Marketing Terra Construct SRL

Cuprins licență

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I 3
Marketingul - instrument de gândire și acțiune în activitatea firmei moderne 3
I.1 Apecte teoretice ale conceptului de marketing 4
I.2 Abordări moderne ale marketingului 4
I.3 Locul și implicarea marketingului în conducerea firmei 9
I.4 Direcțiile viitoare ale activității de marketing 13
CAPITOLUL II 14
PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂȚII Societății Terra Construct S.R.L. 14
II.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea și complexitatea activității 14
II.2. Aspecte ale organizării și conducerii activității Societății Terra Construct S.R.L. 15
II.3. Aspecte ale activității de marketing implementate în cadrul Terra Construct S.R.L 17
II.4. Analiza economico-financiară a activității Societății Terra Construct S.R.L. 20
II.5. Analiza SWOT la Societatea Terra Construsct S.R.L. 23
CAPITOLUL III 25
Analiza mixului de marketing ca instrument de orientare către piață a activității Societății Terra Construsct S.R.L. 25
Particularitățile fluxului tehnologic al serviciilor prestate de Societatea Terra Construsct S.R.L. 26
III.2 Analiza politicii de prețuri și tarife la Societatea Terra Construct S.R.L. 28
III.3 Analiza politicii de distribuție la Societatea Terra Construct 28
III.4 Analiza politicii de promovare la Societatea Terra Construct 29
III.5 Activitatea de managementul calității la Societatea Terra Construct 29
III.6 Aspecte specifice de organizare a activității Societății Terra Construct în perioada pandemiei cu COVID-19 31
CONCLUZII 32
Bibliografie 34


Extras din licență

INTRODUCERE
Ca titlu al lucrării mele de licență, am ales să analizez o companie medie care operează pe o piață mare si folosește principiile marketingului pentru a organiza și a conduce afaceri.
Firma selectată pentru studiul de caz este Terra Construct S.R.L. din Tulcea, aproape 20 de ani de experiență in activități in domeniile construcții rezidențiale sau nerezidențiale, demolări, lucrări de pregătire teren, lucrări de montaj clădiri, lucrări de instalații electrice etc.
Din documentele realizate intern, pot afirma ca Terra Construct S.R.L. organizează si desfășoară activități folosind principiile teoretice si practice ale științei marketingului.
O viziune de marketing reflectă atitudinea unei companii prin care fiecare afacere va reuși dacă este construită pe o mai bună înțelegere a pieței, clienților și concurenților.
Performanta economica si financiara demonstrează că orientarea activității spre satisfacerea clienților reprezintă garanția unei activități rentabile. 
Lucrarea este formată din trei capitole.
În primul capitol, prezentăm opiniile noastre personale asupra rolului marketingului în activitățile corporative moderne, dezvoltate prin cercetări teoretice în literatura profesională.
În al doilea capitol, am analizat activitățile generale, poziția companiei pe piață și relația acesteia cu partenerii de afaceri cheie.
În capitolul al treilea am prezentat structura mixului de marketing de la Societatea Terra Construct S.R.L. 
Din discuțiile noastre de la sediul companiei, am observat că strategia de dezvoltare viitoare a companiei se concentrează pe construirea de relații profitabile cu clienții bazate pe schimbul de valori.
CAPITOLUL I
Marketingul - instrument de gândire și acțiune în activitatea firmei moderne
Marketingul este pretutindeni, face parte din viața noastră de clienți sau de antreprenori. Cu aspectele de marketing ne întâlnim, în prezent , atât în forme tradiționale, cât și aspecte moderne, specifice societății informaționale.
I.1 Apecte teoretice ale conceptului de marketing
Profesorul Ph.Kotler consideră că - marketingul reprezintă analiza, organizarea, planificarea și controlul activităților, strategiilor și resurselor unei întreprinderi, care au o influență directă asupra clientului, în vederea satisfacerii dorințelor și necesităților unor grupuri de clienți selectați într-o manieră rentabilă - (Kotler, Armstrong .2008)
Marketingul prezintă șapte însușiri tipice :
1. Orientare conștientă către client. Conform viziunii de marketing, întreaga activitate a companiei este axată pe înțelegerea și îndeplinirea dorințelor și nevoilor clienților actuali și potențiali. 
2. Înțelegerea și observarea mediului pentru a analiza modele comportamentale, ceea ce presupune o abordare interdisciplinară. 
3. Căutarea și cucerirea sistematică a pieței este o condiție necesară pentru activitățile eficiente ale companiei. 
4. Formularea unor obiective de marketing și a unor strategii de marketing ale companiei, având ca scop formularea unui proiect de plan de comportament pe termen lung pentru toate publicurile țintă (consumatori, comercianți, concurenți) în schimbările pieței, ținând cont de mediu, de cel al companiei, este, de asemenea, selectarea pieței și prelucrarea informațiilor de piață.
5. Configurarea pieței planificată folosind instrumentul de mix de marketing înseamnă valorificarea la maximum a elementelor mixului de marketing pentru rezultate optime. 
6. Segmentarea pieței prelucrărilor diferențiate. Piața este segmentată pe segmente în funcție de anumite criterii, asigurând o mai bună înțelegere a procesării nuanțate și eficiente.
7. Coordonarea tuturor activităților firmei orientate spre piață presupune implementarea organizatorică a conceptului de marketing la nivelul firmei (Meffert- citat.în Pop. coord,2000.)


Fisiere în arhivă (1):

  • Marketing Terra Construct SRL.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Ameriein,P.;Baerczyk,D.; Evrard,R.;Rohard,F.;Sibaud,B.;Webwr,P.-Manual de marketing strategic și operațional, Editura Teora, Bucureș;ti,2003
2.Balaure, V. coord. .; Adăscăliței, V.Bălan, C.; Boboc, Ș. ; Cătoiu,I.; Olteanu, V.; Pop, Al.N.; Teodorescu,N.-Marketing, Editura Uranus, București, 2000
3.Cătoiu,I. coord.;Bălan, C.; Popescu, I.C.; Orzan, G. ;Vegheș,C. ; Dănețiu,T ;Vrânceanu, D.-Cercetări de marketing, Editura Uranus, București, 2002
4.Jugănaru, M. -Teorie și practică în cercetarea de marketing, Editura Expert, București,1998
5.Jugănaru, M.- Marketing, Editura Expert, București,2000
6.Kotler, Ph. - Kotler despre marketing. Cum să creeem, cum să câștigăm și cum să dominăm piețele. Editura Brandbuilders,București, 2003
7.Kotler, Ph. - B2B Brand management, Editura Brandbuilders, București, 2011
8.Kotler, Ph. ;Armstrong,G. - Managementul marketingului, Editura Teora, București,2008
9. Kotler, Ph. ;Armstrong,G-Introducere în marketing, Editura Pearson, București .2015).
10.Malcom,M.-Marketing strategic, Editura Codecs, București,1998
11.Meffert, H.Marketing,7.Auflage,Gabler,Wiesbaden,1998 citat. Pop coord,2000.)
12. Pop, Al.N. coord.;Andronov,E.D.;Kouzmanova, M.;Lefter,C.;Scgmengler,H.J.-Marketing strategic, Editura Economic București, 2000
13. Documente interne ale Societății Terra Construct S.R.L.
-Bilanțurile contabile din perioada 2016-2020
-Listele cu clienții
-Liste cu furnizorii
-Regulamente interne
-Diverse situații fianaciar-contabile
- Manualul de Management Integrat al Calității


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!