Managementului riscului

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere ... ..pag. 3
Capitolul I. Aspectele teoretice ale riscului si 
managementului riscului ..pag. 6
1.1 Risc si incertitudine. Delimitari conceptuale .pag. 6
1.2 Tipologia riscurilor aferente activitatii unei intreprinderi ..pag. 16
1.3 Continutul procesului de management al riscului ...pag. 24
Capitolul II. Gestiunea riscurilor in practica manageriala 
autohtona (in baza exemplului Bancii Comerciale
SA - Banca de Economii-  ) ..pag. 35
2.1. Caracteristica generala si analiza economico-financiara 
a SA -  Banca de Economii -  pag.35
2.2. Managementul riscului in cadrul SA Banca de Economii .pag. 45
Capitolul III. Caile de perfectionare a managementului riscului ..pag. 52
3.1. Strategii si metode de gestionare a riscului la nivelul 
unui agent economic pag. 52
3.2. Cerinte prudentiale privind reducerea riscurilor 
din activitatea bancara .pag. 59
Incheiere ...pag. 68
Bibliografia ...pag. 70
Rezumat .pag. 72
Anexe ..pag 74


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vietii economico-sociale, care are la origine cauze multiple si imbraca forme foarte variate. In ultimele decenii si, in special, odata cu avansarea procesului globalizarii si cu expansiunea afacerilor peste granitele nationale s-a asistat la o diversificare fara precedent a situatiilor de risc si incertitudine in lumea afacerilor. In paralel, s-a constatat preocuparea a numerosi specialisti in domeniul finantelor, analizei financiare, managementului, statisticii aplicate etc. pentru elaborarea modelelor de analiza, monitorizare si contracarare a riscului.
In acest context, analiza riscului reprezinta o dimensiune importanta a managementului strategic al intreprinderii, a carei necesitate deriva din faptul ca intreprinderea nu are control deplin si certitudine asupra fluxurilor viitoare de rezultat. Controlul dinamicii riscului, prevenirea si limitarea factorilor de risc fac obiectul managementului riscului, care se realizeaza intr-o succesiune de pasi, precum: identificarea riscului; analiza si evaluarea riscului; determinarea interventiilor prioritare pentru limitarea riscului; tratamentul riscului.
La nivelul firmei, riscul reflecta posibilitatea, respectiv probabilitatea, ca rezultatele economico-financiare sa evolueze de o maniera care o poate conduce la faliment, deci la incapacitate de plata.
Gradul de sensibilitate al rezultatului economic la riscurile de functionare face din fiecare intreprindere o investite mai mult sau mai putin riscanta. Evaluarea riscului este o cerinta a managementului ca functie de a ,,monitoriza" factorii de risc si a initia masuri de prevenire, limitare sau contracarare a efectelor acestora.
Riscul, in general, reprezinta posibilitatea aparitiei unui eveniment care sa prejudicieze activitatea intreprinderii; reprezinta incapacitatea societatii de a se adapta, in timp si la cel mai mic cost, la variatiile conditiilor de mediu economic si social in care actioneaza. Astfel, in ansamblul activitatii ei, intreprinderea este supusa la 3 categorii de riscuri majore: de exploatare (economic), de finantare (financiar), de faliment (insolvabilitate) [10, pag 32].
Conceptul de risc are acceptiuni diverse si nu intotdeauna negative. In limbajul comun nu se face distinctie intre risc si incertitudine. In teoria financiara, incertitudinea deriva din faptul ca nu se poate anticipa cu precizie ceea ce se va intampla in viitor. In opinia unor autori, riscul se refera la incertitudinea ,,care conteaza", adica aceea care este in masura sa influenteze rezultatele asteptate de posesorii unor capitaluri, active financiare etc. Orice situatie riscanta este incerta, dar poate exista incertitudine si fara risc.
Teoria financiara percepe si apreciaza riscul prin prisma variabilitatii indicatorilor de rezultat sau a randamentelor. Variabilitatea rezultatelor, adica neconcordanta dintre ipotezele realizate ex-ante, in legatura cu viitorul, si ceea ce s-a realizat efectiv, ex-post, se poate manifesta fie negativ, fie pozitiv. Aceasta face ca riscul sa fie inteles in dublu sens: ca o oportunitate de a obtine mai mult decat s-a sperat si ca o dauna sau pierdere posibila.
Riscul este cu atat mai mare, cu cat mai mare va fi amplitudinea variatiei rezultatului in jurul valorii rezultatului asteptat.
Ca urmare, consideram pocesul de gestiune a riscului ca fiind in permanenta actual pentru societatile comerciale, banci, intreprinderi producatoare s.a. 
