Managementul Situatiilor de Urgenta in Cazul Inundatiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita

Cuprins licenta Cum descarc?

SUMMARY 11
INTRODUCERE 12
CAPITOLUL I 13
Inundatiile 13
1.1. Scurt istoric 13
1.2. Generalitati 15
1.3. Cauzele producerii inundatiilor 16
1.3.1. Producerea inundatiei 16
1.3.2. Forme de manifestare a inundatiilor 16
1.3.3. Evitarea efectelor inundatiilor 17
1.4. Codificarea avertizarilor si alertelor hidrologice 18
1.5. Notiunea de viitura 19
1.6. Cauzele naturale de producere a inundatiilor si a viiturilor 20
1.7. Cauze antropice de producere a inundatiilor si a viiturilor 23
1.8. Efecte si consecinte ale producerii inundatiilor si viiturilor 24
CAPITOLUL II 27
SITUATIA STATISTICA A INUNDATIILOR LA NIVEL MONDIAL, UNIUNII EUROPENE SI PE TERITORIUL ROMANIEI 27
2.1 Inundatii reprezentative produse la nivel mondial 27
2.1.1. Inundatiile din China iulie-noiembrie 1931 27
2.1.2. Revarsarea Raului Galben, China? sept.-oct. 1887 28
2.1.4. Valul Tsunami din Oceanul Indian - 26 decembrie 2004 29
2.2. Inundatii la nivelul Uniunii Europene 30
2.3. Inundatii pe teritoriul Romaniei 32
2.3.1 Inundatiile din 2005 33
CAPITOLUL III 35
GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII 35
3.1. Organizarea sistemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii 35
3.2. Masuri de prevenire si de interventie 37
3.2.1. Organizarea sistemului informational 38
3.3. Stabilirea pragurilor de aparare 41
CAPITOLUL IV 45
STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII LA NIVELUL JUDETULUI IALOMITA 45
4.1. Caracterizarea fizico-geografica si regimul hidrometeorologic 45
4.2 Viituri in bazinul hidrografic Ialomita - septembrie 2005 46
4.2.1. Cadrul natural 46
4.2.2. Situatia actuala de amenajare cu lucrari hidrotehnice in bazinul hidrografic Ialomita 47
4.2.3. Acumularea Dridu 54
4.2.4. Acumularea Cotorca I 60
4.2.5. Acumularea Cotorca II 64
4.2.6. Acumularea nepermanenta Valea Plopi 68
4.3. Cauzele producerii inundatiilor 72
4.4.Caracteristici ale inundatiilor 75
4.5.Viitura pe fluviul Dunarea in judetul Ialomita - martie - iulie 2006 76
4.6. Situatia actuala de amenajare cu lucrari hidrotehnice in bazinul hidrografic Dunarea (judetul Ialomita) 76
CONCLUZII: 86
BIBLIOGRAFIE 87


Extras din licenta Cum descarc?

