Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE. 3
Capitolul I. CONCEPTUL ȘI EVOLUȚIA . 5
1.1. Conceputul şi importanța mediului . 5 
1.2. Tendințe în evoluția mediului . . 12
Capitolul II. COMPONENTE ȘI STRUCTURA MEDIULUI . 15
2.1. Componentele mediului peței . 15
2.2. Mediul extern si intern . 24
Capitolul III. LANSAREA, PLANIFICAREA ȘI MEDIUL FIRMEI SHAVERMA KING. 35
3.1. Lansarea afacerii. 35
3.2. Planul de afacere a firmei Shaverma King . 38
3.3. Mediul firmei Shaverma King . 50
3.4. Analiza swot . 55
3.5 Mixul de marketing . 56
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI . 59
BIBLIOGRAFIE . 61


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei:
Prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili.
Cunoaşterea şi separarea influenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă, permite luarea unor decizii de acţiune pentru ca firma să poată supravieţui, menţine sau dezvolta pe acea piaţă. A cunoaşte mediul de marketing în care acţionează o firmă înseamnă, pe de o parte, a identifica cerinţele pieţei, iar pe de altă parte, influenţa relaţiei cu clienţii acelei pieţe.
Scopul:
Este prezentarea factorilor, care influenţează mediul de marketing al firmei. 
Participanții carer fac parte din acest mediu sunt furnizorii, interrmediarii, clienții, concurenții, publicul cît și cei lanți.
Principalii factori sunt mediu demografic, tehnologic, economic, natural, politic și cultural care influiențează oportunitățile de marketing și afectează capacitatea companiei de a servi clienții și de a dezvolta relatii durabile cu aceștea. 
Structura tezei:
Teza cuprinde trei capitole.
Capitolul I prezintă conceptual și evoluția mediului de marketing. Pentru orice întreprindere cunoaşterea şi analiza mediului ambiant, a fizionomiei şi mecanismului său de funcţionare reprezintă punctul de unde începe identificarea oportunităţilor, dar şi a pericolelor și ameninţărilor ce se prefigurează la adresa sa. Mediul de marketing este influenţat de efectele modei – ca schimbare trecătoare, de scurtă durată.
Capitolul II prezintă structura mediului. Mediul de marketing are două componente principale: micromediul şi macromediul. Micromediul reprezintă totalitatea factorilor care afectează activitatea firmei direct, permanent şi puternic. Micromediul este alcătuit din factorii care afectează capacitatea companiei de a-şi satisface clienţii şi anume furnizorii, intermediari comerciali, clienţii de pe piaţă, concurenţii şi publicul. Macromediul este format din totalitatea factorilor din exteriorul companiei care-i influenţează activitatea indirect (prin intermediul micromediului), pe termen lung. Prin urmare macromediul este alcătuit dintr-un spectru mai larg de factori care afectează micromediul – demografici, economici, naturali, tehnologici, politici şi factori culturali. 
Capitolul III prezintă lansarea, planul de afacere și mediul companiei NIVIPRIM-GRUP SRL. Domeniul de activitate a societăţii constă în: producerea şi comercializarea produselor fast food. În acest capitol este prezentat toi pasii efectuați de companie începînd de la lansarea afacerii, unde sunt prezentate toate instituțiile și ce acte este necesar de prezentat pentru inițierea afacerii urmînd planul de afacere și mediul în care activează întreprinderea.
Concluzia:
Concluzia finală cuprinde părerea nostră în legătură cu cele dobândite prin scrierea aceastei teze de licență.
Capitolul I. CONCEPTUL ȘI EVOLUȚIA MEDIULUI
1.1 . Conceptul şi importanța mediului
Conceptul mediului de Marketing
Mediul de marketing al unei organizaţii este reprezentat de totalitatea factorilor din interiorul sau exteriorul organizaţiei, care influenţează activitatea acesteia direct sau indirect, pe termen lung sau scurt.
Departamentul de marketing al unei companii îşi asumă responsabilitatea majoră de a identifica şi prezice schimbările importante de mediu. Departamentele de marketing au metode bine organizate pentru a strânge informaţii despre mediul înconjurător. De asemenea, cei din departamentul de marketing petrec mai mult timp în mediul real alături de clienţi şi competiţie. Prin efectuarea unor analize sistematice agenţii de marketing pot revizui şi adapta strategiile de marketing pentru a face faţă noilor provocări şi oportunităţi de pe piaţă.
Într-un sens mai larg, mediul în cadrul căruia firmele îşi desfăşoară activitatea poate fi definit ca fiind acele reţele de variabile exogene cărora firmele le opun proprii sale resurse – umane, materiale şi financiare.
Pornind de la constatarea că orice organizaţie economica funcţionează in condiţiile pe care i le oferă mediul său extern, evident că între firme şi mediul său extern se creează astfel un sistem de relaţii, care marchează întreaga activitate de marketing. 
Astfel, la modul general, mediul de marketing se poate definii ca fiind ansamblu factorilor şi variabilelor exogene firmelor (exterior firmei), care afectează sau au o influenţă asupra activităţii economice desfăşurate de acestea.
De asemenea, Kotler în studiile sale (Kotler, 2001), defineşte mediul de marketing al întreprinderilor ca fiind format din totalitatea oportunităţilor şi primejdiilor generate sau la care trebuie să le facă faţă o firmă. Evident, punctul de vedere al lui Kotler presupune ca pentru a valorifica oportunităţile, dar si pentru a se feri de primejdii, una dintre condiţiile principale este ca firma sa cunoască componentele, fizionomia si mecanismul de funcţionare a mediului, factori care ii influenţează activitatea de marketing si forţele ce afectează nivelul performantelor sale economice.
O altă definiţie legată de mediul de marketing este definiţia enunţată de specialiştii catedrei de marketing din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (Paina N. et al., 2002). Astfel, în opina lor prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili.