Scopul elaborarii lucrarii este de a analiza procesul de management al riscurilor si a posibilitatilor de reducere a riscurilor aferente activitatii antreprenoriale. 
Obiectivele lucrarii sunt : 
- analiza conceptului de risc si incertitudine; 
- clasificarea riscurilor antreprenoriale; 
- caracterizarea managementului riscului;
- analiza procesului de gestiune a riscului in cadrul Bancii de Economii;
- determinarea unor posibilitati de diminuare a riscului in activitatea antreprenoriala. 
Structural, teza este formata din introducere, trei capitole, incheiere, rezumat in romana si engleza, lista bibliografiei, anexe. 
In capitolul I. ,,Aspectele teoretice ale riscului si managementului riscului" sunt analizate conceptele de risc si incertitudine, sunt clasificate riscurile aferente ale activitatii unei intreprinderi, este analizat continutul procesului de management al riscului.
In capitolul II ,,Gestiunea riscurilor in practica manageriala autohtona (in baza exemplului Bancii Comerciale SA ,,Banca de Economii")" este efectuata caracteristica generala si analiza economico-financiara a SA ,,Banca de Economii", este caraterizat procesul de management al riscului in cadrul SA Banca de Economii.
In capitolul III ,,Caile de perfectionare a managementului riscului" sunt aratate unele strategii si metode de gestionare a riscului la nivelul unui agent economic si sunt caracterizate cerintele prudentiale privind reducerea riscurilor din activitatea bancara.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementului riscului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative:
1. Regulament cu privire la activitatea bancilor in sistemele de transfer international de mijloace banesti.- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 900.
2. Recomandari cu privire la sistemul de dirijare a riscului de tara si de transfer de catre bancile din Republica Moldova.- Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-119/430 din 28.07.2006. 
Literatura de specialitate :
3. ?ap?o?, T., ?e???p, ?., ?o?ep, ?. ??c?-?e?e???e??. ?pa????a ?e?y??x ?o??a???. -M.: ??????c, 2008.- 208 c?p.
4. ?a????, ?. ??pa??e??e p?c?a?? ? ???o?a??o??o-???ec????o??o? ?e??e???oc?? ?pe??p?????.- M.: ?a??o? ? ?, 2009.- 420 c?p.
5. Bunescu, G. Managementul riscurilor in bancile comerciale. Autoreferat al tezei de doctor in economie.- Chisinau: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2008. -  24 pag.
6. Cornescu, V. Management - de la teorie la practica. 
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap10.htm/accesat la 02.093.2011/
7. Ce este si cum te ajuta managementul riscului.- http://www.startups.ro/analize/ce-este-si-cum-te-ajuta-managementul-riscului/ accesat 17.01.2011/
8. Diferentieri intre risc-incertitudine si risc-probabilitate in identificarea si asumarea riscurilor. http://www.perfect-service.ro/ accesat la 13.03.2011/
9. Horobet, A. Managementul riscului in investitiile internationale.- B.: Beck, 2005.- 280 p. 
10. Mironiuc, M. Metodologia de analiza a riscului economic pentru intreprinderea multiprodus. Analele stiintifice ale Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Tomul LII/LIII, Stiinte Economice 2005/2006.- pag. 31-36. 
11. Mec?o? M., A??ep? M., ?e?oyp? ?. ?c?o?? ?e?e???e??a. -  M.: ?e?o, 1992. -  670 c?p.
12. Nicolescu, O., Verboncu, I. Management.- B.: Ed. Economica, 1995.- 408p.
13. Opran, C. s.a. Managementul riscului. Curs on-line. /www.scribd.com. accesat la 13.03.2011/
14. Radoi, M. A. Gestiune bancara.- B.: Ed. Economica, 2009.- 286 p.
15. Radoi, M. A. Managementul produselor si serviciilor bancare.- B.: Ed. Economica, 2009.- 182 p. 
16. Raport anual 2009. Banca de Economii. Chisinau, 2010.- 74 pag. 
17. Riscurile bancare si gestiunea lor. http://www.scritube.com/ accesat la 15.03.2011/
18. Riscul bancar. http://www.scritube.com/economie/finante/Managementul-riscului-bancar-S21253182.php/ accesat la 22.03.2011/
19. Russu, C. Management Strategic.- Bucuresti: Ed. All Beck, 1999.- 406p.
20. ??c?-?e?e???e??/ http://www.riskm.ru/ accesat 15.02.2011/
21. Site-ul oficial al Bancii Nationale a Moldovei.- www.bnm.md/ accesat 22.03.2011/
22. Site-ul oficial al Bancii de Economii. www.bem.md /accesat la 13.03.2011/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!