REZUMAT
In ultimele decenii viata oamenilor pare sa fie din ce in ce mai des amenintata de dezastre naturale. Datorita schimbarilor climatice din ultimul secol natura parca se dezlantuie tot mai furioasa lasand in urma imagini apocaliptice. Pare insa greu de inteles pentru noi oamenii ca ar trebui sa incepem sa respectam natura deoarece mare parte din aceste dezastre care se produc se datoreaza activitatilor intreprinse de om.
O mare importanta si frecventa o constituie inundatiile.In ultima perioada acestea au facut pagube semnificative si foarte multe persoane si-au pierdut viata din cauza lor.
Au avut loc inundatii semnificative atat la nivelul Uniunii Europene dar si la nivelul tarii noastre.
Astfel devine foarte important sa intelegem cat mai bine gestionarea situatiilor de urgenta la inundatii cu tot ce reprezinta aceasta.
Inundatiile afecteaza in fiecare an judetul Ialomita. In acest judet datorita frecvantei mari a producerii inundatiilor au fost create diferite zone de acumulari pentru evitarea inundatiilor. 
Cea mai grava situatie la nivelul jud. Ialomita o constiuie orasul Fetesti din cauza digului foarte serios deteriorat. Aceasta deteriorare s-a produs datorita oamenilor care au sapat in dig pentru a lua pamant galben pentru constructia locuintelor. Acum, din cauza nesabuintei lor, aproape in fiecare an le sunt inundate casele.
INTRODUCERE
Prin prezenta lucrare se arata inundatia ca fenomen meteorologic devenit extreme pentru zilele noastre ca direct consecinta a evenimentelor din ultimii ani. 
Am ales aceasta tema tocmai pentru ca frecventa cu care se produce acest fenomen a devenit alarmanta. In aceasta lucrare sunt prezentate efectele devastatoare ale inundatiilor si se doreste ca in urma studiilor facute macar sa nu mai existe pierderi de vieti omenesti, modul de actionare si de manifestere pe timpul producerii unui astfel de dezastru, masurile care trebuiesc luate pentru a evita pe cat posibil pierderile de vieti omenesti.
Gradul de noutate al acestei lucrari il constituie in mare parte studiul de caz realizat la nivelul judetului Ialomita. Sunt analizate aici inundatii din trecut, modul de interventie in cazul unei inundatii precum si situtia delicata la nivelului Municipiului Fetesti unde exista un dig deteriorat de foarte multa vreme si care necesita inlocuirea lui urgent.
Lucrarea este structurata pe patru capitole
In primul capitol sunt prezentate inundatiile ca fenomen meteorologic cu particularitatile ei, este prezentata notiunea de viitura, cauzele producerii inundatiilor. In al doilea capitol sunt prezentate inundatiile si efectele lor la nivelul tarii noastre, Uniunii europene, la nivele mondial. In al treilea capitol este prezentata modalitatea de gestionare situatiilor de urgenta generate de inundatii. In al cel de-al patru-lea capitol este realizat un studiu de caz la nivelul judetului Ialomita.
CAPITOLUL I
Inundatiile
1.1. Scurt istoric
In ultimele decenii, numarul dezastrelor meteorologice si hidrologice a crescut treptat, la nivel planetar fiind afectati sute de milioane de oameni, in fiecare an. Este absolut necesar sa se inteleaga vulnerabilitatea si sensibilitatea comunitatilor umane, pe terrmen scurt si mediu, la producerea riscurilor hidrometeorologice, necesitatea studiilor interdisciplinare, elaborarea modelelor de evolutie si de predictie a acestora devenind o prioritate. Inundatiile reprezinta dezastrul cel mai frecvent, care se poate produce la diferite scari -de la raurile mari pana la cele mici- cu efecte asupra starii mediului, incluzand aici nu numai pagubele economice si dezechilibrele ecologice, ci si numeroasele pierderi de vieti omenesti. 
` Secetele si inundatiile: fenomene hidrometeorologice extreme
Pe sintagma schimbari climatice globale" se inscrie tot mai mult incalzirea globala, cu tendinta de aridizare pe suprafete apreciabile, printre acestea numarandu-se si sudul si sud-estul Romaniei. 
Tendinta de aridizare, manifestata cu precadere in ultimele doua decenii ale secolului trecut si continuata in cel actual, se datoreaza cresterii temperaturii aerului, asociata cu scaderea cantitatii de precipitatii. Dar pe acest fond climatic, respectiv secetos, cel putin pe teritoriul Romaniei, se produc si numeroase inundatii, provocate de cantitati mari de precipitatii, care cad in intervale scurte de timp, de ordinul orelor, uneori chiar al minutelor.
O analiza a periodicitatii regimului meteorologic si hidrologic pe teritoriul Romaniei pe 120 de ani (1881-2001) reliefeaza trei stari de regim: ploios, normal si secetos, cu perioade cuprinse intre 11 si 20 de ani. 
Din consemnarile cronicarilor rezulta ca viituri catastrofale (inundatii) s-au produs cu regularitate pe teritoriul Romaniei, acestea fiind o consecinta a climatului temperat continental: in secolul al XVI-lea s-au produs 10 inundatii de proportii, in timp ce in secolul al XVII-lea au fost consemnate 19; in secolul al XVIII-lea sunt amintite 26, in secolul al XIX-lea 28, iar in secolul al XX-lea 42. Dupa cum se poate remarca, frecventa inundatiilor a crescut, in primul rand din cauza schimbarilor climatice, dar si ca o consecinta a reducerii capacitatii de transport in albiile minore ale arterelor hidrografice, ca urmare a aluvionarilor, a indiguirilor, a despaduririlor din bazinele de receptie-colectare si a diferitelor constructii in albia majora.


Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Situatiilor de Urgenta in Cazul Inundatiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Avram C. Cristian - Modelarea - simularea manageriala a riscurilor si dezastrelor - Editura Telegrafia, 2009;
2. Avram C.,Popa I., Epure L.- Pregatirea in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, vol. 1, Partea I - Prezentarea situatiilor de urgenta, Editura Telegrafia, 2004;
3. Avram C., Popa I., Epure L. - Pregatirea in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, vol. 1, Partea a II a, Managementul situatiilor de urgenta, Editura Vox, Bucuresti, 2005;
4. Balteanu D. - Hazarde naturale si antropogene Ed. Corint Bucuresti 2000;
5. Marinescu P., 2000, Aspecte privind efectele negative ale inundatiilor, Hidrotehnica,vol. 45;
6. Mustetea A., 1996, Viituri exceptionale pe teritoriul Romaniei. Geneza si efecte. Teza de doctorat. Academia Romana, Institutul de Geografie, Bucuresti;
7. Nemes L.V., si colectiv 15 coautori - Managementul Protectiei Civile in Romania, Editura Ministerului de Interne, 2003;
8. Popa I., si colaboratori - Cercetari privind posibilitatile de prevenire si reducere a pericolelor pentru populatie, generate de calamitati naturale (seisme, inundatii etc.) sau provocate de om: Cercetari INCERC in perioada 1992-1994;
9. Steiner, N., Andriciuc, R. - Managementul apararii impotriva dezastrelor la nivel local, editura MPM Edit Consult Bucuresti 2004;
10. V. Al. Stanescu, R. Drobot - Masuri nestructurale de gestiune a inundatiilor, Editura HGA Bucuresti, 2002;
11. Legea Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind Protectia Civila din Romania;
12. H.G. nr. 1854/2005 Hotararea pentru aprobarea Strategiei Nationale de Management al riscului la inundatii
13. O.U.G. nr. 21/2004 Privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15 / 2005;
14. Regulament din 12.05.2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
15. Regulament din 12.05.2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
16. Regulament din 12.05.2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
17. Ghid privind organizarea si desfasurarea pregatirii personalului care incadreaza Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei in domeniul managementului situatiilor de urgenta determinate de inundatii;
18. Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii;
19. Raport national privind Managementul Dezastrelor - Bucuresti 2006;
20. Gestionarea inundatiilor - MMGA- Bilant 2005 - Plan de actiune 2006;
21. Metodologia de elaborare a Procedurilor Standard de Operare la nivel local, pentru situatii de urgenta generate de inundatii - Proiect de infratire institutionala intre I.G.S.U. Romania si THW Germania 2008;
22. Ordinul comun nr. 638/420/2005 al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
23. ISUJ Ialomita- Planul judetean de aparare importiva inundatiilor
24. http://www.igsu.ro/isuj_il.htm
25. www.wikipedia.org
26. http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_protectia_civila_481_2004_republicata_2008.php
27. www.mmediu.ro
28. http://www.zdg.md/stiri/cele-mai-devastatoare-inundatii-din-lume
29. http://www.zperspectivewebdesign.ro/joburi/dezastre.html
30. http://www.primm.ro/europa-sub-ape_382.html
31. http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1227423-jurnalul-national-potopul-din-70.htm
32. http://www.gdo.ro/


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!