Materiale Adezive

Cuprins licenta Cum descarc?

Contents 5
Lista figurilor 7
Lista tabelelor 7
Glosar de termeni 8
Rezumat 12
Abstract 13
Introducere 14
CAPITOLUL 1 15
FENOMENUL DE ADEZIUNE 15
1.1. Istoria adeziunii si a adezivilor 15
1.2. Mecanismele adeziunii 16
1.2.1. Cuplarea mecanica 16
1.2.2. Adsorbtia 17
1.2.3. Mecanismul adeziunii chimice 17
1.2.4. Teoria difuziei aplicata materialelor adezive 18
1.2.5. Teoria atractiei electrostatice aplicata materialelor adezive 18
1.2.6. Teoria straturilor limita slabe 19
1.3. Cedarea imbinarii adezive 19
1.3.1. Fisura coeziva 20
1.3.2. Fisura interfaciala 20
1.3.3. Alte tipuri de fisuri 20
1.4. Designul imbinarilor adezive 21
1.5.Testarea rezistentei imbinarii 24
CAPITOLUL 2 28
MATERIALE ADEZIVE 28
2.1. Clasificarea adezivilor 28
2.2. Adezivi pe baza de solutie 28
2.2.1. Adezivi de natura vegetala 29
2.2.2. Adezivi de natura animala si proteica inrudita 29
2.2.3. Adezivi de polivinil-acetat 30
2.2.4. Adezivi de policloropren 30
2.3. Adezivi amestecati la cald 31
2.3.1. Adezivi polietilen si etilen-vinil acetat 32
2.3.2. Adezivi amestecati la incalzire 32
2.3.3. Adezivi reactivi amestecati la cald 33
2.4. Adezivi reactivi 33
2.4.1. Epoxizi 33
2.4.2. Adezivi acrilati 35
2.4.2.1. Adezivi anaerobi 36
2.4.2.2. Adezivi cianoacrilati 37
2.4.2.3. Adezivi acrilati reactivi 38
2.4.2.4. Intarire prin tratament cu ultraviolete 39
2.4.3.Uretani 39
2.4.4. Siliconi 40
2.4.4.1. Compozitia chimica 40
2.4.4.2. Caracteristici reologice 43
2.4.4.3. Stabilitatea termica 43
2.4.4.4. Caracteristici alterabile 44
2.4.4.5. Caracteristici ale adezivului 44
2.4.4.6. Caracteristicile vulcanizarii 45
2.4.4.7. Rezistenta 45
2.4.4.8. Proprietatile adezive 46
2.4.4.9. Proprietatile electrice 46
2.4.4.10. Aplicatii 46
2.4.5. Adezivi fenolici 47
2.4.6. Poliimida si adezivi de inalta temperatura 49
2.5. Adezivi sensibili la presiune 49
2.6. Pregatirea suprafetelor pentru lipit 50
2.6.1.Suprafete polimerice 50
2.6.2. Suprafete metalice 51
2.6.2.1. Aluminiu 51
2.6.2.2. Otel 51
2.6.2.3. Titanul 52
2.7. Agenti de cuplare si primeri 52
CAPITOLUL 3 54
CONDITIILE DE DEGRADARE A ADEZIVILOR 54
3.1. Degradarea fizico-chimica a polimerilor 54
3.1.1. Mecanismul de oxidare 54
3.1.2. Particularitatile oxidarii polimerilor 55
3.1.3. Cinetica oxidarii polimerilor 56
3.1.4. Stabilizarea termooxidativa 58
3.2. Degradarea la lumina 59
3.2.1. Initierea primara fotochimica (fotodisocierea) si degradarea fotooxidativa 61
3.2.2. Stabilizarea la lumina 64
3.2.3. Fotooxidarea 65
3.3. Degradarea la radiatii cu energie mare 66
3.4. Degradarea chimica a polimerilor 67
3.5. Degradarea la actiunea biologica 69
CAPITOLUL 4 72
SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND UTILIZAREA ADEZIVILOR POLIMERICI IN CONSTRUCTII 72
4.1. Adezivi polimerici 72
4.1.1. Clasificarea adezivilor polimerici 72
4.1.2. Clasificarea imbinarilor realizate cu adezivi polimerici 75
4.1.3. Conditii si reguli de aplicare 78
4.1.4. Criterii de performanta 79
4.1.4.1. Criterii de performanta ale adezivilor pe baza de rasini reactive pentru elemente structurale din beton 79
4.1.4.2. Criterii de performanta ale adezivilor pentru elemente structurale din lemn lamelat incleiat 80
4.1.4.3. Criterii de performanta ale adezivilor pentru imbracaminti de pardoseala si pereti 83
4.1.4.4. Criterii de performanta ale adezivilor pentru placi ceramice 83
4.1.4.5. Criterii de performanta ale adezivilor pe baza de lianti minerali pentru placi ceramice (C) 84
4.1.4.6. Criterii de performanta ale adezivilor in dispersie pentru placi ceramice (D) 85
4.1.4.7. Criterii de performanta ale adezivilor pe baza de rasini de reactie pentru placi ceramice (R) 86
4.1.4.8. Criterii de performanta ale adezivilor pentru sisteme de izolare termica 87
4.2. Materiale auxiliare, scule si dispozitive utilizate 88
4.2.1. Grunduri, amorse 88
4.2.2. Materiale auxiliare 88
4.2.3. Scule si dispozitive 88
4.3. Asigurarea calitatii 89
4.3.1. Conditii de punere in opera 89
4.3.1.1. Adezivi pentru elemente structurale din beton (consolidari, reparatii) 89
4.3.1.2. Adezivi pentru elemente structurale din lemn lamelat incleiat 89
4.3.1.3. Adezivi pentru elemente nestructurale (imbracaminti de pardoseala si pereti) 90
4.3.1.4. Adezivi pentru elemente nestructurale (placi ceramice) 90
4.3.1.5. Adezivi pentru elemente nestructurale (sisteme de izolare termica) 90
4.3.2. Cerinte privind calitatea adezivilor 90
Concluzii 92
Bibiografie 93
Index 94


