri care vor conduce la îmbunătăţirea managementului investiţiilor din cadrul societăţii S.C. Cumba S.R.L.
Ipoteza cercetării: Investițiile sunt cheltuieli de capital realizate în scopul obținerii unor bunuri durabile prin care, în viitor, se vor obține venituri purtătoare de profit.Noi vom arăta cum vom previziona performanţa acestei investiţii, iar acest lucru îl vom analiza prin documentaţie:
- Se demonstrează necesitatea, dimensiunile, oportunitatea, eficienţa, 
- condiţiile de realizare, 
- tehnologiile care se vor utiliza, 
- posibilităţile de finanţare, etc.
- performanţa previzionata a investiţiei în întreprindere nouă, SC CUMBA SRL
În Capitolul I - Concepte privind managementul investiţiilor, sunt cuprinse aspectele teoretice legate de managementul investiţiilor şi sursele de finanţare a acestora.Mai exact, vom defini conceptul de investiţie, de managementul investiţiilor şi vom pune în lumină analiza mediului concurenţial al firmei, arătând, printre altele, şi bază legală a înfiinţării unei întreprinderi mici.
Capitolul II - Prezentarea întreprinderii mici continua lucrarea cu descrierea ideii de afaceri, adică a societăţii pentru care a fost realizat studiul de caz. Sunt cuprinse aspecte legate de modul de constituire al restaurantului, localizarea şi obiectivele activităţii, apoi se continuă cu descrierea produselor şi serviciilor oferite de acesta. De asemenea, vom face o analiză a mediului intern, cât şi a mediului extern al întreprinderii mici cu aplicaţie la SC. Cumba SRL. Menţionăm că această analiză va fi binevenită, întrucât, în primul capitol am evidenţiat doar aspectele teoretice al acestei probleme.
Capitolul III - Performanţa previzionată a investiţiei în întreprindere nouă, este partea financiară a proiectului şi cuprinde studii de eficienţă privind realizarea investiţiei şi evaluarea financiară a acesteia.Vom vedea cum este previzionat un buget de venituri şi cheltuieli şi cum previzionăm fluxul de numerar într-o întreprindere mică. Bineînţeles, pentru a pune în lumină mai clar ce tratează acest capitol, vom realiza şi o previziune a performanţelor, cu precădere, vom face o situaţie previzionată a pragului de rentabilitate, o analiză a indicatorilor financiari şi o analiză a situaţiei finaciare pentru aprecierea riscului de faliment.
Lucrarea se încheie cu câteva concluzii şi propuneri.
Instrumentarul metodologic utilizat în cercetare este alcătuit din : investigaţia teoretică, observaţia, analiza şi sinteză, concepte din managementul investiţiilor, contabilitate financiară şi analiză financiară.
CAPITOLUL 1
Concepte privind managementul investiţiilor
1.1 Managementul investiţiilor
Investiţia reprezintă o alocare permanentă de capitaluri în achiziţia de active imobilizate şi/sau financiare, care să permită creşterea rentabilităţii în condiţii de risc asumat.
Investiţia este totalitatea cheltuielilor cu caracter ireversibil care se fac pentru cumpărarea de bunuri de capital. Achiziţia şi modernizarea capitalului fix şi a tehnologiilor, ca şi perfecţionarea metodelor de organizare a producţiei sunt politici manageriale de creştere a eficienţei economice a organizaţiei. Întrucât resursele financiare ale organizaţiilor sunt limitate, în scopul constituirii de fonduri financiare suplimentare, managementul caută să atragă investitori din afara organizaţiei. Dezinvestiţia este parte a managementului investiţional.
