Masurile alternative privatiunii de libertate

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. Notiuni generale privind masurile alternative ale privatiunii de libertate
-  1.1 Conceptul, istoricul si evolutia masurilor alternative ale privatiunii de libertate ..6
-  1.2 Masurile alternative privatiunii de libertate prin prisma standardelor internationale 21
CAPITOLUL II. Pedepsele alternative
-  2.1. Amenda penala .29
-  2.2. Privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate 40
-  2.3. Munca neremunerata in folosul comunitatii ..47
CAPITOLUL III. Masurile juridico-penale de constringere alternative privatiunii de libertate
-  3.1. Condamnarea cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei ...59
-  3.2. Aminarea executarii pedepsei pentru femei gravide si femei care au copii
in virsta de pina la 8 ani ..68
CONCLUZIE ..80
BIBLIOGRAFIE .83


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Infractiunea ca fenomen juridic reprezinta o fapta imputabila omului, care atrage dupa sine necesitatea aplicarii unei pedepse celui ce se face vinovat de comiterea acesteia. Deoarece savirsirea ei atenteaza la valorile supreme ale omenirii, precum viata, sanatatea, libertatea, integritatea etc. e si firesc ca faptuitorul sa poarte raspundere pentru fapta antisociala comisa. Un stereotip format de-a lungul anilor consta in aplicarea pe larg a pedepselor privative de libertate, indiferent de gravitatea celor comise. Istoria si practica, insa a demonstrat ca izolarea totala de sociatate nu intotdeauna a atins scopul pedepsei aplicate, deaceea consider ca fiecare stat trebuie sa promoveze o politica penala din care ar reiesi ca masurile alternative nu au scopul de a atenua represiunea penala, dar utilizarea mai adecvata a alternativelor permite o mai mare concentrare a formelor de reprimare a celor mai grave infractiuni si a celor mai periculosi infractori. 
Actualitatea temei investigate. In conditiile stabilirii statului de drept in Republica Moldova si umanizarii legislatiei fata de stiinta dreptului penal si dreptului executional-penal sint inaintate un sir de probleme de ordin teoretic si practic. Realizarea lor inseamna asigurarea reala a executarii tuturor tipurilor de pedepse prevazute de Codul penal al Republicii Moldova. Existenta fenomenului infractionalitatii face ca statul sa reactioneze la el prin politica sa penala. 
Modalitatile de reactie penala pot fi diferite. Acestea pot duce la marirea numarului de condamnari, cresterea recidivei etc. sau, dimpotriva, sa contribuie la mentinerea calitatilor omenesti ale persoanei, desi infractor.
La aplicarea pedepselor privative de libertate se bazeaza pe ideea ca individul se va retine de la savirsirea infractiunii din frica de a fi privat de propria libertate, ceea ce in practica nu prea functioneaza. Plus la toate, acest fel de pedepse infuenteaza mai mult negativ atit asupra persoanelor care au comis fapta infractionala, cit si asupra societatii in ansamblu, fiindca pentru condamnati inchisorile apar ca adevarate ,,scoli ale infractionalitatii", iar sistemul de reabilitare, care este dezvoltat insuficient nu contribuie la reabilitarea adecvata in societate a vinovatului dupa ispasirea de catre acesta a pedepsei penale.
Unele state au inceput sa caute, in jurul anilor '70, ai secolului XX, unele cai de rezolvare a problemei in cauza, aplicind pe larg masurile alternative privatiunii de libertate. Un pas pozitiv in aceasta directie a fost elaborarea si adoptarea unor acte indreptate spre implemenatrea acestei practici in lumea intreaga, concretizat prin recomandarea facuta in anul 1981de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei tarilor membre si anume "de a inlocui pedepsele privative de libertate pe termen scurt cu alte masuri mai eficiente". 
In 1985 la Congresul al VII-lea al ONU privind prevenirea infractionalitatii si tratamentul infractorilor, ce si-a desfasurat lucrarile la Milan, tarile membre au primit Rezolutia nr. 16, care atentiona asupra reducerii numarului detinutilor, da preferinta masurilor alternative de pedeapsa si rein-tegrarii sociale a infractorilor. In 1986 Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a adoptat Rezolutia cu denumirea ,,Unele masuri alternative detentiei". In aceasta Rezolutie Comitetul de Ministri la fel recomanda guvernelor statelor membre sa includa diferite pedepse alternative si sa examineze posibilitatea includerii lor in Codul penal. S-a propus, de asemenea, reexaminarea programelor de resocializare a persoanelor care au comis infractiuni.
Cit priveste politica penala a statului nostru, atunci s-a observat ca in ultimii ani Republica Moldova si-a modificat directia in cea a liberalizarii pedepselor, ceea ce duce la micsorarea numarului de condamnati, care isi ispasesc pedeapsa in inchisori. La fel de important este si aceea ca masurile alternative privatiunii de libertate se aplica tot mai frecvent pe teritoriul tarii noastre, dovada faptului fiind datele statistice ale Departamentului de Executare al Republicii Moldova.
Cu toate ca la etapa actuala alternativele privatiunii de libertate sint aplicate tot mai frecvent in practica judiciara, totusi intru eficientizarea acestora e nevoie de o serie de modificari legislative, insa totusi conchidem ca ele cistiga increderea in fata organelor abilitate cu functii de aplicare si executare a acestora, ceea ce este plauzibil.
Scopul si obiectivele tezei. In prezenta teza voi incerca sa ma expun referitor la oportunitatea aplicarii cit mai pe larg posibil a masurilor alternative privatiunii de libertate, formulind recomandari si propuneri indreptate spre formarea unor conceptii, care ar fundamenta rezolvarea problemei aplicarii masurilor alternative privatiunii de libertate, in conditii actuale.
Pentru a aduce la indeplinire cele enumerate mai sus, mi-am propus realizarea urmatoarelor sarcini:
1. Definirea conceptului, caracterizarea istoricului, precum si evolutia institutiei masurilor alternative privatiunii de libertate, atit in RM, cit si la nivel international;
2. Sistematizarea standardelor internationale referitoare la masurilor alternative privatiunii de libertate, redind tezele de baza oportune pentru legislatia nationala;
3. Analiza problemelor, care apar in procesul implimentarii in practica a masurilor alternative privatiunii de libertate;