Extras din licenta Cum descarc?

Rezumat
In acesta lucrare este prezentata o parte a chimiei si anume materialele adezive.
In primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune si modul de realizare a acestuia, prin cuplare mecanica, adsorbtie, adeziune chimica, difuzie si atractie electrostatica. Sunt prezentate deasemenea designul imbinarilor adezive, modul de cedare al acestora precum si diferite teste utile in vederea realizarii unei imbinari cat mai rezistente.
Al doilea capitol al prezentei lucrari ne ofera o clasificare a materialelor adezive insotita de o analiza a fiecarei subdiviziuni, in continuare fiind prezentate proprietatile adezivilor.
In capitolul trei este tratat fenomenul de degradare a adezivilor. Sunt prezentate reactiile si factorii agresivi exteriori care conduc la pierderea proprietatilor initiale ale materialelor adezive.
Specificatia tehnica, din finalul lucrarii, stabileste conditiile tehnice, criteriile si nivelurile de performanta corespunzatoare utilizarii in constructii a adezivilor polimerici.
Cuvinte cheie: aderend, adeziune, adeziv, imbinare.
Abstract
In this paper it is presented a part of the chemistry, namely adhesive materials.
In the first chapter are analyzed the phenomen of adhesion and the mechanism trough mechanical coupling, adsorbtion, chemical adhesion, diffusion and electrostatic attraction. There are also presented the design of adhesive joints, the failure of these, as well as different useful tests in achieving a more resistant joint.
The second chapter of this work gives us classification of the adhesive materials mixed with an analysis of each subdivision, and also there are presented the properties of the dhesives.
The third chapter approaches the phenomen of degradation of the adhesives. There are presented the reactions and the external aggressive factors that lead to the loss of the initial properties of the adhesive materials.
The technical specification, at the end of the paper, establishes the technical conditions, criterial and the performance levels appropriate for using polymeric adhesives in construction.
Keywords: adherend, adhesion, adhesive, joint.
Doresc sa multumesc in mod deosebit domnului prof. univ. dr. ing. Nicolae CIOCEA, coordonator stiintific, al carui sprijin a fost esential in vederea elaborarii, dezvoltarii si finalizarii prezentei lucrari de licenta.
Introducere
Este important de recunoscut sensurile cuvintelor: adeziune si materiale adezive, inainte de a privi in detaliu la vreunul dintre ele. Tema adeziunii, studiata in primul capitol al acestei lucrari, cuprinde studiul stiintific al tuturor fortelor capabile sa actioneze intre doua suprafete aflate in contact si care poate impiedica separarea lor fara aplicarea unei forte. Ea cuprinde foarte multe alte fenomene decat acelea implicate in asigurarea unei imbinari utile practic intre doua componente. Persistenta tiparului pe hartie sau plastic, integritatea compozitului, durabilitatea picturilor, modul in care midiile sau lipitorile se ataseaza la roci sau la corpul navei precum si comportamentul celulelor canceroase in corpul uman, toate implica adeziune (fara adezivi implicati), in schimb, dezvoltarea vaselor de bucatarie nelipicioase si a rulmentilor fara frecare necesita o intelegere a principiilor adeziunii astfel incat acestea sa fie evitate. 