Decizia de a înveşti, potrivit acestui criteriu economic - raportul dintre valoarea prezentă a venitului obţinut prin investiţii şi costul investiţiei, este favorabilă, dacă valoarea prezentă este mai mare sau egală cu mărimea costului. Al doilea criteriu economic pe care se bazează decizia de a înveşti este raportul dintre venitul net actualizat şi rata reală a dobânzilor (costul de oportunitate).În acest caz, decizia de a înveşti este favorabilă dacă rata venitului net actualizat este mai mare decât rata reală a dobânzii. În cadrul principalilor factori care influenţează creşterea sau descreşterea investiţiilor se situează: ritmul progresului tehnic, stocul bunurilor de capital în economie; cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea bunurilor de capital; anticipările cu privire la evoluţia vânzărilor şi profiturilor şi a nivelului taxelor din economie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Investitiei intr-o Intreprindere Noua.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

A. LUCRǍRI ELABORATE DE AUTORI ROMÂNI ŞI STRǍINI:
- Burdus Eugen, Tratat de management.Ediţia a II-a, Editura Pro Universitaria, 2013
- Chatterjee Sayan, Strategii de evitare a eşecului, Editura All, 2009.
- Cruceru, G. (2013): Simulare si modelare economica, Curs in tehnologia ID-IFR Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN: 978-973-163-991-8
- Doval, E. (coordonator), Negulescu, O., Manea, D. (2011) Fundamentele managementului financiar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-612-2, 153 pagini.
- Doval, E.(2009) Analiza strategică a mediului concurenţial. Ed. A 2-a revizuită şi adăugită. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-375-6, 184 pagini
- Doval, E. (2008) Previziunea economica in managementul firmei, Editura FRM Editura FRM, București 
- Doval, E. (2008) Managementul investiţiilor. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ISBN 978-973-163-304-6, 336 pagini 
- Dragomir C., (2013), Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-606-20-0172-8, 205 pag.
- Dragomir C., (2009), Metodologia cercetării ştiinţifice în management, ed. a II-a, revizuită şi completată, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-725-912-7, 168 pag.
- Dragomir C., (2008), Managementul afacerilor, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-163-180-6, 275 pag.
- Drucker Peter, The essential Drucker. Selecţie din lucările de management ale lui Peter F. Drucker, Editura Meteor Press, 2010.
- Giurgiu Aurel-Ioan, Finanţele Firmei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
- Gladwell Malcom (Autor), Henegar Irina (Traducător), Blink- decizii bune în 2 secunde, Editura Publică, 2011.
- Grigorescu Adriana, Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, 2009
- Kaiser Robert, Riscurile accentuării punctelor forte, Editura Curtea Veche, 2011.
- Kotler Philip, Managementul Marketingului, Ediţia a IV-a, Editura Teora, Bucureşti, 2005.
- Lock Dennis, Managementul proiectului, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2010.
- Maxim Emil, Strategie şi planificare strategică. Proiect economic, Editura Sedcom Libris, 2010.
- Negruşa Adina Letiţia, Principii şi concepte fundamentale în managementul organizaţţilor, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005.
- Pânzaru Stelian (2013) Management general, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-163-710-5,168 pg.
- Pânzaru Stelian, Ştefănescu Roxana (2013) Managementul producţiei, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-606-20-0176-6, 186 pg.
- Patriche D., Bob C., Bãicusi A., Planul de afaceri, Buletin economico-legislativ nr. 6/1996, Editura Tr. Economicã, Bucuresti.
- Popa Ion, Burdus Eugen, Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţia a III-a, Editura Pro Universitaria, 2013
- Postavaru Nicolae, Din secretele managementului integrat pentru IMM, Editura Matrixrom, 2011.
- Rusu Georgel, Sinergia Instrumentelor de management, Editura Paralela 45, 2012. 
- Ştefănescu R., (2007), Management operational, Editura Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, ISBN 978-973-725-795-6, 215 pag.
- Tanţău Adrian Dumitru, Management strategic.De la teorie la practică, Ediţia 3, Editura CH Beck, 2011.
- Wagner Rodd, Harter K. James, Ph. D, Cele 12 elemente ale managementului performant, Editura All, 2009.
- *** Mediul Internet, www.fonduri-ue.ro
- *** Mediul Internet, www.insse.ro, site-ul oficial al Institutului Naţional de Statistică.
B. Legi şi documente oficiale:
1.Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, Monitorul Ofiical al României, Emitent Parlamentul, 5 noiembrie 1990.
2. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Monitorul Oficial al României, Emitent Parlamentul, 16 noiembrie, 1990


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!