Fisiere în arhivă (1):

  • Mediul de Marketing - in Baza Firmei Shaverma King.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

În limba romînă
1. Amstrong Gray, Philip Kotler, Principiile marketingului, ediția a patra Teora 2008
2. Balaure Virgil (coord.), Marketing, editia a II-a, Editura Uranus, Bucureşti, 2002 
3. Business to business marketing ediția a doua , Editura Uranus, București 2002
4. Diaconescu Mihai, Marketing Agroalimentar, Editura Uranus, Bucureşti, 2003
5. E. Maxim , T. Gerasim, Marketing, editura economică 2000
6. Eva Cristian Petrescu, Marketing concepte de bază și aplicații, Editura uranus București 2008.
7. Eva Cristina Petrescu, Laurențiu Dan avghel, Business to Business Marketing, Editura Uranus București
8. Florescu Constantin (coord.), Marketing, Editura Indepenţa Economică, Brăila, 1997
9. Hill Elizabeth, Sullivan Terry, Marketing, Editura Antet, Oradea, 1997
10. Kotler Philip, „ Principiile marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 1998
11. Kotler Philip și Dubios B. maketing management paris 1992
12. Kotler Philip, Armstrong Gary, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2004
13. Kotler Philip, Managementul marketingului, editia a III-a, Editura Teora, Bucureşti, 2003
14. Kotler Philip, Managementul Marketingului, ediția a patra Teora 2006
15. Lefter Constantin, coordonator: „Marketing” vol.I şi vol.II, Fundaţia Dacia, 2000
16. Lucia Uşurelu, Ecaterina Balaban, Iulia Iabanji, Taxe și impozite , Chișinău 2011
17. M. J Thomas, marketing, editura codex București 1998
18. Planificarea afacerii, V. Gortolomei, C. Roman, A. Solcan, biblioteca antreprenorului Chișinău 2003
19. P.L.Dubois, A. Jolbert, Marketin, Editată sub egida universității Agricole din Cluj vol 1 1993
20. V. Railean , Bazele Marketingului Chișinău 2010
În limba rusă
21. 300 ключевых вопросов маркетинга. Отвечает Филип Котлер, Олимп-бизнес
22. В.Н.Наумов Маркетинг сбыта.
23. Филип Котлер Основы маркетинга Москва Издательство «Прогресс» 1991
24. Маркетинг мест Филип Котлер, Кристер Асплунд, Ирвинг Рейн, Дональд Хайдер 2005
25. Пол Р. Тимм 50 идей, необходимых для удержания клиентов Питер 2004
26. Эл Райс, Джек Траут. Маркетинговые войны, питер 2000
Sursa internet
27. http://www.finantistii.ro/stiri/piata+fast-food
28. www.wikipedia.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!