Aceasta stiinta are o dezvoltare relativ recenta, efectiv fara nicio activitate coerenta pana la mijlocul anilor 1920, desi in cele din urma unele concepte timpurii au fost gasite relevante in contexte neasteptate. 
In contrast, tehnologia adezivilor si folosirea lor dateaza de cateva milenii in urma. Modurile practice de a uni piese pentru a asigura o imbinare cu rezistenta crescuta la o tensiune aplicata au fost explorate si dezvoltate pana la un nivel util prin metode complet empirice. Acestea sunt folosite intr-o alta gama larga de aplicatii, dintre care fabricarea placajului, asigurarea cutiilor si pachetelor, construirea aeronavelor, aplicarea timbrelor postale, si fabricarea covoarelor etc. 
Tehnologia fiecareia dintre aplicatii este un amestec de experienta (adesea considerabila) alaturi de un minim de intelegere a unora dintre cele mai elementare concepte stiintifice. 
CAPITOLUL 1 
FENOMENUL DE ADEZIUNE
1.1. Istoria adeziunii si a adezivilor
Folosirea adeziunii in scopuri practice, fie implicand un adeziv separat, fie profitand de fenomen in alte moduri, se intoarce mult in istoria omenirii (de asemenea, diverse exemple se regasesc si in structurile zoologice si botanice). Probabil cea mai veche referinta la folosirea adezivilor este in Cartea Genezei din Biblie, unde ni se spune ca ziditorii Turnului Babel foloseau <<namol>> sau <<bitum>> ca mortar. Cel mai timpuriu papirus a fost facut folosind adeziunea pentru a aduce fibrele de stuf separate, intr-un strat coerent, si dateaza pe la 3000 i. Hr. Putin mai tarziu, o pasta din faina si apa, a fost folosita pentru a uni straturile separate intr-un sul. Odata cu dezvoltarea civilizatiei egiptene, pe la 1400 i. Hr., artefacte bogat decorate erau produse folosind adezivi produsi natural pentru a fixa furnirul si bijuteriile. In timp ce aceste tehnici erau folosite in timpul Imperiului Roman, ele au fost pierdute odata cu caderea lui (pe la 400 d. Hr) si o perioada neagra domneste pana in secolul XI. In acel moment, adezivii au inceput sa fie folositi pentru parchetarea, furniruirea si asamblarea mobilei. Totusi, chiar si in timpul perioadei negre, tehnica adeziunii a fost pastrata si folosita in aplicatii variate; de exemplu smoala a fost folosita pentru a face navele impermeabile la apa. 
In 1690, prima uzina comerciala pentru producerea adezivilor a fost deschisa in Olanda, aceasta fiind urmata in 1754 de primul patent acordat pentru producerea cleiului de oase. Pana la prima jumatate a secolului XIX, dezvoltarea a fost lenta, dar treptat un numar din ce in ce mai mare de adezivi a devenit disponibil, inclusiv cei ce foloseau caseina si cauciuc natural ca polimeri de baza. Dezvoltarea rasinilor sintetice a inceput in realitate cu producerea in 1909 a <<Bakelitei>> o rasina fenol-formaldehidica si mai tarziu a rasinei ureo-formaldehidice, amandoua folosite pentru fabricarea placajului/foii de furnir/PAL. Importanta aparatelor de zbor, accelerata de Primul Razboi Mondial, a condus la o crestere considerabila a utilizarii adezivilor, fara vreo inovatie insa. Acestea au aparut odata cu inceperea celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand au fost dezvoltati adezivi de tip: epoxy si uree/formaldehida/acid formic (Aerolite, 1973) pentru structurile din lemn si aparatele de zbor si apoi compozitia fenol/formaldehida/polivinil (Redux . 1942) pentru aparatele de zbor din aluminiu.


Fisiere in arhiva (1):

  • Materiale Adezive.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!