Fisiere in arhiva (1):

  • Masurile alternative privatiunii de libertate.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. Acte normative:
a) Internationale:
1. Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale din 04.11.1950
// Tratate internationale, 1998, Vol. 1.
2. Recommandation nr.R (92)16 du Comite des Ministers aux etats membres relative aux Regies Europeennes sur ies sanctions et mesures appliquees dans la commimaute (adoptee par ie Comite des Ministres le 19 octobre 1992, lors de la 482e reunion des Delegues des Ministres) //vvcdx>)e.int/com.instranet.InstraSei''let?conuTiandconi.instranet.CrndBlobGet&lnstranetIniage==57 49l5&SecMode=l&f)ocId=605204&Usage=2.
3. Recommandation nr.R (87)18 du Comite des Ministers aux etats membres concernant la
feimplification de lajustice penale (adoptee par le Comite des Ministres le 17 septembre 1987, lors
de la 410e reunion des Delegues des Ministres) // wcd.coe.int/com.instranet.lnstraServlet?command !=com.instranet.CmdBlobGet&Instranetlmage=608038&SecMode=l&Docld=694300&Usage=2.
4. Recomandarea 22 (2002) a Comitetului de Ministri catre statele membre privind imbuna 
tatirea aplicarii normelor europene cu privire la sanctiunile si masurile comunitare //
http://irp.md/item.php7text id=535.
c) Nationale
1. Constitutia Republicii Moldova, adoptata la 29.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr.l din 12.08.1994.
2. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2005 // Monitorul Oficial al Re publicii Moldova, nr.128-129/1012 din 13.09.2002.
3. Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
4. Codul cu privire la contraventiile administrative din 29.03.1985 // Vestile RSSM, 1985, nr.3.
5. Codul muncii al Republicii Moldova nr.l54-XV din 28.03.2003 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 159-162/648 din 29.07.2003.
6. Codul de executare a sanctiunilor de drept penal nr. 1524 din 22.06.1993 // Monitorul Par lamentului, nr.l/l din 30.01.1994.
7. Legea Republicii Moldova pentru modificarea si completarea unor acte legislative, nr. 51-XIII din 14.04.1994 ii Monitorul Parlamentului, nr.6/7 din 30.06.1994.
8. Legea Republicii Moldova pentru modificarea Codului penal, Codului de procedura pena la, Codului cu privire la contraventiile administrative, Codului de executare a sanctiunilor de drept
penal si Codului muncii, nr.205-XIV din 25.11.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.7-8/37 din 28.01.1999.
9. Legea Republicii Moldova privind punerea in aplicare a Codului penal al Republicii Mol dova, nr.H60-XV din 21.06.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.128-19/1014 din
13.09.2002.
10. Legea Republicii Moldova pentru modificarea si completarea Codului penal, nr.211-VX
din 29.05.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-120/470 din 13.06.2003.
11. Legea Republicii Moldova pentru modificarea si completarea unor acte legislative, nr. 184-
XVI din 29.06.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 126-130/599 din 11.08.2006.
12. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative, nr.53-XVl din 13.03.2008 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.84-85 din 13.05.2008.
13. Legea privind drepturile copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994 // Monitorul Oficial al Re publicii Moldova, nr. 13/127 din 02.03.1995.
14. Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat, nr.l56-XIV din 14.10.1998 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr.l 1 l-l 13/683 din 17.12.1998.
15. Legea cu privire la pregatirea cetatenilor pentru apararea Patriei, nr.245-XV din
18.07.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 137-138/ 1054 din 10.10.2002.
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!