Lucrari de Licenta pentru Matematica

doc

Transformata Integrala Fourier

INTRODUCERE Notiunea de transformare integralI Fie K(x, y) o functie continuI de douI variabile reale, K: I U fixatI, unde I este un interval pe dreapta reala si o multime deschisI, o astfel de functie este numitI ad - hoc nucleu. Oricarei functii reale f astfel incat ( ) y U, functia x f(x) o K(x,y) sa fie integrabila pe I, i se poate asocia functia reala g: U R, definita prin:(1) se mai scrie si se spune ca g este transformata lui f prin nucleul K sau ca g este imaginea functiei f (numita functie original) prin transformarea integrala definita de K. Cele spuse mai sus se extind fara di... vezi detalii

doc

Modele Matematice Aplicate in Stiinte Economico-Sociale

Capitolul I: Elemente de teoria jocurilor 1.1. Concepte fundamentale Teoria jocurilor este o ramura a matematicii ce are drept scop determinarea celor mai bune hotarari in situatii conflictuale in care actioneaza mai multi factori rationali ce urmaresc interese opuse. Fondatorii teoriei jocurilor sunt J. Von Neumann si O. Morgenstern (1944), ei fiind si primii care au analizat situatiile de conflict in domeniul economic, unde, in prezenta unui regim de libera concurenta, participantii cu interese opuse sunt case de comert, antreprize industriale etc. Situatiile conflictuale se intalnesc ... vezi detalii

pdf

Formula lui Taylor si Aplicatii

Introducere Una din notiunile fundamentale ale analizei matematice si in fond a in- tregii stiinte, este cea de derivata, atribuita lui G. Leibniz (1646-1716) si I. Newton (1642-1727). Aceasta notiune modeleaza cea ce s-ar numi "viteza de variatie a unei functii", permite adancirea studiului local si global al functiilor si in acelasi timp sta la baza formularii matematice a numeroase legi ale ?zicii. Dar si in alte teorii (chimice, economice, sociale, etc.) derivatele sunt folosite in mod esential pentru descrierea vitezelor de variatie a unor marimi. O importanta formul... vezi detalii

doc

Teorema Krull - Schmidt - Remak - Azumaya

I. Notiuni preliminare Acest prim capitol isi propune sa reaminteasca o serie de notiuni fundamentale care vor fi folosite in mod curent pe parcursul lucrarii. ?1. Numere cardinale Spunem ca doua multimi A si B sunt cardinal echivalente daca exista o bijectie de la A la B. Aceasta relatie este de echivalenta in clasa tuturor multimilor. Clasele de echivalenta se numesc numere cardinale. Clasa lui A se noteaza cu Card A sau cardinal echivalenta cu A}. Vom scrie Card A Card B daca A este cardinal echivalenta cu o submultime a lui B. Relatia este independenta de alegerea reprezentantilor ... vezi detalii

doc

Decizii Financiare in Conditii de Risc

Introducere Astazi in toate tarile chiar si in cele mai putin dezvoltate, societatile comerciale isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential extrem de comlex si de volatil. Reactiie lor vor avea un caracter adaptativ si vor putea supravietui daca ajung sa cunoasca acest mediu sa-l domine sau cel putin sa-l foloseasca. Un interes primordial intre firme il au informatii privind regulile si practicile competitiei pe segmentul de piata pe care lucreaza sau la care aspira, cele in legatura cu concurentii, cum ar fi slabiciunile sau suportul fortei lor, ca si cele care privesc raportul... vezi detalii

doc

Grupuri Simple Finite

INTRODUCERE Prezentare generala. Lucrarea cuprinde cinci capitole in care sunt prezentate, in mod gradat, sintetic, cele mai importante notiuni, teoreme, rezultate, relatii si formule din teoria grupurilor. Notiunea de grup are numeroase aplicatii in diverse ramuri ale matematicii, precum si in fizica. Primul capitol contine prezentarea generalizata a catorva notiuni din teoria grupurilor. In capitolul II am prezentat grupurile finite (grupul simetric Sn, grupul radacinilor complexe ale unitatii, grupul diedral Dn, grupul cuaternionilor, grupul aditiv al numerelor intregi) si apoi am ... vezi detalii

doc

Licenta Inele

Introducere Lucrarea isi propune sa prezinte teoremele clasice de structura a inelelor in algebra moderna. In primul capitol am prezentat notiuni generale de teoria inelelor, prezentand definitia clasica a inelului, notiunile de subinel si ideal, morfisme si izomorfisme de inel si constructia clasica a inelului factor. In capitolul doi am prezentat clase particulare de inele, punand accentul pe inelele semisimple, noertheriene si artiniene cu prezentarea proprietatilor structurale corespunzatoare. Am prezentat aici si proprietati legate de descompunerea inelului in sume directe de ideale... vezi detalii

doc

Calculul Aproximativ al Integralelor Multiple

INTRODUCERE Aceasta lucrare intitulata ,,Calculul aproximativ al integralelor multiple" este structurata pe patru capitole: Capitolul I ,,Interpretarea geometrica a integralei definite", Capitolul II ,,Metode aproximative de calcul al integralei definite ", Capitolul III ,,Metode aproximative pentru calculul integralelor duble ", Capitolul IV ,,Metode aproximative pentru calculul integralelor triple " . Primul capitol ,,Interpreatrea geometrica a integralei definite" prezinta conceptele de integrala definita, sumele lui Darboux, criteriul de integrabilitate, ... vezi detalii

doc

Problema a Zecea a lui Hilbert

Scopul acestei lucrari este de a prezenta o demonstratie completa moderna a nesolvabilitatii "problemei a ZECEA a lui HILBERT". Lucrarea are intentia de a da cea mai scurta demonstratie cunoscuta astazi,demonstratie care ia in vedere toate simplificarile aduse,de la momentul solutionarii acestei probleme de catre Yuri.V.Matijasevich, (anul 1970) si pina in ziua de azi. Materialul didactic folosit ca sursa pentru lucrarea data este alcatuit din: 1. Articolul "Proof of Recursive Unsolvability of Hilbert's Tenth Problem", publicat in revista Mathematical Monthly, ce-i... vezi detalii

doc

Imprumuturi cu Obligatiuni

INTRODUCERE Obligatiunile sunt valori mobiliare cu risc scazut si venit fix, tranzactionabile pe pietele bursiere organizate. Obligatiunile sunt de mai multe tipuri, in functie de metoda de rambursare, plata dobanzii, metoda de distributie, etc. Un criteriu important de departajare a acestora il contstituie garantarea obligatiunilor cu active ale emitentului sau printr-o polita de asigurare a riscului financiar. Scopul emiterii de obligatiuni este de a imprumuta bani de la populatie, de obicei pe termen lung, pentru finantarea anumitor proiecte. Pe piata financiara romaneasca, obligatiu... vezi detalii

Hopa sus!